cco-logo

Изберете подходящия за вас план за всички приложения на Creative Cloud.

Извлечете максимума от всички приложения на Creative Cloud, като изберете плана, който е най-подходящ за вас.

Индивидуални потребители

67,01 €/м ​

Вземете над 20 компютърни и мобилни творчески приложения за фотография, дизайн, видео, уеб среда и други.

Индивидуални потребители

67,01 €/м ​

Вземете над 20 компютърни и мобилни творчески приложения за фотография, дизайн, видео, уеб среда и други.

Ексклузивна цена

Учащи и преподаватели

19,50 €/м

67,01 €/м

Спестете над 45% за над 20 творчески приложения и услуги. Предлага се за учащи и преподаватели, които отговарят на условията.
Вижте условията. | Проверете дали отговаряте на условията.

Ексклузивна цена

Учащи и преподаватели

19,50 €/м

67,01 €/м

Спестете над 45% за над 20 творчески приложения и услуги. Предлага се за учащи и преподаватели, които отговарят на условията.
Вижте условията. | Проверете дали отговаряте на условията.

Включва бизнес функции

Екипи

77,49 €/м

на лиценз без ДДС

Вземете всички приложения на Creative Cloud заедно с функции за повишаване на бизнес сътрудничеството, лесно управление на лицензи, опростено фактуриране и други.

Включва бизнес функции

Екипи

77,49 €/м

на лиценз без ДДС

Вземете всички приложения на Creative Cloud заедно с функции за повишаване на бизнес сътрудничеството, лесно управление на лицензи, опростено фактуриране и други.

Имате въпроси? Ние ще ви дадем отговорите.

Планът за всички приложения на Creative Cloud за индивидуални потребители предлага над 20 творчески приложения, включително Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign и Acrobat. Получавате също шаблони, място за съхранение в облака, хиляди Adobe Fonts и други. Научете повече за плана за всички приложения на Creative Cloud.

Учащите и преподавателите получават всичко в плана за всички приложения на Creative Cloud за индивидуални потребители с отстъпка над 45%.

Екипите получават всичко в плана за всички приложения на Creative Cloud за индивидуални потребители плюс ексклузивни бизнес функции, включително Admin Console, гъвкаво управление на лицензи, опростено фактуриране, 1 TB място за съхранение в облака, 180-дневна история на версиите, разширена техническа поддръжка и други.

Планът с всички приложения на Creative Cloud за индивидуални потребители започва от 67,01 €/м ​с опции за месечни или годишни планове за плащане. Отговарящите на условията учащи и преподаватели получават над 46% отстъпка от всички приложения на Creative Cloud. Вижте условията.

Планът за всички приложения на Creative Cloud за екипи започва от 92,99 €/м за всеки лиценз и се предлага с ексклузивни бизнес функции, включително Admin Console, гъвкаво управление на лицензи, опростено фактуриране, 1 TB място за съхранение в облака, 180-дневна история на версиите, разширена техническа поддръжка и други.

Планът за всички приложения на Creative Cloud за екипи включва всичко от плана за всички приложения на Creative Cloud за индивидуални потребители заедно с ексклузивни бизнес функции, като Admin Console, гъвкаво управление на лицензи, опростено фактуриране, 1 TB място за съхранение в облака, 180-дневна история на версиите, разширена техническа поддръжка и други.

Планът за всички приложения на Creative Cloud за учащи включва всичко от плана за всички приложения на Creative Cloud за индивидуални потребители с над 45% отстъпка. Вижте условията.