Accesibilidad

Adobe PageMaker 7

Idiomas

Idioma Windows Macintosh
Portugués (Brasil) yes yes
Danés yes yes
Neerlandés yes yes
Inglés yes yes
Francés (Canadá yes yes
Francés yes yes
Finlandés yes yes
Alemán yes yes
Italiano yes yes
Japonés yes yes
Noruego yes yes
Español yes yes
Español (América Latina) yes yes
Español (México) yes yes
Sueco yes yes