โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ข้อเสนอนี้มีให้สำหรับผู้ที่สมัครใช้งาน Adobe Creative Cloud All Apps เป็นครั้งแรก และจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ซื้อโดยตรงจาก Adobe หรือโทรหาฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซื้อแผน Adobe Creative Cloud All Apps สำหรับบุคคล และรับส่วนลด 40% จากราคาปกติ ฿1,143.83/เดือน (฿13,725.96/yr) (รวม VAT) สำหรับปีแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้อเสนอ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น ฿2,020.16/เดือน (฿22,880.88/yr) (รวม VAT) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อการสมัครใช้งานหนึ่งรายการต่อลูกค้าหนึ่งราย ต้องทำสัญญาผูกพัน 12 เดือน  การยกเลิกสามารถทำได้ผ่าน Adobe Account หรือฝ่ายบริการลูกค้า ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้า Education, OEM หรือ Volume Licensing

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย