Adobe-logo

Betingelser og vilkår

* Tilbudet gjelder i perioden 2.–12. april 2021. Tilbudet er tilgjengelig for førstegangsabonnenter på applikasjonsbasert Adobe Creative Cloud for utvalgte enkeltpersoner og er begrenset til kunder som kjøper direkte fra Adobe Store eller ved å ringe et lokalt Adobe-telefonsenter. Kjøp et applikasjonsbasert abonnement for Adobe Creative Cloud for enkeltpersoner for NOK 2 253,68/år / NOK 188,75/md (pluss mva.). Standardprisen på applikasjonsbasert Creative Cloud for enkeltpersoner er NOK 2 820,83/år / NOK 236,25/md (pluss mva.). Begrensning: ett (1) kjøp per kunde. Krever et 12-måneders abonnement. På slutten av tilbudsperioden fornyes og faktureres abonnementet automatisk til standard abonnementspris med mindre du velger å endre eller avslutte abonnementet. Hvis standard abonnementspris endres, vil vi forsøke å varsle deg om dette. Tilbudet gjelder ikke for utdannings-, OEM- eller volumlisensieringskunder.

Generelle vilkår: gjelder kun for kvalifiserte personer som er 18 eller eldre. Innbyggere i land underlagt embargo eller land som er underlagt eksportbegrensninger av USA eller lokalt, er ikke kvalifisert. Tilbudene og prisene kan endres uten varsel ved uforutsette omstendigheter. Tilbudene kan ikke tildeles, byttes, selges, overføres eller kombineres – eller innløses mot kontanter eller andre varer og tjenester som ikke uttrykkelig er inkludert. Tilbudet er avhengig av tilgjengelighet der mottakeren bor.  Ytterligere vilkår kan gjelde. TILBUDET GJELDER IKKE DER DET ER FORBUDT ELLER UNDERLAGT LOVMESSIGE BEGRENSNINGER.