#000000

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/cc-logo-white.svg | Creative Cloud

Học sinh, sinh viên và giáo viên có thể tiết kiệm hơn 60% cho {{indesign}} và hơn 20 ứng dụng Creative Cloud. Tìm hiểu thêm

Bạn sẽ nhận được những gì

  • Quyền truy cập liên tục vào các tính năng và bản cập nhật mới cho sản phẩm
  • Adobe Fonts để truy cập vào hàng nghìn phông chữ trong ứng dụng
  • Dung lượng lưu trữ đám mây 100GB để đồng bộ và chia sẻ tệp liền mạch
  • Adobe Express để dễ dàng tạo hình đồ họa, trang web và video kể chuyện
  • Adobe Portfolio để tạo các trang web hồ sơ năng lực ấn tượng

{{frequently-asked-questions}}

Có thể sử dụng InDesign mà không cần đăng ký thành viên không?

Không, bạn chỉ có thể sử dụng InDesign và phiên bản mới nhất của các ứng dụng Creative Cloud với gói thành viên.

Tất cả các bản cập nhật InDesign có được bao gồm trong gói thành viên không?

Có, với InDesign, bạn có quyền truy cập tất cả các bản cập nhật và bản phát hành mới nhất ngay khi chúng tôi cung cấp.

Sự khác biệt giữa các gói hàng năm và hàng tháng là gì?

Gói hàng năm yêu cầu cam kết một năm và là gói mang lại giá trị tốt nhất của chúng tôi. Gói này đi kèm với đảm bảo hoàn tiền trong 14 ngày. Nếu bạn hủy sau đó, bạn sẽ bị tính phí 50% cho các tháng còn lại. Gói hàng tháng cho phép bạn linh hoạt dừng và bắt đầu lại gói thành viên của mình mà không phải trả phí hủy.

Ứng dụng được cài đặt trên máy tính của tôi hay được lưu trữ trên đám mây?

Ứng dụng Creative Cloud cho máy tính để bàn, bao gồm cả Illustrator, được cài đặt trên máy tính của bạn. Bạn không cần kết nối Internet liên tục để sử dụng những ứng dụng này. Bạn chỉ cần kết nối Internet 99 ngày một lần để xác nhận gói thành viên của mình.

Tôi có thể sử dụng phần mềm trên nhiều máy tính không?

Có, bạn có thể cài đặt và chạy các ứng dụng Creative Cloud (dành cho máy tính) trên hai máy tính, chẳng hạn như máy tính ở nhà và máy tính tại nơi làm việc. (Mac, PC, hoặc một Mac và một PC.)