Adobe logo

Podmienky a požiadavky

*Platnosť ponuky sa začína 20. augusta 2018 a vyprší 31. augusta 2018. Ponuka platí pre nových predplatiteľov plánu Adobe Creative Cloud pre jednotlivcov – všetky aplikácie a platí výhradne pre zákazníkov, ktorí nakupujú priamo z obchodu Adobe Store, prípadne zavolajú do regionálneho telefonického centra spoločnosti Adobe na číslo +44 203 0277 764. Nakúpte plán Adobe Creative Cloud pre jednotlivcov – všetky aplikácie za 431,72 € ročne včetně DPH/35,99 € mesačne včetně DPH. Bežná maloobchodná cena plánu Creative Cloud pre jednotlivcov – všetky aplikácie je 719,86 € ročne včetně DPH/59,99 € mesačne včetně DPH. Limit: Jeden (1) nákup na zákazníka.  Vyžaduje sa 12-mesačné predplatné. Po skončení platnosti ponuky sa vaše predplatné automaticky obnoví a bude sa účtovať za bežnú cenu za predplatné, pokiaľ sa ho nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Ak sa cena bežného predplatného zmení, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás o tom informovali. Ponuka nie je k dispozícii pre zákazníkov zo vzdelávacích inštitúcií, výrobcov OEM ani pre zákazníkov s hromadnými licenciami.   

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu.  Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.