Bắt đầu bản dùng thử {{audition}} 7 ngày miễn phí.

Ghi âm, trộn và khôi phục âm thanh.

{{start-free-trial}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/audition/free-trial-download/checklist/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/audition/sticky-banner/default

Bạn có thể làm gì với {{audition}}?

Adjust Audio

Điều chỉnh âm thanh.

Điều chỉnh mức âm thanh để giảm âm lượng một phần trong đoạn âm thanh.

Remove noise from audio files

Loại bỏ tạp âm khỏi tệp âm thanh.

Giữ âm thanh bạn muốn và loại bỏ tạp âm khỏi các dự án video và âm thanh của bạn.

Record and edit music

Ghi và chỉnh sửa nhạc.

Ghi âm, chỉnh sửa và áp dụng hiệu ứng cho các clip âm thanh. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ghi âm và điều chỉnh các phiên có nhiều rãnh trong Adobe Audition, đồng thời xử lý các bản âm thanh trực tiếp trong Adobe Premiere Pro.

#5C5CD1

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/express-40.svg | Adobe Express

Bạn cần chỉnh sửa nhanh? Gói thành viên {{audition}} của bạn bao gồm {{adobe-express}}.

Bản dùng thử miễn phí của bạn đi kèm với nhiều ứng dụng trên cả tuyệt vời.

#FFF

Công cụ để làm việc nhóm

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/faqs/audition-free-trial

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/audition/free-trial-download/merch-card/segment-blade