Adobe logo

תנאים והתניות

המבצע מתחיל ב-25 בנובמבר, 2017 ומסתיים ב-1 בדצמבר, 2017. המבצע זמין לחברים בפעם הראשונה ב-Adobe Creative Cloud ליחידים לכל היישומים, ומוגבל ללקוחות הרוכשים ישירות מחנות של Adobe או באמצעות פנייה למוקד טלפוני אזורי של Adobe בטלפון ‎+44 203 0277 764. רכשו חברות ב-Adobe Creative Cloud ליחידים לכל היישומים תמורת 140.00 ש"ח/חודש. המחיר הסטנדרטי לצרכן עבור Creative Cloud ליחידים לכל היישומים הוא 175.00 ש"ח/חודש. הגבלה: רכישה אחת (1) ללקוח.  נדרשת חברות ל-12 חודשים. בתום תקופת המבצע, המנוי יתחדש באופן אוטומטי ויחויב במחיר החברות הרגיל, אלא אם כן תבחרו לשנות או לבטל את החברות שלכם. אם תעריף החברות הרגיל ישתנה, אנו נעשה מאמץ סביר כדי להודיע ​​לכם. ההצעה אינה זמינה למגזר החינוך, ליצרני ציוד מקורי, או ללקוחות רישוי רב משתמשים.


תנאים כלליים: תקף רק עבור זכאים בני 18 ומעלה. תושבים או אנשים במדינות תחת אמברגו או במדינות הכפופות להגבלות ייצוא מקומיות או של ארה"ב אינם זכאים. ההצעה והמחירים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת עקב נסיבות בלתי צפויות. לא ניתן להקצות, להחליף, למכור, להעביר, לצרף או לפדות את המבצע תמורת מזומן או סחורות ושירותים אחרים שלא צוינו כאן במפורש ככלולים. בכפוף לזמינות במקום שבו מתגורר המקבל.  עשויים לחול תנאים נוספים. האמור בטל במקומות שבהם הדבר אסור על-פי החוק.