Accessibility

Odricanje od odgovornosti za jamstvo i sporazum o licenci za softver.

OVAJ DOKUMENT SADRŽI INFORMACIJE O JAMSTVU (I. DIO) I SPORAZUM O LICENCI ZA SOFTVER KOJI DEFINIRA KORIŠTENJE SOFTVERA TVRTKE ADOBE (II. DIO).

I. DIO: ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVO.

SOFTVER I DRUGE INFORMACIJE ISPORUČUJU VAM SE U STANJU "U KAKVOM JESU" I SA SVIM POGREŠKAMA. TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU JAMSTVA NA PERFORMANSE ILI REZULTATE KOJE BISTE MOGLI DOBITI KORIŠTENJEM SOFTVERA, USLUGA NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ILI PONUDA TREĆE STRANE. OSIM DO MJERE KOJOM SE PREMA MJERODAVNOM PRAVU BILO KOJE JAMSTVO, UVJET, IZJAVA ILI ODREDBA NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI, TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA, UVJETE, IZJAVE ILI ODREDBE (IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, BILO ZAKONOM, OBIČAJNIM PRAVOM, OBIČAJEM, UPOTREBOM ILI DRUGAČIJE) GLEDE BILO KOJEG PITANJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEKRŠENJE PRAVA TREĆE STRANE, TRŽIŠNU KURENTNOST, INTEGRACIJU, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PODOBNOST ZA BILO KOJU POJEDINAČNU SVRHU.

II. DIO: SPORAZUM O LICENCI ZA SOFTVER.

UPOTREBOM, KOPIRANJEM ILI DISTRIBUCIJOM ČITAVOG SOFTVERA TVRTKE ADOBE ILI NEKOG NJEGOVA DIJELA PRIHVAĆATE SVE UVJETE I ODREDBE OVOG SPORAZUMA UKLJUČUJUĆI, POSEBNO, ODREDBE O UPOTREBI SADRŽANE U STAVKU 2, PRENOSIVOSTI U STAVKU 4, POVEZIVANJU I PRIVATNOSTI U STAVKU 6, JAMSTVU U STAVKU 9 TE O ODGOVORNOSTI U STAVCIMA 10 I 16. NAKON PRIHVAĆANJA SPORAZUM OBVEZUJE VAS I SVAKU PRAVNU OSOBU KOJA JE PRIBAVILA SOFTVER I U ČIJE IME SE ON KORISTI. AKO SE NE SLAŽETE S UVJETIMA OVOG SPORAZUMA, NEMOJTE KORISTITI SOFTVER.

TVRTKA ADOBE DOPUŠTA VAM UPOTREBU SOFTVERA SAMO U SKLADU S UVJETIMA OVOG SPORAZUMA. UPOTREBA MATERIJALA TREĆIH STRANA KOJI SU SADRŽANI U SOFTVERU MOŽE PODLIJEGATI DRUGIM UVJETIMA I ODREDBAMA KOJI SE OBIČNO NALAZE U ZASEBNOM SPORAZUMU O LICENCI, U TEKSTNOJ DATOTECI POD NAZIVOM "READ ME " KOJA SE ISPORUČUJE UZ TAKVE MATERIJALE I USLUGE, ODNOSNO U " OBAVIJESTIMA U VEZI SA SOFTVEROM TREĆIH STRANA I/ILI DODATNIM UVJETIMA I ODREDBAMA " KOJE SE NALAZE NA ADRESI http://www.adobe.com/go/thirdparty_hr.

1. Definicije.

" Adobe " označava Adobe Systems Incorporated, poslovnu organizaciju iz Delawarea, 345 Park Avenue, San Jose, Kalifornija 95110, ako se primjenjuje podstavak 12 (a) ovog sporazuma; u suprotnom označava Adobe Systems Software Ireland Limited, Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republika Irska, tvrtku koja je organizirana u skladu sa zakonima Irske te je povezano društvo i nositelj licence društva Adobe Systems Incorporated. " Računalo " označava virtualni ili fizički osobni elektronički uređaj koji prima informacije u digitalnom ili sličnom obliku i upravlja njima radi dobivanja specifičnog rezultata na osnovi slijeda naredbi. " Softver " označava (a) sve sadržaje datoteka (isporučenih elektronički ili putem fizičkih medija), odnosno diskova ili drugih medija uz koje se isporučuje ovaj sporazum, koji mogu obuhvaćati (i) računalne informacije ili softver tvrtke Adobe ili trećih strana, uključujući Adobe Reader® ( " Adobe Reader " ), Adobe® AIR™ ( " Adobe AIR " ), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player i Authorware® Player (zajednički se Adobe AIR te komponente Flash, Shockwave i Authorware nazivaju " Adobe Runtimes " ); (ii) popratne pisane materijale ili datoteke ( " Dokumentacija " ); te (iii) fontove; i (b) nadogradnje, izmijenjene verzije, ažuriranja, dodatke i kopije navedenog koje u bilo kojem trenutku dobijete od tvrtke Adobe (zajednički: " Ažuriranja " ). " Upotreba " označava pristup, instalaciju, preuzimanje, kopiranje i druge pogodnosti proistekle iz funkcija Softvera.

2. Licenca za Softver.

Ako ste Softver dobili od tvrtke Adobe ili nekog od njezinih ovlaštenih nositelja licence te pod uvjetom da poštujete odredbe ovog sporazuma, uključujući ograničenja iz stavka 3, Adobe vam dodjeljuje neekskluzivnu licencu za korištenje Softvera u svrhu i na način opisan u Dokumentaciji, kao što slijedi:

2.1 Općenita upotreba. Smijete instalirati i koristiti jednu kopiju Softvera na svojem kompatibilnom Računalu. Važna ograničenja upotrebe Softvera potražite u stavku 3.

2.2 Korištenje poslužitelja. Ovaj vam sporazum ne dopušta instalaciju ni korištenje softvera na računalnom datotečnom poslužitelju. Informacije o korištenju softvera na računalnim datotečnim poslužiteljima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hr, na kojoj se nalaze informacije o programu Adobe Reader, ili na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr, na kojoj se nalaze informacije o programima iz skupine Adobe Runtimes.

2.3 Distribucija. Ova vam licenca ne daje pravo na podlicenciranje ili distribuciju Softvera. Informacije o dobivanju prava na distribuciju Softvera na fizičkim medijima ili putem interne mreže ili pak uz vlastiti proizvod ili uslugu potražite na adresi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hr, na kojoj se nalaze informacije o programu Adobe Reader, odnosno na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr, na kojoj se nalaze informacije o programima iz skupine Adobe Runtimes.

2.4 Sigurnosna kopija. Smijete izraditi jednu sigurnosnu kopiju Softvera, pod uvjetom da se ta sigurnosna kopija ne instalira i ne koristi. Ne smijete prenositi prava na sigurnosnu kopiju, osim ukoliko prenesete sva prava na Softver kao što je navedeno u Stavku 4.

3. Obveze i ograničenja.

3.1 Ograničenja korištenja programa iz skupine Adobe Runtime. Nijedan program iz skupine Adobe Runtime ne smijete koristiti na uređajima koji nisu osobna računala niti uz bilo koju ugrađenu verziju bilo kojeg operacijskog sustava ili uz bilo koju verziju operacijskog sustava namijenjenu određenom uređaju. Radi pojašnjenja, i samo kao primjer, ne smijete koristiti programe iz skupine Adobe Runtime na bilo kakvim (a) mobilnim uređajima, dodatnim prijamnicima (set top box - STB) ili dlanovnicima, telefonima, web pad i tablet-računalima, Tablet PC računalima (osim na onima na kojima se može pokrenuti operacijski sustav Windows XP Tablet PC Edition i njegovim nasljednicima), igraćim konzolama, televizorima, DVD reproduktorima, medijskim centrima (osim na onima s operacijskim sustavom Windows XP Media Center Edition i njegovim nasljednicima), elektroničkim oglasnim pločama i drugim sredstvima digitalnog videooglašavanja, internetskim uređajima ili drugim uređajima povezanima s internetom, PDA uređajima, medicinskim uređajima, bankomatima, telematičkim uređajima, automatima za kockanje, kućnim automatizacijskim sustavima, kioscima, uređajima za daljinsko upravljanje, odnosno na bilo kojim elektroničkim uređajima za potrošače, (b) na mobilnim, kabelskim, satelitskim ili televizijskim sustavima, ili (c) na drugim uređajima u sklopu zatvorenih sustava. Informacije o licenciranju programa iz skupine Adobe Runtimes za korištenje na takvim sustavima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr.

3.2 Ograničenja korištenja programa Adobe Reader. Tvrtka Adobe licencira i distribuira program Adobe Reader za pregledavanje, distribuciju i zajedničko korištenje PDF datoteka.

3.2.1 Ograničenja pretvorbe. Niste ovlašteni integrirati Adobe Reader ili ga koristiti s bilo kojim drugim softverom, dodatkom ili poboljšanjem koje koristi program Adobe Reader ili se na njega oslanja prilikom pretvorbe ili transformacije PDF datoteka u druge datotečne oblike (npr. pretvorbe PDF datoteke u TIFF, JPEG ili SVG datoteku).

3.2.2 Ograničenja dodataka. Niste ovlašteni integrirati Adobe Reader ili ga koristiti s bilo kojim softverom za dodatke koji nije razvijen u skladu s Adobeovim licencnim ugovorom o integracijskom ključu.

3.2.3 Onemogućene značajke. Adobe Reader može sadržavati značajke ili funkcije koje su skrivene ili se prikazuju onemogućene ili u sivoj boji ( " Onemogućene značajke " ). Onemogućene značajke aktivirat će se samo prilikom otvaranja PDF dokumenta stvorenog pomoću tehnologije omogućivanja koju je moguće dobiti samo od tvrtke Adobe. Ne smijete pristupati niti pokušavati pristupiti bilo kojoj Onemogućenoj značajci na način koji ne obuhvaća navedene tehnologije omogućivanja. Ne smijete na temelju programa Adobe Reader stvarati značajke u bitnom slične bilo kojoj Onemogućenoj značajci ili koje na drugi način zaobilaze tehnologiju koja upravlja aktivacijom bilo koje takve značajke. Dodatne informacije o onemogućenim značajkama potražite na adresi http://www.adobe.com/go/readerextensions_hr.

3.3 Obavijesti. Svaka kopija Softvera koju izradite mora sadržavati iste obavijesti o autorskom pravu i druge obavijesti o vlasništvu koje se nalaze na Softveru ili u njemu.

3.4 Zabranjene izmjene i obrnuti inženjering. Ne smijete mijenjati, prilagođavati ili prevoditi Softver niti izrađivati radove koji se temelje na Softveru. Ne smijete vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati ili na drugi način pokušavati otkriti izvorni kôd Softvera osim u mjeri u kojoj vam je prema mjerodavnom pravu izričito dopušteno vršiti obrnuti inženjering ili dekompilirati Softver.

4. Transfer.

Ne smijete davati u najam ili leasing, podlicencirati, ustupati ili prenositi svoja prava nad Softverom, odnosno ovlastiti kopiranje čitavog Softvera ili nekog njegova dijela na računalo drugog korisnika, osim na način izričito dopušten ovim sporazumom. Smijete, međutim, prenijeti sva svoja prava na korištenje Softvera na drugu fizičku ili pravnu osobu uz uvjet da na tu drugu fizičku ili pravnu osobu: (a) prenesete i (i) ovaj sporazum, (ii) Softver te sav drugi softver ili hardver koji se isporučuje sa Softverom ili je Softver na njega unaprijed instaliran, uključujući sve kopije, ažuriranja i starije verzije; (b) da ne zadržite nikakve kopije, uključujući sigurnosne kopije i kopije pohranjene na Računalu; te (c) da strana primatelj prihvati odredbe i uvjete ovog sporazuma i bilo koje druge odredbe i uvjete prema kojima ste pribavili valjanu licencu za Softver. Bez obzira na gornje, ne smijete prenositi kopije softvera za obrazovanje, preliminarno izdane kopije ili one koje nisu namijenjene za prodaju.

5. Pravo intelektualnog vlasništva, zadržavanje prava.

Softver i sve ovlaštene kopije koje izradite intelektualno su vlasništvo društva Adobe Systems Incorporated i njegovih dobavljača. Struktura, organizacija i kod Softvera su vrijedne trgovinske tajne i povjerljive informacije društva Adobe Systems Incorporated i njegovih dobavljača. Softver je zaštićen zakonom, uključujući, bez ograničenja, zakone o autorskom pravu Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja, te odredbama međunarodnog ugovora. Osim kako je ovdje izričito navedeno, ovaj sporazum ne daje vam prava intelektualnog vlasništva nad Softverom, te su sva prava koja nisu izričito dodijeljena pridržana od strane Adobe-a i njegovih dobavljača.

6. Povezivanje i privatnost.

6.1 Upotreba PDF datoteka. Kada koristite softver da biste otvorili PDF datoteku za koju je putem registracije pri servisu Ads for Adobe PDF (Oglasi za Adobe PDF) omogućeno prikazivanje oglasa, vaše se računalo može povezati s web-mjestom kojim upravlja tvrtka Adobe, oglašivač ili neka treća strana. Kada se to dogodi, šalje se vaša IP adresa. Strana koja daje prostor na kojem se nalazi web-mjesto može pomoću tehnologije poslati (ili " poslužiti") oglašivački ili drugi elektronički sadržaj koji se pojavljuje u otvorenoj datoteci ili u njezinoj blizini. Upravitelj webmjesta može koristiti JavaScript, web-orijentire (koji se još nazivaju i akcijske oznake ili jednopikselni gifovi) te druge tehnologije da bi povećao i izmjerio učinkovitost oglasa te oglašivački sadržaj učinio osobnijim. Vaša komunikacija s Adobeovim web-mjestima podliježe Adobeovim pravilima za zaštitu privatnosti na mreži koja se nalaze na adresi http://www.adobe.com/go/privacy_hr. Adobe ne mora imati pristup značajkama koje koristi treća strana niti nadzor nad njima, a informacije i načini rada web-mjesta trećih strana ne podliježu Adobeovim pravilima za zaštitu privatnosti na mreži.

6.2 Ažuriranje. Prihvaćate mogućnost da Softver može izazvati automatsko povezivanje vašeg Računala s Internetom radi traženja ažuriranja dostupnih za automatsko preuzimanje na vaše Računalo i zbog slanja obavijesti tvrtki Adobe o uspješnoj instalaciji Softvera i slažete se s tom mogućnošću. Kada se to dogodi, tvrtki Adobe šalju se samo neosobne identifikacijske informacije. Vaša komunikacija s Adobeovim web-mjestima podliježe Adobeovim pravilima za zaštitu privatnosti na mreži koja se nalaze na adresi http://www.adobe.com/go/privacy_hr. Informacije o izmjeni zadanih postavki ažuriranja potražite u Dokumentaciji.

6.3 Upravljanje postavkama. Program Flash Player može prouzročiti pohranu određenih korisničkih postavki na vaše Računalo u obliku lokalnog zajedničkog objekta. Te postavke nisu povezane s Vama, ali Vam omogućuju da konfigurirate određene postavke s Flash Playerom. Dodatne informacije o lokalnim zajedničkim objektima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_hr, a dodatne informacije o značajci upravljanja postavkama na adresi http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hr

7. Ponude trećih strana.

Softver vam može dopustiti pristup web-mjestima trećih strana, softverskim aplikacijama i datotečnim servisima, uključujući bogate internetske aplikacije ( " Ponude trećih strana " ), te omogućiti interoperabilnost s tim ponudama. Vaš pristup svim ponudama trećih strana uključujući sva dobra, servise i informacije te njihovo korištenje podliježe uvjetima i odredbama koje vrijede za svaku pojedinu ponudu. Adobe nije vlasnik internetskih stranica trećih strana niti njima upravlja.

8. Digitalni certifikati.

8.1 Upotreba. Adobe AIR koristi digitalne certifikate kako bi vam olakšao identifikaciju izdavača aplikacija Adobe AIR koje su stvorile treće strane. Adobe Reader koristi digitalne certifikate kako bi omogućio potpisivanje i provjeru potpisa unutar PDF dokumenata te provjeru certificiranih PDF dokumenata. U trenutku provjere digitalnog certifikata vaše će se Računalo možda povezati s internetom. Digitalne certifikate izdaju nadležna tijela trećih strana, uključujući partnere iz programa Adobe Certified Document Services (CDS), čiji se popis nalazi na adresi http://www.adobe.com/go/partners_cds_hr ( " Nadležna tijela za izdavanje certifikata " ), a dokumenti mogu biti i samopotpisani.

8.2 Uvjeti i odredbe. Za kupnju i upotrebu digitalnih certifikata te procjenu njihove pouzdanosti odgovorni ste vi i Nadležna tijela za izdavanje certifikata. Prije nego bilo koji certificirani dokument, digitalni potpis ili uslugu Nadležnog tijela za izdavanje certifikata ocijenite pouzdanima, trebali biste proučiti primjenjive uvjete i odredbe pod kojima Nadležno tijelo za izdavanje certifikata pruža usluge, uključujući primjerice sve ugovore o pretplati, ugovore sa stranom koja se oslanja na certifikate, pravila o certifikatima te izjave o načinu poslovanja. Na adresi http://www.adobe.com/go/partners_cds_hr nalaze se veze na web-stranice s informacijama o partnerima iz Adobeova programa CDS.

8.3 Izjava o pristanku. Prihvaćate mogućnost (a) da je digitalni certifikat možda povučen prije trenutka provjere, zbog čega digitalni potpis ili certifikat djeluju valjano, a u stvari to nisu; (b) da su sigurnost ili pravovaljanost digitalnog certifikata možda ugrožene zbog postupka ili omaške potpisnika dokumenta, odgovarajućeg Nadležnog tijela za izdavanje certifikata ili bilo koje treće strane; te (c) da je certifikat možda samopotpisani certifikat koji ne izdaje Nadležno tijelo za izdavanje certifikata. JEDINO STE VI ODGOVORNI ZA ODLUKU O TOME HOĆETE LI CERTIFIKAT SMATRATI POUZDANIM. OSIM AKO OD NADLEŽNOG TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DOBIJETE PISANO JAMSTVO, DIGITALNI CERTIFIKAT KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

8.4 Korisnici treće strane. Prihvaćate da je Nadležno tijelo za izdavanje certifikata koje smatrate pouzdanim korisnik treća strana ovog sporazuma te da ima pravo provoditi ovaj sporazum u svoje ime kao da je riječ o tvrtki Adobe.

8.5 Obeštećenje. Pristajete štititi Adobe i svako eventualno Nadležno tijelo za izdavanje certifikata (osim ako je u njegovim uvjetima i odredbama izričito navedeno drugačije) od svih odgovornosti, gubitaka, postupaka, šteta ili potraživanja (uključujući sve razumne izdatke, troškove i odvjetničke naknade) koji proizlaze iz bilo kakve usluge takvog nadležnog tijela ili su vezani uz nju, uključujući, bez ograničenja (a) oslanjanje na istekao ili povučeni certifikat; (b) nepravilnu provjeru valjanosti certifikata; (c) upotrebu certifikata na način koji nije dopušten bilo kojim uvjetima i odredbama, ovim sporazumom ili mjerodavnim pravom; (d) neizvršavanje razumne procjene okolnosti pri odluci o pouzdanosti usluga ili certifikata; te (e) neizvršavanje bilo koje obveze definirane u uvjetima i odredbama povezanima s uslugama.

9. Nepostojanje jamstva.

Softver vam se isporučuje u stanju " U KAKVOM JEST" i sa SVIM POGREŠKAMA. TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU JAMSTVA NA PERFORMANSE ILI REZULTATE KOJE BISTE MOGLI DOBITI KORIŠTENJEM SOFTVERA, USLUGA NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ILI PONUDA TREĆE STRANE. OSIM DO MJERE KOJOM SE PREMA MJERODAVNOM PRAVU BILO KOJE JAMSTVO, UVJET, IZJAVA ILI ODREDBA NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI, TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA, UVJETE, IZJAVE ILI ODREDBE (IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, BILO ZAKONOM, OBIČAJNIM PRAVOM, OBIČAJEM, UPOTREBOM ILI DRUGAČIJE) GLEDE BILO KOJEG PITANJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEKRŠENJE PRAVA TREĆE STRANE, TRŽIŠNU KURENTNOST, INTEGRACIJU, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PODOBNOST ZA BILO KOJU POJEDINAČNU SVRHU. Odredbe stavka 9 i stavka 10 ostat će na snazi i nakon raskida ovog sporazuma, bez obzira na uzrok raskida, ali to neće implicirati niti stvoriti bilo kakav nastavak prava na korištenje Softvera nakon raskida ovog sporazuma.

10. Ograničenje odgovornosti.

TVRTKA ADOBE, NJEZINI DOBAVLJAČI ILI NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE VAM BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU, POTRAŽIVANJA ILI TROŠKOVE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE ILI NEPREDVIĐENE ŠTETE, BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT ILI GUBITAK UŠTEDE, ČAK I AKO JE PREDSTAVNIK TVRTKE ADOBE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA, ŠTETE ILI POTRAŽIVANJA. GORNJA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA PRIMJENJUJU SE U MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM U VAŠOJ SUDSKOJ NADLEŽNOSTI. SVEUKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE ADOBE, NJEZINIH DOBAVLJAČA I NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA PREMA OVOME SPORAZUMU ILI VEZANO UZ NJEGA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS PLAĆEN ZA SOFTVER, AKO POSTOJI. Ništa sadržano u ovom sporazumu ne ograničava Adobe-ovu odgovornost prema Vama u slučaju smrti ili osobne ozljede proizišle iz Adobe-ovog nemara ili za nezakonit čin obmane (prevare). Adobe djeluje u ime svojih dobavljača i Nadležnih tijela za izdavanje certifikata u svrhu odricanja od odgovornosti, isključivanja i/ili ograničavanja obveza, jamstava i odgovornosti, kao što je navedeno u ovom sporazumu, ali ni u kojem drugom pogledu i ni u koju drugu svrhu. Dodatne informacije potražite u informacijama koje se odnose na sudsku nadležnost na kraju ovog sporazuma ili se obratite Adobeovu odjelu za podršku kupcima.

11. Pravila izvoza.

Prihvaćate da Softver nećete otpremati, prenositi niti izvoziti u bilo koju državu ili ga koristiti na bilo koji način zabranjen Zakonom o izvozu Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kojim drugim zakonima, ograničenjima ili propisima o izvozu (zajedničkim nazivom " Zakoni o izvozu " ). Osim toga, ako je Softver naveden kao stavka čiji se izvoz kontrolira prema Zakonima o izvozu, izjavljujete i jamčite da niste državljanin države pod embargom niti se na drugi način nalazite na njezinu teritoriju (uključujući, bez ograničenja, Iran, Siriju, Sudan, Libiju, Kubu i Sjevernu Koreju) te da vam primitak Softvera nije zabranjen nekom drugom odredbom Zakonâ o izvozu. Sva prava na korištenje Softvera dodjeljuju se uz uvjet da se ta prava gube ukoliko ne poštujete odredbe ovog sporazuma.

12. Mjerodavno pravo.

Na odredbe i uvjete ovog sporazuma, kao i na njihovo tumačenje, primjenjivat će se zakoni koji su na snazi: (a) u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, ako licencu za Softver kupujete u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi ili Meksiku; (b) u Japanu, ako licencu za Softver kupujete u Japanu, Kini, Koreji ili nekoj drugoj državi jugoistočne Azije u kojoj se svi službeni jezici pišu ideografskim pismom (kao što su hanzi, kandži ili handža) i/ili drugim pismom koje se temelji na ideografskom pismu ili mu je strukturno slično, kao što su hangul ili kana; (c) u Engleskoj, ako licencu za Softver kupujete u bilo kojoj jurisdikciji koja nije opisana u prethodnim podstavcima. Isključivu sudsku nadležnost u svim sporovima vezanima uz ovaj sporazum imaju sudovi Okruga Santa Clara u Kaliforniji kada se primjenjuje kalifornijsko pravo, Okružni sud Tokija u Japanu kada se primjenjuje japansko pravo te nadležni sudovi Londona u Engleskoj kada se primjenjuje englesko pravo. Ovaj sporazum neće se rukovoditi pravilima o sukobu zakona bilo koje sudske nadležnosti ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji robe, čija je primjena izričito isključena.

13. Opće odredbe.

Ako se bilo koji dio ovog sporazuma proglasi nevaljanim i neprovedivim, to neće utjecati na valjanost preostalog dijela sporazuma koji će ostati valjan i provediv u skladu s odredbama sporazuma. Ovaj sporazum neće ići na štetu zakonskih prava bilo koje strane koja je u položaju potrošača. Ovaj sporazum može se izmijeniti samo pisanim putem i uz potpis ovlaštenog predstavnika tvrtke Adobe. Tvrtka Adobe može vam dati licencu za ažuriranja uz dodatne ili drugačije uvjete. Ovo je cjelokupni sporazum između Adobe-a i vas koji se odnosi na Softver i nadilazi sve prethodne izjave, razgovore, preuzete obveze, priopćenja ili reklamiranje vezano uz Softver.

14. Obavijest krajnjim korisnicima iz tijela državne uprave SAD-a.

Kada je riječ o krajnjim korisnicima iz tijela državne uprave SAD-a, Adobe pristaje poštovati sve važeće zakone o zaštiti tržišnog natjecanja uključujući, ako su važeće, odredbe Izvršnog naloga 11246 s dopunama, Stavka 402 Zakona za pomoć prilagođavanju veterana iz vijetnamskog perioda donesenog 1974. godine (38 USC 4212) i Stavka 503 Zakona o rehabilitaciji donesenog 1973. godine s dopunama te propisa iz CFR 41, Stavci 60-1 do 60-60, 60-250 te 60-741. Klauzula i propisi o afirmativnom djelovanju sadržani u prethodnoj rečenici smatraju se sastavnim dijelom ovog ugovora.

15. Poštivanje licenci.

Ako ste tvrtka ili ustanova, pristajete na zahtjev tvrtke Adobe ili njezinih ovlaštenih predstavnika u roku od trideset (30) dana u potpunosti dokumentirati i potvrditi da je upotreba cjelokupnog Softvera ili njegovih dijelova u trenutku zahtjeva u skladu s valjanim licencama koje ste dobili od tvrtke Adobe.

16. Specifične odredbe i izuzeci.

16.1 Ograničenje odgovornosti za korisnike s boravištem u Njemačkoj ili Austriji.

16.1.1 Ako ste Softver nabavili u Njemačkoj ili Austriji te imate boravište u jednoj od tih zemalja, Stavak 10 se ne primjenjuje. Umjesto toga, ovisno o odredbama u Stavku 16.1.2, zakonska odgovornost tvrtke Adobe za štetu bit će ograničena kako slijedi: (i) tvrtka Adobe je odgovorna samo do iznosa štete kakva je tipično predvidljiva u trenutku sklapanja sporazuma o licenci kada je riječ o štetama prouzročenim neznatno nemarnom povredom materijalne ugovorne obveze i (ii) tvrtka Adobe nije odgovorna za štete prouzročene neznatno nemarnom povredom nematerijalne ugovorne obveze.

16.1.2 Navedeno ograničenje odgovornosti ne odnosi se na bilo koju obveznu zakonsku odgovornost, osobito na odgovornost prema njemačkom Zakonu o odgovornosti za proizvod, na odgovornost za preuzimanje nekog specifičnog jamstva ili na odgovornost za kažnjivo prouzročene osobne ozljede.

16.1.3 Od vas se traži da poduzmete sve razumne mjere da biste izbjegli i smanjili štete, posebno da izradite sigurnosne kopije Softvera i podataka koji se nalaze na vašem računalu na koje se odnose odredbe ovog sporazuma. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz ovaj sporazum ili želite zatražiti bilo kakve informacije od tvrtke Adobe, poslužite se adresom i informacijama za kontakt koje ste dobili uz ovaj proizvod ili se putem interneta (www.adobe.com/hr) obratite uredu tvrtke Adobe koji pruža usluge u vašoj jurisdikciji.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader i Shockwave registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi društva Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Reader_Player_WWEULA-hr_HR-20080204_1313