Accessibility

ADOBE
Contrato de licença de software para computador pessoal

1. LIMITAREA GARANŢIEI, ACORD CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE ŞI TERMENI ŞI ACORDURI SUPLIMENTARE.

 

1.1 LIMITAREA GARANŢIEI. SOFTWARE-UL ŞI ALTE INFORMAŢII VI SE LIVREAZĂ "CA ATARE" ŞI CU TOATE DEFECTELE. ADOBE, FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU GARANTEAZĂ ŞI NU POT GARANTA FUNCŢIONAREA SAU REZULTATELE PE CARE LE PUTEŢI OBŢINE PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, A SERVICIILOR AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE SAU A ALTOR OFERTE ALE TERŢELOR PĂRŢI. CU EXCEPŢIA MĂSURII ÎN CARE O GARANŢIE, O CONDIŢIE, O DECLARAŢIE SAU UN TERMEN NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE PRIN LEGISLAŢIA CARE ESTE APLICABILĂ ÎN ŢARA DUMNEAVOASTRĂ, ADOBE ŞI FURNIZORII SĂI ŞI AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU FORMULEAZĂ CONDIŢII DE GARANŢIE, DECLARAŢII SAU TERMENE (EXPRESE SAU IMPLICITE, FIE PRIN STATUT, DREPT COMUN, DREPT CUTUMIAR, UZANŢĂ SAU PRIN ALTĂ MODALITATE), ÎN PRIVINŢA NICIUNUI ALT ASPECT, INCLUSIV ŞI FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERŢELOR PĂRŢI, VANDABILITATE, INTEGRARE, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU CARACTERUL ADECVAT PENTRU ANUMITE SCOPURI. PREVEDERILE SECŢIUNILOR 1.1. ŞI 10 VOR RĂMÂNE VALABILE ŞI DUPĂ REZILIEREA, INDIFERENT DE CAUZĂ, A ACESTUI CONTRACT, DAR ACEST LUCRU NU IMPLICĂ ŞI NU VA GENERA DREPTURI SUPLIMENTARE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL DUPĂ ÎNCETAREA ACESTUI CONTRACT.

1.2.ACORD CU FORŢĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE: Prin utilizarea, copierea sau distribuirea în întregime sau a oricărei porţiuni din Adobe Software, acceptaţi integral termenii şi condiţiile prezentului contract, inclusiv, în mod special, prevederile cu privire la:

 • Utilizare (Secţiunea 3);
 • Transferabilitate (Secţiunea 5);
 • Conectivitate şi Confidenţialitate (Secţiunea 7), inclusiv:
  • Actualizare,
  • Stocare locală,
  • Manager de setări,
  • Tehnologie pentru reţea de tip client
  • client,
  • Tehnologie de protecţie a conţinutului şi
  • Utilizarea serviciilor Adobe Online;
 • Limitarea garanţiei (Secţiunea 1.1) şi
 • Limitarea responsabilităţii (Secţiunile 10 şi 17).

După ce a fost acceptat, prezentul contract poate fi invocat împotriva dumneavoastră şi a oricărei entităţi care a obţinut Software-ul şi în numele căreia este utilizat. În cazul în care nu sunteţi de acord, nu Utilizaţi acest Software.

1.3 TERMENI ŞI ACORDURI SUPLIMENTARE. Adobe vă permite să utilizaţi Software-ului exclusiv în conformitate cu termenii prezentului contract. Utilizarea unor materiale ale unor terţe părţi care sunt incluse în Software poate fi supusă altor termeni şi condiţii care se găsesc de obicei într-un contract de licenţă separat, într-un fişier "A se consulta următoarele", localizat în apropierea unor astfel de materiale sau în "Înştiinţări privind Software-ul aparţinând terţelor părţi şi/sau Termeni şi Condiţii suplimentare" disponibile la http://www.adobe.com/go/thirdparty_ro. Aceşti termeni şi condiţii suplimentare vor prevala asupra tuturor sau a unei părţi din prevederile prezentului contract în cazul în care apare un conflict între termenii şi condiţiile prezentului contract.

2. Definiţii.

"Adobe" înseamnă Adobe Systems Incorporated, o companie din Delaware, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, dacă se aplică subsecţiunea 12(a) a prezentului contract; altfel, acest nume desemnează Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republica Irlanda, o companie organizată conform legislaţiei din Irlanda, afiliată şi licenţiată a Adobe Systems Incorporated.

"Computer compatibil" înseamnă un Computer care respectă cerinţele referitoare la sistem impuse de Software, aşa cum se menţionează în Documentaţie.

"Computer" înseamnă o maşină virtuală sau un dispozitiv electronic personal fizic, care acceptă informaţii în format digital sau similar şi le manipulează pentru un rezultat specific bazat pe o secvenţă de instrucţiuni.

"Computer Personal" sau "PC" reprezintă un produs hardware care a fost creat şi care este comercializat în scopul operării unei game largi de aplicaţii Software de producţie, divertisment şi alte tipuri de aplicaţii Software furnizate de terţi comercianţi de Software neafiliaţi şi care funcţionează în baza utilizării unei funcţii complete şi a unui sistem complet de operare pe Computer de tipul (tipurile) celor utilizate la scară largă în momentul respectiv dotate cu componentele hardware pentru operarea de produse de uz general precum laptop-uri, desktop-uri, servere şi calculatoare cu microprocesoare sub formă de tabletă în format extins. Definiţia Computerului Personal exclude produsele hardware care sunt create şi/sau comercializate pentru a fi folosite în principal pe post de unul dintre următoarele produse: televizor, receptor de televiziune, player media portabil, receptor audio/video, radio, căşti audio, boxe, asistent digital personal ("PDA"), telefon sau dispozitive telefonice similare, consolă de jocuri, recorder video personal ("PVR"), player pentru discuri versatile digitale ("DVD") sau alte medii optice, cameră video, cameră foto, reportofon, dispozitiv pentru editare video şi convertire format, proiector de imagine video şi va exclude, de asemenea, orice tip de dispozitiv similar de larg consum, profesional sau industrial.

"Software" înseamnă (a) toate conţinuturile fişierelor (furnizate fie prin descărcare electronică, fie pe suport fizic) sau discuri sau alte suporturi care sunt prevăzute în prezentul contract, care pot include (i) informaţii despre computer sau Software aparţinând companiei Adobe sau altor terţi, inclusiv Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player şi Authorware® Player (împreună, playerele Adobe AIR şi Flash, Shockwave şi Authorware, reprezintă "Adobe Runtimes"); (ii) fişiere sau materiale scrise explicative similare ("Documentaţie"); (iii) fonturi; şi (b) actualizări, versiuni modificate, actualizări, completări şi copii ale celor de mai sus, oricare ar fi momentul în care vă sunt furnizate acestea de către Adobe (denumite in mod colectiv "Actualizări").

"A utiliza" înseamnă a accesa, instala, descărca, copia sau a beneficia în alt mod în urma utilizării funcţiilor Software-ului.

3. Licenţă de Software.

În cazul în care aţi obţinut Software-ul de la Adobe sau de la unul dintre licenţiaţii săi autorizaţi şi dacă aţi respectat termenii prezentului contract, inclusiv restricţiile prevăzute în Secţiunea 4, Adobe vă acordă o licenţă neexclusivă de utilizare a Software-ului în maniera şi pentru scopurile descrise în Documentaţie după cum urmează:

3.1 Utilizare generală. Puteţi să instalaţi şi să utilizaţi o copie a Software-ului pe Computerul dumneavoastră compatibil. Vedeţi Secţiunea 4 pentru restricţii importante privind utilizarea Software-ului.

3.2 Utilizarea de pe server. Acest contract nu vă permite să instalaţi sau să utilizaţi Software-ul pe un server de fişiere de Computer. Pentru informaţii privind utilizarea de Software pe un server de fişiere, consultaţi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ro pentru informaţii despre Adobe Reader; sau http://www.adobe.com/go/licensing_ro pentru informaţii despre Adobe Runtimes.

3.3 Distribuirea. Această licenţă nu vă conferă dreptul de a sublicenţia sau distribui Software-ul. Pentru informaţii privind obţinerea dreptului de distribuire a Software-ului în formă de suport fizic printr-o reţea internă sau cu ajutorul produselor sau serviciilor dumneavoastră, consultaţi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ro pentru informaţii despre Adobe Reader; sau http://www.adobe.com/go/licensing_ro pentru informaţii despre Adobe Runtimes.

3.4 Copia de siguranţă. Puteţi face o copie de siguranţă a Software-ului, cu condiţia ca această copie de rezervă să nu fie instalată sau utilizată în alte scopuri decât pentru arhivare. Nu este permis transferul drepturilor asupra unei copii de siguranţă decât în cazul în care transferaţi toate drepturile asupra Software-ului, aşa cum se precizează în cadrul Secţiunii 5.

4. Obligaţii şi restricţii.

4.1 Restricţii Adobe Runtime. Nu veţi utiliza produsele Adobe Runtime pe niciun alt dispozitiv în afara PC-ului sau împreună cu orice versiune încorporată sau de dispozitiv a oricărui sistem de operare. Pentru evitarea nesiguranţei şi exclusiv cu titlu de exemplu, nu aveţi dreptul de a utiliza un Adobe Runtime pe niciun fel de (a) dispozitive mobile, set top box (STB), dispozitive portabile, telefoane, console de jocuri, televizoare, playere DVD, dispozitive media center (cu excepţia Windows XP Media Center Edition şi versiunile ulterioare), panouri electronice sau alte elemente digitale de semnalistică, echipamente Internet sau alte dispozitive conectate la Internet, PDA-uri, dispozitive medicale, ATM-uri, dispozitive telematice, maşini de jocuri, sisteme de automatizare a locuinţei, dispozitive tip "chioşc", dispozitive tip telecomandă sau orice alt tip de dispozitiv electronic pentru consumatori, (b) sisteme mobile pe bază de operator, cablu, satelit, sistem de televiziune sau (c) orice alte dispozitive în sistem închis. În cazul Utilizării produselor de mai sus nu veţi avea dreptul sau licenţa de a utiliza Adobe Runtime. Pentru informaţii referitoare la termenii de licenţiere de Software pentru versiuni ale Adobe Runtimes care nu se folosesc pe PC, vizitaţi http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_ro. Pentru informaţii privind licenţierea Adobe Runtimes în vederea utilizării pe astfel de sisteme, vizitaţi http://www.adobe.com/go/licensing_ro.

4.1.1 Restricţii AVC Video. Software-ul poate conţine tehnologie video h.264/AVC pentru care, pentru a fi utilizată, aveţi nevoie de o notificare din partea MPEG-LA, L.L.C.: ACEST SOFTWARE ESTE LICENŢIAT CONFORM LICENŢEI DE PORTOFOLIU PATENT AVC PENTRU UTILIZAREA PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (I) CODIFICAREA MATERIALULUI VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC ("VIDEO AVC") ŞI/SAU (II) DECODIFICAREA MATERIALULUI VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA MATERIAL VIDEO AVC. NU ESTE ACORDATĂ ŞI NU SE VA CONSIDERA ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ PENTRU NICIUN ALT TIP DE UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAŢI http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Restricţii Adobe Flash Player. Nu folosiţi Adobe Flash Player cu nicio aplicaţie sau dispozitiv care contravine măsurilor tehnologice pentru protecţia conţinuturilor video, audio şi/sau de date, inclusiv oricărei măsuri RTMP de siguranţă. Nu aveţi dreptul şi nu dispuneţi de licenţa pentru utilizarea Adobe Flash Player pentru aceste scopuri interzise.

4.3 Restricţii Adobe Reader.

4.3.1 Restricţii privind conversia. Nu aveţi dreptul să integraţi sau să utilizaţi Adobe Reader cu niciun alt Software, plug-in sau produse îmbunătăţite care utilizează sau se bazează pe Adobe Reader pentru conversia sau transformarea fişierelor PDF în alte formate (de ex., un fişier PDF într-un fişier TIFF, JPEG sau SVG).

4.3.2 Restricţii privind plug-in-urile. Nu aveţi dreptul să integraţi sau să utilizaţi Adobe Reader cu niciun Software plug-in care nu a fost dezvoltat în conformitate cu Contractul de Licenţă Adobe Integration Key, pentru mai multe informaţii accesaţi http://www.adobe.com/go/rikla_program_ro.

4.3.3 Caracteristici dezactivate. Adobe Reader poate conţine caracteristici sau funcţionalităţi care sunt ascunse sau par dezactivate sau "afişate cu gri" ("Caracteristicile dezactivate"). Aceste Caracteristici Dezactivate se vor activa doar la deschiderea unui document PDF care a fost creat utilizând tehnologia de activare disponibilă numai de la Adobe. Nu sunteţi autorizat să accesaţi sau să încercaţi să accesaţi nicio Caracteristică Dezactivată decât prin utilizarea unor astfel de tehnologii de activare şi nici să vă folosiţi de Adobe Reader pentru a crea o caracteristică substanţial similară oricărei Caracteristici Dezactivate sau să împiedicaţi într-un alt mod tehnologia care controlează activarea unei astfel de caracteristici. Pentru mai multe informaţii privind caracteristicile dezactivate, consultaţi http://www.adobe.com/go/readerextensions_ro.

4.4 Înştiinţări. Nu aveţi voie să modificaţi sau să îndepărtaţi drepturile de autor sau oricare alte înştiinţări care apar pe sau în Software.

4.5 Lipsa Modificărilor sau Ingineria Reversibilă. Nu aveţi dreptul de a modifica, adapta, traduce sau crea lucrări bazate pe Software. Nu a veţi dreptul să decompilaţi, să utilizaţi ingineria reversibilă, să dezasamblaţi şi să încercaţi în alt mod să descoperiţi codul sursă al Software-ului. Dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană, consultaţi termenii suplimentari de la finalul prezentului contract sub titlul "Prevederi aplicabile pentru Uniunea Europeană", în Secţiunea 16.

5. Transferul.

Nu aveţi dreptul să închiriaţi, să oferiţi în leasing, să sublicenţiaţi, să cedaţi sau să transferaţi drepturile dumneavoastră asupra Software-ului sau să autorizaţi Software-ul sau orice segment al acestuia pe Computerul unui alt utilizator, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres prin acest contract. Aveţi totuşi dreptul de a vă transfera integral toate drepturile de utilizare a Software-ului unei alte persoane fizice sau juridice, cu următoarele condiţii: (a) să transferaţi, de asemenea, (i) prezentul contract şi (ii) Software-ul şi orice alt Software sau hardware inclus sau preinstalat cu Software-ul, incluzând toate copiile, actualizările şi versiunile anterioare, către astfel de persoane fizice sau juridice; (b) să nu reţineţi copii, inclusiv copii de rezervă sau copii stocate într-un Computer şi (c) să se accepte de către partea căreia i se transferă drepturile termenii şi condiţiile acestui contract şi orice alţi termeni şi condiţii pe baza cărora aţi achiziţionat o licenţă validă pentru Software. În ciuda celor de mai sus, nu aveţi dreptul să transferaţi copii ale Software-ului pentru scopuri educaţionale, pre-lansare sau care nu sunt destinate revânzării.

6. Dreptul de Proprietate Intelectuală, Rezervarea drepturilor.

Software-ul şi orice copii autorizate pe care le realizaţi reprezintă proprietatea intelectuală a companiei Adobe şi a furnizorilor săi. Structura, organizarea şi codul de Software reprezintă o proprietate intelectuală valoroasă (secrete comerciale şi informaţii confidenţiale) ale Adobe şi ale furnizorilor săi. Software-ul este protejat prin lege, inclusiv, fără însă a se limita la legile privind dreptul de autor din Statele Unite şi alte state şi la prevederile tratatelor internaţionale. În afara cazurilor stipulate în mod expres în cele de faţă, prezentul contract nu vă garantează niciun fel de drept de proprietate intelectuală asupra Software-ului şi toate drepturile care nu sunt garantate în mod expres sunt rezervate de către Adobe şi furnizorii săi.

7. Conectivitate şi Confidenţialitate. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

7.1 Utilizarea fişierelor PDF. Când utilizaţi Software-ul pentru a deschide un fişier PDF în care a fost activată afişarea mesajelor de publicitate, Computerul se poate conecta la un site Web operat de Adobe, de un agent de publicitate sau de o terţă parte. Când se întâmplă acest lucru, este transmisă adresa dumneavoastră de Internet protocol ("Adresa IP") Partea care găzduieşte site-ul poate să utilizeze tehnologie pentru a trimite (sau "servi") publicitate sau alt conţinut electronic care apare în fişierul PDF deschis sau în apropierea acestuia. Operatorul site-ului de Web poate, de asemenea, să utilizeze JavaScript, semnalizatoare Web (cunoscute şi ca etichete active sau gif -uri de un pixel) şi alte tehnologii create să sporească şi să măsoare eficacitatea anunţurilor şi să personalizeze conţinutul publicităţii. Comunicarea dumneavoastră cu site-urile Web ale Adobe se va efectua în baza Politicii de confidenţialitate online Adobe care poate fi găsită la http://www.adobe.com/go/privacy_ro ("Politica de confidenţialitate online Adobe"). Este posibil ca Adobe să nu aibă acces la sau control asupra caracteristicilor pe care o terţă parte le poate folosi, iar practicile privind informaţiile aparţinând siteurilor de Web ale terţelor părţi nu sunt acoperite de Politica de confidenţialitate online Adobe.

7.2 Actualizarea. În cazul în care computerul dumneavoastră este conectat la Internet, Software-ul poate, fără notificare în prealabil, să verifice Actualizările care sunt disponibile pentru a fi imediat descărcate şi instalate în Computerul dumneavoastră şi să anunţe Adobe că Software-ul a fost instalat cu succes. Pentru Reader, Actualizările put fi descărcate în mod automat dar nu pot fi instalate fără notificare prealabilă decât în cazul în care vă schimbaţi preferinţele şi acceptaţi instalarea automată. Doar informaţiile de identificare non-personale vor fi transmise către Adobe atunci când acestea apar, cu excepţia cazului în care Adresele IP sunt considerate date de identificare personală în unele state. Utilizarea acestor informaţii, inclusiv Adresa dumneavoastră de IP, aşa cum este aceasta furnizată de procesul de autoactualizare, se va face conform Politicii de confidenţialitate online Adobe. Pentru informaţii referitoare la modificarea setărilor implicite de actualizare, consultaţi Documentaţia disponibilă sau accesaţi http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ro pentru Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_ro (sau site-ul web următor) pentru Reader şi http://www.adobe.com/go/air_update_details_ro şi http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air pentru Adobe AIR.

7.3 Stocare locală. Flash Player şi Adobe AIR pot permite unor terţi să stocheze anumite informaţii pe Computerul dumneavoastră într-un fişier de date local cunoscut ca obiect local partajat. Tipul şi cantitatea de informaţii pe care partea terţă solicită să le stocheze pe un obiect local partajat pot fi diferite în funcţie de aplicaţie iar aceste solicitări vor fi controlate exclusiv de partea terţă. Mai multe informaţii despre obiectul local partajat puteţi găsi la http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_ro. Pentru mai multe informaţii referitoare la limitarea sau controlul stocării de obiecte locale partajate pe Computerul dumneavoastră, vizitaţi http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_ro.

7.4 Manager de setări. Flash Player şi Adobe AIR poate face ca anumite setări de utilizator să fie salvate pe Computerul dumneavoastră ca obiect local partajat. Aceste setări sunt asociate cu instanţa de Flash Player sau Adobe AIR în Computerul dumneavoastră, dar nu conţin informaţii personale de identificare asociate cu dumneavoastră şi vă permit să configuraţi anumite setări cu ajutorul Flash Player, inclusiv posibilitatea de a limita terţii să stocheze obiecte locale partajate. Pentru mai multe informaţii despre modul în care vă puteţi configura versiunea de Flash Player sau Adobe AIR, inclusiv despre modul în care să dezactivaţi obiectele locale partajate din opţiunea Manager Setări pentru Flash Player, accesaţi http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ro, sau http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air pentru Adobe AIR.

7.5 Tehnologie pentru reţea de tip client-client. Runtime-urile Adobe Flash Player şi Adobe AIR oferă posibilitatea aplicaţiilor construite de părţi terţe să se conecteze la un Server sau Serviciu Adobe şi permit comunicarea directă între doi clienţi Adobe Runtime sau conectarea unui client Adobe Runtime ca parte a unei reţele client-client sau cu resurse distribuite care permite ca o parte din resursele dumneavoastră, precum lăţimea de bandă, să fie disponibilă în mod direct pentru ceilalţi utilizatori. Înainte de a intra într-o reţea client-client sau cu resurse distribuite, vi se va oferi posibilitatea să acceptaţi o astfel de conexiune. Pentru a administra setările de conectare la o Reţea de tip client-client, consultaţi Settings Manager (Manager de setări) la http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_ro. Pentru mai multe informaţii despre Conectarea la reţea de tip client-client, consultaţi http://www.adobe.com/go/RTMFP_ro.

7.6 Tehnologie de protecţie a conţinutului. Dacă utilizaţi Adobe Runtime pentru a accesa un conţinut care este protejat de Software-ul Adobe Flash Media Rights Management Server sau Software-ul Flash Access ("Protejarea Conţinutului"), pentru a vă permite să redaţi conţinutul protejat, Software-ul va solicita în mod automat drepturile de utilizare de mijloace media şi drepturile de individualizare de pe un server folosit la solicitarea drepturilor pe Internet şi poate descărca şi instala componentele necesare ale Software-ului, inclusiv orice Actualizări pentru Protejarea Conţinutului disponibile. Mai multe informaţii despre Protejarea Conţinutului găsiţi aici: http://www.adobe.com/go/protected_content_ro.

7.7 Utilizarea Serviciilor Adobe Online. În cazul în care Computerul dumneavoastră este conectat la Internet, Software-ul poate, fără notificare prealabilă şi în mod recurent şi periodic, să vă faciliteze accesul la conţinuturi şi servicii care sunt găzduite pe site-uri web întreţinute de Adobe sau afiliaţii acestuia ("Servicii Adobe Online"). Exemple ale unor astfel de Servicii Adobe Online pot include, fără a se limita la: Acrobat.com. În anumite cazuri, un Serviciu Adobe Online poate apărea ca o caracteristică sau extensie în cadrul Software-ului, chiar dacă este găzduită pe un site Web. În anumite cazuri, accesul la un Serviciu Adobe Online poate necesita o abonare separată sau o altă taxă pentru accesare şi/sau consimţământul dumneavoastră pentru termeni de utilizare suplimentari. Este posibil ca Serviciile Adobe Online să nu fie disponibile în toate limbile sau pentru locuitorii tuturor ţărilor, iar Adobe poate modifica sau întrerupe disponibilitatea oricărui Serviciu Adobe Online, oricând şi din orice motiv. De asemenea, Adobe îşi rezervă dreptul de a începe perceperea unei taxe pentru accesarea sau utilizarea unui Serviciu Adobe Online care a fost oferit anterior gratuit. În cazul în care Computerul dumneavoastră este conectat la Internet, Software-ul poate, fără notificare prealabilă, să actualizeze materialele descărcabile de pe aceste Servicii Adobe Online pentru a asigura disponibilitatea imediată a Serviciilor Adobe Online chiar şi atunci când nu sunteţi conectat. Atunci când Software-ul se conectează la Internet, ca funcţie a unui Serviciu online Adobe, adresa dumneavoastră IP, numele de utilizator şi parola pot fi transmise serverelor Adobe şi stocate de Adobe conform Termenilor de Utilizare Suplimentari sau cu meniul "ajutor" din cadrul Software-ului. Aceste informaţii pot fi utilizate de Adobe pentru a vă transmite mesaje privind tranzacţiile, pentru a facilita Serviciul online Adobe. Adobe poate afişa mesaje promoţionale în interiorul produsului, pentru a oferi informaţii referitoare la Software sau la alte produse şi Servicii ale Adobe, inclusiv, fără însă a se limita la Serviciile online Adobe, pe baza unor caracteristici specifice ale Software-ului, inclusiv, fără însă a se limita la versiunea Software-ului, inclusiv, fără însă a se limita la versiunea platformei, versiunea Software-ului şi limba. Pentru mai multe informaţii cu privire la mesajele promoţionale în interiorul produsului, consultaţi meniul "ajutor" din cadrul Software-ului. De fiecare dată când Software-ul se conectează la Internet şi comunică cu un site web Adobe, fie în mod automat, fie ca urmare a solicitării exprese a unui utilizator, va fi aplicată Politica de confidenţialitate Adobe Online. De asemenea, dacă nu vi se transmit termeni diferiţi de utilizare în momentul respectiv, se vor aplica Termenii de utilizare de pe site-ul web Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_ro). Reţineţi că Politica de confidenţialitate Adobe permite urmărirea accesării de site-uri Web şi face referire în detaliu la subiectul urmăririi şi utilizării modulelor cookie, semnalizatoarelor Web şi a altor dispozitive similare.

8. Ofertele terţelor părţi. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

8.1 Ofertele terţelor părţi. Software-ul vă poate permite să accesaţi şi să interoperaţi cu conţinuturi, aplicaţii Software şi servicii de date ale terţelor părţi, inclusiv aplicaţii de Internet cu conţinut bogat ("Ofertele terţelor părţi"). Accesul dumneavoastră la şi utilizarea oricărei Oferte a terţelor părţi, inclusiv orice bunuri, servicii sau informaţii, fac obiectul termenilor şi condiţiilor aferente ofertelor respective şi al legilor feritoare la drepturile de autor aplicabile în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. Ofertele terţelor părţi nu constituie proprietatea Adobe şi nu sunt furnizate de Adobe. Acceptaţi că nu veţi utiliza niciuna dintre Ofertele terţelor părţi cu încălcarea legilor referitoare la drepturile de autor aplicabile în Statele Unite ale Americii sau în alte ţări. Adobe sau terţa parte poate, oricând şi din orice motive, să modifice sau să întrerupă disponibilitatea oricărei Oferte a terţelor părţi. Adobe nu controlează, nu avizează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru Ofertele terţelor părţi. Orice înţelegeri între dumneavoastră şi terţi în legătură cu o Ofertă a terţelor părţi, inclusiv politicile de confidenţialitate ale unei astfel de părţi sau utilizarea de către aceasta a informaţiilor dumneavoastră personale, livrarea şi plata aferentă bunurilor şi serviciilor, precum şi alţi termeni, condiţii, garanţii sau declaraţii asociate respectivelor înţelegeri, se reglementează exclusiv între dumneavoastră şi respectivii terţi. Este posibil ca Ofertele terţelor părţi să nu fie disponibile în toate limbile sau pentru locuitorii tuturor ţărilor, iar Adobe sau terţa parte poate modifica sau întrerupe disponibilitatea oricărei Oferte a terţelor părţi, oricând şi din orice motiv.

8.2 CU EXCEPŢIA CELOR CONVENITE ÎN MOD EXPRES DE CĂTRE ADOBE, AFILIAŢII SĂI SAU O TERŢĂ PARTE ÎN CADRUL UNUI CONTRACT SEPARAT, VEŢI UTILIZA OFERTELE ADOBE SAU ALE TERŢILOR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REFERITOARE LA GARANŢIE ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII DIN CADRUL SECŢIUNILOR 1.1 ŞI 10.

9. Certificate digitale. Confirmaţi şi sunteţi de acord cu următoarele:

9.1 Utilizare. Adobe AIR utilizează certificate digitale pentru a vă ajuta să identificaţi editorul aplicaţiilor Adobe AIR create de terţe părţi. De asemenea, Adobe AIR foloseşte certificate digitale pentru a stabili identitatea serverelor accesate prin protocolul Transport Layer Security (TLS), inclusiv accesul prin HTTPS. Adobe Reader utilizează certificate digitale pentru a semna şi valida semnăturile din interiorul documentelor PDF şi pentru a valida documentele PDF certificate. Adobe Runtimes utilizează certificate digitale pentru a asigura conţinutul protejat împotriva utilizărilor neautorizate. Vă puteţi conecta la Internet cu ajutorul Computerului dumneavoastră în momentul validării certificatului digital pentru a descărca listele de revocare a certificatului curent (CRL) sau pentru a actualiza lista certificatelor digitale. Accesul poate fi făcut atât cu ajutorul Software-ului cât şi cu ajutorul aplicaţiilor bazate pe Software. Certificatele digitale sunt eliberate de autorităţi de certificare terţe, inclusiv de furnizori Adobe Certified Document Services (CDS – Serviciile de Documente Certificate ale Adobe) incluşi în lista postată aici: http://www.adobe.com/go/partners_cds_ro, de furnizori incluşi în lista Adobe Approved Trust List (Lista de încredere aprobată de Adobe)aflată aici: http://www.adobe.com/go/aatl_ro şi de furnizori de individualizări din lista care se găseşte la: http://www.adobe.com/go/protected_content_ro (denumite în mod comun "Autorităţi de certificare") sau pot fi semnate în nume propriu.

9.2 Termeni şi condiţii. Achiziţionarea, utilizarea şi bazarea pe certificatele digitale este responsabilitatea dumneavoastră şi a unei Autorităţi de certificare. Înainte de a vă baza pe orice document certificat, semnătură digitală sau servicii ale Autorităţilor de certificare, trebuie să examinaţi termenii şi condiţiile aplicabile conform cărora Autorităţile de certificare relevante furnizează servicii, inclusiv, de exemplu, contracte de subscriere, contracte fiabile între părţi, poliţe de certificare şi declaraţii de practică. Consultaţi link-ul http://www.adobe.com/go/partners_cds_ro pentru informaţii despre furnizori CDS Adobe şi link-ul http://www.adobe.com/go/aatl_ro pentru informaţii despre furnizorii AATL Adobe.

9.3 Confirmarea. Sunteţi de acord că (a) un certificat digital ar fi putut fi revocat anterior momentului verificării, făcând ca semnătura digitală sau certificatul să pară valid, când de fapt nu este, (b) securitatea sau integritatea unui certificat digital poate fi compromisă din cauza unui act sau a unei omisiuni comise de semnatarul documentului, Autoritatea de certificare aplicabilă sau de orice altă terţă parte şi (c) un certificat poate să fie un certificat semnat în nume propriu care nu este furnizat de o Autoritate de certificare. DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI UNICUL RESPONSABIL ÎN PRIVINŢA DECIZIEI DE A VĂ BAZA SAU NU PE UN CERTIFICAT. VEŢI UTILIZA CERTIFICATELE DIGITALE PE UNICA ŞI PROPRIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDERE, EXCEPTÂND SITUAŢIA ÎN CARE O GARANŢIE SEPARATĂ SCRISĂ VĂ ESTE OFERITĂ DE O AUTORITATE DE CERTIFICARE.

9.4 Beneficiari terţi. Sunteţi de acord că orice Autoritate de certificare pe care vă bazaţi constituie un beneficiar terţă parte a acestui contract şi are dreptul să pună în aplicare prevederile acestui contract în nume personal ca şi cum ar fi Adobe.

9.5 Despăgubirea. Sunteţi de acord să despăgubiţi Adobe şi orice Autoritate de certificare aplicabilă (cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în termenii şi condiţiile acesteia) în privinţa oricăror răspunderi, pierderi, acţiuni, prejudicii sau pretenţii (incluzând toate cheltuielile rezonabile, costurile şi onorariile avocaţilor) care decurg din respectivele sau sunt legate de utilizarea sau se bazează pe orice serviciu al unei astfel de autorităţi, de către dumneavoastră sau un terţ care primeşte de la dumneavoastră un document cu certificat digital, incluzând, fără limitare, (a) faptul de a vă fi bazat pe un certificat expirat sau revocat, (b) verificarea necorespunzătoare a certificatului, (c) utilizarea unui certificat într-un alt mod decât cel permis în termenii şi condiţiile aplicabile, acest contract sau legislaţia aplicabilă; (d) eşecul în a exercita un raţionament rezonabil cerut de situaţia în care vă bazaţi pe serviciile emitentului sau pe certificate sau (e) imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile prevăzute în termenii şi condiţiile legate de servicii.

10. Limitarea răspunderii.

INDIFERENT DE ÎMPREJURĂRI, ADOBE, FURNIZORII SĂI SAU AUTORITĂŢILE DE CERTIFICARE NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU DAUNE, PRETENŢII SAU COSTURI DE ORICE FEL INCLUSIV ORICE DAUNE SUBSECVENTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PROFITURI SAU ECONOMII PIERDUTE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT ADOBE A FOST ANUNŢAT ÎN PRIVINŢA POSIBILITĂŢII INTERVENIRII UNOR ASTFEL DE PIERDERI, DAUNE SAU PRETENŢII. ACEASTE LIMITĂRI ŞI EXCLUDERI SE VOR APLICA ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ ÎN JURISDICŢIA DUMNEAVOASTRĂ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A ADOBE, A FURNIZORILOR SĂI ŞI A AUTORITĂŢILOR DE CERTIFICARE CONFORM ŞI ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST CONTRACT SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ PENTRU SOFTWARE, DACĂ ESTE CAZUL. Nicio prevedere a prezentului contract nu limitează răspunderea Adobe faţă de dumneavoastră în caz de deces sau rănire rezultate prin neglijenţa Adobe sau în caz de fraudă. Adobe acţionează în numele furnizorilor săi şi a Autorităţilor de certificare în scopul de a exclude, elimina şi/sau limita obligaţiile, garanţiile sau răspunderea, aşa cum sunt prevăzute în prezentul contract, însă exclusiv în acest scop şi doar în această privinţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi informaţiile juridice specifice jurisdicţiei de la sfârşitul prezentului contract, dacă este cazul, sau contactaţi Departamentul de asistenţă pentru clienţi Adobe.

11. Reguli de export.

Sunteţi de acord ca Software-ul să nu fie expediat, transferat sau exportat în nicio altă ţară şi să nu fie utilizat într-o manieră interzisă prin Legea Statelor Unite privind Administrarea Exportului sau prin alte legi, restricţii sau regulamente de export (denumite generic "Legile de export"). În plus, dacă Software-ul este identificat ca fiind element de export sub control conform Legislaţiei de export, trebuie să declaraţi şi să garantaţi că nu sunteţi cetăţean al unei naţiuni aflate sub embargo sau că nu vă aflaţi într-o astfel de zonă (inclusiv, printre altele, Iran, Siria, Sudan, Cuba şi Coreea de Nord) şi că nu vă aflaţi în vreun alt regim de prohibiţie pentru recepţionarea Software-ului, conform Legilor de export. Toate drepturile de utilizare a Software-ului sunt acordate cu condiţia ca la aceste drepturi să se renunţe în cazul în care nu se respectă termenii prezentului contract.

12. Legislaţie Aplicabilă.

Dacă sunteţi un client care utilizează Software-ul numai în scopuri necomerciale, prezentul contract va fi guvernat de legile statului din care aţi achiziţionat licenţa pentru a utiliza Software-ul. Dacă nu sunteţi un astfel de client, prezentul Contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legile aplicabile în vigoare: (a) în Statul California, dacă obţineţi o licenţă în timp ce vă aflaţi în Statele Unite, Canada sau Mexic, sau (b) în Japonia, dacă obţineţi o licenţă în timp ce vă aflaţi în Japonia; sau (c) Singapore, dacă obţineţi o licenţă în timp ce vă aflaţi într-un stat membru al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est, Republica Populară Chineză (inclusiv R.A.S. Hong Kong şi R.A.S. Macao), Taiwan sau Republica Coreea sau (d) în Anglia, dacă obţineţi o licenţă în timp ce vă aflaţi în orice jurisdicţie care nu a fost inclusă mai sus. Tribunalele corespunzătoare din Santa Clara County, California, când se aplică legislaţia din California, Tribunalul districtual din Tokyo, Japonia, când se aplică legislaţia din Japonia şi tribunalele competente din Londra, Anglia, când se aplică legislaţia din Anglia, vor avea competenţă juridică neexclusivă asupra litigiilor legate de prezentul contract. Dacă se aplică legea din Singapore, orice litigiu născut din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv în legătură cu existenţa, valabilitatea sau încetarea acestuia, va fi supus spre soluţionare şi soluţionat definitiv prin arbitraj în Singapore, în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Centrului de Arbitraj Internaţional din Singapore ("SIAC") în vigoare la data respectivă, reguli care se consideră incorporate prin referinţă în prezenta secţiune. Va

exista un singur arbitru, selectat în comun de către părţi. Dacă arbitrul nu este selectat în termen de treizeci (30) de zile de la cererea scrisă de arbitraj a unei părţi, Preşedintele SIAC va face selecţia. Limba arbitrajului va fi limba engleză. În ciuda oricăror prevederi contrare din prezentul contract, Adobe sau dumneavoastră puteţi solicita oricărei autorităţi judiciare, administrative sau de altă natură să încuviinţeze orice măsuri vremelnice sau asiguratorii, inclusiv ordonanţe preşedinţiale, cereri de executare sau alte măsuri echitabile, înainte de introducerea acţiunii judiciare sau arbitrale sau în timpul desfăşurării procedurii, pentru conservarea drepturilor şi intereselor sale sau să impună anumiţi termeni aplicabili în cazul măsurilor vremelnice. Versiunea în limba engleză va fi versiunea utilizată la interpretarea prezentului Contract. Prezentul Contract nu va fi guvernat de regulile privind conflictul de legi ale niciunei jurisdicţii sau de Convenţia Naţiunilor Unite asupra Contractelor de Vânzare Internaţională a Mărfurilor, a căror aplicare este exclusă în mod expres.

13. Prevederi Generale.

Dacă se constată că vreuna dintre părţile prezentului contract este nulă şi inaplicabilă, acest fapt nu va afecta valabilitatea restului prezentului contract, care va rămâne valabil şi aplicabil conform termenilor săi. Prezentul contract nu va prejudicia drepturile legale ale niciunei părţi care reprezintă un consumator. Prezentul contract poate fi modificat numai printr-un înscris semnat de către un reprezentant Adobe autorizat. Versiunile actualizate vă pot fi date în licenţă de către Adobe în virtutea unor termeni suplimentari sau diferiţi. Prezentul contract reprezintă întreaga înţelegere dintre Adobe şi Dumneavoastră şi anulează orice declaraţii, discuţii, angajamente, comunicări sau reclame anterioare legate de Software.

14. Înştiinţarea către Utilizatorii Finali din Guvernul S.U.A.

În cazul utilizatorilor finali din Guvernul S.U.A., Adobe consimte să respecte toate legile aplicabile în privinţa egalităţii de şanse incluzând, dacă este cazul, prevederile Ordinului executiv 11246, modificat, Secţiunea 402 a Actului din 1974 pentru Ajutorarea readaptării veteranilor din perioada Vietnam (38 USC 4212) şi Secţiunea 503 a Actului de Reabilitare din 1973, modificate, şi regulamentele din 41 CFR Părţile 60-1 prin 60-60, 60-250 şi 60-741. Clauza de acţiune afirmativă şi regulamentele prevăzute în propoziţia precedentă vor fi incluse prin referire în prezentul contract.

15. Respectarea Licenţelor.

Dacă reprezentaţi o organizaţie sau o firmă, sunteţi de acord ca la cererea Adobe sau a reprezentantului autorizat al Adobe, în termen de treizeci (30) de zile să demonstraţi şi să certificaţi în întregime că la momentul solicitării Software-ul este utilizat în totalitate conform licenţelor valide din partea Adobe.

16. Prevederi aplicabile în Uniunea Europeană.

Nicio prevedere a prezentului contract (inclusiv Secţiunea 4.5) nu limitează niciunul dintre drepturile de decompilare a Software-ului de care aţi putea beneficia conform legislaţiei aplicabile şi pentru care nu este prevăzut dreptul de renunţare. De exemplu, dacă vă aflaţi în Uniunea Europeană (UE), aveţi dreptul, în baza anumitor condiţii specificate de legislaţia aplicabilă, să decompilaţi Software-ul dacă acest lucru este necesar pentru a obţine interoperabilitatea Software-ului cu un alt program de Software şi cu condiţia să fi solicitat în prealabil societăţii Adobe să vă pună la dispoziţie informaţiile necesare pentru a obţine această interoperabilitate, iar Adobe să nu vă fi pus la dispoziţie informaţiile respective. De asemenea, decompilarea se va efectua exclusiv de către dumneavoastră sau de către o persoană care are dreptul de a utiliza o copie a Software-ului în numele dumneavoastră. Adobe are dreptul de a impune condiţii rezonabile înainte de a furniza informaţiile respective. Orice astfel de informaţie pusă la dispoziţie de Adobe sau orice informaţie obţinută de dumneavoastră în baza prevederilor prezentului poate fi utilizată numai de dumneavoastră în scopul prezentat mai sus, şi nu poate fi dezvăluită către terţi, sau utilizată pentru a crea orice Software care este în mod substanţial similar modului de materializare a Software-ului sau utilizată în cadrul oricărei acţiuni care încalcă drepturile de autor ale Adobe sau ale licenţiatorilor acestuia.

17. Prevederi şi excepţii specifice.

17.1 Limitarea responsabilităţii pentru utilizatorii care domiciliază în Germania şi Austria.

17.1.1 Dacă aţi obţinut Software-ul în Germania sau Austria şi sunteţi stabilit în ţara respectivă, Secţiunea 10 nu se aplică. În schimb, sub rezerva prevederilor din Secţiunea 17.1.2, răspunderea legală a companiei Adobe şi a afiliaţilor săi pentru daune se va limita după cum urmează: (a) Adobe va fi răspunzător numai până la limita sumei prevăzută în momentul încheierii contractului de licenţiere pentru daune cauzate de încălcarea superficială din neglijenţă a unei obligaţii contractuale de ordin material şi (b) Adobe nu va fi responsabil pentru daunele cauzate de încălcarea superficială, din neglijenţă, a unei obligaţii contractuale ne-esenţiale.

17.1.2 Limitările de răspundere prevăzute mai sus nu sunt valabile în cazul răspunderii legale obligatorii, în special, în cazul răspunderii prevăzute în Legea privind răspunderea pentru produse din Germania, răspunderii pentru asumarea unei garanţii specifice sau răspunderii pentru vătămări personale cauzate din culpă.

17.1.3 Vă rugăm să luaţi toate măsurile rezonabile pentru a evita şi reduce daunele, în special să faceţi copii de rezervă ale Software-ului şi ale datelor din computer, în condiţiile prevederilor prezentului contract.

Dacă aveţi întrebări referitoare la prezentul contract sau dacă doriţi să solicitaţi informaţii de la Adobe, utilizaţi adresa şi informaţiile de contact furnizate împreună cu acest produs sau pe web la adresa http://www.adobe.com/ro pentru a contacta biroul Adobe care deserveşte jurisdicţia dumneavoastră.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader şi Shockwave reprezintă mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări.

PlatformClients_PC_WWEULA-ro_RO-20100625_1419