Tìm gói Substance 3D phù hợp cho bạn.

Tạo kết cấu Substance 3D

Tạo, ghi lại và tô màu vật liệu 3D.

pt-appicon
ds-appicon
sa-appicon
ds-appicon

Painter, Designer, Sampler, 3D Assets

Vật liệu

Vật liệu

Bộ sưu tập Substance 3D

Tạo mô hình, tạo họa tiết, kết xuất nội dung và cảnh 3D.

pt-appicon
sg-appicon
ds-appicon
sa-appicon
Md beta icon
ds-appicon

Painter, Stager, Designer, Sampler, Modeler, 3D assets

Vật liệu, mô hình và ánh sáng

Vật liệu, mô hình và ánh sáng

Dành cho cá nhân


30 nội dung mỗi tháng

100 GB lưu trữ
(lưu phiên bản trong 30 ngày)

Bridge, Fonts, Behance, Portfolio


US$19.99/tháng

Dành cho cá nhân


50 nội dung mỗi tháng

100 GB lưu trữ
(lưu phiên bản trong 30 ngày)

Bridge, Fonts, Behance, Portfolio


US$49.99/tháng.

Dành cho nhóm làm việc


100 nội dung mỗi tháng
cho mỗi người dùng (mọi người trong nhóm có thể dùng chung)

1 TB lưu trữ
(lưu phiên bản trong 180 ngày)

Bridge, Fonts, Behance, Portfolio

Quản lý giấy phép dễ dàng
Hỗ trợ nâng cao


US$99.99/tháng.

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191

Bạn là doanh nghiệp? Yêu cầu tư vấn

Khám phá các ứng dụng Substance 3D. Tìm hiểu thêm

Khám phá dòng ứng dụng Substance 3D.