5 cách mà chữ ký đám mây
sẽ thay đổi hợp đồng mãi mãi

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Các công ty trên toàn cầu đang chạy đua để áp dụng những công nghệ mới nhất cho phép họ số hóa hoạt động kinh doanh của mình. Một trong những thành phần trọng yếu của quá trình chuyển đổi này là chữ ký điện tử. Tuy nhiên, thế hệ chữ ký điện tử mới đã có mặt — chúng nhanh hơn, dễ sử dụng hơn và an toàn hơn bao giờ hết. 

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ tìm hiểu cách hiện đại hóa quy trình của mình để cải thiện kết quả:

  • Khám phá những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực ký hợp đồng số.
  • Đánh giá xem công ty của bạn đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi số này.
  • Tìm hiểu cách chữ ký đám mây đang thay đổi lĩnh vực ký hợp đồng trong các năm tới.

Diễn giả

Diễn giả
Dan Puterbaugh, Giám đốc phát triển chiến lược, Adobe

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.