Học sinh, sinh viên có thể tiết kiệm hơn 60% trên Adobe Creative Cloud.

Sáng tạo theo phong cách đích thực của bạn với hơn 20 ứng dụng, bao gồm cả Photoshop, Premiere Pro và Illustrator. Xem các điều khoản.

Sáng tạo theo phong cách đích thực của bạn với hơn 20 ứng dụng, bao gồm cả Photoshop, Premiere Pro và Illustrator. Xem các điều khoản.

Duyệt các ưu đãi tốt nhất của chúng tôi. Mua sắm và tiết kiệm với các chương trình khuyến mãi và giảm giá của Adobe.

Nhận 10 hình ảnh miễn phí từ Adobe Stock.
CÁ NHÂN

Tiết kiệm hơn 35 cho Creative Cloud.

Tận hưởng giá trị tốt nhất của chúng tôi cho trọn bộ sưu tập các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo, trong đó bạn chỉ cần thanh toán một lần mỗi năm.

 

Bạn không chắc ứng dụng nào phù hợp nhất với mình?

Hãy dành chút thời gian. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra.

 

Tiết kiệm hơn 60% cho Adobe Creative Cloud.
HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN

Học sinh, sinh viên có thể tiết kiệm hơn 60% trên Adobe Creative Cloud.

Sáng tạo theo phong cách đích thực của bạn với hơn 20 ứng dụng, bao gồm cả Photoshop, Premiere Pro và Illustrator. 
Xem các điều khoản

Nhận 10 hình ảnh miễn phí từ Adobe Stock.
DOANH NGHIỆP

Creative Cloud dành cho nhóm làm việc
US$
79.99

/tháng

Các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo đầu ngành, cộng thêm các tính năng được thiết kế cho doanh nghiệp.

Creative Cloud. Gói nhiếp ảnh: 9,99 USD/tháng.
NHIẾP ẢNH GIA

Gói Creative Cloud
  Photography
US$
9.99

/tháng

Tận hưởng phiên bản mới nhất của Photoshop và Lightroom, cộng thêm các ứng dụng dành cho thiết bị di động và Portfolio.

Nhận 10 hình ảnh miễn phí từ Adobe Stock.
CÁ NHÂN

Nhận 10 hình ảnh miễn phí từ Adobe Stock.

Tận hưởng một tháng sử dụng miễn phí Adobe Stock khi bạn thêm ứng dụng này vào gói thành viên Creative Cloud mới hoặc hiện tại.

Xem các điều khoản

Chúng tôi có ưu đãi dành cho tất cả mọi người, chỉ từ US$9.99/thángXem tất cả các gói.