Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

*Ưu đãi bắt đầu vào ngày 14/11/2022 và hết hạn vào ngày 4/12/2022. Ưu đãi dành cho những người đăng ký gói Adobe Creative Cloud All Apps lần đầu tiên và chỉ dành cho những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe hoặc gọi đến Bộ phận bán hàng của Adobe. Mua gói Adobe Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân với giá US$29.99/tháng (US$359.88/năm) cho năm đầu tiên. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn và tính phí theo phương thức thanh toán của bạn, theo giá tiêu chuẩn hiện hành, hiện tại là US$52.99/tháng (US$599.88/năm) trừ khi bạn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Mức giá này chỉ áp dụng cho một lượt mua một gói đăng ký trên mỗi khách hàng. Cần cam kết duy trì trong 12 tháng. Bạn có thể hủy thông qua tài khoản Adobe hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng. Ưu đãi không dành cho khách hàng trong lĩnh vực Giáo dục, OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.

Điều khoản chung: Chỉ có hiệu lực với người đủ điều kiện và từ 18 tuổi trở lên. Cư dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của Hoa Kỳ hoặc địa phương sẽ không đủ điều kiện. Ưu đãi và giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do những trường hợp không lường trước được. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác không được nêu rõ ràng ở đây là được phép. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp ở nơi người nhận cư trú. Có thể áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung. BỊ VÔ HIỆU Ở NƠI BỊ PHÁP LUẬT CẤM HOẶC HẠN CHẾ.