#f5f5f5

{{illustrator-features}}

Tạo bản thiết kế đồ họa thông tin hấp dẫn.

Sáng tạo nhiều nội dung khác ngoài biểu đồ tròn cơ bản với {{adobe-illustrator}}. Thu hút người đọc bằng bản thiết kế đồ họa thông tin hiệu quả, sử dụng điểm dữ liệu và nội dung trực quan để kể câu chuyện của bạn một cách súc tích.

{{free-trial}} CTA {{buy-now}}

Digital illustration of data charts on a smartphone

Nâng tầm việc trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Nhận các công cụ bạn cần để xây dựng yếu tố thiết kế cho bản đồ họa thông tin đẹp, kết hợp giữa việc viết nội dung tường thuật với dữ liệu phức tạp và thiết kế sáng tạo.

Different graphs showcased side by side

Tạo phong cách cho tác phẩm nghệ thuật, biểu đồ và đồ thị của bạn.

Thiết kế biểu đồ cột, lưu đồ, đồ họa thông tin dòng thời gian bắt mắt, v.v. bằng công cụ Charts. Ghi nhãn rõ ràng các yếu tố để dễ hiểu.

Giúp dữ liệu luôn được cập nhật.

Điều chỉnh thông tin và điểm dữ liệu mà không cần làm lại tác phẩm nghệ thuật với công cụ Charts. Sử dụng công cụ Data Merge để tạo nhiều phiên bản thiết kế đồ họa thông tin.

Simple bar graph
Unique digital icon set

Thiết kế biểu tượng nổi bật.

Trình bày nội dung theo cách riêng. Tạo các biểu tượng tùy chỉnh để tăng thêm sự rõ ràng cho đồ họa thông tin của bạn.

Minh họa cho luận điểm của bạn.

Mang dấu ấn cá nhân vào phong cách đồ họa thông tin của bạn bằng các công cụ Pen, Pencil và Shape Builder. Các công cụ này giúp bạn thiết kế những tác phẩm có sức ảnh hưởng.

Infographic of icebergs and what percentage of them is underwater

Truy cập các công cụ đa năng dành cho người tạo đồ họa thông tin.

Khơi dậy tầm nhìn sáng tạo của bạn với các kiểu chữ và mẫu đồ họa thông tin tuyệt đẹp. Sử dụng các tệp này làm nền tảng cho tác phẩm hoặc đưa vào Illustrator để nâng tầm bản thiết kế của bạn.

Example of different font styles

Tìm phông chữ phù hợp.

Xem trước hơn 17.000 phông chữ để tìm phong cách giúp thông tin của bạn luôn được sắp xếp và thú vị – văn bản hấp dẫn giúp đồ họa thông tin hay trở nên tuyệt vời.

Infographic template and color pallete examples.

Khởi đầu thuận lợi.

Khám phá các mẫu với nhiều kiểu và bảng màu khác nhau. Một khởi đầu mạnh mẽ để bạn tạo nên đồ họa thông tin của riêng mình.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/do-more-with-adobe-illustrator

Rèn luyện kỹ năng thiết kế vector của bạn.

Với rất nhiều yếu tố trong mỗi phần, việc thiết kế đồ họa thông tin đòi hỏi sự khéo léo. Cải thiện khả năng của bạn trên Illustrator với các hướng dẫn hữu ích này.

An array of unique infographics

Thực hiện theo lộ trình đồ họa thông tin.

Khám phá điểm chung của các đồ họa thông tin tuyệt vời nhất và tìm hiểu quá trình tạo ra đồ họa thông tin với bài đăng blog toàn diện này.

Tìm hiểu về cách tạo đồ họa thông tin

Simple white icon set against a blue background

Tạo nội dung mang tính biểu tượng.

Khám phá cách tạo một bộ biểu tượng véc-tơ minh họa các tính năng khác nhau trong khi thống nhất đồ họa thông tin của bạn.

Thống nhất đồ họa thông tin với các biểu tượng véc-tơ

Uniquely stylized bar graph

Nâng tầm biểu đồ cột.

Thêm phong cách và cá tính cho biểu đồ cột đơn giản bằng cách thay thế hình chữ nhật bằng những hình dạng độc đáo, cuốn hút.

Cách điệu hóa biểu đồ thanh

Illustration of a wolf flanked by two trees

Thu hút ánh nhìn.

Thiết kế đồ họa thông tin nổi bật bằng cách sử dụng thành thạo các công cụ cần thiết để tạo ra mọi tác phẩm nghệ thuật véc-tơ bạn có thể tưởng tượng.

Tạo nghệ thuật véc-tơ bắt mắt

Đi sâu vào các mẫu đồ họa thông tin miễn phí.

Minh họa dữ liệu và thông tin của bạn bằng bản thiết kế đồ họa thông tin rõ ràng, sắc nét.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/merch-card/segment-blade