Logo Acrobat Trefoil

Adobe Acrobat Pro

Acrobat Pro giúp việc ký tài liệu trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần nhấp, chạm hoặc vuốt.

Cần cam kết duy trì hàng năm. Dành cho Windows và Mac.

Adobe cung cấp một bộ công cụ PDF và chữ ký điện tử toàn diện.

Tất cả năng lực bạn cần, trong một ứng dụng.

Không cần nhiều giải pháp. Chỉnh sửa, chuyển đổi, ký điện tử và chia sẻ tài liệu trong một công cụ.

Làm việc ở mọi nơi.

Dễ dàng chỉnh sửa, chuyển đổi và điền biểu mẫu trên nhiều định dạng tài liệu và thiết bị.

Tính bảo mật mà bạn có thể tin tưởng.

Thêm mật khẩu vào tệp PDF để bảo vệ tính toàn vẹn của tệp PDF và tài liệu của bạn.

Acrobat Pro hoạt động bên trong các ứng dụng yêu thích của bạn.

Truy cập các công cụ PDF và chữ ký điện tử trực tiếp từ các ứng dụng bạn đang sử dụng.

Microsoft
Google
Dropbox
Box

Acrobat Pro hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ.

Hợp đồng

Hợp đồng

Bất động sản

Bất động sản

Dịch vụ độc lập

Dịch vụ độc lập

Xây dựng

Xây dựng

Dịch vụ thương mại

Dịch vụ thương mại

Logo Acrobat Trefoil

Acrobat Pro