Prelude Live Logger. Làm việc nhanh hơn với khả năng ghi nhật ký video thông minh hơn.

Hợp lý hóa quy trình sản xuất và hậu kỳ video bằng cách ghi nhật ký các ghi chú và sự kiện và đánh dấu những điểm tốt hoặc xấu trong nội dung video của bạn — tất cả đều từ iPad. Nhập và đính kèm siêu dữ liệu có giá trị này vào cảnh phim dựa trên tệp của bạn trong Prelude để thực hiện quá trình chỉnh sửa.

Prelude Live Logger CC. Làm việc nhanh hơn với khả năng ghi nhật ký video thông minh hơn.

Các tính năng

  • Ghi nhật ký tại trường quay
  • Đồng bộ và Chia sẻ
  • Mẫu tùy chỉnh
  • Tương thích với iPad
  • Đánh dấu đồng bộ hóa mã thời gian
  • Quy trình siêu dữ liệu không liên kết

Bắt đầu với Prelude Live Logger.

Tìm video hướng dẫn từ các chuyên gia tại Adobe và đối tác học tập của chúng tôi. Khám phá bộ sưu tập hàng trăm hướng dẫn về Adobe Creative Cloud. Học kỹ năng cốt lõi, cập nhật tính năng mới và khám phá kỹ thuật tiên tiến.

Tìm hiểu ngay ›

Bắt đầu với Prelude Live Logger.