Các bút vẽ của Kyle dành cho người đăng ký Adobe Photoshop và Adobe Fresco.

Chỉ cần đăng nhập để tải xuống. Các bút vẽ Adobe Fresco được gộp cùng gói đăng ký Photoshop. Nếu bạn chưa có Photoshop, hãy đến tham gia cùng chúng tôi.