*Ponuka začínať platiť od 25. 11. 2017 a končí 1. 12. 2017. Ponuka platí pre predplatiteľov, ktorí si prvýkrát predplácajú Všetky aplikácie Adobe Creative Cloud pre jednotlivcov, a je obmedzená pre zákazníkov, ktorí nakupujú priamo z Adobe Store alebo telefonicky z regionálneho telefonického centra Adobe na čísle +44 203 0277 764. Kúpte si predplatné Všetkých aplikácií Adobe Creative Cloud pre jednotlivcov za 572,98 €/rok vrátane DPH (47,99 €/mesačne vrátane DPH ). Štandardná maloobchodná cena za Všetky aplikácie Creative Cloud pre jednotlivcov je 719,86 €/rok vrátane DPH (59,99 €/mesačne vrátane DPH). Obmedzenie: jeden (1) nákup na jedného zákazníka.  Požaduje sa 12-mesačné predplatné. Po skončení obdobia ponuky bude Vaše predplatné automaticky obnovené a vyfaktúrované v štandardnej cene predplatného, pokiaľ sa nerozhodnete predplatné zmeniť alebo zrušiť. Ak sa zmení štandardná cena predplatného, vyvinieme primerané úsilie, aby sme Vás informovali. Ponuka neplatí pre zákazníkov z oblasti vzdelávania, výrobcov pôvodných zariadení alebo zákazníkov s multilicenciou.  

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Obyvatelia alebo osoby z krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, ktoré podliehajú dovozným obmedzeniam USA alebo lokálnym dovozným opatreniam. Ponuka a ceny podliehajú zmene bez oznámenia v prípade nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za peniaze ani iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako zahrnuté. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu.  Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a ustanovenia. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.