Tạo hoạt ảnh trong thời gian thực. Thật vậy đấy.

Sử dụng các nét biểu cảm và chuyển động để làm cho nhân vật trở nên sống động với Character Animator. Nhận ứng dụng này trong gói Creative Cloud All Apps với giá ​.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

US$29.99/tháng US$57.99/tháng cho năm đầu tiên. Xem các điều khoản

Tiết kiệm 43% cho toàn bộ bộ Creative Cloud, bao gồm cả Illustrator.
 Xem những gì được bao gồm | Tìm hiểu thêm

Học sinh, sinh viên và giáo viên

   

Tiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud.
Tìm hiểu thêm

Doanh nghiệp

   mỗi giấy phép ​ 

Nhận ứng dụng Illustrator và hơn 20 ứng dụng Creative Cloud, cộng thêm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191