Adobe logotips

Noteikumi un nosacījumi

*Piedāvājums stājas spēkā 2021. gada 25. augustā un beidzas 2021. gada 2. septembrī. Piedāvājums ir pieejams pirmreizējiem abonentiem, iegādājoties Adobe plānu “Creative Cloud — visas lietotnes” atsevišķiem lietotājiem tieši no Adobe Store vai sazinoties ar reģionālo Adobe zvanu centru. Iegādājieties Adobe abonementu “Creative Cloud — visas lietotnes” atsevišķiem lietotājiem par 577,75 €/gadā/48,39 €/mēn. Abonementa “Creative Cloud — visas lietotnes” atsevišķiem lietotājiem standarta mazumtirdzniecības cena ir 725,85 €/gadā/60,49 €/mēn. Ierobežojums: viens klients drīkst iegādāties vienu (1) abonementu.  Nepieciešams 12 mēnešu abonements. Piedāvājuma termiņa beigās abonements tiks automātiski atjaunots, nosakot standarta abonementa maksu, ja vien neizvēlēsieties abonementu mainīt vai atcelt. Ja abonementa standarta maksa mainīsies, mēs jūs par to informēsim. Piedāvājums nav pieejams izglītības iestādēm, oriģinālā aprīkojuma ražotājiem un klientiem, kas izmanto lielapjoma licencēšanas programmu.   

Vispārīgie noteikumi: piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas no valstīm, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, mainīt, pārdot, nodot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas.  Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR PRETRUNĀ AR TIESĪBU AKTIEM VAI TIESĪBU AKTI IEROBEŽO TO PIEMĒROŠANU.