Accessibility

Garantifraskrivelse og softwarelicensaftale.

DETTE DOKUMENT INDEHOLDER GARANTI OPLYSNINGER (DEL I) OG EN LICENSAFTALE
GÆLDENDE FOR BRUG AF ADOBE SOFTWARE (DEL II).

 

DEL I. GARANTIFRASKRIVELSE.

SOFTWAREN OG ANDRE INFORMATIONER LEVERES SOM DE ER OG FOREFINDES, OG MED ALLE FEJL ADOBE ELLER SELSKABETS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE FOR FUNKTIONALITETEN ELLER DE RESULTATER, DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN, CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDERS TJENESTER ELLER ANDRE TREDJEPARTSTILBUD. BORTSET FRA, OG I DET OMFANG EN GARANTI, BETINGELSE, ELLER ANDET VILKÅR SOM IKKE KAN ELLER IKKE MÅ FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE, FORPLIGTER ADOBE, DETTE SELSKABS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER SIG IKKE TIL AT HONORERE NOGEN GARANTIER, BETINGELSER, ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM FØLGE AF LOV, SÆDVANERET, RET, SÆDVANE, SKIK ELLER PÅ ANDEN VIS) I HENSEENDE TIL NOGET FORHOLD, HERUNDER BLANDT ANDET MEN UDEN BEGRÆNSNING VEDRØRENDE IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

DEL II. SOFTWARELICENSAFTALE.

VED AT BENYTTE, KOPIERE ELLER DISTRIBUERE HELE ELLER DELE AF ADOBE SOFTWAREN ACCEPTERER DU ALLE AFTALENS VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER I SÆRDELESHED BESTEMMELSERNE OM: BRUGEN SOM BESKREVET I AFSNIT 2; OVERDRAGELIGHED SOM BESKREVET I AFSNIT 4; KONNEKTIVITET OG PRIVATLIV SOM BESKREVET I AFSNIT 6; GARANTI SOM BESKREVET I AFSNIT 9; ANSVAR SOM BESKREVET I AFSNIT 10 OG 16. SPECIFIKKE BESTEMMELSER OG UNDTAGELSER SOM BESKREVET I AFSNIT 16. DU ACCEPTERER, AT DENNE AFTALE HAR RETSKRAFT OVER FOR DIG OG ENHVER ENHED, SOM HAR ERHVERVET SOFTWAREN, OG PÅ HVIS VEGNE DEN BENYTTES.. HVIS DU IKKE ER INDFORSTÅET, MÅ DU IKKE BENYTTE SOFTWAREN.

ADOBE TILLADER DIG UDELUKKENDE AT BRUGE SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I DENNE AFTALE BRUG AF VISSE MATERIALER FRA TREDJEPART, DER FØLGER MED SOFTWAREN, KAN VÆRE UNDERLAGT ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER, DER NORMALT FINDES I EN SÆRSKILT LICENSAFTALE, EN " READ ME " -FIL I DET PÅGÆLDENDE MATERIALE ELLER I " THIRD PARTY SOFTWARE NOTICES AND/OR ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS " PÅ http://www.adobe.com/go/thirdparty_dk.

1. Definitioner.

" Adobe " betyder Adobe Systems Incorporated, et selskab registreret i staten Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, såfremt denne aftale er reguleret af underafsnit 12 (a). I alle andre tilfælde betyder det Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Irland, et selskab, der er oprettet i henhold til irsk ret og et affilieret selskab til og licenstager fra Adobe Systems Incorporated. " Computer" betyder en virtuel eller fysisk personlig elektronisk enhed, der accepterer oplysninger i digital eller lignende form, og som kan manipulere sådanne oplysninger med henblik på at opnå et bestemt resultat baseret på en sekvens af instruktioner. " Software " betyder (a) det fulde indhold af filerne (som leveres enten via elektronisk overførsel eller på et fysisk medie) eller andre medier omfattet af denne aftale (i) computerinformation eller software fra Adobe eller andre firmaer, herunder Adobe Reader® (" Adobe Reader" ), Adobe® AIR™ ( " Adobe AIR "), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player og Authorware® Player (samlet benævnt, Adobe AIR og Flash, Shockwave og Authorware-afspillere er " Adobe Runtimes " ); (ii) tilhørende skriftligt materiale eller filer ( " Dokumentation " ) samt (iii) skrifttyper og (b) opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af foranstående, leveret til dig af Adobe på et hvilket som helst tidspunkt (herefter samlet benævnt " Opdateringer"). " Brug " betyder at have adgang til, installere, hente fra Internettet, kopiere eller på anden vis have fordel af at bruge funktionaliteten i Softwaren.

2. Softwarelicens.

Under forudsætning af, at du har erhvervet softwaren fra Adobe eller en af Adobes autoriserede licenshavere, og at du overholder betingelserne i denne aftale, herunder også begrænsningerne i afsnit 3, meddeler Adobe dig en ikkeeksklusiv licens til at bruge Softwaren til de formål, der er beskrevet i Dokumentationen som følger.

2.1 Generel brug. Du er berettiget til at installere og bruge en kopi af Softwaren på din kompatible Computere. Se begrænsningerne i afsnit 3 vedrørende brugen af softwaren.

2.2 Serverbrug. Denne aftale tillader dig ikke at installere eller bruge softwaren på en filserver. For information om brug på en filserver, venligst se http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_dk for information om Adobe Reader; eller http://www.adobe.com/go/licensing_dk for information om Adobe Runtimes.

2.3 Distribution. Denne licens giver dig ikke ret viderelicensere eller distribuere Softwaren. Venligst se for information om at erhverve retten til at distribuere Softwaren på et fysisk medie eller over et internt netværk eller sammen med dit produkt eller service http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_dk for information om Adobe Reader eller http://www.adobe.com/go/licensing_dk for information om Adobe Runtimes.

2.4 Sikkerhedskopi. Du er berettiget til at lave en sikkerhedskopi af Softwaren, forudsat at din sikkerhedskopi ikke installeres eller anvendes. Du er ikke berettiget til at overdrage rettighederne til en sikkerhedskopi, med mindre du overdrager alle rettigheder til Softwaren som beskrevet i afsnit 4.

3. Forpligtelser og begrænsninger.

3.1 Begrænsninger vedrørende Adobe Runtime. Du må ikke bruge en Adobe Runtime på en anden enhed end en personlig computer eller med en integreret eller enhedsversion af et operativsystem. Du må for eksempel ikke bruge en Adobe Runtime på en (a) mobil enhed, STB-boks (set top box), håndholdt enhed, telefon, web pad, tablet og Tablet PC, der ikke kører Windows XP Tablet PC Edition og senere versioner, spilkonsol, tv, dvd-afspiller, mediecenter (dog ikke Windows XP Media Center Edition og senere versioner), elektronisk opslagstavle eller andre former for digitale skilte, internetudstyr eller andet udstyr med internetadgang, PDA, medicinsk udstyr, betalingsautomat, telematisk udstyr, spilmaskine, system til automatisering af hjemmet, kiosk, fjernbetjeningsenhed eller anden elektronisk enhed, (b) operatørbaseret mobiltelefon, kabel, satellit eller tv-system eller (c) en anden enhed i et lukket system. For information om licens til Adobe Runtimes til brug på sådanne systemer, besøg http://www.adobe.com/go/licensing_dk.

3.2 Begrænsninger vedrørende Adobe Reader. Adobe Reader gives i licens og distribueres af Adobe med henblik på visning, distribution og deling af PDF-filer.

3.2.1 Begrænsninger vedrørende konvertering. Du må ikke integrere Adobe Reader i eller bruge Adobe Reader sammen med anden software, plug-in eller forbedring, der bruger eller bygger på Adobe Reader, når pdf-filer konverteres eller omdannes til et andet filformat (f.eks. fra en pdf-fil til en tiff-, jpeg- eller svg-fil).

3.2.2 Begrænsninger vedrørende plug-in. Du må ikke integrere Adobe Reader i eller bruge Adobe Reader sammen med plug-in-software, der ikke er udviklet i overensstemmelse med Adobe Integration Key License Agreement.

3.2.3 Deaktiverede faciliteter. Adobe Reader kan indeholde faciliteter eller funktioner, som er skjult eller vises deaktiveret eller " nedtonet " (den " deaktiverede facilitet " ). Deaktiverede faciliteter aktiveres kun ved åbning af et pdf-dokument, der er oprettet ved hjælp af aktiveringsteknologi, der kun fås fra Adobe. Du vil ikke tilgå eller forsøge at tilgå nogen deaktiveret facilitet på andre måder end ved brug af sådanne aktiveringsteknologier. Venligst se http://www.adobe.com/go/readerextensions_dk for flere oplysninger om deaktiverede faciliteter.

3.3 Oplysninger. Enhver kopi af Softwaren, som du fremstiller, skal indeholde de samme meddelelser om ophavsret og ejendomsret, som fremgår af eller i Softwaren.

3.4 Ingen ændring eller reverse engineering. Du må ikke ændre, tilpasse, oversætte eller skabe afledte værker på baggrund af Softwaren. Du må ikke foretage reverse engineering, dekompilering, og du må ikke adskille eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode, undtaget i det omfang du i henhold til gældende lov udtrykkeligt er berettiget til at foretage reverse engineering og at dekompilere.

4. Ingen Overdragelse.

Du er ikke berettiget til at udleje, lease, viderelicensere, tildele eller overdrage dine rettigheder til Softwaren eller bemyndige kopiering af hele eller dele af Softwaren til en anden brugers Computer undtagen i det omfang, det måtte være udtrykkeligt tilladt i denne Aftale. Du er dog berettiget til at overdrage alle dine rettigheder til brug af Softwaren til en anden person eller juridisk enhed under forudsætning af, at: (a) du også overdrager (i) denne aftale og (ii) Softwaren og al anden software eller hardware bundlet eller præinstalleret med Softwaren, herunder alle kopier, opdateringer og tidligere versioner, til en sådan person eller juridisk enhed; (b) du ikke beholder kopier, herunder sikkerhedskopier og kopier lagret på en Computer; og (c) modtageren accepterer denne aftales vilkår og betingelser og alle øvrige vilkår og betingelser, som var gældende for din lovformelige erhvervelse af en licens til Softwaren. Desuagtet det foranstående er du uberettiget til at overdrage uddannelseskopier, " pre-release " - og " not for resale " -kopier af Softwaren.

5. Ejendomsretten til immaterielle rettigheder, forbehold for rettigheder.

Softwaren og alle autoriserede kopier heraf, som du fremstiller, er immateriel ejendom tilhørende Adobe Systems Incorporated og selskabets leverandører. Softwarens struktur, opbygning og kode er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger, der tilhører Adobe Systems Incorporated og selskabets leverandører. Softwaren er beskyttet af lov, herunder bl.a. den i USA og andre lande gældende lovgivning om ophavsret samt internationale konventionsbestemmelser. Medmindre det er udtrykkeligt angivet heri, giver denne aftale dig ingen immaterielle rettigheder til Softwaren, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles, er forbeholdt Adobe og dets leverandører.

6. Konnektivitet og privatliv.

6.1 Brug af PDF filer. Når du ved hjælp af Softwaren åbner et PDF-dokument, der er blevet aktiveret til at vise annoncer gennem registrering hos Ads for Adobe PDF servicen, så kan din computer oprette forbindelse til en hjemmeside drevet af Adobe, en annoncør eller anden tredjepart. Når dette sker, så sendes din Internet Protocol (IP) adresse. Den part som hoster siden kan benytte teknologi til at sende (eller "serve") annoncering eller andet elektronisk indhold. De der driver hjemmesiden kan også benytte JavaScript, web beacons (også kendt som action tags eller single-pixel gift) og andre teknologier for at fremme og måle effektiviteten af annoncer og for at målrette annonceindhold. Din kommunikation med Adobe hjemmesider er underlagt Adobe Online Privacy Policy, der kan findes på http://www.adobe.com/go/privacy_dk. Adobe har hverken adgang til eller kontrol med de faciliteter, som tredjepart måtte bruge, og tredjeparts hjemmesiders praksis med henblik på informationsbrug er ikke omfattet af Adobe Online Privacy Policy.

6.2 Opdatering. Du anerkender og er indforstået med, at Softwaren kan få din computer til automatisk at koble sig på Internettet for at kontrollere for opdateringer, som er tilgængelige til automatisk download til din Computer og give Adobe besked om at installationen af Softwaren er vellykket. Kun ikke personhenførbare oplysninger vil i disse tilfælde blive sendt til Adobe. Din kommunikation med Adobe hjemmesider er underlagt Adobe Online Privacy Policy, der kan findes på http://www.adobe.com/go/privacy_dk. Se venligst Dokumentation for oplysninger om standard indstillinger for opdatering.

6.3 Settings Manager. Flash Player kan bevirke at visse brugerindstillinger gemmes som et lokalt delt objekt på din Computer. Disse indstillinger er ikke knyttet til dig, men giver dig mulighed for at konfigurere bestemte indstillinger

i Flash Player. Du kan finde flere oplysninger om lokale, delte objekter på http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_dk og flere oplysninger om Settings Manager på http://www.adobe.com/go/settingsmanager_dk.

7. Tredjepartstilbud.

Softwaren kan give dig adgang til tredjeparts websteder, software programmer og datatjenester, inklusiv " rich Internet applications " (" Tredjepartstilbud " ). Du får adgang til og mulighed for at anvende Tredjepartstilbud, inkl. varer, tjenester eller information, er underlagt de vilkår og betingelser der gælder for sådanne tilbud. Tredjepartstilbud ejes ikke og leveres ikke af Adobe.

8. Digitale certifikater.

8.1 Brug. Adobe AIR bruger digitale certifikater for at hjælpe dig med at identificere udgivere af Adobe AIR applikationer skabt af tredjeparter. Adobe Reader anvender digitale certifikater til at signere og validere signaturer i PDF-dokumenter og at validere certificerede PDF-dokumenter. Din Computer kan koble sig på Internettet ved validering af et digitalt certifikat. Digitale certifikater udstedes af tredjemands certifikatudstedende myndigheder, herunder Adobe Certified Document Services (CDS) udbydere som er opført på http://www.adobe.com/go/partners_cds_dk (" certifikatudstedende myndigheder " ) eller de kan være egen signeret.

8.2 Vilkår og betingelser. Ansvaret for køb af, brug af og tillid til digitale certifikater ligger hos dig og en certifikatudstedende myndighed. Inden du stoler på noget certificeret dokument, bør du gennemgå alle gældende vilkår og betingelser under hvilken det relevante certifikat udstedende myndighed leverer tjenester, inklusive eksempelvis abonnementsaftaler, aftaler med den part, der skal have tillid, regler og praksis for certifikater. Besøg http://www.adobe.com/go/partners_cds_dk for oplysninger om Adobes CDS forhandlere.

8.3 Anerkendelse. Du er indforstået med at (a) et digital certifikat kan muligvis være tilbagekaldt på verificeringstidspunktet, hvilket betyder, at en digital signatur eller et certifikat kan fremstå som gyldigt, selvom det i virkeligheden ikke er det, (b) en digitalt signaturs sikkerhed eller integritet er muligvis kompromitteret på grund af handlinger eller udeladelser fra den, der har signeret dokumentet, den pågældende certifikat udstedende myndighed anden tredjepart og (c) et certifikat kan være egen signeret og ikke udstedt af et certifikat udstedende myndighed. DU ER ALENE ANSVARLIG FOR AT AFGØRE OM DU VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT ELLER EJ. Medmindre en separat skriftlig garanti er udstedt af en certifikatudstedende myndighed, så bruger du digitale certifikater på egen risiko.

8.4 Tredjepartbegunstigede. Du er indforstået med at enhver certifikatudstedende myndighed som du stoler på er en tredjepartbegunstiget i forhold til denne aftale og vil være berettiget til at håndhæve denne aftale i eget navn som værende Adobe.

8.5 Skadesløsholdelse. Du er indforstået med at holde Adobe og ethvert relevant certifikatudstedende myndighed (medmindre andet er udtrykkeligt angivet i vilkår og betingelser) skadesløs, hvad angår ethvert form for ansvar, tab, retshandlinger, erstatninger eller krav (herunder alle rimelige udgifter, omkostninger og advokatsalærer), som måtte opstå i forbindelse med brugen af eller tilliden til enhver sådan myndighed, herunder, men ikke begrænset til (a) tillid til et udløbet eller tilbagekaldt certifikat; (b) urigtig verificering af et certifikat; (c) brug af et certifikat på måder, der ikke er tilladt under gældende vilkår og betingelser, denne Aftale eller gældende lov; (d) brug af et certifikat på måder, der ikke er tilladt i henhold til den relevante Udstedererklæring, denne Aftale eller gældende lov; (d) undladelse af at udvise rimelig dømmekraft i situationer, hvor der stoles på udstedende tjeneste eller certifikater eller (e) undladelse af at gennemføre nogen af forpligtelserne som er påkrævet i henhold til vilkår og betingelser for tjenesterne.

9. Ingen garanti.

Softwaren leveres som den er og forefindes, og med alle fejl. ADOBE ELLER SELSKABETS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER GARANTERER IKKE OG KAN IKKE GARANTERE FOR FUNKTIONALITETEN ELLER DE RESULTATER, DU KAN OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN, CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDERS TJENESTER ELLER ANDRE TREDJEPARTSTILBUD. BORTSET FRA, OG I DET OMFANG EN GARANTI, BETINGELSE, ELLER ANDET VILKÅR SOM IKKE KAN ELLER IKKE MÅ FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE, FORPLIGTER ADOBE, DETTE SELSKABS LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER SIG IKKE TIL AT HONORERE NOGEN GARANTIER, BETINGELSER, ELLER VILKÅR (HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, SOM FØLGE AF LOV, SÆDVANERET, RET, SÆDVANE, SKIK ELLER PÅ ANDEN VIS) I HENSEENDE TIL NOGET FORHOLD, HERUNDER BLANDT ANDET MEN UDEN BEGRÆNSNING VEDRØRENDE IKKEKRÆNKELSE AF TREDJEMANDS RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Bestemmelserne i afsnit 9 og 10 vil fortsat være gældende efter aftalens ophør uanset årsag. Dette indebærer dog ikke en fortsat ret til at bruge Softwaren efter denne aftales ophør.

10. Ansvarsbegrænsning.

I INTET TILFÆLDE ER ADOBE, SELSKABETS LEVERANDØRER ELLER CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SKADER, KRAV, TAB ELLER OMKOSTNINGER UANSET DISSES ART ELLER DRIFTSTAB, INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB, OG UANSET OM EN ADOBE-REPRÆSENTANT MÅTTE VÆRE BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, SKADER ELLER KRAV. OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER OG FRASKRIVELSER FINDER ANVENDELSE I DET OMFANG, GÆLDENDE RET I DIT RETSOMRÅDE TILLADER DET. DEN SAMLEDE HÆFTELSE FOR ADOBE, LEVERANDØRER OG CERTIFIKATUDSTEDENDE MYNDIGHEDER I MEDFØR AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE, UANSET OM DET DREJER SIG OM KONTRAKTMÆSSIGT ERSTATNINGSANSVAR ELLER ERSTATNINGSRETLIGT ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (I BEGGE TILFÆLDE OMFATTENDE UDEN BEGRÆNSNING UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN VIS, ER BEGRÆNSET TIL DET BELØB, SOM MÅTTE VÆRE BETALT FOR SOFTWAREN. Intet i denne aftale begrænser Adobes ansvar over for dig i tilfælde af død eller personskade som følge af Adobes uagtsomhed eller svig. Adobe optræder på vegne af sine leverandører og certifikatudstedende myndigheder i henseende til fraskrivelse, udelukkelse og/eller begrænsning af forpligtelser, garantier og ansvar som anført i denne aftale, men ikke i andre henseender eller for noget andet formål. Yderligere oplysninger kan eventuelt findes i afsnittet med oplysninger om dit retsområde sidst i denne aftale eller kan fås ved henvendelse til Adobes Customer Support Department.

11. Eksportregler.

Du accepterer, at Softwaren ikke bliver sendt, overført eller eksporteret til noget land eller på nogen måde brugt på en måde, som er forbudt af United States Export Administration Act eller anden eksportlovgivning, restriktioner eller regulativer (samlet kaldet " Eksportlovgivningen " ). Såfremt Softwaren betragtes som hørende ind under eksportregulerede emner i medfør af Eksportlovgivningen, erklærer og garanterer du desuden, at du ikke er statsborger eller på anden måde bosiddende i et land omfattet af eksportforbud (herunder uden begrænsning Iran, Syrien, Sudan, Cuba og Nordkorea) og at det ikke er dig i medfør af Eksportlovgivning på anden vis forbudt at modtage Softwaren. Alle rettigheder til brug af Softwaren gives på betingelse af, at sådanne rettigheder fortabes, såfremt du undlader at efterleve denne aftales vilkår.

12. Lovvalg.

Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til gældende ret: (a) i Staten Californien, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i USA, Canada eller Mexico; eller (b) i Japan, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i Japan, Kina, Korea, Folkerepubliken Kina eller et andet land i Sydøstasien, hvor alle officielle sprog skrives med enten ideografisk skrift (f.eks. hanzi, kanji eller hanja), og/eller anden skrift baseret på eller med samme struktur som ideografisk skrift som f.eks. hangul eller kana; eller (c) England, hvis en licens til Softwaren anskaffes, mens du opholder dig i et andet retsområde, der ikke er beskrevet ovenfor. Domstolene i henholdsvis Santa Clara County, Californien, såfremt Aftalen er underlagt californisk ret, Tokyo District Court i Japan, såfremt Aftalen er underlagt japansk ret, og domstolene i London, England, såfremt Aftalen er underlagt engelsk ret, skal hver have ikke-eksklusiv jurisdiktion i henseende til alle tvister vedrørende denne aftale. Nærværende aftale er hverken underlagt lovvalgsregler for noget retsområde eller de Forenende Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG), hvis anvendelse udtrykkeligt er udelukket ved nærværende aftale.

13. Generelle bestemmelser.

Hvis nogen del af denne aftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på gyldigheden af denne aftales status, som forbliver gyldig og kan håndhæves i henhold til dens vilkår. Denne aftale skal være uden præjudice i forhold til sådanne lovbestemte rettigheder, som en part, der handler som forbruger, måtte have. Denne aftale kan alene ændres ved skriftlig aftale underskrevet af en af Adobe dertil bemyndiget repræsentant. Du kan få Opdateringer givet i licens fra Adobe med yderligere eller ændrede vilkår. Denne Aftale udgør den samlede aftale mellem Adobe og dig i henseende til Softwaren, og den træder i stedet for enhver tidligere tilkendegivelse, diskussion, løfte, meddelelse eller annoncering vedrørende Softwaren.

14. Bemærkninger til slutbrugere i den amerikanske forvaltning.

For så vidt angår slutbrugere i den amerikanske forvaltning, forpligter Adobe sig til at overholde alle love om ligeret, i det omfang disse måtte være relevante, herunder, bestemmelserne i Executive Order 11246, med senere ændringer, paragraf 402 i loven " Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act " fra 1974 (38 USC 4212), og paragraf 503 i loven " Rehabilitation Act " fra 1973, med senere ændringer, og reglerne i 41 CFR Parts 60-1 til 60-60, 60-250, og 60-741. Reglen om positiv særbehandling og bestemmelserne i foregående afsnit skal ved henvisning dertil udgøre en del af denne aftale.

15. Overholdelse af licensvilkår.

Hvis du er en virksomhed eller en organisation, accepterer du hermed, at du på anmodning fra Adobe eller fra en af Adobe bemyndiget repræsentant inden for tredive (30) dage vil dokumentere og bekræfte, at brugen af alt Software på tidspunktet for henvendelsen er i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra Adobe.

16. Specifikke bestemmelser og undtagelser.

16.1 Ansvarsbegrænsning for brugere bosiddende i Tyskland eller Østrig.

16.1.1 Hvis du har anskaffet Softwaren i Tyskland eller Østrig, og du normalt er bosiddende i disse lande, gælder afsnit 10 ikke for dig. Under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 16.1.2 er Adobes lovmæssige erstatningsansvar i stedet begrænset, som følger: (i) For så vidt angår erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en væsentlig kontraktforpligtelse er Adobe udelukkende ansvarlig over for dig op til det erstatningsbeløb, der typisk kan forudsiges på tidspunktet for licensaftalens indgåelse, og (ii) Adobe er ikke ansvarlig for erstatningskrav opstået på grund af et mindre uagtsomt brud på en ikke-væsentlig kontraktforpligtelse.

16.1.2 Ovennævnte ansvarsbegrænsning gælder ikke obligatoriske, lovbestemte ansvar, herunder særligt ikke ansvar under tysk lov om produktansvar, ansvar i forbindelse med indeståelsen for en specifik garanti eller ansvar for uagtsomme påførte personskader.

16.1.3 Du skal træffe alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse skader. Særligt skal du sørge for at foretage sikkerhedskopiering af software og data på den Computer, der er genstand for bestemmelserne i denne aftale.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende denne aftale, eller du ønsker yderligere oplysninger fra Adobe, beder vi dig bruge den adresse og de kontaktoplysninger, der følger med dette produkt, når du kontakter det Adobe-kontor, der betjener dit retsområde. Du kan også kontakte Adobe over Internettet på www.adobe.com/dk.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader og Shockwave er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Reader_Player_AIR_WWEULA-da_DK-20080204_1313