cco-logo

Изберете подходящия за вас план за всички приложения на Creative Cloud.

Извлечете максимума от всички приложения на Creative Cloud, като изберете плана, който е най-подходящ за вас.

Индивидуални потребители

62,47 €/м 

Вземете над 20 компютърни и мобилни творчески приложения за фотография, дизайн, видео, уеб среда и други.

Индивидуални потребители

62,47 €/м 

Вземете над 20 компютърни и мобилни творчески приложения за фотография, дизайн, видео, уеб среда и други.

Ексклузивна цена

Учащи и преподаватели

19,50 €/м

62,47 €/м

Спестете над 65% за над 20 творчески приложения и услуги. Предлага се за учащи и преподаватели, които отговарят на условията.
Вижте условията. | Проверете дали отговаряте на условията.

Ексклузивна цена

Учащи и преподаватели

19,50 €/м

62,47 €/м

Спестете над 65% за над 20 творчески приложения и услуги. Предлага се за учащи и преподаватели, които отговарят на условията.
Вижте условията. | Проверете дали отговаряте на условията.

Включва бизнес функции

Екипи

73,49 €/м

на лиценз без ДДС

Вземете всички приложения на Creative Cloud заедно с функции за повишаване на бизнес сътрудничеството, лесно управление на лицензи, опростено фактуриране и други.

Включва бизнес функции

Екипи

73,49 €/м

на лиценз без ДДС

Вземете всички приложения на Creative Cloud заедно с функции за повишаване на бизнес сътрудничеството, лесно управление на лицензи, опростено фактуриране и други.