Adobe Anywhere. Služba pracovného postupu, ktorá umožňuje používateľom služby Creative Cloud spolupracovať a využívať centralizované médiá v rámci štandardných sietí.

Adobe Audition

Čo vám ponúka aplikácia Adobe Anywhere?

Adobe Anywhere spája talent tímov v podniku a umožňuje im spolupracovať a tvoriť. Vďaka aplikácii Anywhere môžu profesionáli v oblasti videa využívať lokálne siete na súčasné pristupovanie k centrálne uloženým médiám a ich úpravu.
Kurz o nahrávaní zvukových súborov
Spolupráca bez obmedzení
Poskytnite svojmu tímu nástroje na súčasnú spoluprácu v reálnom čase. Vďaka okamžitému prístupu k zdieľaným zdrojom môže vytvoriť kvalitnú produkciu za kratší čas. Možnosti na spoluprácu sú súčasťou aplikácií Adobe Premiere Pro CC a Prelude CC, takže jeho členovia sa nemusia učiť pracovať s novými nástrojmi.
Kurz o importe zvukových súborov a prehľadávaní médií
Pracujte so štandardným hardvérom a špičkovými nástrojmi.
Aplikácia Anywhere spolupracuje s profesionálnymi nástrojmi Adobe na prácu s videom a umožňuje ukladať, upravovať a zdieľať videoprodukciu. Adobe Anywhere je otvorený systém, ktorý rozširuje možnosti existujúcej infraštruktúry a spája sa so štandardným IT hardvérom, softvérom a sieťami.
Kurz o odstraňovaní šumu zo zvukových súborov
Experimenty bez rizika.
Jednoduchá kontrola verzií a inteligentné riešenie konfliktov výrazne znižujú konflikty v rámci projektu. Bez problémov môžete tvorivo experimentovať a v prípade potreby sa vrátiť k predchádzajúcej verzii projektu.