Logo firmy Adobe

Warunki

Oferta dostępna dla osób, które po raz pierwszy subskrybują plan Wszystkie aplikacje usługi Adobe Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych w Polsce. Kup plan Wszystkie aplikacje usługi Adobe Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych za 36,89 €/mies. (442,52 €/rok) (w tym VAT) w pierwszym roku. Po upływie pierwszego roku subskrypcja zostanie automatycznie rozliczona po standardowej stawce, która wynosi obecnie 68,68 €/mies. (793,65 €/rok) (w tym VAT) w pierwszym roku, chyba że zmienisz lub anulujesz swoją subskrypcję. Wymagane 12-miesięczne zobowiązanie. Anulowanie subskrypcji jest możliwe za pośrednictwem konta Adobe lub działu obsługi klienta. ​

Podana cena jest dostępna dla spełniających kryteria osób w wieku przynajmniej 18 lat, które dokonają zakupu bezpośrednio od Adobe lub telefonicznie, dzwoniąc do działu sprzedaży Adobe. Cena nie dotyczy klientów OEM, klientów komercyjnych ani klientów nabywających licencje zbiorcze. Ograniczona do jednego (1) zakupu jednego (1) planu Wszystkie aplikacje usługi Adobe Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych przez jednego spełniającego warunki klienta. Cena nie podlega cesji, wymianie, sprzedaży, transferowi ani nie łączy się z innymi rabatami. Nie można też wymienić jej na gotówkę ani na inne towary i usługi. Rezydenci i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub krajów podlegających lokalnym ograniczeniom eksportowym nie mogą skorzystać z tej oferty. Oferta nieważna tam, gdzie jest zabroniona, opodatkowana lub ograniczona przez prawo.