* Piedāvājums ir spēkā no 2020. gada 24. janvāra līdz 2020. gada 27. janvārim. Piedāvājums ir pieejams pirmreizējiem abonentiem, iegādājoties Adobe Creative Cloud vienas lietotnes abonementu individuālai lietošanai tieši no Adobe Store vai sazinoties ar reģionālo Adobe zvanu centru pa tālruņa numuru +44 203 0277 764. Iegādājieties Adobe Creative Cloud vienas lietotnes abonementu individuālai lietošanai par €231,01 gadā ar PVN/19,35€ mēnesī ar PVN. Creative Cloud vienas lietotnes abonementa individuālai lietošanai standarta mazumtirdzniecības cena ir €290,17 gadā ar PVN/24,19€ mēnesī ar PVN. Ierobežojums: vienam klientam ir atļauts viens (1) pirkums. Nepieciešams 12 mēnešu abonements. Piedāvājuma termiņa beigās abonements tiks automātiski atjaunots, nosakot standarta abonementa maksu, ja vien neizvēlēsieties abonementu mainīt vai atcelt. Ja abonementa standarta maksa mainīsies, mēs jūs par to informēsim. Piedāvājums nav pieejams izglītības iestādēm, oriģinālā aprīkojuma ražotājiem un klientiem, kas izmanto lielapjoma licencēšanas programmu.

Vispārīgie nosacījumi. Šo piedāvājumu drīkst izmantot tikai personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Šo piedāvājumu nedrīkst izmantot personas, uz kurām attiecas ASV vai vietējie embargo vai eksporta ierobežojumi. Neparedzētu apstākļu dēļ piedāvājums un cenas var mainīties bez paziņojuma. Piedāvājumu nedrīkst piešķirt, mainīt, pārdot, pārvietot, apvienot, izņemt naudā vai apmainīt pret citām precēm vai pakalpojumiem, ja šeit nav skaidri norādīts pretēji. Piedāvājuma pieejamība ir atkarīga no saņēmēja atrašanās vietas. Var būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi. NOSACĪJUMI NAV SPĒKĀ GADĪJUMĀ, JA TIE IR AR LIKUMU AIZLIEGTI VAI IEROBEŽOTI.