Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

*Ưu đãi bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 11 tháng 8 năm 2022. Ưu đãi dành cho những người đăng ký gói All Apps của Adobe Creative Cloud dành cho cá nhân lần đầu và chỉ dành cho những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe Store hoặc gọi đến Tổng đài của Adobe tại khu vực. Mua gói đăng ký All Apps của Adobe Creative Cloud dành cho cá nhân với giá US$39.99/thángUS$479.88/năm. Giá bán lẻ tiêu chuẩn cho gói All Apps của Creative Cloud dành cho cá nhân là US$52.99/thángUS$599.88/năm

Giới hạn: một (1) giao dịch mua mỗi khách hàng.  Cần cam kết duy trì gói đăng ký 12 tháng. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn theo giá tiêu chuẩn của gói đăng ký, trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Nếu giá gói đăng ký tiêu chuẩn thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn. Ưu đãi không dành cho khách hàng trong lĩnh vực Giáo dục, OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.