designer

Sáng tạo nội dung 3D. Không có giới hạn.

Nhận Adobe Substance 3D Designer trong gói Substance 3D Collection chỉ với US$49.99/tháng.

mb_marquee

Sáng tạo nội dung 3D. Không có giới hạn.

Nhận Adobe Substance 3D Designer trong gói Substance 3D Collection chỉ với US$49.99/tháng.

Khám phá sức mạnh của việc tạo dữ liệu bằng thuật toán.

Với Substance 3D Designer, bạn có thể tạo các vật liệu và hoa văn liền mạch, bộ lọc hình ảnh, ánh sáng môi trường hoặc thậm chí là mô hình 3D. Mỗi nội dung có thể tạo ra các biến thể vô hạn.

Tiêu chuẩn ngành về tạo hình vật liệu.

Tiêu chuẩn ngành về tạo hình vật liệu.

Substance 3D Designer được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và là trung tâm của hầu hết các quá trình tạo vật liệu hiệu ứng hình ảnh và trò chơi điện tử. Vật liệu theo tham số Substance được hỗ trợ trong hầu hết các công cụ tạo 3D và sẽ tích hợp liền mạch vào bất kỳ quy trình làm việc nào. Gửi vật liệu của bạn trực tiếp đến Substance 3D Painter và Stager.

Không phá hủy, phi tuyến tính.

Quy trình làm việc dựa trên nút cho phép bạn sử dụng nhiều cách tiếp cận. Bạn luôn có thể sửa đổi bất kỳ bước nào của quy trình này. Thử mọi thứ, điều chỉnh bất cứ lúc nào.

thiết bị di động
Khả năng vô tận, kết hợp vô hạn.

Khả năng vô tận, kết hợp vô hạn.

Designer đi kèm với một thư viện nút phong phú để tạo nội dung của bạn từ đầu. Xây dựng thêm và học hỏi từ hàng nghìn vật liệu trong Nội dung Substance 3D và Nội dung cộng đồng Substance 3D.

Không chỉ là vật liệu.

Tạo mô hình 3D động hoặc kết hợp các yếu tố hiện có như đường cong và mô hình kitbash. Tạo ánh sáng môi trường theo tham số để sử dụng trong bất kỳ ứng dụng nào được Substance 3D hỗ trợ.

Tích hợp vào bất kỳ quy trình làm việc nào.

Designer đi kèm với một API tập lệnh mở rộng, nhờ vậy bạn có thể điều chỉnh ứng dụng theo nhu cầu của mình. Xây dựng và chia sẻ các plugin mạnh mẽ với giao diện tập lệnh Python tích hợp. Tạo các công cụ và đồ thị tiện ích để tăng tốc quy trình của bạn.

Tích hợp vào bất kỳ quy trình làm việc nào.

Designer đi kèm với một API tập lệnh mở rộng, nhờ vậy bạn có thể điều chỉnh ứng dụng theo nhu cầu của mình. Xây dựng và chia sẻ các plugin mạnh mẽ với giao diện tập lệnh Python tích hợp. Tạo các công cụ và đồ thị tiện ích để tăng tốc quy trình của bạn.

Các tính năng trong Substance 3D Designer mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc tạo vật liệu — và còn hơn thế nữa.

Thư viện nội dung ngày càng phát triển

Thư viện nội dung ngày càng phát triển

Truy cập hàng trăm nút và bộ lọc. Tạo bất kỳ bề mặt nào với tiếng ồn cùng hoa văn độc đáo và ngẫu nhiên.

Tạo ánh sáng HDR

Tạo ánh sáng HDR

Tạo các sân khấu chiếu sáng theo tham số bằng cách sử dụng đèn thuật toán hoặc ảnh 360°.

Quản lý màu

Quản lý màu

Tận dụng hỗ trợ của Pantone và OpenColorIO.

Hỗ trợ MDL

Hỗ trợ MDL

Tạo vật liệu MDL bằng biểu đồ đổ bóng chuyên dụng.

Gửi đến

Gửi đến

Gửi vật liệu và bộ lọc tới các ứng dụng Substance 3D khác, cho phép bạn lặp lại theo bối cảnh với Designer.

Tạo mô hình theo tham số (beta)

Tạo mô hình theo tham số (beta)

Biểu đồ này cho phép bạn tạo các mô hình 3D động và có thể tùy chỉnh.