Adobe logo

Terms and Conditions

* Piedāvājums spēkā no 2018. gada 20. augusta līdz 2018. gada 31. augustam. Piedāvājums ir pieejams pirmreizējiem abonentiem, iegādājoties Adobe Creative Cloud visu lietotņu plānu individuālai lietošanai tieši no Adobe Store vai sazinoties ar reģionālu Adobe zvanu centru pa tālruni +44 203 0277 764. Iegādājieties Adobe Creative Cloud visu lietotņu plānu individuālai lietošanai par €435,32 gadā ar PVN / €36,29 mēnesī ar PVN. Creative Cloud visu lietotņu plāna individuālai lietošanai standarta mazumtirdzniecības cena ir €725,85 gadā ar PVN / €60,49 mēnesī ar PVN. Ierobežojums: viens klients drīkst iegādāties vienu (1) abonementu.  Nepieciešams 12 mēnešu abonements. Piedāvājuma termiņa beigās abonements tiks automātiski atjaunots, iekasējot par to standarta abonementa maksu, izņemot gadījumu, ja maināt vai atceļat abonementu. Ja abonementa standarta maksa mainās, mēs informēsim jūs ar saprātīgiem līdzekļiem. Piedāvājums nav pieejami izglītības iestādēm, oriģinālā aprīkojuma ražotājiem vai klientiem, kas izmanto lielapjoma licencēšanas programmu.   Vispārīgie nosacījumi Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nevar piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas.  Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi.

 

NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.