Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

Áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện, lần đầu đăng ký gói Adobe Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân ở Việt Nam. Mua gói Adobe Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân với giá ưu đãi    ​ hoặc    ​ cho năm đầu tiên. Khi kết thúc năm đầu tiên, gói đăng ký sẽ được tự động gia hạn và tính phí theo mức phí tiêu chuẩn hiện hành của gói đăng ký, hiện tại là    ​ hoặc    ​ cho năm đầu tiên, trừ khi bạn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Cần cam kết duy trì trong 12 tháng. Bạn có thể hủy thông qua Tài khoản Adobe hoặc bộ phận Hỗ trợ khách hàng. 

Mức giá này áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện từ 18 tuổi trở lên, mua trực tiếp từ Adobe hoặc bằng cách gọi đến Bộ phận bán hàng của Adobe. Mức giá này không áp dụng cho khách hàng OEM, thương mại hoặc cấp phép số lượng lớn. Chỉ áp dụng cho một (1) lượt mua một (1) gói Adobe Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân cho mỗi khách hàng đủ điều kiện. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp mức giá với bất kỳ chiết khấu hoặc ưu đãi nào khác hoặc quy đổi mức giá thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác. Cư dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của địa phương sẽ không đủ điều kiện. Không có hiệu lực ở nơi bị cấm, đánh thuế hoặc hạn chế theo pháp luật.