Nowości w programie Adobe Experience Design

Na bieżąco wprowadzamy aktualizacje wersji beta programu Experience Design. W tym miejscu można sprawdzić jego najnowsze elementy.

Experience Design CC (beta) 0.6

Warstwy nowej generacji

Nowoczesny mechanizm obsługi warstw usprawnia pracę dzięki ułatwieniu znajdowania potrzebnych elementów. Podświetlanie tylko warstw skojarzonych z przetwarzanym obszarem kompozycji poprawia czytelność panelu.

Przeprojektowane symbole

Dzięki nowym symbolom w programie Experience Design można edytować ikony, nagłówki, stopki, przyciski oraz inne elementy przez zwykłe dwukrotne kliknięcie — bez konieczności używania trybu izolacji. Po przeciągnięciu i upuszczeniu ich na obszarze roboczym zostaną automatycznie zaktualizowane w całym projekcie bez zmieniania wyglądu sąsiednich obszarów.

Komentarze w udostępnionych prototypach

Wszystkie osoby pracujące nad prototypem mogą dodawać komentarze, co ułatwia i przyspiesza gromadzenie opinii o projektach. Komentarze mogą dotyczyć określonych elementów prototypów lub całego obszaru kompozycji.

Co dalej

Zapoznaj się z funkcjami, które planujemy wprowadzić w przyszłych wersjach.
Odwiedź blog dotyczący programu Experience Design ›

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5.22

Aktywny podgląd na urządzeniu przenośnym

Projekty przeznaczone na urządzenia przenośne można sprawdzać na bieżąco na telefonie lub tablecie. Działają przy tym wszystkie elementy interaktywne. Program Experience Design przenosi zmiany wprowadzone na komputerze automatycznie na wszystkie urządzenia. Prototypy są natychmiast widoczne na ekranach, na których będą rzeczywiście użytkowane.
Uzyskaj aplikację ›

Powiększanie zaznaczenia

Po zaznaczeniu fragmentu obszaru kompozycji można powiększyć go bezpośrednio za pomocą skrótu (Commant+3).

Nowe animacje

W projektach są dostępne dodatkowe przejścia. W zeszłym miesiącu zmieniliśmy nazwę przejść Przesuwanie na Wciśnięcie, aby lepiej odzwierciedlała ich wygląd. W tym miesiącu wprowadzamy przejścia rzeczywiście odpowiadające nazwie Przesuwanie.

Ulepszenia na podstawie opinii klientów

Zgodnie z sugestiami użytkowników wprowadziliśmy szereg ulepszeń najnowszej wersji programu. Inspektor Właściwości zawiera nowe opcje ułatwiające ustawienie pionowego przewijania obszaru kompozycji, wyrównywanie do siatki pikseli i ograniczanie proporcji elementów.

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5.16

Gradienty liniowe

Próbnik kolorów umożliwia tworzenie i edytowanie gradientów liniowych oraz stosowanie ich do obiektów w obszarze roboczym.

Natychmiastowe przejścia

Przejście animacji można ustawić na „brak”, aby było natychmiastowe — bez krzywej dynamiki.

Skróty kodów szesnastkowych

Próbnik kolorów jest wygodniejszy w obsłudze dzięki skrótom kodów szesnastkowych. Wpisanie na przykład kodu #AB powoduje użycie koloru #ABABAB.

Obsługa języka koreańskiego

Program Experience Design jest teraz dostępny w języku koreańskim.

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5.10

Narzędzie Lupka

Aby przyjrzeć się szczegółom projektu, można łatwo powiększyć wybrany obszar.

Eksportowanie plików PDF

Funkcja eksportowania zasobów i obszarów kompozycji umożliwia udostępnianie ich jako oddzielnych plików PDF lub w ramach scalonego dokumentu PDF.

Szybsza obróbka obszarów kompozycji

Opcja Poprzedni obszar kompozycji dostępna na liście Cel pozwala wrócić na poprzedni ekran, aby szybko przygotować prototyp.

Ponowne używanie istniejących zasobów

Do programu Experience Design można błyskawicznie wklejać kompozycje skopiowane z aplikacji takich jak Bohemian Coding Sketch, Adobe InDesign CC. Podczas edycji tekstów i grafiki jest zachowywana jakość.

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5.6

Mierzenie z dokładnością jednego piksela

Pomiary odległości i obiektów zapewniają całkowitą precyzję, co ułatwia wyrównywanie obiektów i podawanie wymiarów członkom zespołu.

Efekty rozmycia

Aby zmienić punkt skupienia projektu, można rozmyć określony obiekt lub całe tło.

Osadzone prototypy

Kody osadzone pozwalają udostępniać prototypy interaktywne w witrynach takich jak Behance czy Dribbble.

Ulepszania stylizacji tekstu

Korzystając z nowych opcji edycji tekstu, można zmienić kolor określonych fragmentów tekstu zamiast całego bloku.

Rozszerzona obsługa języków

Program Experience Design jest dostępny w językach francuskim, japońskim i niemieckim.

Obsługa udostępniania online w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwa mogą teraz udostępniać łącza do prototypów programu Experience Design, korzystając z usługi Share Online.

Obsługa wdrażania w przedsiębiorstwach

Administratorzy uzyskują opcję wdrażania programu Adobe Experience Design i regularnych aktualizacji dzięki narzędziu Creative Cloud Packager.

Ulepszenia na podstawie opinii klientów

Uwzględniając sugestie klientów, wprowadziliśmy w najnowszej wersji szereg ulepszeń, między innymi w zakresie siatek obszarów kompozycji.

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5.4

Precyzyjne sterowanie kolorami

Kolor można dobrać przy użyciu suwaków barwy, nasycenia, jasności i kanału alfa, a także przez wprowadzenie dokładnych wartości w polach. Program pozwala też tworzyć i zapisywać próbki kolorów do użycia w projektach.

Przewijane obszary kompozycji

Okno podglądu i prototypy udostępniane umożliwiają przewijanie długich obszarów kompozycji, tak aby wyświetlić całą zawartość projektu.

Ulepszenia stylizacji tekstu

Elastyczne opcje stylizacji tekstu umożliwiają dostosowanie zakresu lub całego bloku tekstu.

Edytowanie grup przy użyciu operatorów logicznych

Aby uzyskać złożony kształt, wystarczy połączyć kilka grup obiektów za pomocą operatorów logicznych.

Wyrównywanie i rozmieszczanie obszarów kompozycji

Obiekty mogą być wyrównywane względem obszarów kompozycji, a obszary kompozycji — względem innych obszarów. Program pozwala rozmieszczać je na obszarze roboczym.

Tryb pełnego ekranu

Aby dokładnie przyjrzeć się udostępnionemu prototypowi, można wyświetlić go w trybie pełnoekranowym.

Ulepszenia na podstawie opinii klientów

W oparciu o sugestie klientów wprowadziliśmy szereg ulepszeń w najnowszej wersji programu Adobe Illustrator CC. Jest teraz możliwe kopiowanie i wklejanie symboli oraz cieni z programu Adobe Illustrator, a najważniejsze funkcje otrzymały kontekstowe skróty klawiaturowe.

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5.2

Siatki przyciągające

Siatki przyciągające usprawniają rysowanie, zmienianie rozmiaru i przenoszenie elementów obszarów kompozycji. Dzięki spójnemu graficznemu punktowi odniesienia rozmieszczanie obiektów jest prostsze.

Ulepszenia dotyczące tekstu

Tekst można dostosować do formatowania projektu, określając odstępy między wierszami.

Punkty skupienia prototypów

Podświetlenie punktów skupienia w prototypie uwidacznia użytkownikom, które obszary są aktywne i reagują na kliknięcia.

Wiele adresów URL

Dla jednego pliku można utworzyć kilka adresów URL, aby udostępnić poszczególnym współpracownikom odpowiednie wersje prototypu.

Umieszczanie tekstu metodą przeciągania i upuszczania

Projekt można uzupełnić o realistyczną zawartość, przeciągając plik tekstowy do funkcji powtarzania siatki. Tekst zostanie automatycznie powielony we wszystkich komórkach siatki. Aby umieścić tekst, można też przeciągnąć go i upuścić na obszar roboczy.

Ulepszenia na podstawie opinii klientów

Na podstawie sugestii użytkowników wprowadziliśmy szereg ulepszeń, takich jak szybsze zapisywanie plików, bardziej efektywne importowanie i eksportowanie plików SVG, kopiowanie i wklejanie w programie Illustrator CC oraz zestawy interfejsów użytkownika dostępne w menu plików.

Experience Design CC (zapowiedź) 0.5

Indywidualnie dostosowywane narzędzia do rysowania

Narzędzia Zaznaczanie, Prostokąt, Elipsa, Linia i Pióro ułatwiają projektowanie. Kształty można dostosowywać przy użyciu inspektora Właściwości. Program umożliwia wybieranie kolorów i grubości, dodawanie wypełnień kolorami, stosowanie cieni, dostosowywanie przezroczystości i obracanie obiektów.
Jak to działa ›

Narzędzie Pióro

Narzędzie Pióro ułatwia i przyspiesza rysowanie kształtów. Obsługiwane są własne ścieżki, dodawanie i usuwanie punktów kotwiczenia oraz przełączanie się między ścieżkami zakrzywionymi i kątowymi — wszystko to w jednym narzędziu.
Jak to działa ›

Narzędzia ułatwiające dodawanie stylizowanego tekstu

Oprogramowanie pozwala łatwo tworzyć i umieszczać tekst, a także dostosowywać jego kolor i rozmiar.
Jak to działa ›

Narzędzia do modyfikowania układów

Narzędzia do modyfikacji układów ułatwiają grupowanie, blokowanie, wyrównywanie i rozmieszczanie elementów projektu. Można również maskować przy użyciu kształtów i zmieniać kolejność obiektów.
Jak to działa ›

Obszary kompozycji dla wielu ekranów

Obszary kompozycji umożliwiają rozmieszczenie elementów projektu odpowiednio do różnych ekranów i urządzeń. Program oferuje rozmiary predefiniowane oraz umożliwia definiowanie własnych. Podczas kopiowania między obszarami kompozycji jest zachowywany rozkład elementów.
Jak to działa ›

Narzędzia projektowe dla określonych urządzeń

Zestaw do tworzenia interfejsu w programie Adobe Experience Design obejmuje doskonałe elementy sterujące, które pozwalają szybko przygotować zawartość dla platform iOS, Google Material i Microsoft Windows.

Powtarzanie siatki

Zaznaczone elementy projektu, na przykład listy czy galerie zdjęć, można powielać w poziomie lub w pionie dowolnie wiele razy — z zachowaniem wszystkich stylów i odstępów. Zmiany jednego elementu są odzwierciedlane we wszystkich kopiach.
Jak to działa ›

Eksportowanie kompozycji wynikowych

Obrazy i projekty można eksportować w formatach PNG i SVG na potrzeby systemów iOS i Android, a także do stron internetowych.
Jak to działa ›

Integracja z programami Photoshop i Illustrator

Zasoby można kopiować z programów Adobe Photoshop CC i Illustrator CC oraz wklejać bezpośrednio w programie Adobe Experience Design.
Jak to działa ›

 

Nagrywanie prototypów jako wideo

Aby udostępnić film zespołowi lub innym współpracownikom, można nagrać plik MOV, klikając w podglądzie. Program pozwala też wygenerować łącze do udostępnienia prototypu.
Jak to działa ›

Prototypy interaktywne

Aby skutecznie przetestować użytkowanie projektowanego interfejsu, można dodać do niego funkcje interaktywne, animacje i obsługę gestów. Przełączanie się między projektem a prototypem nie wymaga opuszczania aplikacji.
Jak to działa ›

Zarządzanie prototypami

Prototypy można łatwo otwierać i usuwać na koncie usługi Creative Cloud. Wystarczy kliknąć miniaturkę, aby przejść do łącza publicznego. Nie ma ograniczenia liczby prototypów udostępnionych zespołowi.