Accessibility

Szoftver-felhasználási Szerződés Személyi Számítógéphez

1. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA, KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS ÉS TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK.

1.1 A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. A SZOFTVERT ÉS AZ EGYÉB INFORMÁCIÓKAT "MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN" BIZTOSÍTJUK, MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT. AZ ADOBE, ANNAK BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK ÉS NEM IS TUDNAK VÁLLALNI GARANCIÁT AZÉRT A TELJESÍTMÉNYÉRT VAGY EREDMÉNYÉRT, AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK SZOLGÁLTATÁSAIBÓL VAGY HARMADIK FÉL AJÁNLATAIBÓL ERED. AZON SZAVATOSSÁG, FELTÉTEL VAGY NYILATKOZAT KIVÉTELÉVEL, AMELYET AZ ÖN SAJÁT ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOG ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI, ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ, AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK (SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLY VAGY SZOKÁSJOG ÁLTAL MEGKÖVETELT, ILLETVE SZOKÁS, HASZNÁLAT VAGY MÁSKÉNT MEGKÍVÁNT) SZAVATOSSÁGOT, FELTÉTELT VAGY NYILATKOZATOT SEMMILYEN ÜGYRE VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL HARMADIK FÉL JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT, INTEGRÁCIÓT, MEGFELELŐ MINŐSÉGET, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST. AZ 1.1-ES PONT RENDELKEZÉSEI A JELEN SZERZŐDÉS – BÁRMILYEN OKBÓL TÖRTÉNŐ – MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN IS HATÁLYBAN MARADNAK, DE EZ NEM VONJA MAGA UTÁN AZT, ÉS ERRE NEM LEHET FOLYTATÓLAGOS JOGOT ALAPÍTANI AHHOZ, HOGY A SZOFTVERT A JELEN SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐEN IS HASZNÁLHASSÁK.

1.2 KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁS :Az Adobe Szoftver egészének vagy valamely részének használatával, másolásával vagy forgalmazásával Ön elfogadja e szerződés feltételeit, ideértve különösképpen a következő rendelkezéseket:

A szerződés elfogadását követően kikényszeríthető Önnel és bármely jogi személlyel szemben, amely a Szoftvert megszerezte, és amelynek nevében azt használják. Ha nem ért egyet a jelen szerződés feltételeivel, ne Használja a Szoftvert.

1.3 TOVÁBBI FELTÉTELEK ÉS MEGÁLLAPODÁSOK. Az Adobe csak a jelen szerződés feltételeinek betartása esetén engedi a Szoftver Használatát. A Szoftveren található harmadik fél tulajdonában álló anyagokat csak a külön felhasználói szerződésben egyébként jellemzően kikötött feltételeknek megfelelően, vagy ezen anyagok mellett található "Olvass el" állományban foglaltak szerint lehet használni, vagy a "Harmadik Személy Szoftverére vonatkozó Rendelkezések és/vagy További Határidők és Feltételek", melyek a http://www.adobe.com/products/go/thirdparty_hu oldalon találhatóak meg. Az ilyen egyéb feltételek jelen szerződés egészét vagy egy részét felülírják, amennyiben jelen szerződés feltételeivel összeütközésben állnak.

2. Értelmező rendelkezések

"Adobe" – a jelen Szerződés 12(a) pontjának alkalmazásában – az Adobe Systems Incorporated-et, a Delaware államban bejegyzett társaságot jelenti, melynek címe: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110; a többi esetben pedig Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ír Köztársaság, az ír törvények szerint létrejött társaságot, valamint az Adobe Systems Incorporated kapcsolt vállalkozását és engedélyesét jelenti.

A "Kompatibilis Számítógép" fogalma olyan Számítógépet jelent, amely megfelel a Dokumentációban megadott Szoftver rendszerkövetelményeinek.

A "Számítógép" olyan virtuális gépet vagy fizikai személyi elektronikai számítógépes eszközt jelent, amely digitális vagy hasonló formában információt fogad és az utasítások sorrendjének megfelelően kezel, egy meghatározott eredmény elérése érdekében.

A "Személyi számítógép" vagy "PC" olyan hardverterméket jelent, amely elsődleges célja, hogy a termelékenység, szórakoztatás és független harmadik szoftver értékesítő fél által biztosított egyéb szoftveralkalmazások széles választékát működtesse, ami a számítógép operációs rendszer típusának (típusainak) teljes működésétől és jellemzőitől függ, a hardver széleskörű alkalmazásában pedig további cél az általános célú laptop, desktop, szerver és nagy formátumú jegyzetelő mikroprocesszor-alapú számítógépek működtetése. A Személyi Számítógép meghatározása kizárja azokat a hardvertermékeket, amelyek elsődleges célja a következőkben megtalálható: televízió, tévévevő, hordozható médialejátszó, audió/videó vevő, rádió, audió fejhallgató, hangfal, digitális személyi titkár ("PDA"), telefon vagy hasonló telefonalapú készülék, játékkonzol, személyi videófelvevő ("PVR"), többfunkciós digitális lemez ("DVD") vagy egyéb optikai adathordozó lejátszó, videókamera, fényképezőgép, camcorder, videószerkesztő és –konvertáló készülék, videókivetítő készülék, valamint bármely hasonló fogyasztói, professzionális vagy ipari készülék ki van zárva.

A "Szoftver" jelenti (a) a fájlokban (elektronikusan vagy fizikai adathordozón), lemeze(ke)n vagy egyéb adathordozón tárolt minden olyan állományt, amelyről a jelen szerződés rendelkezik, ideértve többek között (i) az Adobe vagy harmadik fél számítógépes információit vagy szoftverét, beleértve az Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player, valamint Authorware® Player (Adobe AIR és Flash, Shockwave és Authorware player, együttesen "Adobe Runtimes"); (ii) kapcsolódó magyarázó írásos anyagokat vagy állományokat (a "Dokumentáció"); és (iii) jelkészleteket; valamint (b) az előző bővítéseit, módosított változatait, frissítéseit, kiegészítéseit, valamint másolatait, amelyeket az Adobe biztosított (együttesen: a "Frissítések").

A "Használat" a Szoftverhez való hozzáférést, a Szoftver telepítését, letöltését, másolását vagy az annak működtetéséből származó bármilyen előnyök élvezését jelenti.

3. Szoftverhasználati jog.

Amennyiben az Adobe-tól vagy bármely felhatalmazott engedélyesétől vásárolta a Szoftvert, s a jelen szerződés feltételeit teljesíti, ideértve a 4. pont szerinti korlátozásokat, az Adobe a Dokumentációban leírt módon és célból az alábbiak szerint nem kizárólagos Felhasználói engedélyt ad a Szoftverre:

3.1 Általános használat. A Szoftver egy példánya telepíthető és Használható az Ön Kompatibilis Számítógépén. A Szoftver Használatára vonatkozó fontos korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a 4. pontot.

3.2 Szerverhasználat. Ez a szerződés nem engedi, hogy a Szoftvert számítógépes állományszerveren telepítse vagy Használja. A számítógépes állományszerveren való Szoftverhasználatra vonatkozó információk kapcsán kérjük, látogasson el a http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hu honlapra az Adobe Reader-re vonatkozó tájékoztatásért vagy a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra az Adobe Runtimes-ra vonatkozó tájékoztatásért.

3.3 Forgalmazás. Ez az engedély nem nyújt jogosultságot a Szoftver továbbadására vagy forgalmazására. A Szoftver hordozható kommunikációs eszközön vagy belső hálózaton keresztül, illetve saját termék vagy szolgáltatás útján történő forgalmazásához szükséges jog megszerzésére vonatkozó információk kapcsán, kérjük, látogasson el a http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hu honlapra az Adobe Reader-re vonatkozó tájékoztatásért vagy a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra az Adobe Runtimes-ra vonatkozó tájékoztatásért.

3.4 Biztonsági másolat. A Szoftverről egy biztonsági másolat készíthető, feltéve, hogy a biztonsági másolatot csak archiválási célokra telepítik vagy használják. A biztonsági másolatra vonatkozó jog csak akkor ruházható át, ha a Szoftverhez kapcsolódó minden jogot a 5. pontnak megfelelően átruháznak.

4. Kötelezettségek és korlátozások.

4.1 Adobe Runtime Korlátozások. Ön nem jogosult semmilyen Adobe Runtime-ot nem PC egységen vagy bármely más beágyazott vagy készülék verziójú operációs rendszeren Használni. A kétségek elkerülése végett és kizárólag példaként említve, Adobe Runtime nem Használható (a) mobil eszközökön, set-top-boxokban (STB), kézi készülékeken, telefonokon, játékkonzolokon, TV-ken, DVD-lejátszókon, médiaközpontokon (kivéve az XP Media Center Editiont és annak tartozékait), elektronikus hirdetőtáblákon vagy más digitális megjelenítőkön, Internetes eszközökön vagy Internethez kapcsolódó eszközökön, PDA-kon, orvosi eszközökön, ATM-eken, játékgépeken, házi automata rendszerekben, kioszkban, távirányítású egységekben vagy bármilyen más fogyasztói elektromos egységekben, (b) operátoralapú mobil, kábeles, műholdas vagy televíziós rendszerekben, vagy (c) más zárt rendszerű eszközökön. Az ilyen tiltott használathoz semmilyen Adobe Runtime használati jog vagy engedély nincs kiadva. Az Adobe Runtime Szoftver használati engedély feltételeinek a nem számítógépes verziókhoz nyújtott információira vonatkozóan tekintse meg az alábbi oldalt: http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_hu. Az Adobe Runtime ezekre a típusokra történő értékesítésével kapcsolatban kérjük, látogasson el a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra.

4.1.1 AVC Videó Korlátozások. A Szoftver tartalmazhat h.264/AVC videó technológiát, amelynek a használatához az MPEG-LA, L.L.C. következő megjegyzése szükséges: JELEN SZOFTVER MAGÁNCÉLÚ ÉS NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ FELHASZNÁLÁSA AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ ALATT A FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY SZERINT A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA ABBÓL

A CÉLBÓL ENGEDÉLYEZETT, HOGY (I) KÓDOLJA A VIDEÓT AZ AVC SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN ("AVC VIDEO") ÉS/VAGY (II) DEKÓDOLJA AZ AVC VIDEÓT, AMELYET A FOGYASZTÓ KÓDOLT NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGE SORÁN, ÉS/VAGY AMELY OLYAN VIDEÓSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK, AKINEK ENGEDÉLYE VAN AVC VIDEÓ SZOLGÁLTATÁSÁRA. AZ ENGEDÉLY NEM VONATKOZIK, ILLETVE AZ NEM FOGLAL MAGÁBAN SEMMILYEN EGYÉB HASZNÁLATOT. TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KÉRJÜK, KERESSE FEL AZ MPEG LA, L.L.C. HONLAPOT A http://www.adobe.com/go/mpegla CÍMEN.

4.2 Adobe Flash Player Korlátozások. Nem használhatja az Adobe Flash Playert olyan alkalmazással vagy készülékkel, amely megkerüli a videó-, audió-, ill. adattartalmak védelmi technológiai intézkedéseit, beleértve az Adobe biztonsági RTMP intézkedéseit. Az ilyen tiltott használathoz semmilyen Adobe Flash Player használati jog vagy engedély nincs kiadva.

4.3 Adobe Reader Korlátozások.

4.3.1 A konvertálás Korlátozásai. Az Adobe Reader nem integrálható vagy használható más szoftverrel, segédprogrammal vagy olyan funkciókiegészítéssel, amely az Adobe Reader-t használja, vagy arra támaszkodik, valamint PDF fájlok más fájlformátumba konvertálásakor és átalakításakor (pl. PDF fájlt TIFF, JPEG vagy SVG fájllá).

4.3.2 Bedolgozó program (Plug-in) Korlátozások. Az Adobe Reader nem integrálható, illetve használható olyan bedolgozó (plug-in) szoftverrel, amelynek kifejlesztése nem felel meg az Adobe Integration Key License Agreementben meghatározottakkal. További információkat talál a http://www.adobe.com/go/rikla_program_hu honlapon.

4.3.3 Kikapcsolt Funkciók. Az Adobe Reader tartalmazhat olyan tulajdonságokat vagy funkciókat, amelyek rejtettek vagy úgy tűnnek, hogy ki vannak kapcsolva vagy nincsenek aktiválva ("Kikapcsolt Funkciók"). Ezek a Kikapcsolt funkciók csak akkor aktiválódnak, amikor kinyitunk egy olyan PDF dokumentumot, amelyet csak az Adobe-tól beszerezhető engedélyező technológia alkalmazása révén hoztak létre. Ezekhez a Kikapcsolt Funkciókhoz nem férhet hozzá másként, csak az ilyen engedélyező technológiák használatával; az Adobe Reader segítségével sem hozhat létre hasonló Funkciókat, és másként sem kerülheti meg az ilyen funkciók aktiválását ellenőrző technológiát. A kikapcsolt funkciókra vonatkozó információkért kérjük, látogasson el a http://www.adobe.com/go/readerextensions_hu honlapra.

4.4 Figyelmeztetések. Nem módosíthatja, ill. nem távolíthatja el a Szoftveren megjelenő bármely szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést.

4.5 Módosítás és Feltérképezés Kizárása. A Szoftvert tilos módosítani, átdolgozni, lefordítani, továbbá tilos a Szoftveren alapuló származékos művet készíteni. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem fordítja vissza, fejti vissza, bontja vissza, illetve próbálja más módon feltárni a szoftver forráskódját. Amennyiben az Európai Unióban tartózkodik, kérjük, a szerződ és végén a 16. fejezetben "Az Európai Unió Rendelkezései" címsor alatt hivatkozzon a kiegészítő feltételekre.

5. Átruházás.

A Szoftverhez kapcsolódó jogok nem vehetők bérbe, nem adhatók el, nem adhatók tovább felhasználásra, nem engedményezhetők és nem ruházhatók át, illetve tilos a Szoftver egészének vagy bármely részének egy másik felhasználó Számítógépére történő átmásolásának engedélyezése, kivéve, ha a jelen Szerződés kifejezetten megengedi. A Szoftverhasználati jogokat csak akkor lehet átruházni másik személyre vagy jogi személyre, amennyiben: (a) az adott személyre vagy jogi személyre szintén átruházásra kerül (i) a jelen Szerződés, valamint (ii) a Szoftver és Szoftverrel együtt kínált vagy előre telepített egyéb szoftver vagy hardver, beleértve a másolatokat, Frissítéseket és a korábbi változatokat; (b) nem őriz meg a Számítógépén másolatokat, beleértve a biztonsági másolatokat és egyéb példányokat; illetve, ha (c) az a személy, akire mindezt átruházták, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit és minden olyan feltételt, amelynek alapján Ön jogszerűen engedélyt kapott a Szoftverre. Az előzőek ellenére nem ruházhatók át a Szoftver oktatási célú, kiadás előtti vagy nem kereskedelmi célú példányai.

6. Szellemi Tulajdon, Jogfenntartás.

A Szoftver és az Ön által másolt engedélyezett példányok az Adobe és beszállítói szellemi tulajdonai. A Szoftver felépítése, elrendezése és kódja az Adobe és beszállítói számára nagy értéket képviselő szellemi tulajdonnak (például üzleti titoknak és bizalmas információnak) minősül. A Szoftvert jogszabályok védik, ideértve korlátozás nélkül az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi törvényeit, illetve nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. A jelen Szerződésben foglalt kifejezett rendelkezések hiányában, a jelen Szerződés nem engedélyez a Szoftverhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett jogokon kívül az Adobe és beszállítói minden más jogot fenntartanak.

7. Összekapcsolhatóság és Bizalmasság. Elismeri és egyetért a következők kel:

7.1 A PDF-állományok Használata. Ha a Szoftvert olyan PDF-állomány megnyitására Használja, amely engedélyezi hirdetések megjelenítését, számítógépe csatlakozhat egy, az Adobe, egy hirdető vagy valamely más, harmadik fél által üzemeltetett weboldalhoz. Ha ez történik, az Ön Internetprotokollcíme ("IP-címe") elküldésre kerül. Előfordulhat, hogy az oldalt fenntartó fél hirdetéseket vagy egyéb elektronikus tartalmakat küldő (vagy "szolgáltató") technológiát használ, és ezek a megnyitott PDF állományban vagy amellett jelennek meg. A weboldal üzemeltetője JavaScriptet, webes irányjelzőket (web beacon, más néven action tag vagy egypixeles gif) és egyéb technológiákat is használhat, hogy növelje és mérje a hirdetések hatékonyságát, valamint hogy személyre szabja a hirdetési tartalmat. Az Ön és az Adobe weboldalai közötti kommunikációt az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzata szabályozza, amely a következő címen található: http://www.adobe.com/go/privacy_hu ("Adobe Online Adatvédelmi Szabályzat"). Azokhoz a funkciókhoz, amelyeket harmadik fél használhat, az Adobe nem fér hozzá és nem is ellenőrizheti azokat, a harmadik felek weboldalainak információs gyakorlatára pedig nem vonatkozik az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzat.

7.2 Frissítés. Amennyiben Számítógépe csatlakozik az Internethez, a Szoftver további jelzés nélkül Frissítéseket keres, amelyeket automatikusan letölthet és telepíthet a Számítógépére, és tájékoztatja az Adobe-t arról, hogy a Szoftver telepítése sikeresen megtörtént. A Reader esetén a Frissítések automatikusan letöltődhetnek, de további jelzés nélkül nem települnek, kivéve, ha az egyéni beállításait úgy módosítja, hogy elfogadja az automatikus telepítést. Ha sor kerül erre, csak nem személyes azonosító információ kerül az Adobe-hoz továbbításra, attól eltekintve, hogy az IP-cím a személyes azonosítást lehetővé tevőnek minősülhet egyes joghatóságok esetében. Ezeknek az információknak, beleértve az automata frissítési folyamatban megadott IP-címének a használatát is, az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzat határozza meg. Kérjük, tanulmányozza át a Dokumentációt az alapértelmezés szerinti frissítési beállításokra vonatkozó információkkal kapcsolatban; vagy a Flash Playerről online a http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hu címen, a Reader-ről a http://www.adobe.com/go/update_details_url_hu címen (vagy jogutód weboldalán), és az Adobe AIR vonatkozásában a http://www.adobe.com/go/air_update_details_hu és http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air oldalon olvashat.

7.3 Helyi Tárolás. A Flash Player és az Adobe AIR megengedheti harmadik félnek, hogy bizonyos információkat helyi megosztott objektumként ismert helyi adatfájlban tároljon az Ön Számítógépén. Alkalmazásonként változhat az arra vonatkozó információk típusa és mennyisége, hogy a harmadik fél alkalmazását helyi megosztott objektumban kell tárolni, és ezeket az igényeket kizárólag a harmadik fél ellenőrzi. A helyi megosztott objektumokra vonatkozó további információk: http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_hu. Kérjük, látogassa meg a http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_hu oldalt arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet limitálni vagy ellenőrizni a helyi megosztott objektumok tárolását a saját Számítógépén.

7.4 Beállítások Vezérlő. A Flash Player és a Adobe AIR szükségessé teheti, hogy bizonyos felhasználói beállításokat a Számítógépén tároljon helyi megosztott objektumként. Ezek a beállítások a saját Számítógépén lévő Flash Player vagy Adobe AIR példányával vannak összefüggésben, de nem tartalmaznak személyes azonosításra alkalmas információkat Önről, és lehetővé teszik, hogy bizonyos beállításokat konfiguráljon a Flash Player programon belül, beleértve azt a képességet, hogy harmadik feleknek korlátozza a helyi megosztott objektumok tárolását. További információkat talál arról, hogyan konfigurálja a saját Flash Player vagy Adobe AIR verzióját, ill. hogyan tiltsa le a helyi megosztott objektumokat a Beállítások Vezérlőjében, az alábbi címeken talál a Flash Playerhez: http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hu, az Adobe AIRhez http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air.

7.5 A Társtámogatású Hálózati Technológia. Az Adobe Flash Player és az Adobe AIR runtimes lehetővé teszi a harmadik fél alkalmazásai számára, hogy egy Adobe Szerverhez vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódjanak és engedélyezi két Adobe Runtime kliens között a közvetlen kommunikációt, vagy hogy egy Adobe Runtime kliens egy olyan társ részeként vagy megosztott hálózatként kapcsolódjon, mint hálózati sávszélesség, amely közvetlenül elérhető egyéb résztvevők számára. Az ilyen társhoz vagy elosztott hálózathoz kapcsolódás előtt lehetőség nyílik az ilyen összekapcsolhatóság elfogadására. A Társtámogatású Hálózat beállítások kezeléséhez kérjük, nézze meg a Beállítások Vezérlőt a http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_hu oldalon. További információkat talál a Társtámogatású Hálózatról az alábbi oldalon: http://www.adobe.com/go/RTMFP_hu.

7.6 Tartalomvédelmi Technológia. Ha az Adobe Runtimes programot olyan tartalmak elérésére Használja, amelyeket az Adobe Flash Média Jogok Kezelőszervere vagy a Flash Access szoftver ("Tartalomvédelem - Content Protection") véd, hogy a védett tartalmat le tudja játszani, a Szoftver automatikusan kérheti a média használati jogait és az Internetes beazonosíthatóságot a joggal rendelkező szerveren, és letöltheti és telepítheti a Szoftver szükséges összetevőit, beleértve néhány elérhető Tartalomvédelmi Frissítést is. A Tartalom Védelmére vonatkozó további információk: http://www.adobe.com/go/protected_content_hu.

7.7 Az Adobe Online Szolgáltatások használata. Amennyiben Számítógépe csatlakozik az Internethez, a Szoftver további jelzés nélkül rendszertelenül vagy rendszeresen elősegítheti, hogy olyan tartalmat va gy szolgáltatásokat érjen el, amelyek az Adobe vagy kapcsolt vállalkozásai ("Adobe Online Services") által fenntartott weboldalakon vannak. Ilyen Adobe Online Szolgáltatás lehet többek között az Acrobat.com. Egyes esetekben az Adobe Online Szolgáltatások a Szoftveren belüli funkcióként vagy annak kiterjesztéseként jelenhetnek meg annak ellenére, hogy azok honlapon tárolódnak. Egyes esetekben a valamely Adobe Online Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez külön feliratkozásra vagy más díj megfizetésére lehet szükség, és/vagy kiegészítő használati feltételekhez kell hozzájárulnia. Előfordulhat, hogy az Adobe Online Szolgáltatások nem érhetők el minden nyelven vagy minden ország lakosai számára, és az Adobe bármikor és bármely okból módosíthatja, illetve megszüntetheti bármely Adobe Online Szolgáltatás rendelkezésre állását. Az Adobe fenntartja továbbá a jogot, hogy egy előzőleg díjmentesen kínált Adobe Online Szolgáltatáshoz való hozzáférésért vagy annak használatáért díjat kezdjen el felszámítani. Ha a Számítógép az Internethez csatlakozik, a Szoftver további jelzés nélkül frissítheti az Adobe Online Szolgáltatásoktól letölthető anyagokat annak érdekében, hogy az Ön számára azonnal, akár kapcsolat nélküli üzemmódban is biztosítsa az azokhoz való hozzáférést. Amikor az Adobe Online Szolgáltatás egyik funkciójaként a Szoftver kapcsolódik az Internethez, a felhasználó IP-címe, felhasználóneve és jelszava a Kiegészítő Felhasználási Feltételek, illetve a Szoftver Súgó menüje értelmében továbbítódik, és mentésre kerül az Adobe szerverein. Ezeket az információkat az Adobe tranzakciós üzenetek küldésére használhatja fel, melyek segítik az Adobe Online Service használatát. Az Adobe a termékein belül is eljuttathat marketingüzeneteket a felhasználókhoz a Szoftverrel és más Adobe termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, beleértve például – de nem kizárólag – a platform vagy a Szoftver verziójával, vagy a nyelvekkel kapcsolatos információkat. A termékeken belüli marketingüzenetekkel kapcsolatos további információk a Szoftver Súgó menüjében olvashatók. Amikor a Szoftver kapcsolódik az internetre, és valamely Adobe-honlappal kommunikál, akár automatikusan, akár a felhasználó kifejezett kérésére, az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzata alkalmazandó. Ezenfelül, amennyiben Önre az adott időpontban külön használati feltételek nem vonatkoznak, az Adobe.com Használati Feltételek (http://www.adobe.com/go/terms_hu) alkalmazandók. Felhívjuk figyelmét, hogy az Adobe Adatvédelmi Szabályzata lehetővé teszi a felkeresett honlapok nyomon követését, és részletesen tárgyalja a nyomon követés és a cookie-k, webes irányjelzők és hasonló eszközök használatának kérdését.

8. Harmadik Fél Kínálata. Elismeri és egyetért a következőkkel:

8.1 Harmadik Fél Kínálata. A Szoftver lehetővé teszi, hogy harmadik fél tartalmához, szoftveralkalmazásához és adatszolgáltatójához csatlakozzon, azzal együttműködjön ( "Harmadik Fél Kínálata"). A Harmadik Fél Kínálatához – ideértve az árukat, szolgáltatásokat vagy információkat is – való csatlakozást, illetve annak használatát az Amerikai Egyesült Államok adott kínálatra és szerzői jogokra vonatkozó feltételei szabályozzák. Az Adobe-nak nincs a tulajdonában Harmadik Fél Kínálata, és nem is üzemeltet ilyeneket. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy nem használja a Harmadik Fél Kínálatát az Amerikai Egyesült Államok vagy egyéb ország szerzői jogainak megsértése mellett. Az Adobe vagy harmadik fél bármikor és bármely okból módosíthatja, illetve megszüntetheti a Harmadik Felek Kínálatainak rendelkezésre állását. Az Adobe nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá a Harmadik Felek Kínálatait, és azokért nem vállal felelősséget. Harmadik Felek Kínálataival kapcsolatos bármely ügylet, beleértve e felek adatvédelmi szabályzatait és az Ön személyes adatainak általuk történő felhasználását, áruk és szolgáltatások átadását/nyújtását és kifizetését, illetve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos egyéb feltételeket, szavatosságokat vagy kijelentéseket, kizárólag csak Önre és e harmadik félre tartoznak. Előfordulhat, hogy a Harmadik Felek Kínálatai nem érhetők el minden nyelven vagy minden ország lakosai számára, és az Adobe bármikor és bármely okból módosíthatja, illetve megszüntetheti bármely Harmadik Felek Kínálatainak rendelkezésre állását.

8.2 ÖN A SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA AZ ADOBE VAGY HARMADIK FELEK KÍNÁLATAIT AZ 1.1. ÉS 10. PONTOKBAN FOGLALT SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK ALAPJÁN, KIVÉVE, HA AZ ADOBE VAGY TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI VAGY HARMADIK FÉL KÜLÖN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN ELTÉRŐEN ÁLLAPODNAK MEG.

9. Digitális tanúsítványok. Ön elismeri és egyetért a következőkkel:

9.1 Használat. Az Adobe AIR digitális tanúsítványokat használ a harmadik felek által létrehozott Adobe AIR alkalmazások kibocsátójának azonosítására. Továbbá az Adobe AIR digitális tanúsítványokat használ a Transport Layer Security (TLS) protokollon keresztül, beleértve a HTTPS-n keresztül elért szerverek azonosítására. Az Adobe Reader digitális tanúsítványokat használ a PDF dokumentumokban az aláírásokhoz és az aláírások érvényesítéséhez, valamint a hiteles PDF dokumentumok érvényesítéséhez. Az Adobe Runtimes digitális tanúsítványokat használ a védett tartalom biztosításához jogosulatlan felhasználás ellen. A Számítógépe a digitális tanúsítvány hitelesítésének idejére csatlakozhat az Internethez, hogy letöltse az aktuális tanúsítvány-visszavonási listákat (CRLs), vagy frissítse a digitális tanúsítványok listáját. Ezt a hozzáférést vagy a Szoftver, vagy a Szoftveren alapuló alkalmazások végzik. A digitális tanúsítványokat harmadik fél tanúsító szervezetek adják ki, ideértve az Adobe Certified Document Services (CDS) nevű szervezetet, melynek eladói listáját a http://www.adobe.com/go/partners_cds_hu oldalon találja, valamint az Adobe Approved Trust List (AATL) eladói listát a http://www.adobe.com/go/aatl_hu oldalon, az egyesítő eladókat pedig a http://www.adobe.com/go/protected_content_hu oldalon (ezek együtt a "Tanúsító Szervezetek - Certification Authorities"), de saját is lehet.

9.2 Feltételek. A digitális tanúsítványokon alapuló vásárlás, használat és az azok iránti bizalom az Ön és a Tanúsító Szervezet felelőssége. Mielőtt megbízik egy tanúsított dokumentumban, digitális aláírásban vagy egy Tanúsító Szervezet szolgáltatásában, vizsgálja meg azokat az érvényes feltételeket, amelyek alapján az adott Tanúsító Szervezet szolgáltatást nyújt, ideértve például az előfizetési megállapodásokat, kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásokat, a tanúsítás szabályaira és gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatokat. További információkat talál a http://www.adobe.com/go/partners_cds_hu oldalon az Adobe CDS eladóival kapcsolatban, a http://www.adobe.com/go/aatl_hu oldalon pedig az Adobe AATL eladókkal kapcsolatban.

9.3 Tudomásulvétel. Tudomásul veszi, hogy (a) az ellenőrzés előtt a digitális tanúsítvány visszavonható, ha a digitális aláírás vagy a tanúsítvány érvényesnek tűnt, holott valójában nem az, (b) a digitális tanúsítvány biztonsága vagy integritása veszélybe kerülhet a dokumentumot aláíró fél, az érintett Tanúsító Szervezet vagy valamely harmadik fél cselekedete vagy mulasztása folytán, és (c) a tanúsítvány egy saját maga által aláírt tanúsítvány is lehet, amelyet nem a Tanúsító Szervezet adott ki. ÖN EGYEDÜL FELEL AZÉRT A DÖNTÉSÉRT, HOGY MEGBÍZIK-E A TANÚSÍTVÁNYBAN. AMÍG NEM KAP ÍRÁSBELI BIZTOSÍTÉKOT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETTŐL, ADDIG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYT.

9.4 Harmadik Fél Kedvezményezettek. Hozzájárul ahhoz, hogy valamely Tanúsító Szervezet, amelyben megbízik, e szerződésnek harmadik fél kedvezményezettje legyen, amely saját nevében, mintha az Adobe lenne, kikényszerítheti e szerződést.

9.5 Kártérítés. Ön vállalja, hogy mind Ön, mind bármely olyan harmadik fél, aki Öntől digitális tanúsítvánnyal ellátott dokumentumot vesz át, mentesíti az Adobe-t és az érintett tanúsító hatóságot (a feltételekben foglalt kifejezett rendelkezések kivételével) minden olyan anyagi felelősségtől, veszteségtől, eljárástól, kártól vagy követeléstől (az ésszerű kiadásokat, költségeket és ügyvédi díjakat is beleértve), amelyek a hatóság szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban vagy azokkal összefüggésben, illetve azokban bízva keletkeztek, ideértve – korlátozás nélkül – (a) a lejárt vagy visszavont tanúsítványra történő hagyatkozást; (b) a tanúsítvány nem megfelelő ellenőrzését; (c) a tanúsítvány oly módon történő használatát, amelyet a vonatkozó feltételek, a jelen szerződés vagy a vonatkozó jog

szabályok nem engednek meg; (d) a kibocsátó szolgáltatásaiban vagy tanúsítványaiban bízva az adott körülmények között ésszerűtlen döntések meghozását; illetve (e) a szolgáltatásokra vonatkozó feltételekben előírt kötelezettségek teljesítésének elmulasztását.

10. Felelősségkorlátozás.

AZ ADOBE, BESZÁLLÍTÓI VAGY A TANÚSÍTÓ HATÓSÁGOK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÁRÉRT, KÖVETELÉSÉRT VAGY KÖLTSÉGÉRT, ILLETVE VALAMI KÖVETKEZTÉBEN ELSZENVEDETT, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT KÁROKÉRT, ILLETVE ELMARADT HASZONÉRT VAGY MEGTAKARÍTÁSÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ADOBE KÉPVISELŐJÉT TÁJÉKOZTATTÁK EZEN VESZTESÉGEK, KÁROK, KÖVETELÉSEK VAGY KÖLTSÉGEK, ILLETVE HARMADIK FÉL KÖVETELÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK AZ ÖN ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ALKALMAZHATÓK. AZ ADOBE, BESZÁLLÍTÓI ÉS A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK TELJES FELELŐSSÉGE – A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÉS AZZAL KAPCSOLATBAN – A SZOFTVERÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések nem korlátozzák az Adobe kártérítési felelősségét Önnel szemben olyan haláleset vagy személyi sérülés esetén, amelyet az Adobe gondatlansága vagy megtévesztő vétkes (csalárd) cselekménye idézett elő. Az Adobe jár el beszállítói és a Tanúsító Szervezetek nevében a kötelezettségek, szavatosságok, valamint a jelen Szerződésben rendelkezett kártérítési felelősség kizárása és/vagy korlátozása érdekében, de kizárólag csak a fent írt esetekben és célokból. További tájékoztatás céljából, kérjük, olvassa el a jelen szerződés végén található joghatóságra vonatkozó rendelkezéseket, vagy lépjen kapcsolatba az Adobe Ügyfélszolgálatával.

11. Kiviteli szabályok.

Ön vállalja, hogy a Szoftvert nem szállítja át és nem exportálja olyan más országba, illetve nem használja olyan módon, amelyet az Egyesült Államok Exportigazgatási törvénye vagy egyéb, árukivitelre vonatkozó jogszabályok, korlátozások vagy szabályok tiltanak (együttesen: "Kiviteli Jogszabályok"). Ezenkívül, amennyiben a Szoftver a Kiviteli jogszabályok alapján exportellenőrzés alá eső tételnek minősül, akkor Ön úgy nyilatkozik és szavatolja azt, hogy nem állampolgára, illetve nem tartózkodik olyan országban, amely embargó vagy más korlátozás alá esik (ideértve korlátozás nélkül Iránt, Szíriát, Szudánt, Kubát és Észak-Koreát), valamint hogy a Kiviteli Jogszabályok másképpen sem tiltják, hogy Szoftvert kapjon. A Szoftver Használatára vonatkozó jogok megadásának az a feltétele, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén ezek a jogosultságok elvesznek.

12. Irányadó jog.

Ha Ön olyan vásárló, aki a Szoftvert kizárólag személyes, nem üzleti célokra használja, akkor erre a megállapodásra a szoftverhasználati engedély megvásárlásának helye szerinti ország törvényei vonatkoznak. Ha Ön nem ilyen vásárló, akkor a jelen szerződésre és annak értelmezésére az alábbi államok hatályban lévő anyagi jogszabályai irányadók: (a) Kalifornia Állam, amennyiben a Szoftvert az Egyesült Államok, Kanada vagy Mexikó területén; (b) Japán, amennyiben Japánban; (c) Szingapúr, amennyiben a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez tartozó államok valamelyikében, a Kínai Népköztársaságban (Hongkongot és Makaót is beleértve), Tajvanon vagy a Koreai Köztársaságban; illetve (d) Anglia, amennyiben a licencet a fentieken kívüli bármely országban vásárolta. Ha a kaliforniai jog az irányadó, akkor Santa Clara közigazgatási terület (Kalifornia) megfelelő bíróságai, ha a japán jog az irányadó, akkor a Tokiói Kerületi Bíróság (Japán), továbbá ha az angol jog az irányadó, akkor az illetékes londoni bíróságok (Anglia) nem kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében. Szingapúri illetékesség esetén minden olyan vitát, amely a jelen megállapodásból fakadóan vagy azzal kapcsolatban felmerül – beleértve például a megállapodás fennállásával, érvényességével vagy felmondásával kapcsolatos vitákat is – a szingapúri döntőbíróság elé kell vinni, és ennek végzését kell elfogadni a Szingapúri Nemzetközi Döntőbírósági Központ (Singapore International Arbitration Centre, SIAC) érvényben lévő döntőbíráskodási szabályainak megfelelően, melyeket referenciaként a jelen szakasznak is tartalmaznia kell. A döntőbíró személyét, egy főt, a feleknek közösen kell kiválasztaniuk. Amennyiben a döntőbíró személyében a keresetet benyújtó fél írásbeli igényét követő harminc (30) napon belül nem sikerül megegyezni, a döntőbírót a SIAC elnöke jelöli ki. A döntőbíráskodás nyelve az angol. Jelen megállapodás minden rendelkezésétől függetlenül – jogai és érdekei megőrzése, valamint bizonyos konkrét, ideiglenes jogorvoslatra alkalmas feltételek betartatása céljából – mind az Adobe, mind Ön felkérhet bármely bíróságot, közigazgatási szervet vagy egyéb hatóságot bármely, a jogi vagy döntőbíráskodási eljárás megkezdése előtti vagy azzal párhuzamos ideiglenes vagy tartós intézkedés, például gyorsított bírósági beavatkozás, maradéktalan teljesítés vagy egyéb méltányos jóvátétel elrendelésére. Jelen megállapodás értelmezése vagy magyarázata során annak angol nyelvű változata az irányadó. A jelen szerződésre nem vonatkoznak a nemzetközi kollíziós magánjogi szabályok (egyik államé sem), illetve az Egyesült Nemzetek – áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló – Egyezménye sem, melyeknek alkalmazása kifejezetten kizárt.

13. Általános rendelkezések.

Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen szerződés többi részének érvényességét, amely feltételeinek megfelelően érvényes és kikényszeríthető marad. A jelen szerződés nem sérti a fogyasztói minőségben eljáró fél törvényes jogait. A jelen szerződés csak írásban és az Adobe felhatalmazott tisztségviselője által aláírva módosítható. Az Adobe a Frissítések engedélyezésekor további vagy eltérő feltételeket köthet ki. A jelen Szerződés az Adobe és Ön között a Szoftverrel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást képezi, és felváltja a Szoftverre vonatkozóan ezt megelőzően tett minden nyilatkozatot, megbeszélést, kötelezettségvállalást, közlést és nyilvánosságra hozatalt.

14. Felhívás az USA kormányzati végfelhasználók részére.

Az USA kormányzati végfelhasználók esetében az Adobe vállalja, hogy eleget tesz a vonatkozó esélyegyenlőségrõl szóló jogszabályoknak, ideértve – amennyiben alkalmazható – a módosított 11246. sz. kormányrendelet rendelkezéseit, a vietnami háborús veteránok beilleszkedését elősegítő 1974. évi törvény 402. §-át (38 USC 4212), a módosított 1973. évi rehabilitációs törvény 503. §-át, továbbá a 41 CFR 60-1-től 60-60-ig terjedő részét, valamint a 60-250 és 60-741 részekben foglalt szabályokat. Az előző mondatban foglalt, hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetése ellenzéséről rendelkező pont és szabályok a jelen szerződésbe utalás révén beleértendők.

15. Engedélyeknek való megfelelés.

Ha Ön vállalkozó vagy szervezet, vállalja, hogy az Adobe vagy felhatalmazott képviselőjének kérésére harminc (30) napon belül teljes mértékben dokumentálja és igazolja, hogy valamennyi Szoftver használata összhangban áll a kérés idején az Adobe-tól kapott érvényes engedélyekkel.

16. Az Európai Unió Rendelkezései.

E megállapodás egyik feltétele sem (ideértve a 4.5 pontot is) korlátoz a Szoftver visszafejtésére vonatkozó bármely olyan le nem mondható jogot, amely Önt a rendelkező jog szerint megilletheti. Például, ha Ön az Európai Unióban (EU) tartózkodik, akkor a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bizonyos feltételek esetén lehet olyan joga, hogy visszafejtse a Szoftvert, ha az szükséges ahhoz, hogy elérje a Szoftver interoperabilitását egy másik szoftverrel, és előzetesen írásban kérte az Adobe-tól az ilyen interoperabilitás eléréséhez szükséges információk szolgáltatását, az Adobe pedig nem adta meg ezt a tájékoztatást. Az ilyen visszafejtést továbbá csak Ön vagy olyan személy végezheti, aki jogosult a Szoftvert az Ön nevében használni. Az Adobe jogosult ésszerű feltételeket szabni az információ megadása előtt. Az Adobe által szolgáltatott vagy Ön által e szerződés alapján engedéllyel megszerzett bármely információt Ön csak az itt meghatározott célra használhatja, és nem adhatja át harmadik fél részére, illetve nem használhatja fel olyan szoftver készítéséhez, amely lényegében hasonló a Szoftver megjelenéséhez, illetve nem használható fel bármely olyan egyéb cselekményhez, amely az Adobe vagy licenc-szolgáltatói szerzői jogát sérti.

17. Egyes rendelkezések és kivételek.

17.1 Kártérítési Felelősség Korlátozása a Németországban és Ausztriában tartózkodó felhasználók részére.

17.1.1 Ha a Szoftvert Németországban vagy Ausztriában vásárolta, és huzamosabb ideig ezekben az országokban tartózkodik, akkor a 10. pont nem alkalmazható. Helyette a 17.1.2 pont rendelkezéseinek megfelelően az Adobe törvényes kártérítési felelőssége az alábbiak szerint korlátozandó: (a) Az Adobe csak azon károk összegéig vállal felelősséget, amelyek a kárral érintett felhasználási szerződés megkötésének idején jellemzően előreláthatóak voltak, mely kárt egy lényeges szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból történő megszegése okozta, valamint (b) az Adobe nem vállal kártérítési felelősséget olyan kárért, amely nem lényeges szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból elkövetett megszegésének az eredménye.

17.1.2 A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a jogszabály szerint kötelező anyagi felelősségre, különösen nem a Német Termékfelelősségről Szóló Törvény alapján fennálló felelősségre, valamely adott garanciavállalás miatt vagy vétkesen okozott személyi sérülésért való felelősségre.

17.1.3 Ön köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a károk elkerülése vagy enyhítése érdekében, különösen pedig biztonsági másolatokat készíteni a Szoftverről és saját számítógépes adatairól a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Amennyiben a jelen szerződéssel kapcsolatban kérdése lenne, vagy információt szeretne kapni az Adobe-tól, kérjük, hogy a saját államában működő Adobe képviselettel a jelen termékhez mellékelt címen és elérhetőségi információk révén, vagy az Interneten a http://www.adobe.com/hu honlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot.

Az Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader és a Shockwave az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

PlatformClients_PC_WWEULA-hu_HU-20100625_1419