โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อเสนอในช่วงเริ่มต้นใช้งานนี้มีให้สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานแผน All Apps ของ Adobe Creative Cloud เป็นครั้งแรกและจำกัดให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อจาก Adobe โดยตรงหรือโทรหาฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น ซื้อแผน Adobe Creative Cloud Photography แบบรายปีและรับส่วนลด 40% จากราคาปกติสำหรับการสมัครใช้งานในราคา ฿1,143.83/เดือนเดือน รวม VAT (฿13,725.96/ปีเดือน รวม VAT) สำหรับปีแรก เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของข้อเสนอ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ และวิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราปัจจุบันในขณะนั้น ซึ่งมีราคาอยู่ที่ ฿2,020.16/เดือนเดือน รวม VAT (฿22,880.88/ปีเดือน รวม VAT) (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณ ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อการสมัครใช้งานหนึ่งรายการต่อลูกค้าหนึ่งราย โดยต้องทำสัญญาผูกพัน 12 เดือน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ผ่านบัญชี Adobe หรือฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ข้อเสนอนี้ไม่มีให้สำหรับลูกค้าในภาคการศึกษา, OEM หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พำนักหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ไม่รับประกันราคาทั้งหมด (รวมทั้งการต่ออายุ) หากซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ของ Adobe ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย

ซื้อเลย