Đưa sự sáng tạo của bạn đến những nơi mới với Photoshop trên iPad

Một phần của tất cả các gói có bao gồm Photoshop.

Mã QR

Quét mã QR để tải ứng dụng về iPad.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Photography (20GB)

Lightroom cho máy tính để bàn và thiết bị di động, Lightroom Classic và Photoshop trên máy tính để bàn và iPad.
Tìm hiểu thêm

Ứng dụng đơn Adobe Photoshop

Nhận Photoshop trên máy tính để bàn và iPad trong gói Creative Cloud.
Tìm hiểu thêm

Tất cả các ứng dụng Creative Cloud

 

Nhận hơn 20 ứng dụng Creative Cloud, trong đó có Photoshop trên máy tính để bàn và iPad.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Sinh viên và giảng viên

Tiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud.
Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191