Přístupnost*

Flash Player – nápověda

Obsah

Automaticky otevírané okno s dotazem na místní úložiště

Proč musím na tento dotaz odpovědět?

Aplikace běžící v prostředí přehrávače Adobe Flash Player chce do počítače ukládat určité informace, ale potřebuje více místa, než je aktuálně přiděleno. Aplikace Flash Player zobrazí velikost místa, které je aktuálně využíváno pro úložiště, a požádá o maximální velikost nutnou pro uložení informací. Například v předchozím dialogovém okně se aktuálně využívá jeden kilobajt a požaduje se maximálně 1 megabajt. Pamatujte, že tento přístup požaduje osoba nebo společnost, která vytvořila vámi používanou aplikaci, nikoli společnost Adobe (pokud společnost Adobe nevytvořila aplikaci, která chce ukládat informace). V předchozím dialogovém okně představuje [webu] jméno osoby nebo název organizace, která požaduje přístup. Je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá ukládané informace používat. U všech subjektů požadujících přístup k vašemu počítači byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů. Přečtěte si například Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Kontaktujte web vyžadující přístup a vyžádejte si jeho zásady ochrany osobních údajů.

Je důležité vědět, že přestože je tento panel s nastavením součástí přehrávače Flash Player, informace budou používány aplikací vytvořenou jiným výrobcem. Společnost Adobe nenese žádnou zodpovědnost za zásady ochrany osobních údajů jiných výrobců, za postupy jiných společností při ukládání informací do vašeho počítače ani za použití takových dat nebo údajů těmito společnostmi.

Jaký druh informací může aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ukládat do mého počítače?

Typ ukládaných informací závisí na aplikaci. Může se jednat o jakékoli informace, od vašeho uživatelského jména přes aktuální skóre v interaktivní hře po seznam akcií ve vašem portfoliu. Aplikace by měla jasně deklarovat, jaký druh informací chce uložit.

Kdo má k těmto informacím přístup?

K těmto informacím může přistupovat aplikace právě běžící v prostředí přehrávače Flash Player nebo jiná aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player na stejném webu. Společnost Adobe nemá k těmto informacím přístup (s výjimkou situace, kdy společnost Adobe vytvořila aplikaci, která chce informace uložit). Jak bylo uvedeno v předchozí části Proč musím na tento dotaz odpovědět?, je odpovědností osoby nebo společnosti vyžadující přístup, aby vám dala jasně na vědomí, proč přístup požaduje a jakým způsobem hodlá ukládané informace používat. Například, budou k dispozici pouze vám nebo budou vystaveny na veřejném místě? Kdo k nim bude mít přístup v budoucnu? Budou po uplynutí určitého času odstraněny? Zásady ochrany osobních údajů kohokoli, kdo vyžaduje přístup, by měly podobné otázky zodpovědět.

Již mám nastaveny možnosti ochrany osobních údajů a místa na disku v prohlížeči. Jak tato nastavení ovlivňují moje nastavení programu Flash Player?

Jistě víte, že některé weby spolupracují s prohlížečem a ukládají do vašeho počítače malá množství dat zvaná soubory cookie, která použijí v budoucnosti. Pokud například pravidelně navštěvujete nějaký web, můžete být uvítáni vaším jménem. Vaše jméno je pravděpodobně uloženo jako soubor cookie a vy můžete pomocí možností prohlížeče určit, zda chcete soubory cookie používat. Je také možné, že jste v prohlížeči nastavili, že vámi navštívené stránky mohou zabrat pouze určité místo na disku.

Při přehrávání obsahu SWF nebo FLV jsou místo nastavení nakonfigurovaných v prohlížeči použita nastavení přehrávače Flash Player. To znamená, že i když jste v prohlížeči nastavili, že do svého počítače nechcete ukládat soubory cookie, může se zobrazit dotaz, zda může aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ukládat informace. K tomu dochází z toho důvodu, že informace ukládané přehrávačem Flash Player nejsou stejné jako soubory cookie. Jsou používány pouze aplikací běžící v prostředí přehrávače Flash Player a nemají žádnou souvislost s žádným jiným nastavením ochrany osobních údajů nebo nastavením zabezpečení na Internetu, které jste mohli zadat v prohlížeči.

Podobně platí, že objem diskového prostoru, který jste aplikaci běžící v prostředí přehrávače Flash Player umožnili využívat, nemá žádnou souvislost s množstvím diskového prostoru, který jste vyčlenili pro uložené stránky ve svém prohlížeči. To znamená, že při přehrávání obsahu SWF nebo FLV je zde povolený objem místa na disku přidán k prostoru, který váš prohlížeč využívá pro uložené stránky.

Bez ohledu na to, jak máte nakonfigurován prohlížeč, máte možnost povolit nebo zakázat oprávnění aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player k ukládání informací, jak je popsáno v ostatních částech tohoto dokumentu.

Co se stane, pokud vyberu možnost Povolit?

Pokud vyberete možnost Povolit, může aplikace běžící v prostředí přehrávače Flash Player ukládat informace do vašeho počítače pro budoucí použití až do zaplnění vyžádaného místa na disku.

Co se stane, pokud vyberu možnost Odmítnout?

Pokud vyberete možnost Odmítnout, nemůže přehrávač Flash Player zvýšit velikost místa na disku, které je k dispozici pro ukládání informací do počítače. Aplikace bude i nadále spuštěna, nebude však pravděpodobně fungovat tak, jak autor zamýšlel. Aplikace vás také může informovat, že nemůže pokračovat, dokud nezpřístupníte více místa. V takovém případě buď zvětšíte dostupné místo na disku nebo aplikaci ukončíte.

Musím na tento dotaz odpovídat při každém spuštění aplikace z tohoto webu?

Ne. Pomocí panelu Nastavení místního úložiště můžete povolit budoucím aplikací z tohoto webu ukládat informace do počítače, aniž by vás musely pokaždé žádat o povolení. Zobrazení panelu Místní úložiště:

  1. Klepněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Ctrl (Macintosh) na obrázek aplikace, která je spuštěna.
  2. V kontextové nabídce klepněte na položku Nastavení a pak klepněte na kartu Místní úložiště.

Nastavení místního úložiště můžete spravovat také pomocí Správce nastavení pro Adobe Flash Player buď globálně (pro weby, jež jste dosud nenavštívili) nebo pro jednotlivé weby (u webů, které jste již navštívili). Další informace naleznete v tématu K čemu slouží nástroj Správce nastavení?

Jak mohu znovu zobrazit tento dotaz?

Není to možné. Aplikace Flash Player zobrazí tento dotaz automaticky v případě potřeby.