*Ponuka sa začína 24. januára 2020 a končí sa 27. januára 2020. Ponuka platí pre nových predplatiteľov plánu Adobe Creative Cloud pre vybraných jednotlivcov – jedna aplikácia a platí výhradne pre zákazníkov, ktorí nakupujú priamo v obchode Adobe Store, prípadne zavolajú do regionálneho telefonického centra spoločnosti Adobe na číslo +44 203 0277 764. Kúpte si plán Adobe Creative Cloud pre jednotlivcov – jedna aplikácia za 229,10 € ročne vrátane DPH/19,19 € mesačne vrátane DPH. Bežná maloobchodná cena plánu Creative Cloud pre jednotlivcov – jedna aplikácia je 287,77 € ročne vrátane DPH/23,99 € mesačne vrátane DPH. Limit: Jeden (1) nákup na zákazníka. Vyžaduje sa 12-mesačné predplatné. Po skončení platnosti ponuky sa vaše predplatné automaticky obnoví a bude sa účtovať za bežnú cenu za predplatné, pokiaľ sa ho nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Ak sa cena bežného predplatného zmení, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás o tom informovali. Ponuka nie je k dispozícii pre zákazníkov zo vzdelávacích inštitúcií, výrobcov OEM ani pre zákazníkov s hromadnými licenciami.   

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu.  Môžu platiť ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.