Adobe logo

Warunki oferty

Warunki

*Oferta dostępna od 25 listopada 2017 do 1 grudnia 2017 roku. Oferta jest skierowana do nowych subskrybentów planu Wszystkie aplikacje usługi Adobe Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych oraz ograniczona wyłącznie do klientów, którzy zakupią usługę bezpośrednio w Adobe Store lub telefonicznie za pośrednictwem regionalnej infolinii pod numerem 800 702 434. Zamów plan Wszystkie aplikacje usługi Adobe Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych za 587,30 euro z VAT za rok (49,19 euro z VAT za miesiąc) . Standardowa cena detaliczna planu Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych wynosi  737,85 euro z VAT za rok (61,49 euro z VAT za miesiąc) . Ograniczenie: jeden (1) zakup na klienta.  Wymagana subskrypcja na okres dwunastu miesięcy. Z końcem okresu oferty subskrypcja będzie automatycznie odnawiana i rozliczana zgodnie ze standardową ceną subskrypcji, chyba że zostanie zmieniona lub anulowana przez klienta. Jeżeli zmieni się cena standardowej subskrypcji, podejmiemy odpowiednie starania, aby powiadomić klientów. Ta oferta nie jest dostępna dla klientów z sektora edukacji, producentów sprzętu ani klientów korzystających z licencjonowania zbiorczego. 

Warunki ogólne: Oferta obowiązuje tylko dla określonych osób w wieku od 18 lat. Obywatele i mieszkańcy krajów objętych embargiem lub ograniczeniami eksportu nałożonymi przez USA lub lokalnie nie mogą skorzystać z oferty. Oferta i ceny mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Tej oferty nie można cedować, wymieniać, sprzedawać, przekazywać ani łączyć z innymi rabatami lub ofertami. Nie można jej również wymienić na gotówkę ani inne dobra lub usługi, których nie wymieniono jawnie w tych warunkach. Oferta może ulec zmianie zależnie od kraju zamieszkania odbiorców.  Mogą obowiązywać dodatkowe warunki. OFERTA JEST NIEWAŻNA W MIEJSCACH, GDZIE PODLEGA OGRANICZENIOM PRAWNYM.