Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Nastavení místního úložiště

Co jsou nastavení místního úložiště?

Aplikace běžící v prostředí přehrávače Adobe Flash Player mohou do vašeho počítače chtít ukládat nějaké informace, ale množství dat, které mohou uložit, je omezeno na 100 kB (pokud nesouhlasíte s přidělením dalšího místa). Nastavení místního úložiště vám umožňuje určit, kolik diskového prostoru (pokud vůbec nějaký) mohou aplikace z konkrétního webu použít k ukládání informací do vašeho počítače. Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která chce ukládat informace). V předchozím dialogovém okně představuje [webu] jméno osoby nebo název organizace, která požaduje přístup. Je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá ukládané informace používat. U všech subjektů požadujících přístup k vašemu počítači byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si například Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Kontaktujte web vyžadující přístup a vyžádejte si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Je důležité vědět, že přestože je tento panel s nastavením součástí přehrávače Flash Player, informace budou používány aplikací vytvořenou jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při ukládání informací do vašeho počítače ani za použití takových dat nebo údajů těmito společnostmi.

Jaký druh dat může aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ukládat do mého počítače?

Typ ukládaných informací závisí na aplikaci. Může se jednat o jakékoli informace, od vašeho uživatelského jména přes aktuální skóre v interaktivní hře po seznam akcií ve vašem portfoliu. Aplikace by měla jasně deklarovat, jaký druh informací chce uložit.

Kdo má k těmto informacím přístup?

K těmto informacím může přistupovat aplikace právě běžící v prostředí přehrávače Flash Player nebo jiná aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player na stejném webu. Společnost Adobe nemá k těmto informacím přístup (s výjimkou situace, kdy společnost Adobe vytvořila aplikaci, která chce informace uložit).

Jak bylo popsáno v předchozí části Co jsou nastavení místního úložiště?, je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá ukládané informace používat. Například, budou k dispozici pouze vám nebo budou vystaveny na veřejném místě? Kdo k nim bude mít přístup v budoucnu? Budou po uplynutí určitého času odstraněny? Zásady ochrany osobních údajů kohokoli, kdo vyžaduje přístup, by měly podobné otázky zodpovědět.

Již mám nastaveny možnosti ochrany osobních údajů a místa na disku v prohlížeči. Jak tato nastavení ovlivňují moje nastavení programu Flash Player?

Jistě víte, že některé weby spolupracují s prohlížečem a ukládají do vašeho počítače malá množství dat zvaná soubory cookie, která použijí v budoucnosti. Pokud například pravidelně navštěvujete nějaký web, můžete být uvítáni vaším jménem. Vaše jméno je pravděpodobně uloženo jako soubor cookie a vy můžete pomocí možností prohlížeče určit, zda chcete soubory cookie používat. Je také možné, že jste v prohlížeči nastavili, že vámi navštívené stránky mohou zabrat pouze určité místo na disku.

Při přehrávání obsahu SWF nebo FLV jsou místo nastavení nakonfigurovaných v prohlížeči použita nastavení přehrávače Flash Player. To znamená, že i když jste v prohlížeči nastavili, že do svého počítače nechcete ukládat soubory cookie, může se zobrazit dotaz, zda může aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ukládat informace. K tomu dochází z toho důvodu, že informace ukládané přehrávačem Flash Player nejsou stejné jako soubory cookie. Jsou používány pouze aplikací běžící v prostředí přehrávače Flash Player a nemají žádnou souvislost s žádným jiným nastavením ochrany osobních údajů nebo nastavením zabezpečení na Internetu, které jste mohli zadat v prohlížeči.

Podobně platí, že objem diskového prostoru, který jste aplikaci běžící v prostředí přehrávače Flash Player umožnili využívat, nemá žádnou souvislost s množstvím diskového prostoru, který jste vyčlenili pro uložené stránky ve svém prohlížeči. To znamená, že při přehrávání obsahu SWF nebo FLV je zde povolený objem místa na disku přidán k prostoru, který váš prohlížeč využívá pro uložené stránky.

Bez ohledu na to, jak máte nakonfigurován prohlížeč, máte možnost povolit nebo zakázat oprávnění aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player k ukládání informací a možnost definovat, kolik místa na disku mohou uložené informace zabírat. Tyto možnosti jsou popsány dále v tomto dokumentu.

Co jsou nastavení místního úložiště?

  • Pokud aplikacím z tohoto webu nechcete umožnit ukládání informací do počítače a nechcete na to být znovu dotazováni, vyberte možnost Nikdy. Aplikace z jiných webů mohou později požádat o uložení informací do vašeho počítače. Pokud nechcete, aby aplikace z žádného webu, který jste dosud nenavštívili, mohly ukládat informace do vašeho počítače a nechcete být znovu dotazováni, použijte panel Globální nastavení úložiště.
  • Pokud chcete aplikacím z tohoto webu umožnit ukládání informací do počítače, ale chcete jednotlivé aplikace posuzovat případ od případu, přesuňte jezdec zcela doleva (možnost Žádný). Při každém požadavku aplikace z tohoto webu na uložení informací do počítače se zobrazí dotaz s požadavkem na další prostor na disku.
  • Chcete-li aplikacím z tohoto webu umožnit ukládání takového množství informací, jaké je potřeba, přesuňte jezdec zcela doprava (možnost Neomezeno).
  • Chcete-li aplikacím z tohoto webu umožnit ukládání do počítače, ale zároveň chcete omezit množství diskového prostoru, který mohou použít, přesuňte jezdec tak, aby byla vybrána možnost 10 kB, 100 kB, 1 MB nebo 10 MB. Pokud aplikace vyžaduje více místa, než jste vyhradili, zobrazí se za běhu aplikace dotaz s žádostí o více diskového prostoru.

Pokud již nějaká aplikace z vybraného webu uložila nějaké informace do vašeho počítače a vyberete hodnotu, která je nižší než množství již uložených informací, přehrávač Flash Player vás bude informovat, že veškeré již uložené informace budou odstraněny.

Pokud nechcete odstranit existující informace, vraťte se klepnutím na tlačítko Storno na panel Nastavení místního úložiště a vyberte vyšší hodnotu. V opačném případě klepnutím na tlačítko OK odstraňte informace a vraťte se do aplikace.

Jak mohu změnit nastavení místního úložiště?

Nastavení místního úložiště můžete změnit, pokud například chcete přidělit více místa informacím z tohoto webu. Zobrazení panelu Nastavení místního úložiště:

  1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek aplikace, která je spuštěna.
  2. V kontextové nabídce klepněte na položku Nastavení a pak klepněte na kartu Místní úložiště.