#FF9A00
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/illustrator/media_11ae53d27c19d376657ead8e58f502d406b8ae858.mp4#_autoplay1

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator-40.svg | Illustrator

{{Illustrator}}

Hình đồ họa tuyệt đẹp do bạn thiết kế

Với {{illustrator}} và {{generative-ai}}, bất kỳ ai cũng có thể tạo logo, bản thiết kế bao bì, đồ họa web, v.v.

{{plans-starting-at}} GIÁ - ABM - Illustrator.

{{free-trial}} {{buy-now}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7061/51309b2e-628a-486b-87d7-31f4ccedeb62_1664407576.1920x1080at3000_h264.mp4#_autoplay

Thiết kế nội dung thương hiệu

Tạo logo, biểu tượng tùy chỉnh và hơn thế nữa.

Sử dụng hiệu ứng 3D, hiệu ứng chuyển màu và kiểu để tạo ra các bản thiết kế độc đáo đẹp tuyệt vời ở mọi nơi – từ trang web đến áo nỉ, mạng xã hội cho đến swag.

#FFDAD5

Vẽ hình đồ họa véc-tơ

Thiết kế tác phẩm nghệ thuật sắc nét, táo bạo phù hợp với mọi kích thước.

Kết hợp các đường nét, hình dạng và màu sắc để thiết kế những hình minh họa đáng kinh ngạc với vô vàn quy mô. Từ đó, bạn có thể đưa những hình ảnh này lên màn hình cho đến bảng quảng cáo, v.v.

https://images-tv.adobe.com/mpcv3/1041/18923c12-6c74-4ae3-8d94-6a84e56c4952_1707956000.1920x1080at10000_h264.mp4#_autoplay
#072FD5
https://images-tv.adobe.com/mpcv3/7062/0c910e7b-ffbf-4671-aba5-0893e2196b67_1707949028.1920x1080at3000_h264.mp4#_autoplay

Xây dựng bố cục

Sử dụng văn bản và hình đồ họa để tạo ra kiểu chữ gây ấn tượng.

Truyền đạt thông điệp của bạn một cách đơn giản và trực quan. Ghép các phông chữ tuyệt đẹp với hình minh họa của bạn để thiết kế tờ rơi, áp phích, đồ họa thông tin, v.v.

Khám phá các tính năng của {{illustrator}}.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/explore-ai-features

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/mini-compare/segment-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/adobe-express/adobe-express-illustrator-need-a-quick-edit

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/illustrator-faq

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/ai-gorgeous-graphics-designed-by-you