https://www.adobe.com/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Adobe Illustrator

{{illustrator}}

Khám phá các tính năng của {{adobe-illustrator}}.

Tìm hiểu tất cả thông tin về các công cụ và kỹ thuật bạn có thể sử dụng để tạo hình đồ họa sắc nét, có thể mở rộng trong {{illustrator}}.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

  1. Tính năng mới
  2. Vẽ
  3. Chọn
  4. Văn bản
  5. Điều hướng
  6. Họa tiết
  7. Sửa đổi
active tab
1
id
features

Chúng tôi liên tục bổ sung các tính năng mới cho {{illustrator}} để bạn có thể sáng tạo với độ chính xác cao và khả năng điều khiển linh hoạt.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/whats-new

Tạo những đường thẳng và hình dạng chính xác mà bạn có thể kết hợp để tạo ra hình đồ họa tuyệt đẹp.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/draw

Chọn, di chuyển, xoay, chia tỷ lệ và nâng tầm tác phẩm nghệ thuật của bạn.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/select

Thêm và chỉnh sửa văn bản trong các bản thiết kế.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/text

Tập trung vào một vùng trong tác phẩm nghệ thuật của bạn hoặc xem toàn bộ canvas.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/navigate

Thêm kích thước và màu sắc để tạo ra các bản thiết kế nổi bật trên màn hình.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/texture

Thực hiện những thay đổi nhỏ hoặc thay đổi đáng kể đối với đường thẳng hoặc hình dạng.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/modify

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/what-can-you-create-in-illustrator

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/mini-compare/segment-blade