Accessibility

ADOBE
Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması

1.GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE "OLDUĞU GİBİ" TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR. ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VE SERTİFİKASYON YETKİLİLERİ, YAZILIMI, SERTİFİKA YETKİLİSİ HİZMETLERİNİ VEYA DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAF TEKLİFLERİNİ KULLANARAK ELDE EDEBİLECEĞİNİZ PERFORMANS VEYA SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VERMEZ VE VEREMEZ. BÖLGENİZDE SİZİN İÇİN GEÇERLİ YASALAR GEREĞİNCE KAPSAM DIŞI TUTULAMAYACAK YA DA SINIRLANDIRILAMAYACAK GARANTİ, KOŞUL, TAAHHÜT VEYA HÜKÜMLER HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VE SERTİFİKASYON YETKİLİLERİ ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ, SATILABİLİRLİK, BÜTÜNLÜK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİLDİR ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR KONUDA (GEREK TÜZÜK, GENEL HUKUK, ÖZEL,KULLANIM YA DA BAŞKA DURUMLARLA İFADE EDİLMİŞ VEYA AÇIKLANMIŞ) GARANTİ VERMEMEKTE, KOŞUL BELİRTMEMEKTE YA DA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. HERHANGİ BİR KONU İÇİN DAHİL, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME SINIRLAMASI OLMAMA, PAZARLANABİLİRLİK, ENTEGRASYON, YETERLİ KALİTE VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK BÖLÜM 1.1 VE 10'UN HÜKÜMLERİ HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN BU ANLAŞMANIN FESHİNİN ARDINDAN GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAKTIR; ANCAK BU DURUM BU ANLAŞMANIN FESHİNDEN SONRA YAZILIMI KULLANMAYA DEVAM ETME HAKKI DOĞURMAYACAKTIR.

1.2 BAĞLAYICI ANLAŞMA: Adobe Yazılımının tamamını veya herhangi bir bölümünü kullanarak, kopyalayarak veya dağıtarak özellikle aşağıdaki bölümlerde yer alan hükümler dahil olmak üzere, bu anlaşmanın tüm hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz:

Kabul üzerine, bu anlaşma size ve Yazılımı elde eden ve Yazılımın adına kullanıldığı tüzel kişiye karşı uygulanabilir olacaktır. Şartları kabul etmiyorsanız, Yazılımı Kullanmayın.

1.3 EK HÜKÜM VE ANLAŞMALAR. Adobe Yazılımı yalnızca bu anlaşmanın koşullarına göre Kullanmanıza izin verir. Yazılıma dahil olan bazı üçüncü taraf materyallerinin kullanımı genellikle ayrı bir lisans anlaşmasında, söz konusu materyallerin yanındaki "Beni Oku" dosyasında veya http://www.adobe.com/go/thirdparty_tr adresinde bulunan "Üçüncü Taraf Yazılım Bildirimleri ve/veya Ek Hüküm ve Koşullar"da yer alan diğer hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu anlaşmanın hüküm ve koşulları ile bir uyuşmazlık olması halinde, bu tür diğer hüküm ve koşullar bu anlaşmanın tamamının veya bölümlerinin yerine geçecektir.

2. Tanımlar.

"Adobe", bu anlaşmanın aşağıdaki 12(a) bendi kapsamında, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 adresinde bulunan bir Delaware şirketi olan Adobe Systems Incorporated anlamına gelmektedir; diğer hallerde ise, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, İrlanda Cumhuriyeti adresinde bulunan, İrlanda kanunlarına göre kurulmuş bir şirket ve Adobe Systems Incorporated şirketinin bağlı ve lisanslı bir kuruluşu olan Adobe Systems Software Ireland Limited anlamına gelmektedir.

"Uyumlu Bilgisayar" dokümanlarda belirtilen Yazılımın sistem gereksinimlerini karşılayan Bilgisayar anlamına gelmektedir.

"Bilgisayar" dijital veya benzer formda bilgileri kabul eden ve bunları bir komut dizisini temel alarak belirli bir sonucu elde etmek için işleyen sanal bir makine ya da fiziksel kişisel elektronik bir aygıt anlamına gelmektedir.

"Kişisel Bilgisayar" ya da "PC" esas olarak bağlantısız üçüncü taraf yazılım sağlayanlar tarafından tedarik edilen çok çeşitli üretkenlik, eğlence ve diğer yazılım uygulamalarını çalıştırmak amacıyla tasarlanan ve pazarlanan, genel amaçlı dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları, sunucuları ve geniş formatlı tablet mikroişlemci tabanlı bilgisayarları çalıştırmak için o tarihte donanımla birlikte yaygın şekilde kullanılan tip veya tiplerdeki tam işlev ve tam özellik setine sahip bir bilgisayar işletim sistemi kullanımına bağlı olarak çalışan bir donanım ürünü anlamına gelmektedir. Bu Kişisel Bilgisayar tanımı esasen aşağıdaki amaçlardan birine yönelik olarak tasarlanan ve/veya pazarlanan donanım ürünlerini ve ayrıca benzer türdeki tüketici, profesyonel veya endüstriyel aygıtları içermeyecektir: televizyon, televizyon alıcısı, taşınabilir ortam yürütücüsü, ses/video alıcısı, radyo, kulaklık, hoparlör, kişisel dijital yardımcı ("PDA"), telefon veya benzer telefon tabanlı aygıt, oyun konsolu, kişisel video kaydedici ("PVR"), dijital çok yönlü disk ("DVD") oynatıcı veya diğer optik ortamlar, video kamera, fotoğraf makinesi, kaydedici kamera, video düzenleme ve format dönüştürme aygıtı, video görüntüsü projeksiyon aygıtı.

"Yazılım" (a) (i) Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player ve Authorware® Player (Adobe AIR ve Flash, Shockwave ve Authorware oynatıcıları hep birlikte "Adobe Çalıştırma Sürümleri" olarak anılacaktır) dahil olmak üzere Adobe'ye veya üçüncü bir tarafa ait yazılımları veya bilgisayar bilgilerini, (ii) ilgili açıklayıcı yazılı materyalleri ve dosyaları ("Dokümanlar") ve (iii) yazıtiplerini içerebilecek olan ve bu anlaşmanın birlikte verildiği (elektronik veya fiziksel ortamda teslim edilen) dosyaların veya disklerin veya diğer ortamların tüm içerikleri ve (b) bunların Adobe tarafından herhangi bir tarihte size sunulan yükseltmeleri, değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri, ekleri ve kopyaları (hep birlikte "Güncellemeler" olarak anılacaktır) anlamına gelmektedir.

"Kullanım" Yazılıma erişmek, Yazılımı kurmak, indirmek, kopyalamak veya Yazılımın işlevlerinden başka bir şekilde faydalanmak anlamına gelmektedir.

3. Yazılım Lisansı.

Yazılımı Adobe'den veya yetkili lisans sahiplerinin birinden satın almışsanız, Bölüm 4'teki kısıtlamalar dahil olmak üzere bu anlaşmanın hükümlerine uymanız koşuluyla, Adobe size Yazılımı Dokümanlarda ve aşağıda belirtilen şekil ve amaçlarla Kullanmak üzere münhasır olmayan bir lisans vermektedir:

3.1 Genel Kullanım. Yazılımın bir kopyasını Uyumlu Bilgisayarınıza kurup Kullanabilirsiniz. Yazılımın Kullanımı hakkındaki önemli kısıtlamalar için Bölüm 4'e bakınız.

3.2 Sunucu Kullanımı. Bu anlaşma, Yazılımı bir bilgisayar dosya sunucusu üzerine kurarak Kullanmanıza izin vermez. Yazılımı bir bilgisayar dosya sunucusu üzerinde Kullanma konusunda bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Adobe Reader için http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_tr adresine veya Adobe Çalıştırma Sürümleri için http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresine bakınız.

3.3 Dağıtım. Bu lisans, size Yazılımı dağıtma veya alt lisansını verme hakkı tanımaz. Yazılımı fiziki bir ortam ya da dahili bir ağ aracılığıyla ya da ürün veya hizmetinizle birlikte dağıtma hakkı elde etme konusunda bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Adobe Reader için http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_tr adresine veya Adobe Çalıştırma Sürümleri için http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresine bakınız.

3.4 Yedek Kopya. Yedek kopyanızın arşivleme amaçları dışında kurulmaması veya kullanılmaması koşuluyla, Yazılımın bir adet yedek kopyasını alabilirsiniz. Yazılımın tüm haklarını Bölüm 5'te öngörülen şekilde devretmediğiniz takdirde, Yazılımın yedek kopyasına ilişkin hakları devredemezsiniz.

4. Yükümlülükler ve Kısıtlamalar.

4.1 Adobe Çalıştırma Sürümü Kısıtlamaları. Herhangi bir Adobe Çalıştırma Sürümünü kişisel bilgisayar olmayan bir aygıtta veya herhangi bir işletim sisteminin saklanmış veya aygıt sürümü ile birlikte Kullanamazsınız. Şüpheye yer bırakmamak için ve örnekle açıklamak gerekirse, bir Adobe Çalıştırma Sürümünü (a) mobil bir aygıt, set üstü kutusu (STB), avuçiçi bilgisayar, telefon, oyun konsolu, TV, DVD oynatıcı, medya merkezi (Windows XP Media Center Sürümü ve halefleri hariç), elektronik ilan panosu veya diğer elektronik tabelalar, İnternet cihazları ya da diğer İnternet bağlantılı aygıtlar, PDA, medikal cihazlar, ATM, telematik cihazlar, oyun makineleri, ev otomasyon sistemleri, kiosk, uzaktan kontrollü aygıtlar veya diğer tüketici elektroniği aygıtları, (b) operatör tabanlı mobil, kablolu, uydu veya televizyon sistemleri veya (c) diğer kapalı sistem aygıtları üzerinde Kullanamazsınız. Herhangi bir Adobe Çalıştırma Sürümünü yasaklanan bu tür şekillerde Kullanmak için bir hak veya lisans verilmemektedir. Adobe Çalıştırma Sürümlerinin PC dışı sürümlerine ilişkin Yazılım lisansı koşulları hakkında bilgi için lütfen http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_tr adresini ziyaret edin. Bu sistemler üzerinde dağıtılmak üzere Adobe Çalıştırma Sürümlerinin lisansının alınması hakkında bilgi için lütfen http://www.adobe.com/go/licensing_tr adresini ziyaret edin.

4.1.1 AVC Video Kısıtlamaları. Yazılım, kullanımı MPEG-LA, L.L.C.'nin aşağıdaki bildirimini gerektiren h.264/AVC video teknolojisini içerebilir.

BU YAZILIM BİR TÜKETİCİNİN (I) AVC STANDARDINA ("AVC VİDEO") UYGUN VİDEO ŞİFRELEMEYE VE/VEYA (II) TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL BİR FAALİYET YÜRÜTEN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENEN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA LİSANSI OLAN BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN ELDE EDİLEN AVC VİDEOSUNUN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN AVC PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA BİR KULLANIM İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS VEYA ZIMNİ LİSANS VERİLMEMİŞTİR. MPEG-LA, L.L.C. KURULUŞUNDAN AYRINTILI BİLGİ ALINABİLİR. BKZ. http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Adobe Flash Player Kısıtlamaları. Adobe'nin güvenli RTMP tedbirleri dahil olmak üzere video, ses ve/veya veri içeriğinin korunması için alınan teknolojik tedbirlere engel olan herhangi bir uygulama veya aygıtla birlikte Adobe Flash Player'ı kullanamazsınız. Adobe Flash Player'ı yasaklanan bu tür şekillerde kullanmak için bir hak veya lisans verilmemektedir.

4.3 Adobe Reader Kısıtlamaları.

4.3.1 Dönüştürme Kısıtlamaları. PDF dosyalarını diğer dosya biçimlerine (örneğin, PDF dosyasını bir TIFF, JPEG veya SVG dosyasına) dönüştürürken Adobe Reader'ı kullanan veya temel alan herhangi bir başka yazılım, eklenti ya da iyileştirme ile birlikte Adobe Reader'ı kullanamaz veya bunlara entegre edemezsiniz.

4.3.2 Eklenti Kısıtlamaları. Adobe Reader'ı Adobe Integration Key Lisans Anlaşması'na uygun olarak geliştirilmemiş eklenti yazılımlarla birlikte kullanamaz veya bunlara entegre edemezsiniz; daha ayrıntılı bilgiye http://www.adobe.com/go/rikla_program_tr adresinden erişilebilir.

4.3.3 Devre Dışı Bırakılan Özellikler. Adobe Reader, gizlenmiş ya da devre dışı bırakılmış ya da "silik gösterilmiş" özellikler veya işlevler içerebilir ("Devre Dışı Bırakılan Özellikler"). Devre Dışı Bırakılan Özellikler, yalnızca Adobe tarafından sağlanan etkinleştirme teknolojisi ile oluşturulan PDF belgeleri açıldığında etkinleşecektir. Bu tür etkinleştirme teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen erişim hariç olmak kaydıyla, Devre Dışı Bırakılan Özelliklere erişemez veya erişme girişiminde bulunamazsınız; Devre Dışı Bırakılan Özelliklere önemli ölçüde benzeyen bir özellik oluşturmak için Adobe Reader'ı kullanamaz veya bu tür özelliklerin etkinleştirilmesini kontrol eden teknolojiyi başka bir şekilde engelleyemezsiniz. Devre dışı bırakılan özellikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.adobe.com/go/readerextensions_tr adresini ziyaret edin.

4.4 Bildirimler. Yazılımın üzerinde veya içinde görünen herhangi bir telif hakkı bildirimini veya başka bir mülkiyet bildirimini değiştiremez veya kaldıramazsınız.

4.5 Ters Mühendislik veya Değişiklik Yasağı. Yazılımı değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez veya Yazılımı temel alan türev çalışmalar oluşturamazsınız. Yazılıma ters mühendislik uygulayamaz, derlenmişi açma yoluyla geri derleme yapamaz, kaynak koda dönüştüremez veya başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsınız. Avrupa Birliği'nde yerleşikseniz, lütfen Bölüm 16'daki "Avrupa Birliği Hükümleri" başlığı altında bu anlaşmanın sonunda yer alan ek hükümlere bakın.

5. Devir.

Yazılımla ilgili haklarınızı kiralayamaz, alt lisans yoluyla devredemez, devir veya transfer edemez ya da bu anlaşma ile açıkça izin verilen haller dışında yazılımın tamamının veya herhangi bir bölümünün başka bir kullanıcının Bilgisayarına kopyalanmasına izin veremezsiniz. Bununla birlikte, (a) (i) bu Anlaşmayı ve (ii) tüm kopyaları, Güncellemeleri ve önceki sürümleri dahil olmak üzere Yazılımı ve Yazılımla birlikte paketlenmiş veya ön kurulumu yapılmış diğer tüm yazılımları veya donanımları söz konusu gerçek ya da tüzel kişiye devretmeniz, (b) yedek kopyalar ve bir bilgisayarda kayıtlı kopyalar dahil olmak üzere hiçbir kopyayı elinizde tutmamanız ve (c) Yazılımı alan tarafın bu anlaşmayı ve Yazılım için geçerli bir lisans aldığınız diğer tüm hüküm ve koşulları kabul etmesi kaydıyla, Yazılımı Kullanma haklarınızın tamamını başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredebilirsiniz. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, yazılımın eğitim, ön sürüm ya da satış için olmayan kopyalarını devredemezsiniz.

6. Fikri Mülkiyet Hakları, Hakların Saklı Tutulması.

Yazılım ve oluşturduğunuz izinli tüm kopyalarının fikri mülkiyeti Adobe ve tedarikçilerine aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu Adobe ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti (örneğin, ticari sırları ve gizli bilgileri) oluşturur. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma size Yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemektedir ve açıkça verilmemiş tüm haklar Adobe ve tedarikçileri tarafından saklı tutulmaktadır.

7. Bağlantı ve Gizlilik. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

7.1 PDF Dosyalarının Kullanımı. Reklam görüntülemek üzere etkinleştirilmiş bir PDF dosyasını açmak için Yazılımı Kullandığınızda, Bilgisayarınız Adobe, bir reklam veren veya başka bir üçüncü tarafça işletilen bir web sitesine bağlanabilir. Bu işlem sırasında İnternet Protokolü adresiniz ("IP Adresi") gönderilir. Siteyi barındıran taraf, açılan PDF dosyasının içinde veya kenarında görünen reklam veya diğer elektronik içeriği göndermek (veya "sunmak") amacıyla belirli teknolojiler kullanabilir. Web sitesi operatörü, ayrıca reklamların etkinliğini artırmak, ölçmek ve reklam içeriğini kişiselleştirmek için JavaScript, web işaretçileri (aynı zamanda işlem etiketi ya da açık GIF teknolojisi olarak da bilinir) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Adobe web siteleri ile olan iletişiminiz, http://www.adobe.com/go/privacy_tr adresinde bulunan Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikasına tabidir. Adobe, üçüncü tarafların kullanabileceği özelliklere erişmiyor veya bu özellikleri kontrol etmiyor olabilir ve üçüncü tarafların web sitelerindeki bilgi uygulamaları, Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikasına tabi değildir.

7.2 Güncelleme. Bilgisayarınız İnternete bağlıysa, Yazılım ek bildirim olmadan Bilgisayarınıza otomatik olarak indirilme ve kurulmaya hazır Güncellemeleri kontrol edebilir ve Adobe'ye Yazılımın başarılı bir şekilde kurulduğunu bildirebilir. Reader için otomatik kurulumu kabul etmek üzere tercihlerinizi değiştirmediğiniz takdirde, Güncellemeler otomatik olarak indirilebilir ancak ek bildirim olmadan kurulmaz. IP Adreslerinin bazı yetki alanlarında kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler olarak değerlendirildiği durumlar hariç olmak kaydıyla, bu işlem sırasında Adobe'ye yalnızca kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgiler gönderilir. IP Adresiniz dahil olmak üzere bu tür bilgilerin otomatik güncelleme işlemi ile öngörülen şekilde kullanımı, Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikasına tabidir. Varsayılan güncelleme ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için lütfen Dokümanlara bakınız ya da çevrimiçi ortamda Flash Player için http://www.adobe.com/go/settingsmanager_tr adresine, Reader için http://www.adobe.com/go/update_details_url_tr adresine (veya halef web sitesine) ve Adobe AIR için http://www.adobe.com/go/air_update_details_tr ve http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air adresine bakınız.

7.3 Yerel Depolama. Flash Player ve Adobe AIR, üçüncü tarafların bazı bilgileri Bilgisayarınızda yerel paylaşılan nesne olarak bilinen yerel bir veri dosyasında saklamasına izin verebilir. Üçüncü taraf uygulamasının yerel paylaşılan nesnede saklanmasını talep ettiği bilginin türü ve miktarı, uygulamaya göre değişebilir ve bu tür talepler yalnızca üçüncü tarafça kontrol edilir. Yerel paylaşılan nesneler hakkında daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_tr adresinden erişebilirsiniz. Bilgisayarınızda yerel paylaşılan nesnelerin saklanmasını sınırlama veya kontrol etme hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_tr adresini ziyaret edin.

7.4 Ayar Yöneticisi. Flash Player ve Adobe AIR, bazı kullanıcı ayarlarının Bilgisayarınızda yerel paylaşılan nesne olarak saklanmasına neden olabilir. Bu ayarlar, Bilgisayarınızdaki Flash Player veya Adobe AIR kopyası ile bağlantılıdır, ancak sizinle ilgili kişisel olarak tanımlayıcı bilgiler içermez ve üçüncü tarafların yerel paylaşılan nesneleri saklamasını sınırlama dahil olmak üzere Flash Player'da bazı ayarları yapılandırmanızı sağlar. Ayar Yöneticisinde yerel paylaşılan nesneleri devre dışı bırakma dahil olmak üzere Flash Player ya da Adobe AIR sürümünüzü yapılandırma hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Flash Player için http://www.adobe.com/go/settingsmanager_tr adresine ya da Adobe AIR için http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air adresine bakın.

7.5 Eş Yardımlı Ağ Teknolojisi. Adobe Flash Player ve Adobe AIR çalıştırma sürümleri, üçüncü taraflarca geliştirilen uygulamaların bir Adobe Sunucusu veya Hizmetine bağlanabilmesini sağlar ve iki Adobe Çalıştırma Sürümü istemcisi arasında doğrudan iletişime ya da ağ bant genişliği gibi kaynaklarınızın bir bölümünün doğrudan diğer katılımcılara sunulmasına imkan tanıyan eş veya dağıtılmış ağın bir parçası olarak bir Adobe Çalıştırma Sürümüne bağlanılmasına izin verir. Bu tür bir eş veya dağıtılmış ağa katılmadan önce size bu bağlantıyı kabul etme fırsatı tanınacaktır. Eş Yardımlı Ağ ayarlarını yönetmek için lütfen http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_tr adresindeki Ayar Yöneticisine gidin. Eş Yardımlı Ağ hakkında daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/go/RTMFP_tr adresinden erişebilirsiniz.

7.6 İçerik Koruma Teknolojisi. Adobe Flash Media Rights Management Server veya Flash Access yazılımı ile korunan içeriğe erişmek için Adobe Çalıştırma Sürümlerini Kullanıyorsanız ("İçerik Koruma"), korunan içeriği oynatabilmenizi sağlamak için Yazılım, İnternet üzerindeki bir hak sunucusundan otomatik olarak ortam kullanım hakları ve bireyselleştirme hakl arı talep edebilir ve kullanıma hazır İçerik Koruma Güncellemeleri dahil olmak üzere Yazılımın gerekli bileşenlerini indirip kurabilir. İçerik Koruma hakkında daha fazla bilgiye http://www.adobe.com/go/protected_content_tr adresinden erişebilirsiniz.

7.7 Adobe Çevrimiçi Hizmetleri'nin Kullanımı. Bilgisayarınız İnternete bağlıysa, Yazılım ek bildirimde bulunmadan ve ara ara veya düzenli olarak Adobe veya bağlı şirketleri tarafından sunulan web sitelerinde barındırılan içeriğe ve hizmetlere erişmenizi sağlayabilir ("Adobe Çevrimiçi Hizmetleri"). Acrobat.com söz konusu Adobe Çevrimiçi Hizmetlerine örnek olarak verilebilir ancak Adobe Çevrimiçi Hizmetleri bununla sınırlı değildir. Bazı durumlarda bir Adobe Çevrimiçi Hizmeti bir web sitesinde bulunmasına karşın, Yazılım dahilindeki bir özellik veya uzantı olarak görünebilir. Bazı durumlarda, bir Adobe Çevrimiçi Hizmetine erişim ayrı bir abonelik veya başka bir ücret ve/veya ek kullanım şartlarını onaylamanızı gerektirebilir. Adobe Çevrimiçi Hizmetleri tüm dillerde veya tüm ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılamayabilir ve Adobe istediği zaman ve herhangi bir sebeple herhangi bir Adobe Çevrimiçi Hizmeti'nin kullanımında değişiklik yapabilir veya kullanımına son verebilir. Ayrıca, Adobe daha önceden ücretsiz olarak sunulan bir Adobe Çevrimiçi Hizmeti'nin erişimine veya kullanımına yönelik olarak bir ücret talep etme hakkını saklı tutar. Bilgisayarınız İnternete bağlıysa, Yazılım çevrimdışı olsanız bile söz konusu hizmetlere anında erişmenizi sağlamak için ek bildirimde bulunmadan bu Adobe Çevrimiçi Hizmetlerindeki indirilebilir materyalleri güncelleyebilir. Yazılım Adobe Çevrimiçi Hizmeti'nin bir fonksiyonu olarak İnternet'e bağlandığında, IP Adresiniz, kullanıcı adınız ve parolanız Adobe'nin sunucularına gönderilebilir ve Ek Kullanım Koşulları veya Yazılımın "yardım" menüsüne göre Adobe tarafından saklanabilir. Bu bilgiler Adobe tarafından Adobe Çevrimiçi Hizmeti'ni kolaylaştırmak amacıyla size işlemle ilgili mesajlar göndermek için kullanılabilir. Adobe, sınırlama olmaksızın platform sürümü, Yazılım sürümü ve dili dahil Yazılım sürümünü içeren ama sadece bununla sınırlı olmayan Yazılıma özel bazı özelliklere dayanarak, Çevirimiçi Hizmetleri de içeren ama sadece onlarla sınırlı olmayan Yazılım ve diğer Adobe ürünleri ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamak için ürün içi pazarlamayı görüntüleyebilir. Ürün-içi pazarlama hakkında ek bilgi almak için, lütfen Yazılımdaki "yardım" menüsüne göz atın. Yazılım otomatik olarak ya da kullanıcının açık talebi üzerine İnternet bağlantısı kurup bir Adobe web sitesiyle iletişime geçtiğinde, Adobe Çevrimiçi Gizlilik Politikası geçerli olacaktır. Ayrıca, söz konusu zamanda size ayrı kullanım koşulları sağlanmamışsa, Adobe.com Kullanım Koşulları (http://www.adobe.com/go/terms_tr) geçerli olacaktır. Lütfen Adobe Gizlilik Politikasının web sitesi ziyaretlerinin izlenmesine olanak tanıdığını ve tanımlama bilgileri, web işaretçileri ve benzer aygıtlarının izlenmesini ve kullanımını ayrıntılı şekilde ele aldığını unutmayın.

8. Üçüncü Taraf Ürünleri. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

8.1 Üçüncü Taraf Ürünleri. Yazılım, zengin İnternet uygulamaları dahil olmak üzere üçüncü taraf içeriğine, yazılım uygulamalarına ve veri hizmetlerine erişim ve bunlarla ortak çalışabilme olanağı sunabilir ("Üçüncü Taraf Ürünleri"). Mal, hizmet veya bilgi dahil olmak üzere Üçüncü Taraf Ürünlerine erişiminiz ve bunları kullanmanız, bu ürünlerle ilgili hüküm ve koşullara ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasalarına tabidir. Üçüncü Taraf Ürünleri, Adobe'ye ait değildir veya Adobe tarafından sunulmamaktadır. Söz konusu Üçüncü Taraf Ürünlerini Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasalarını ihlal ederek kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Adobe veya üçüncü taraf, herhangi bir Üçüncü Taraf Ürününü istediği zaman ve herhangi bir nedenle değiştirme veya sunmaya son verme hakkına sahiptir. Adobe, Üçüncü Taraf Ürünlerini kontrol etmemekte, desteklememekte veya sorumluluklarını üstlenmemektedir. Söz konusu tarafın gizlilik ilkeleri ve kişisel bilgilerinizi kullanımı, mal ve hizmetlerin teslimi ve ücretinin ödenmesi ve bu işlemlerle bağlantılı diğer koşullar, hükümler, garantiler veya beyanlar dahil olmak üzere, bir Üçüncü Taraf Ürünüyle bağlantılı olarak bir üçüncü taraf ile sizin aranızdaki tüm işlemler, tamamıyla siz ve söz konusu üçüncü taraf arasındadır. Üçüncü Taraf Ürünleri tüm dillerde veya tüm ülkelerdeki kişiler tarafından kullanılamayabilir ve Adobe veya üçüncü taraf, istediği zaman ve herhangi bir nedenle herhangi bir Üçüncü Taraf Ürününde değişiklik yapabilir veya kullanımına son verebilir.

8.2 ADOBE, BAĞLI ŞİRKETLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA AYRI BİR ANLAŞMADA AÇIKÇA KABUL EDİLEN DURUMLAR HARİÇ OLMAK KAYDIYLA, ADOBE VE ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİNİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANABİLECEK RİSKLER, BÖLÜM 1.1. VE 10'DA YER ALAN GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARI ÇERÇEVESİNDE SİZE AİTTİR.

9. Dijital Sertifikalar. Aşağıdaki hususları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

9.1 Kullanım. Adobe AIR, üçüncü taraflarca oluşturulan Adobe AIR uygulamalarının yayımcısını tanımanıza yardımcı olacak dijital sertifikalar kullanır. Adobe AIR ayrıca HTTPS aracılığıyla erişim dahil olmak üzere Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) protokolü aracılığıyla erişilen sunucuların kimliğini tespit etmek için de dijital sertifikalar kullanır. Adobe Reader, PDF belgelerini imzalamak ve imzaları doğrulamak amacıyla ve sertifikalı PDF belgelerini doğrulamak için dijital sertifika kullanır. Adobe Çalıştırma Sürümleri, korunan içeriği izinsiz kullanımdan korumak için dijital sertifikalar kullanır. Bilgisayarınız, güncel sertifika iptal listelerini (CRL) indirmek ya da dijital sertifika listesini güncellemek için dijital bir sertifikanın doğrulanması sırasında İnternete bağlanabilir. Bu erişim, hem Yazılım tarafından hem de Yazılım temelli uygulamalar tarafından gerçekleştirilebilir. Dijital sertifikalar, http://www.adobe.com/go/partners_cds_tr adresinde listelenen Adobe Sertifikalı Belge Hizmetleri (CDS) sağlayıcıları ve http://www.adobe.com/go/aatl_tr adresinde listelenen Adobe Onaylı Güven Listesi (AATL) sağlayıcıları ve http://www.adobe.com/go/protected_content_tr adresinde bulunan bireyselleştirme sağlayıcıları (hep birlikte "Sertifikasyon Yetkilileri") dahil olmak üzere üçüncü taraf sertifika yetkilileri tarafından yayımlanır veya kendi kendine imzalanabilir.

9.2 Hüküm ve Koşullar. Dijital sertifikaları satın alma, kullanma ve dijital sertifikaların güvenilirliği sizin ve Sertifikasyon Yetkilisinin sorumluluğundadır. Sertifikalı bir belgeye, diji tal imzaya veya Sertifikasyon Yetkilisi hizmetlerine güvenmeden önce, ilgili Sertifikasyon Yetkilisinin sunduğu hizmetlerin tabi olduğu abonelik sözleşmeleri, güvenen taraf anlaşmaları, sertifika politikaları ve uygulama bildirimleri gibi geçerli hüküm ve şartları incelemelisiniz. Adobe'nin CDS sağlayıcıları hakkında bilgi için http://www.adobe.com/go/partners_cds_tr adresindeki bağlantılara ve Adobe'nin AATL sağlayıcıları hakkında bilgi için http://www.adobe.com/go/aatl_tr adresindeki bağlantılara bakın.

9.3. Onay. (a) Bir dijital sertifikanın doğrulama işlemi yapılmadan önce iptal edilmiş olabileceğini, bu durumun dijital imzanın veya sertifikanın geçerli olmadığı halde geçerli görünmesine neden olabileceğini, (b) dijital bir sertifikanın güvenilirliği veya doğruluğunun belgeyi imzalayan kişi, ilgili Sertifikasyon Yetkilisi ya da üçüncü tarafların bir eylem veya ihmali nedeniyle tehlikeye girebileceğini v e (c) bir sertifikanın bir Sertifikasyon Yetkilisi tarafından sağlanmamış, kendinden imzalı bir sertifika olabileceğini kabul ediyorsunuz. BİR SERTİFİKAYA GÜVENİP GÜVENMEME KARARININ SORUMLULUĞU YALNIZCA SİZE AİTTİR. BİR SERTİFİKASYON YETKİLİSİ TARAFINDAN SİZE AYRI BİR YAZILI GARANTİ VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE, DİJİTAL SERTİFİKALARI RİSKLERİ YALNIZCA SİZE AİT OLMAK KAYDIYLA KULLANIRSINIZ.

9.4 Üçüncü Taraf Lehdarlar. Güvenli bulduğunuz Sertifikasyon Yetkilisinin bu anlaşmanın üçüncü taraf bir lehdarı olduğunu ve bu anlaşmayı Adobe gibi kendi adına uygulama hakkına sahip olacağını kabul ediyorsunuz.

9.5 Tazminat. (a) Süresi dolmuş ya da iptal edilmiş bir sertifikaya güvenilmesi, (b) bir sertifikanın hatalı bir şekilde tasdik edilmesi, (c) bir sertifikanın ilgili hüküm ve koşullar, bu anlaşma veya ilgili yasalar tarafından izin verilenler dışında kullanılması, (d) düzenleyicinin hizmetleri veya sertifikalarına güvenme konusunda makul karar verilememiş olması ve (e) hizmetlerle ilgili hüküm ve koşullarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bir Sertifikasyon Yetkilisinin sağlamış olduğu herhangi bir hizmetin, sizin tarafınızdan veya sizden dijital bir sertifika ile bir belge alan üçüncü taraflarca kullanılması veya bu tür bir hizmete güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan (makul tüm giderler, masraflar ve avukatlık ücretleri dahil olmak kaydıyla) her türlü yükümlülük, zarar, dava veya tazminat talebinden Adobe'nin ve ilgili Sertifikasyon Yetkilisinin (hüküm ve koşullarında açıkça belirtilen durumlar dışında) zarar görmemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz.

10. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VEYA SERTİFİKASYON YETKİLİLERİ, SÖZ KONUSU KAYIP, ZARAR VEYA TAZMİNAT TALEBİNİN DOĞMA OLASILIĞI BİR ADOBE TEMSİLCİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR YA DA KAR VEYA BİRİKİM KAYIPLARI DAHİL OLMAK ÜZERE, HERHANGİ BİR ZARAR, TAZMİNAT TALEBİ VEYA MALİYET NEDENİYLE SİZE KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA VE KAPSAM DIŞI TUTMALAR, BULUNDUĞUNUZ YETKİ ALANINDA YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. ADOBE, TEDARİKÇİLERİ VE SERTİFİKASYON YETKİLİLERİNİN BU ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ VEYA BU ANLAŞMA İLE BAĞLANTILI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EĞER VARSA, YAZILIM İÇİN ÖDENEN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. Bu anlaşmanın hiçbir hükmü, Adobe'nin kendi ihmalinden ya da dolandırıcılığından (sahtekarlığından) kaynaklanan ölüm ya da yaralanma durumunda size karşı olan yükümlülüklerini sınırlamamaktadır. Adobe yalnızca yükümlülük, garanti ve sorumlulukların bu anlaşmada öngörülen şekilde reddi, hariç tutulması ve/veya sınırlandırılması amacı çerçevesinde tedarikçileri ve Sertifikasyon Yetkilileri adına hareket etmekte olup başka bir hususta ve başka bir amaç için tedarikçileri ve Sertifikasyon Yetkilileri adına hareket etmemektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen, eğer mevcutsa, bu anlaşmanın sonunda yer alan yetki alanına özgü bilgilere başvurunuz ya da Adobe Müşteri Destek Departmanı ile irtibat kurunuz.

11. İhracat Kuralları.

Yazılım'ın Amerika Birleşik Devletleri İhracat Yasası ya da diğer ihracat yasaları, sınırlamaları veya düzenlemeleri (hep birlikte, "İhracat Yasaları") ile yasaklanan ülkelere sevk, devir veya ihraç edilmeyeceğini ve İhracat Yasaları ile yasaklanan şekillerde kullanılmayacağını kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Yazılımın İhracat Yasaları uyarınca kontrollü olarak ihraç edilen ürünler kapsamında değerlendirilmesi durumunda, (İran, Suriye, Sudan, Küba ve Kuzey Kore dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ambargo konulmuş bir ülkenin vatandaşı olmadığınızı veya bu ülkelerden birinde ikamet etmediğinizi ve İhracat Yasaları uyarınca Yazılımı almanızın yasaklanmadığını beyan ve garanti edersiniz. Yazılımı Kullanma hakları, bu anlaşmanın hükümlerine uymadığınız taktirde iptal edilme koşuluyla verilmektedir.

12. Geçerli Yasalar.

Yazılım'ı yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanan bir tüketiciyseniz bu anlaşma Yazılım'ın kullanım lisansını satın aldığınız devletin yasalarına tabi olacaktır. Böyle bir tüketici değilseniz, bu anlaşma aşağıda adı geçen ülkelerde yürürlükte olan yasalara tabi olacak ve bunlara göre yorumlanacaktır: (a) Yazılım lisansı siz Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Meksika'dayken alınmışsa, Kaliforniya Eyaleti; veya (b) Yazılım lisansı siz Japonya'dayken alınmışsa, Japonya; veya (c) Yazılım lisansı siz Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin Üye Devletlerinden biri, Çin Halk Cumhuriyeti (Hong Kong S.A.R. ve Macau S.A.R. dahil), Tayvan ya da Kore Cumhuriyeti'ndeyken alınmışsa, Singapur; veya (d) Yazılım lisansı siz yukarıda belirtilen yetki bölgeleri dışındayken alınmışsa, İngiltere. Kaliforniya yasalarına tabi olunduğunda Santa Clara County, Kaliforniya mahkemeleri, Japon yasalarına tabi olunduğunda Tokyo Bölge Mahkemesi, İngiliz yasalarına tabi olunduğunda ise Londra mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkemeler işbu Anlaşmadan kaynaklanan ihtilafların çözümünde münhasırlık özelliği taşımadan yetkilidirler. Singapur yasalarına tabi olunduğunda, varlık, geçerlilik veya feshi dahil olmak üzere, bu Anlaşmadan doğan veya ilgili her türlü anlaşmazlık, atıf yoluyla bu bölüme dahil edildiği kabul edilen, Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi'nin ("SIAC") Tahkim Kurallarına uygun şekilde Singapur'da tahkime götürülecek ve kesin olarak bu tahkim yoluyla çözümlenecektir. Taraflarca müşterek olarak bir hakem seçilecektir. Bir tarafın tahkime başvurma talebini takiben otuz (30) gün içinde hakemin seçilmemesi halinde, seçimi SIAC'nin Başkanı yapacaktır. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Bu Anlaşmadaki hükümlere rağmen, siz veya Adobe hak veya çıkarlarını korumak ya da ihtiyati tedbirler için uygun özel hükümleri uygulamak amacıyla, yasal işlemler veya tahkim işlemleri tesis edilmeden önce veya işlemler sırasında, geçici tedbir kararı, aynen ifa veya benzeri kararlar dahil olmak üzere, adli, idari veya benzeri mercilerden ihtiyati veya geçici karar talebinde bulunabilir. İşbu Anlaşmanın yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak İngilizce metin geçerli olacaktır. Bu anlaşma, herhangi bir yetki alanının kanunlar ihtilafı kurallarına ya da açıkça uygulama dışı bırakılan Malların Uluslararası Satışına Dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonuna tabi olmayacaktır.

13. Genel Hükümler.

Bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu durum geçerli ve hükümlerine göre uygulanabilir olmaya devam edecek geri kalan koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu anlaşma tüketici sıfatıyla hareket eden herhangi bir tarafın yasal haklarını etkilemeyecektir. Bu anlaşma, yalnızca Adobe'nin yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmış yazılı bir belge ile değiştirilebilir. Adobe, güncellemelerin lisanslarını size farklı veya ek koşullarla verebilir. Bu anlaşma, Yazılım konusunda Adobe ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir ve Yazılım ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, taahhüt, yazışma veya reklamların yerine geçmektedir.

14. A.B.D. Hükümeti Üyesi Son Kullanıcılara Bildirim.

Adobe, A.B.D. Hükümetine bağlı Son Kullanıcılara yönelik olarak, değiştirilmiş şekliyle 11246 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1974 tarihli Vietnam Gazileri Yeniden Düzenleme Yardım Yasası, Bölüm 402 (38 USC 4212), değiştirilmiş şekliyle 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasası, Bölüm 503 ve 41 CFR 60-1 ile 60-60, 60-250 ve 60-741 sayılı bölümlerdeki düzenlemelerin hükümleri dahil olmak kaydıyla, geçerli tüm fırsat eşitliği yasalarına uymayı kabul etmektedir. Yukarıdaki cümlede belirtilen pozitif ayrımcılık maddesi ve düzenlemeleri atıfta bulunulmak suretiyle bu anlaşmaya dahil edilmiştir.

15. Lisanslara Uygunluk.

Bir ticari işletme veya kuruluşsanız, Adobe ya da yetkili temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde, talep tarihi itibariyle tüm Yazılımların Adobe tarafından düzenlenen geçerli lisansa uygun şekilde kullanıldığını otuz (30) gün içinde belgeleyip onaylamayı kabul ediyorsunuz.

16. Avrupa Birliği Hükümleri.

Bu anlaşmadaki hiçbir hüküm (Bölüm 4.5 dahil), Yazılımın geri derlenmesine ilişkin olarak zorunlu yasa uyarınca kullanabileceğiniz feragat edilemez bir hakkı sınırlamayacaktır. Örneğin, Avrupa Birliği'nde (AB) ikamet ediyorsanız, Yazılımın başka bir yazılım programı ile birlikte çalışabilmesini sağlamak için gerekliyse ve ilk olarak bu birlikte çalışabilirliği sağlamak için gerekli bilgileri sunmasını yazılı olarak Adobe'den talep etmişseniz ve Adobe söz konusu bilgileri sunmamışsa, geçerli yasada belirtilen koşullara göre Yazılımı geri derleme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, söz konusu geri derleme yalnızca sizin tarafınızdan ya da sizin adınıza Yazılımın bir kopyasını kullanma hakkına sahip başka biri tarafından gerçekleştirilebilir. Adobe, söz konusu bilgileri sunmadan önce makul koşullar belirleme hakkına sahiptir. Bu anlaşmada izin verilen şekilde Adobe tarafından sunulan veya sizin tarafınızdan alınan bilgiler, yalnızca sizin tarafınızdan burada açıklanan amaçla kullanılabilir ve üçüncü bir tarafa açıklanamaz veya Yazılıma büyük ölçüde benzer bir yazılım yaratmak için kullanılamaz veya Adobe veya lisans verenlerinin telif haklarını ihlal eden başka bir eylem için kullanılamaz.

17. Özel hükümler ve İstisnalar.

17.1 Almanya ve Avusturya'da İkamet Eden Kullanıcılar için Sorumluluk Sınırlandırması.

17.1.1 Yazılımı Almanya veya Avusturya'da almışsanız ve genellikle söz konusu ülkede ikamet ediyorsanız, Bölüm 10 sizin için geçerli değildir. Bunun yerine, Bölüm 17.1.2'deki hükümlere tabi olarak, Adobe'nin zararlar için yasal sorumluluğu aşağıdaki şekilde sınırlı olacaktır: (a) Adobe, yalnızca sözleşmeden kaynaklanan maddi bir yükümlülüğün hafif ölçüde ihlali nedeniyle doğan zararlara ilişkin olarak lisans anlaşmasının akdedildiği tarihte öngörülmesi mümkün olan zararlar tutarında sorumlu olacak ve (b) Adobe sözleşmeden kaynaklanan maddi olmayan yükümlülüklerin hafif ölçüde ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

17.1.2 Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, özellikle Almanya Ürün Yükümlülüğü Yasasından kaynaklanan yükümlükler, belirli bir garanti verilmesinden kaynaklanan yükümlülükler ve yaralanmalara neden olan hatalardan kaynaklanan yükümlülükler gibi zorunlu yasal yükümlülükler için geçerli olmayacaktır.

17.1.3 Bu anlaşma hükümlerine tabi olarak Yazılımın ve bilgisayarınızdaki verilerin yedek kopyalarını almak başta olmak üzere zararları önlemek ve azaltmak için gerekli makul tüm tedbirleri almalısınız.

Bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da Adobe'den herhangi bir bilgi almak istiyorsanız, bölgenizdeki Adobe bürosuyla irtibata geçmek için lütfen ürün paketinde veya http://www.adobe.com/tr web sitesinde bulunan adres ve irtibat bilgilerini kullanın.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader ve Shockwave Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated şirketinin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.

PlatformClients_PC_WWEULA-tr_TR-20100625_1419