Tìm gói Substance 3D phù hợp với bạn.

Substance 3D Texturing

Tạo, ghi lại và tô màu vật liệu 3D.

Biểu tượng ứng dụng Sampler
Biểu tượng ứng dụng Designer
Biểu tượng ứng dụng Painter
Biểu tượng Các tài nguyên 3D

Sampler, Designer, Painter, 3D Assets

Vật liệu

Vật liệu

Substance 3D Collection

Tạo mô hình, tạo họa tiết, kết xuất nội dung và cảnh 3D.

Biểu tượng ứng dụng Modeler
Biểu tượng ứng dụng Sampler
Biểu tượng ứng dụng Designer
Biểu tượng ứng dụng Painter
Biểu tượng ứng dụng Stager
Biểu tượng Các tài nguyên 3D

Modeler, Sampler, Designer, Painter, Stager, 3D Assets

Vật liệu, mô hình và ánh sáng

Vật liệu, mô hình và ánh sáng

Substance 3D

Substance 3D Texturing dành cho cá nhân


30 tài nguyên mỗi tháng
 

100 GB lưu trữ
(lưu phiên bản trong 30 ngày)

Bridge, Fonts, Behance, Portfolio


  ​.

Substance 3D

Substance 3D Collection dành cho cá nhân


50 tài nguyên mỗi tháng
 

100 GB lưu trữ
(lưu phiên bản trong 30 ngày)

Bridge, Fonts, Behance, Portfolio


  ​.

Substance 3D

Substance 3D Collection dành cho nhóm


100 nội dung mỗi tháng
cho mỗi người dùng (mọi người trong nhóm có thể dùng chung)

1 TB lưu trữ
(lưu phiên bản trong 180 ngày)

Bridge, Fonts, Behance, Portfolio

Quản lý giấy phép dễ dàng
Hỗ trợ nâng cao


   mỗi giấy phép​ .

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191

Bạn là doanh nghiệp? Yêu cầu tư vấn

Khám phá các ứng dụng Substance 3D. Tìm hiểu thêm

Mang đến các thiết kế nổi bật với Substance 3D và Illustrator.

Khám phá dòng ứng dụng Substance 3D.

Substance 3D Modeler

Khắc họa trực quan các mô hình 3D trên máy tính và trong VR.

Substance 3D Sampler

Chuyển ảnh thành mô hình và vật liệu 3D.

Substance 3D Designer

Thiết kế các nội dung 3D theo tham số với quyền kiểm soát toàn diện và khả năng vô hạn.

Substance 3D Painter

Tạo kết cấu cho các mô hình 3D theo thời gian thực bằng ứng dụng đạt tiêu chuẩn ngành này.

Substance 3D Stager

Bố trí và kết xuất các cảnh 3D hiện đại nhất trong phòng chụp ảnh ảo của riêng bạn.

Substance 3D Assets

Chọn từ thư viện nội dung 3D cao cấp được tuyển chọn và ngày càng phát triển.