Chữ ký điện tử và pháp luật: Mọi thứ bạn cần biết

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Diễn giả: Dan Puterbaugh, Giám đốc phát triển chiến lược, Adobe

Chữ ký điện tử đã trở nên hợp pháp, được chấp nhận và có hiệu lực thi hành ở hầu hết các nước công nghiệp trong nhiều năm.Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý và nhà quản lý rủi ro thường vẫn tỏ ra nghi ngờ điều này.Trong hội thảo trực tuyến này, chúng ta sẽ đi vào pháp luật về chữ ký điện tử ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Mexico và Canada.Diễn giả của chúng tôi cũng sẽ đưa ra hướng dẫn thực tế về cách xoay sở hiệu quả trước sự chắp vá của các yêu cầu pháp lý khác nhau này.

Xem hội thảo trực tuyến ghi lại.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.