Bắt đầu bản dùng thử {{after-effects}} 7 ngày miễn phí.

Gây ấn tượng bằng thiết kế chuyển động, hoạt ảnh và hiệu ứng hình ảnh bắt mắt.

{{start-free-trial}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/free-trial-download/checklist/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/sticky-banner/default

Bạn có thể làm gì với {{after-effects}}?

Create animated text

Tạo văn bản động.

Mở khóa cách tạo hiệu ứng đánh máy bằng Adobe {{after-effects}}.

Create impressive animations

Tạo hoạt ảnh ấn tượng.

Thêm hình vẽ tay, chuyển động và đổ bóng trong các biểu tượng và bản vẽ vui nhộn bằng Chuyển động có kết cấu.

Animate Illustrator artwork

Tạo hoạt ảnh cho tác phẩm nghệ thuật {{illustrator}}.

Sử dụng công cụ định hình để vẽ các đối tượng trong {{illustrator}} và nhập tệp cuối cùng vào {{after-effects}} để thiết lập hiệu ứng chuyển động cho tác phẩm nghệ thuật.

Make luminous outlines

Tạo các đường nét sáng.

Thêm hiệu ứng ánh sáng lan tỏa vào mọi video trong Adobe {{after-effects}}.

Animate your logo

Làm cho logo trở nên sống động. Làm cho cửa hàng trực tuyến của thương hiệu bạn trở nên sống động với các yếu tố thiết kế tương tác.

Mask objects in keylight

Che đối tượng trong Keylight.

Sử dụng hiệu ứng tách nền tích hợp có khả năng tạo ra các hiệu ứng hiện đại với chất lượng chuyên nghiệp.

#5C5CD1

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/express-40.svg | Adobe Express

Bạn cần chỉnh sửa nhanh? Gói thành viên {{after-effects}} của bạn bao gồm {{adobe-express}}.

Bản dùng thử miễn phí của bạn đi kèm với nhiều ứng dụng trên cả tuyệt vời.

#FFF

Công cụ để làm việc nhóm

#FFF

Cộng đồng sáng tạo

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/faqs/after-effects-free-trial

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/free-trial-download/merch-card/segment-blade