cco-logo

Hãy chọn gói Creative Cloud All Apps phù hợp.

Khai thác tối đa Creative Cloud All Apps bằng cách chọn gói phù hợp với bạn.

Cá nhân

US$52.99/tháng

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo trên máy tính và thiết bị di động cho nhiếp ảnh, thiết kế, video, web, v.v.

Cá nhân

US$52.99/tháng 

Nhận hơn 20 ứng dụng sáng tạo trên máy tính và thiết bị di động cho nhiếp ảnh, thiết kế, video, web, v.v.

Giá dành riêng

Học sinh, sinh viên và giáo viên

US$19.99/tháng

US$52.99/tháng

Tiết kiệm hơn 60% cho hơn 20 ứng dụng và dịch vụ sáng tạo. Có sẵn cho học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện.
Xem các điều khoản. | Kiểm tra điều kiện sử dụng.

Giá dành riêng

Học sinh, sinh viên và giáo viên

US$19.99/tháng

US$52.99/tháng

Tiết kiệm hơn 60% cho hơn 20 ứng dụng và dịch vụ sáng tạo. Có sẵn cho học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện.
Xem các điều khoản. | Kiểm tra điều kiện sử dụng.

Bao gồm các tính năng dành cho doanh nghiệp

Nhóm

US$79.99/tháng

mỗi giấy phép

Nhận Creative Cloud All Apps cộng thêm các tính năng để tăng cường sự cộng tác trong doanh nghiệp, dễ dàng quản lý giấy phép, đơn giản hóa việc thanh toán và nhiều lợi ích khác.

Bao gồm các tính năng dành cho doanh nghiệp

Nhóm

US$79.99/tháng

mỗi giấy phép

Nhận Creative Cloud All Apps cộng thêm các tính năng để tăng cường sự cộng tác trong doanh nghiệp, dễ dàng quản lý giấy phép, đơn giản hóa việc thanh toán và nhiều lợi ích khác.