Accessibility

КОМПАНІЯ ADOBE
Ліцензійна угода щодо програмного забезпечення для персональних комп'ютерів.

1. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ОБОВ'ЯЗКОВА ДО ВИКОНАННЯ УГОДА І ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА УГОДИ.

1.1 ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЗ СУПРОВІДНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ПОСТАЧАЄТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» І МОЖЕ МІСТИТИ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ НЕДОЛІКІВ. КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОСЛУГ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТРЕТІХ ОСІБ. ЗА ВИНЯТКОМ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ, ЗАЯВИ АБО ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНИМИ АБО ЯКІ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧИТИ АБО ОБМЕЖИТИ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, УМОВ АБО ПОЛОЖЕНЬ (ВИРАЖЕНИХ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, ЯК ЗА ЗАКОНОМ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ, ЗВИЧАЄМ, ПРАВАМИ СПОЖИВАЧІВ, ТАК І ТИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІНШИМ ЧИНОМ) СТОСОВНО БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ: НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ, СУМІСНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ МЕТИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ). ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛІВ 1.1 ТА 10 ЗБЕРІГАЮТЬ СВОЮ СИЛУ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ ПРИЧИНИ, ПРОТЕ ЦЕ НЕ ОЗНАЧАЄ І НЕ СТВОРЮЄ БУДЬ-ЯКЕ ТРИВАЛЕ ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

1.2 ОБОВ'ЯЗКОВА ДО ВИКОНАННЯ УГОДА : Ви погоджуєтесь на всі умови цієї угоди, якщо користуєтесь, виготовляєте копії або розповсюджуєте все Програмне забезпечення компанії Adobe або його компоненти, включаючи положення про наступне:

У разі Вашої згоди Вас та будь-яку особу, що отримала Програмне забезпечення та в інтересах якої воно використовується, можуть примусити виконати цю угоду. Якщо Ви не погоджуєтесь з умовами цієї угоди, то не Використовуйте це Програмне забезпечення.

1.3 ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА УГОДИ. Компанія Adobe дозволяє Вам Використовувати Програмне забезпечення тільки відповідно до умов цієї угоди. Використання деяких матеріалів третіх осіб, що включені в Програмне забезпечення, може регулюватися іншими умовами, які звичайно викладаються в окремому ліцензійному договорі, у файлі «Read Me», що включені в такі матеріали, або в «Повідомленні про Програмне забезпечення третіх осіб та/або Додаткових умовах і положеннях», з якими можна ознайомитися на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/thirdparty_ua. Такі інші умови заміщують цю угоду або її частину у випадку розбіжностей з умовами цієї угоди.

2. Визначення.

«Adobe» означає компанію Adobe Systems Incorporated, зареєстровану у штаті Делавар та розташовану за адресою: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, якщо застосовується підрозділ 12(a) цієї угоди; в іншому випадку Adobe означає компанію Adobe Systems Software Ireland Limited, що розташована за адресою: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland (Республіка Ірландія), і заснована відповідно до законів Ірландії, є філією та ліцензіатом компанії Adobe Systems Incorporated.

«Сумісний комп'ютер» означає Комп'ютер, який відповідає системним вимогам Програмного забезпечення відповідно до Документації.

«Комп'ютер» означає віртуальну машину або фізичний персональний електронний пристрій, який приймає інформацію в цифровій або аналогічній формі та маніпулює нею для досягнення конкретного результату, виходячи з послідовності команд.

«Персональний комп'ютер», або «ПК» означає обладнання, що було вироблене та продається з основною метою використання різноманітних виробничих, розважальних та інших програм, які надаються непов'язаними сторонніми постачальниками програмного забезпечення, що функціонує в залежності від використання повної функції та повного набору характеристик комп'ютерної операційної системи таких типів, які на відповідний момент будуть широко застосовуватись з обладнанням для використання універсального ноутбука, настільного комп'ютера, сервера та великоформатних планшетних комп'ютерів з мікропроцесорами. Таке визначення Персонального комп'ютера виключає пристрої, які розроблені та/або продаються з однією з нижченаведених основних цілей: телебачення, телевізійний приймач, портативний медіапрогравач, аудіо/відеоприймач, радіо, навушники, динаміки, кишеньковий персональний комп'ютер («PDA-пристрій»), телефон або схожий пристрій, що базується на телефонії, ігрова консоль, персональний відеомагнітофон («PVR»), програвач для цифрового універсального диска («DVD») або інші оптичні носії, відеокамера, фотоапарат, камкордер, пристрій для монтажу відеоматеріалів та конвертації формату, пристрій для проеціювання відеозображень, та в подальшому виключає будь-який схожий тип побутових, професійних або промислових пристроїв.

«Програмне забезпечення» означає (a) повний вміст файлів (які надсилаються електронним шляхом або на фізичних носіях), диск(-и) або інші носії, разом з якими надається ця угода, включаючи: (i) файли з програмним забезпеченням та іншою комп'ютерною інформацією компанії Adobe або третьої особи, в тому числі Adobe Reader® (надалі «Adobe Reader»), Adobe® AIR® («Adobe AIR»), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player та Authorware® Player (надалі програвачі Flash, Shockwave і Authorware разом іменуються «Adobe Runtimes»); (ii) пов'язані пояснювальні письмові матеріали або файли (надалі «Документація»); (iii) типи шрифтів; (b) покращені, модифіковані версії, оновлення, доповнення та їх копії, що надаються Вам компанією Adobe у будь-який час (надалі усі разом «Оновлення»).

«Використання» означає отримання, інсталяцію, завантаження, виготовлення копій або отримання інших вигод від функціональних можливостей Програмного забезпечення.

3. Ліцензія на Програмне забезпечення.

Якщо Ви отримали Програмне забезпечення від компанії Adobe або одного з її уповноважених ліцензіатів та дотримувались умов цієї угоди, у т. ч. обмежень, описаних у Розділі 4, то компанія Adobe надає Вам невиключну ліцензію Використовувати Програмне забезпечення для цілей, описаних у Документації, як визначено нижче:

3.1 Загальне використання. На Сумісному комп'ютері Ви можете здійснювати інсталяцію та використовувати одну копію Програмного забезпечення. Суттєві обмеження на Використання Програмного забезпечення викладені в Розділі 4.

3.2 Використання на сервері. Ця угода не дозволяє інсталяцію або Використання Програмного забезпечення на сервері. Інформацію про Використання Програмного забезпечення на сервері можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ua для продукту Adobe Reader або http://www.adobe.com/go/licensing_ua для продуктів Adobe Runtimes.

3.3 Розповсюдження. Ця ліцензія не надає право на субліцензування або розповсюдження Програмного забезпечення. Інформацію про оформлення права на розповсюдження Програмного забезпечення на фізичному носії, через внутрішню мережу або разом з Вашими продуктами або послугами можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ua для продукту Adobe Reader або http://www.adobe.com/go/licensing_ua для продуктів Adobe Runtimes.

3.4 Резервна копія. Можна зробити одну резервну копію Програмного забезпечення, але за умови, що її можна використовувати або здійснювати інсталяцію лише з метою створення архіву. Не можна передавати права на резервну копію, крім випадків, коли Ви передаєте всі права на Програмне забезпечення, як це передбачається Розділом 5.

4. Зобов'язання та обмеження.

4.1 Обмеження щодо продукту Adobe Runtime. Ви не можете Використовувати будь-який продукт Adobe Runtime на такому пристрої, що не є ПК-сумісним, або разом з будь-якою вбудованою версією або версією будь-якої операційної системи. Для уникнення сумнівів і лише для прикладу неможливо Використовувати продукт Adobe Runtime на будь-яких (a) мобільних пристроях, телевізійних декодерах, портативних пристроях, телефонних апаратах, ігрових консолях, телевізорах, DVD-програвачах, медіа-центрах (за винятком Windows XP Media Center Edition та її подальших версій), електронних рекламних щитах або інших цифрових пристроях виводу, пристроях для доступу до Інтернету або інших пристроях, підключених до Інтернету, PDA, медичних пристроях, банкоматах, телематичних пристроях, ігрових автоматах, побутових автоматичних системах, інтерактивних терміналах, пристроях дистанційного керування або будь-яких інших електронних побутових приладах, (b) мобільних, кабельних, супутникових або телевізійних системах, що використовують послуги оператора, або (c) інших пристроях із закритою системою. Для таких заборонених способів Використання не надаються право або ліцензія на використання будь-якого продукту Adobe Runtime. Інформацію про умови ліцензування Програмного забезпечення для тих версій продуктів Adobe Runtimes, що не призначені для ПК, можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_ua. Інформацію про ліцензування продуктів Adobe Runtimes із метою розповсюдження на таких системах можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/licensing_ua.

4.1.1 Обмеження AVC Відео. Програмне забезпечення може містити відеотехнологію h.264/AVC, використання якої вимагає наступного повідомлення від MPEG-LA, L.L.C.: ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ПАКЕТА ПАТЕНТІВ AVC ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ: (I) КОДУВАННЯ В

ІДЕОЗАПИСІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («AVC ВІДЕО») ТА (АБО) (II) ДЕКОДУВАННЯ AVC ВІДЕО, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ОСОБИСТО ТА НА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ, ТА (АБО) ОДЕРЖАНОГО ВІД ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА AVC ВІДЕО. ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІЦЕНЗІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG-LA, L.L.C.; ДИВ. http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Обмеження для продукту Adobe Flash Player. Не можна використовувати продукт Adobe Flash Player з будь-якою програмою або пристроєм, що обминає технологічні способи захисту відеоконтенту, аудіоконтенту та/або даних, включаючи будь-які безпечні способи протоколу RTMP, розроблені компанією Adobe. Для таких заборонених способів використання не надаються право або ліцензія на використання будь-якого продукту Adobe Flash Player.

4.3 Обмеження щодо продукту Adobe Reader.

4.3.1 Обмеження щодо конверсії. Продукт Adobe Reader не призначений для інтеграції або використання з іншим програмним забезпеченням, додатковими модулями або оновленнями, які покладаються на програмне забезпечення Adobe Reader під час конверсії PDF-файлів або зміни їх формату (наприклад, формату PDF у формат TIFF, JPEG або SVG).

4.3.2 Обмеження, пов'язані з використанням додаткових модулів. Не можна інтегрувати або використовувати будь-який продукт Adobe Reader з будь-яким додатковим модулем, що не був розроблений у відповідності з Ключовою ліцензійною угодою для інтеграції програмного забезпечення Adobe; більше інформації можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/rikla_program_ua.

4.3.3 Неактивні функції. Продукт Adobe Reader містить функції або можливості, які є прихованими, неактивними або позначаються «сірим кольором» («Неактивні функції»). Неактивні функції активуються тільки в момент відкриття документа PDF, який був створений з використанням відповідної технології, що постачається лише компанією Adobe. Не намагайтесь отримати доступ до неактивних функцій в інший спосіб, крім використання таких дієвих технологій, і не застосовуйте програмне забезпечення Adobe Reader для створення функції, подібної за суттєвими ознаками до неактивної функції, або іншим чином не намагайтеся обійти технологію, що контролює активізацію будь-якої такої функції. Додаткову інформацію про неактивні функції можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/readerextensions_ua.

4.4 Повідомлення. Не можна змінювати або видаляти будь-які повідомлення про авторські права або іншу службову інформацію, що надається разом із цим Програмним забезпеченням.

4.5 Заборона здійснення модифікацій або розшифровки вихідного коду програми. Не дозволяються модифікації, адаптації, переклади або створення похідних продуктів на основі Програмного забезпечення. Ви зобов'язуєтесь не виконувати зворотне проектування, декомпілювання, дизасемблювання або іншим чином намагатися розкрити вихідний код програмного забезпечення. Якщо Ви знаходитесь в Європейському Союзі, то зверніть увагу на додаткові умови в кінці цієї угоди під заголовком «Положення Європейського Союзу» у Частині 16.

5. Передача.

Не дозволяється прокат, оренда, субліцензування, уступка або передача прав на Програмне забезпечення, або видача дозволу на копіювання всього Програмного забезпечення або його частини на комп'ютер іншого користувача, за винятком наявності прямого дозволу в умовах цієї угоди. Однак Ви можете передавати іншій фізичній або юридичній особі в повному обсязі свої права на Використання Програмного забезпечення, за умови що: (a) такій особі або компанії також передаються (i) ця угода та (ii) Програмне забезпечення, всі інші програмні засоби та пристрої, що поєднані з Програмним забезпеченням або функціонують на його основі, у т. ч. усі копії, Оновлення та попередні версії, (b) у комп'ютері знищені всі копії, включаючи резервні, та (c) одержувач погоджується з умовами цієї угоди та іншими умовами, на підставі яких Ви отримали чинну ліцензію на це Програмне забезпечення. Незважаючи на вищезазначене, Ви не можете передавати навчальні, попередні або не призначені для перепродажу копії Програмного забезпечення.

6. Право на інтелектуальну власність, збереження прав.

Програмне забезпечення та будь-які дозволені копії є інтелектуальною власністю компанії Adobe та її постачальників. Структура, організація і код Програмного забезпечення є цінною інтелектуальною власністю (наприклад, комерційна таємниця та конфіденційна інформація) компанії Adobe та її постачальників. Програмне Забезпечення захищене законодавством, у тому

числі, без обмежень: законами про охорону авторських прав Сполучених Штатів та інших країн, і положеннями міжнародних договорів. Якщо інше прямо не передбачено цією угодою, Вам не надаються будь-які права на інтелектуальну власність відносно Програмного забезпечення, а усі права, які прямо не надані, продовжують належати компанії Adobe та її постачальникам.

7. Сумісність та конфіденційність. Ви визнаєте та погоджуєтесь з наступним:

7.1 Використання PDF-файлів. Якщо Програмне забезпечення дає можливість відкрити PDF-файл, що спроможний відображати рекламний контент, Ваш Комп'ютер може підключитись до веб-сайта компанії Adobe, рекламодавця або третьої особи. У цьому разі висилається Ваш Інтернет-протокол («ІР-адреса»). Сторона, яка здійснює хостинг веб-сайта, може використати технологію для відправлення (або «розміщення») реклами або електронного контенту, що з'являються у відкритому PDF-файлі або поруч із ним. Оператор веб-сайта також може застосувати JavaScript, веб-знаки (також відомі як теги дії або однопіксельні GIF), інші технології для збільшення та вимірювання ефективності реклами та персоналізації рекламного контенту. Спілкування з веб-сайтами компанії Adobe регулюється Мережевою політикою конфіденційності Adobe, з якою можна ознайомитись на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/privacy_ua («Мережева політика конфіденційності Adobe»). Компанія Adobe може не мати доступ або контроль над функціональними можливостями, які використовуються третіми особами, і Мережева політика конфіденційності компанії Adobe не охоплює інформаційну діяльність веб-сайтів третіх осіб.

7.2 Оновлення. Якщо Ваш Комп'ютер підключений до Інтернету, то Програмне забезпечення може (без додаткового повідомлення) перевіряти наявність Оновлень для автоматичного завантаження та інсталяції на Ваш Комп'ютер та повідомити компанію Adobe про успішну інсталяцію Програмного забезпечення. Оновлення для продукту Reader можуть автоматично завантажуватись, але їх інсталяція не буде здійснюватись без додаткового повідомлення, крім випадків, коли Ви включите опцію автоматичної інсталяції. При цьому до компанії Adobe передається інформація, що не дозволяє ідентифікувати особу, крім випадків, коли у деяких юрисдикціях IP-адреси можуть розглядатися як інформація, за допомогою якої можна ідентифікувати окрему особу. Використання такої інформації, включаючи Вашу IP-адресу, що надається у процесі автоматичного оновлення, регулюється Мережевою політикою конфіденційності Adobe. Інформацію про зміну стандартних параметрів оновлень можна отримати у документації або на веб-сторінках http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ua для продукту Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_ua (або іншій відповідній сторінці) для продукту Reader та http://www.adobe.com/go/air_update_details_ua і http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air для продукту Adobe AIR.

7.3 Локальне зберігання. Продукти Flash Player і Adobe AIR можуть дозволяти третім сторонам зберігати певну інформацію на Вашому Комп'ютері у формі місцевого файла даних, відомого як об'єкт локального спільного користування. Тип та обсяг інформації, яку третя сторона бажає зберігати в об'єкті локального спільного користування, може залежати від програми, а відповідні вимоги контролюються виключно третьою стороною. Більше інформації про об'єкти локального спільного користування можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_ua. Більше інформації про способи обмеження або контролю зберігання об'єктів локального спільного користування на Вашому Комп'ютері можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_ua.

7.4 Менеджер параметрів установки. Продукти Flash Player і Adobe AIR можуть стати причиною зберігання певних налаштувань користувача на Вашому Комп'ютері як об'єктів локального спільного користування. Ці налаштування пов'язані з копією продукту Flash Player або Adobe AIR на Вашому Комп'ютері, проте вони не містять інформацію, за допомогою якої Вас можна ідентифікувати, і дозволяють Вам здійснювати конфігурацію певних налаштувань у рамках продукту Flash Player, включаючи здатність обмежувати можливості третіх сторін щодо зберігання

об'єктів локального спільного користування. Більше інформації щодо здійснення конфігурації Вашої версії продукту Flash Player або Adobe AIR, включаючи способи відключення об'єктів локального спільного користування у Менеджері параметрів установки для продукту Flash Player, можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ua або http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air для продукту Adobe AIR.

7.5 Мережева технологія, що опирається на колег. Продукти Adobe Flash Player та Adobe AIR Runtimes надають можливість підключати програми, які були розроблені третіми сторонами, до Серверу або Послуги Adobe та здійснювати прямий обмін інформацією між двома клієнтами продукту Adobe Runtime, або підключатися до клієнта продукту Adobe Runtime в рамках однорангової або розподіленої мережі, що дозволяє іншим учасникам отримувати безпосередній доступ до частини Ваших ресурсів, зокрема, перепускної здатності мережі. До приєднання до такої однорангової або розподіленої мережі Вам нададуть можливість дати згоду на таке приєднання. Для керування параметрами Мережевої технології, що опирається на колег, скористайтеся Менеджером параметрів установки, що розміщується на веб- сторінці http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_ua. Більше інформації про Мережеві технології, що опираються на колег, можна отримати на веб- сторінці http://www.adobe.com/go/RTMFP_ua.

7.6 Технологія захисту контенту. Якщо Ви Використовуєте продукти Adobe Runtimes для доступу до контенту, який був захищений за допомогою серверу Adobe Flash Media Rights Management Server або програмного забезпечення Flash Access («Захист контенту»), щоб можна було переглядати захищений контент, то Програмне забезпечення може автоматично запитати інформацію про права на використання мультимедійного контенту та права на індивідуалізацію на веб-сервері, на якому міститься інформація про права, та може завантажити та інсталювати потрібні компоненти Програмного забезпечення, включаючи будь-які наявні Оновлення для захисту контенту. Більше інформації про Захист контенту можна знайти на веб- сторінці http://www.adobe.com/go/protected_content_ua.

7.7 Використання онлайнових послуг Adobe. Якщо Ваш Комп'ютер підключений до Інтернету, то Програмне забезпечення може (без додаткових повідомлень та на періодичній або регулярній основі) полегшувати Ваш доступ до контенту та послуг, які надаються за допомогою веб-сайтів, підтримка яких здійснюється компанією Adobe або її філіалами («Онлайнові послуги Adobe»). Приклади Онлайнових послуг Adobe включають, серед іншого: Acrobat.com. У деяких випадках Онлайнові послуги Adobe можуть виглядати як функція або розширення в межах Програмного забезпечення, навіть якщо вони розміщені на веб-сайті. У деяких випадках для доступу до Онлайнових послуг Adobe може знадобитися окрема підписка або додаткова плата для доступу та/або Ваша згода з додатковими положеннями про використання. Онлайнові послуги Adobe можуть не бути доступними на всіх мовах або для жителів всіх країн, і компанія Adobe може в будь-який час та за будь-якої причини змінити чи припинити доступ до будь-яких Онлайнових послуг Adobe. Компанія Adobe також зберігає за собою право почати стягувати плату за доступ або використання Онлайнових послуг Adobe, які раніше надавалися безкоштовно. Якщо Ваш Комп'ютер підключений то Інтернету, то Програмне забезпечення може (без відповідного додаткового повідомлення) автоматично оновити матеріали з цих Онлайнових послуг Adobe, щоб негайно надати ці Онлайнові послуги Adobe, навіть якщо Ви не працюєте в мережі. Коли програмне забезпечення виконує підключення до Інтернету як функція онлайнових послуг Adobe, ваша IP-адреса, ім'я користувача та пароль можуть надсилатися до серверів Adobe та зберігатися Adobe у відповідності з Додатковими умовами використання або меню «help» програмного забезпечення. Ця інформація може використовуватись Adobe для надсилання вам діалогових повідомлень з метою спрощення онлайнових послуг Adobe. Adobe може використовувати внутріпрограмний маркетинг для надання інформації про програмне забезпечення та інші продукти та послуги Adobe, включаючи, але не обмежуючись онлайновими послугами Adobe, базуючись на деяких специфічних особливостях програмного забезпечення, включаючи, але не обмежуючись ними, залежно від версії програмного забезпечення, включаючи без обмежень версію платформи, версію програмного забезпечення та мову. Для отримання додаткової інформації щодо внутріпрограмного маркетингу, необхідно звернутися до меню «help» програмного забезпечення. Кожного разу, коли Програмне забезпечення встановлює підключення до Інтернету і виконує обмін даними з веб-сайтом Adobe, автоматично або з чіткого запиту користувача, застосовується Мережева політика конфіденційності компанії Adobe. Крім того, якщо Вам не надаються в цей час окремі положення про Використання, застосовуються Положення про використання, що розміщені на веб-сайті Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_ua). Зверніть увагу на те, що Політика конфіденційності компанії Adobe дозволяє відстежувати відвідування веб-сайта та отримувати детальну інформацію про теми, що відстежуються, використовувати файли cookie, веб-маяки та інші подібні засоби.

8. Пропозиції третіх осіб. Ви визнаєте та погоджуєтесь з наступним:

8.1 Пропозиції третіх осіб. Програмне забезпечення може надати доступ до контенту третіх осіб та забезпечити взаємодію з ними, пакетами програмного забезпечення та інформаційними послугами, включаючи потужні прикладні програми для Інтернету («Пропозиції третіх осіб»). Використання і доступ до Пропозиції третьої сторони, включаючи будь-які товари, послуги або інформацію, регламентуються умовами таких пропозицій і законами про авторські права, що діють у Сполучених Штатах та інших країнах. Пропозиції третіх осіб не є власністю компанії Adobe або не надаються нею. Ви погоджуєтесь, що не будете використовувати будь-які такі Пропозиції третіх осіб із порушенням законів про авторські права, що діють у Сполучених Штатах та інших країнах. Adobe або третя особа можуть в будь-який момент і за будь-якої причини змінити або припинити доступ до будь-яких Пропозицій третіх осіб. Adobe не контролює, не перебирає на себе і не зобов'язується нести відповідальність за Пропозиції третіх осіб. Будь-які контакти між Вами та будь-якою третьою стороною через Пропозиції третіх сторін, включаючи політику конфіденційності таких третіх сторін та використання Вашої особистої інформації, постачання товарів та послуг або здійснення платежів за них, а також усі положення, умови, гарантії і заяви, які стосуються таких контактів, виникають виключно між Вами та такою третьою стороною. Пропозиції третіх осіб можуть не бути доступними на всіх мовах або для жителів всіх країн, і компанія Adobe або третя особа можуть в будь-який час та за будь-якої причини змінити чи припинити доступ до будь-яких Пропозицій третіх осіб.

8.2 КРІМ ПРЯМИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ КОМПАНІЇ ADOBE, ЇЇ ФІЛІАЛІВ АБО ТРЕТІХ ОСІБ В ОКРЕМІЙ УГОДІ, ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ADOBE ТА ПРОПОЗИЦІЙ ТРЕТІХ ОСІБ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК ІЗ ОБМЕЖЕННЯМИ ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОЗДІЛАХ 1.1 ТА 10.

9. Цифрові сертифікати. Ви визнаєте та погоджуєтесь з наступним:

9.1 Використання. У продукті Adobe AIR застосовуються цифрові сертифікати для встановлення видавця прикладних програм Adobe AIR, створених третіми особами. Крім того, у продукті Adobe AIR використовуються цифрові сертифікати для визначення серверів, доступ до яких здійснюється через протокол TLS (Transport Layer Security – Безпека на транспортному рівні), включаючи доступ через HTTPS. У продукті Adobe Reader використовуються цифрові сертифікати для нанесення підписів у документах PDF та легалізації підтверджених документів у форматі PDF. У продуктах Adobe Runtimes використовуються цифрові сертифікати для захисту контенту від неавторизованого використання. Ваш Комп'ютер може підключатися до Інтернету під час валідації цифрового сертифіката для завантаження списків відкликаних сертифікатів (CRL) або оновлення списку цифрових сертифікатів. Такий доступ можна здійснити за допомогою Програмного забезпечення та програм, які базуються на ньому. Цифрові сертифікати видаються незалежними органами сертифікації, включаючи постачальників Послуг сертифікації документів Adobe (CDS), які наведені на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/partners_cds_ua, та продавців Схваленого компанією Adobe списку довіри сертифікатів (AATL), які наведені на веб- сторінці http://www.adobe.com/go/aatl_ua, постачальників індивідуалізації, інформацію про яких можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/protected_content_ua (разом іменуються як «Органи сертифікації»), або ж вони можуть бути підписані самостійно.

9.2 Умови та положення. Ви спільно з Органом сертифікації несете відповідальність за придбання, використання та надійність цифрових сертифікатів. До того як покладатися на будь-який сертифікований документ, цифровий підпис або послуги Органів сертифікації, перевірте відповідні умови надання цих послуг Органом сертифікації, включаючи, наприклад, будь-які угоди з клієнтами, угоди про надійність партнерів, політику сертифікації та інформацію про існуючі практики. Інформацію про продавців Послуг сертифікації документів Adobe (CDS) можна отримати на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/partners_cds_ua, а інформацію про продавців Списку довіри сертифікатів Adobe (AATL) можна знайти на веб- сторінці http://www.adobe.com/go/aatl_ua. 9.3 Підтвердження. Ви згодні, що (а) цифровий сертифікат може бути відкликано до часу перевірки, під час якої цифровий сертифікат або підпис видаються чинними (хоча фактично вони такими не є), (b) безпека та цілісність цифрового сертифіката можуть піддаватися ризику внаслідок дії або бездіяльності особи, яка підписала документ відповідного Органу сертифікації чи третьої особи, та (c) сертифікат може бути підписаний самостійно, без участі Органу сертифікації. ВИКЛЮЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІШЕННЯ ПРО НАДІЙНІСТЬ СЕРТИФІКАТА ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО НЕ ВИДАНО ОКРЕМУ ПИСЬМОВУ ГАРАНТІЮ ОРГАНОМ СЕРТИФІКАЦІЇ, ТО ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ ЦИФРОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ НА ВАШ РИЗИК.

9.4 Третя особа-бенефіціар. Ви погоджуєтесь, що будь-який Орган сертифікації, на який Ви покладаєтесь, є третьою особою-бенефіціаром за цією угодою та має право примушувати виконувати цю угоду від свого імені так, якби він був компанією Adobe.

9.5 Відшкодування. Ви зобов'язуєтесь звільнити Adobe та відповідний Орган сертифікації (якщо інше прямо не передбачено умовами угоди з ним) від відповідальності за відшкодування всіх зобов'язань, збитків, дій та позовних вимог (включаючи всі обґрунтовані видатки, витрати та винагороду адвокатів), що виникають у результаті надання будь-якої послуги такого органу, з вашого боку або з боку третьої сторони, яка отримує від вас документ з цифровим сертифікатом, включаючи: (a) надійність простроченого або скасованого сертифіката; (b) неналежну перевірку сертифіката; (c) використання сертифіката в інший спосіб, ніж це дозволено відповідними умовами, цією угодою або діючим законодавством; (d) нездійснення розумної оцінки за існуючих обставин, довіряючи послугам або сертифікатам особи, яка видає сертифікат; або (e) невиконання зобов'язань, визначених в умовах надання послуг (але не обмежуючись цим).

10. Обмеження відповідальності.

У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ЗА ЗБИТКИ, ПОЗОВНІ ВИМОГИ АБО ВИТРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОБІЧНІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, АБО НЕОТРИМАНИЙ ПРИБУТОК ЧИ ВТРАЧЕНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, НАВІТЬ ЯКЩО ПРЕДСТАВНИК ADOBE БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ПОЗОВНИХ ВИМОГ АБО ВИТРАТ. ВИЩЕВКАЗАНІ ОБМЕЖЕННЯ І ВИНЯТКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКА БУЛА СПЛАЧЕНА ЗА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Жодний пункт цієї угоди не обмежує відповідальність компанії Adobe перед клієнтом у випадку смерті або шкоди здоров'ю у результаті необережності компанії Adobe або внаслідок обману (шахрайства). Компанія Adobe виступає від імені своїх постачальників та Органів сертифікації з метою відмови, виключення та (або) обмеження зобов'язань, гарантій та відповідальності, передбачених у цій угоді, але не відповідає за інші аспекти та цілі. Для отримання додаткової інформації прохання ознайомитись із спеціальною інформацію про юрисдикцію в кінці цієї угоди (якщо надається) або звернутися до Відділу обслуговування клієнтів компанії Adobe.

11. Експортні правила.

Ви погоджуєтесь, що Програмне забезпечення не буде постачатись, передаватись чи експортуватись в будь-яку країну або використовуватись будь-яким чином, відносно якого існує заборона в силу Закону США про контроль за експортом або будь-яких інших законів, обмежень або постанов (разом іменуються «Закони про експорт»). До того ж, якщо Програмне забезпечення визначене як товар, експорт якого підлягає контролю в силу Законів про експорт, то Ви заявляєте та гарантуєте, що Ви не є громадянином і не знаходитесь на території країни, по відношенню до якої встановлене ембарго або будь-яке інше обмеження (включаючи без обмежень Іран, Сирію, Судан, Кубу та Північну Корею), і по відношенню до Вас не застосовується будь-яка інша передбачена Законами про експорт заборона отримати Програмне забезпечення. Усі права на Використання Програмного забезпечення надаються за умови, що такі права втрачаються, якщо Ви не дотримуєтесь умов цього договору.

12. Законодавство, що регулює цю угоду.

Якщо ви є споживачем, який використовує програмне забезпечення тільки з приватною некомерційною метою, тоді ця угода буде регулюватися законами держави, в якій ви придбали ліцензію на його використання. В іншому разі ця угода регулюється та тлумачиться відповідно до матеріального права, чинного в: (a) штаті Каліфорнія, якщо ліцензію на програмне забезпечення було отримано під час перебування у Сполучених Штатах, Канаді або Мексиці; або (b) Японії, якщо ліцензію на програмне забезпечення було отримано під час перебування в Японії; або (c) Сінгапурі, якщо ліцензію на програмне забезпечення було отримано під час перебування на території держави, яка є членом Асоціації держав Південно-Східної Азії, в Китайській Народній Республіці, (включаючи особливі адміністративні райони Гонконг та Макау), Тайвані, або Республіці Корея; (d) Англії, якщо ліцензію на програмне забезпечення було отримано під час перебування на території держави, не зазначеної вище. Всі суперечки, пов'язані з цією угодою, підлягають розв'язанню у невиключній юрисдикції округу Санта Клара (Каліфорнія), якщо застосовується законодавство Каліфорнії, Окружного суду Токіо в Японії, коли застосовується законодавство Японії, та компетентних судів Лондону, Англія, якщо застосовується законодавство Англії. Коли застосовується законодавство Сінгапуру, всі суперечки, які виникають у зв'язку з цією угодою, включаючи будь-які питання про наявність, дійсність або припинення дії, мають бути представлені та остаточно розглянуті арбітражем Сінгапуру відповідно до Правил арбітражу Сінгапурського Міжнародного Центру Арбітражу («SIAC») під час їх дії; ці Правила вважаються включеними до даного розділу шляхом посилання. Призначений може бути лише один арбітр, який спільно обирається сторонами. Якщо арбітр не буде обраний протягом тридцяти (30) днів з моменту отримання письмового запиту від сторони, що є ініціатором звернення до арбітражу, призначити арбітра повинен Голова Сінгапурського Міжнародного Центру Арбітражу («SIAC»). Офіційною мовою арбітражу є англійська. Незважаючи на будь-яке з положень цього договору, Adobe або користувач має право звернутися до будь-якого судового, адміністративного або іншого органу з вимогою застосувати будь-які диспозитивні або консервативні мери, включаючи судову заборону, реальне виконання або іншій засіб судового захисту по праву справедливості, перед початком судових або арбітражних процесуальних дій, чи протягом проведення процесуальних дій, з метою захисту своїх прав та інтересів або з метою посилення конкретних умов, що є відповідними до попередніх засобів судового захисту. Англійський варіант цього договору підлягає використанню в цілях інтерпретації або тлумачення цього договору. До цієї угоди не застосовуються положення колізійного права будь-якої юрисдикції і положення Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу, застосування яких прямо виключається.

13. Загальні положення.

Якщо будь-яка частина цієї угоди визнана недійсною або втратила юридичну силу, то вона не впливає на чинність законних положень цієї угоди, які зберігають юридичну силу згідно з цими умовами і виконання яких може забезпечуватись юридичним примусом. Ця угода не зменшує законних прав будь-якої сторони, що є споживачем. У цю угоду можуть бути внесені зміни лише відповідно до письмового документа, підписаного уповноваженою посадовою особою компанії Adobe. Ліцензії на оновлення можуть надаватися Вам компанією Adobe лише на додаткових або інших умовах. Це повна угода між компанією Adobe та Вами відносно Програмного забезпечення, і вона замінює собою будь-які попередні заяви, обговорення, зобов'язання, повідомлення або рекламні оголошення, які стосуються Програмного забезпечення.

14. Повідомлення кінцевим користувачам Уряду США.

Стосовно кінцевих користувачів Уряду США компанія Adobe зобов'язується дотримуватись всіх чинних законів про рівні можливості, включаючи за належних обставин положення виконавчого наказу 11246 з поправками, Статті 402 Закону про сприяння реабілітації ветеранів В'єтнамської війни 1974 р. (38 USC 4212) та Статті 503 Закону про реабілітацію 1973 р. з поправками, та положень 41 Кодексу федеральних правил, Частини 60-1 по 60-60, 60-250 і 60-741. Положення про дії, що містяться в попередньому реченні, включені в цю угоду як довідковий матеріал у цій угоді.

15. Дотримання умов ліцензій.

Компанії або організації зобов'язуються, що за першою вимогою компанії Adobe або її уповноваженого представника ці юридичні особи протягом тридцяти (30) днів оформлять повну документацію та сертифікат, що використання Програмного забезпечення та всіх його компонентів у момент запиту узгоджується з чинними ліцензіями компанії Adobe.

16. Положення Європейського Союзу.

Жодне положення цієї угоди (включаючи Розділ 4.5) не буде обмежувати будь-які права на декомпілювання Програмного забезпечення, що надаються відповідним законодавством. Наприклад, якщо Ваше місце перебування – Європейський Союз (ЄС), Ви можете мати право відповідно до певних умов, визначених у застосовуваному законодавстві, на декомпілювання Програмного забезпечення, якщо це потрібно зробити з метою взаємодії Програмного забезпечення з іншим програмним забезпеченням, і перед цим Ви письмово звернулися до Adobe для отримання потрібної інформації для успішного виконання такої операції, і компанія Adobe не розкрила таку інформацію. Крім того, таке декомпілювання можете здійснювати тільки Ви або хтось інший, хто має право використовувати копію Програмного забезпечення від Вашого імені. Компанія Adobe має право висувати розумні умови, перш ніж надати таку інформацію. Будь-яка інформація, надана Adobe або отримана Вами в нижчезазначених межах, може використовуватись тільки для цілей, визначених у цій угоді, і не може розкриватись будь-яким третім сторонам або використовуватись для створення будь-якого програмного забезпечення, яке по суті є аналогічним до наведеного Програмного забезпечення, або використовуватись для будь-якої іншої діяльності, що порушує авторські права компанії Adobe або її ліцензіарів.

17. Особливі положення та винятки.

17.1 Обмеження відповідальності для користувачів, які живуть в Німеччині та Австрії.

17.1.1 Якщо Ви одержали Програмне забезпечення в Німеччині або Австрії та проживаєте в цих країнах, то Розділ 10 не застосовується. Замість нього, на підставі положень Розділу 17.1.2, передбачена законом відповідальність компанії Adobe за збитки обмежується таким чином: (a) компанія Adobe несе відповідальність тільки в рамках типових збитків, які можна передбачити на момент укладання ліцензійної угоди щодо збитків, спричинених порушенням суттєвого контрактного зобов'язання внаслідок незначної недбалості, та (b) компанія Adobe не несе відповідальність за збитки, спричинені порушенням несуттєвого контрактного зобов'язання внаслідок незначної недбалості.

17.1.2 Вищезазначене обмеження відповідальності не застосовується по відношенню до будь-якої встановленої законодавством відповідальності, зокрема, до відповідальності за Законом Німеччини про відповідальність виробника за якість виробленої продукції, відповідальності за надання особливої гарантії або до відповідальності за завдання особистої шкоди внаслідок винних дій.

17.1.3 Від Вас вимагатиметься вживати всі обґрунтовані дії для уникнення або зменшення збитків, зокрема, виготовити резервні копії Програмного забезпечення та даних, що зберігаються у Вашому комп'ютері, відповідно до положень цієї угоди.

Для відповідей на запитання стосовно цієї угоди та запиту щодо будь-якої інформації в компанії Adobe прохання звертатись за адресою, зазначеною в цій документації, або до представництва компанії Adobe у Вашій країні (на веб-сайті http://www.adobe.com/ua).

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader та Shockwave є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками компанії Adobe Systems Incorporated у Сполучених Штатах та (або) інших країнах.

PlatformClients_PC_WWEULA-uk_UA-20100625_1419