cco-logo

Hãy chọn gói Creative Cloud All Apps phù hợp.

Khai thác tối đa Creative Cloud All Apps bằng cách chọn gói phù hợp với bạn.

Tiết kiệm 48% cho năm đầu tiên

Cá nhân

US$29.99/tháng

US$57.99/tháng  cho năm đầu tiên.

Tiết kiệm 48% khi mua toàn bộ bộ Creative Cloud dành cho Nhiếp ảnh, Video, Thiết kế và web, bao gồm Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Express và Acrobat Pro — cùng với phông chữ, mẫu, dung lượng lưu trữ, v.v.

Tiết kiệm48% cho năm đầu tiên

Cá nhân

US$29.99/tháng

US$57.99/tháng cho năm đầu tiên.

Tiết kiệm 48% khi mua toàn bộ bộ Creative Cloud dành cho Nhiếp ảnh, Video, Thiết kế và web, bao gồm Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Adobe Express và Acrobat Pro — cùng với phông chữ, mẫu, dung lượng lưu trữ, v.v.

Giá dành riêng

Học sinh, sinh viên và giáo viên

US$19.99/tháng

US$57.99/tháng

Tiết kiệm hơn 60% cho hơn 20 ứng dụng và dịch vụ sáng tạo. Có sẵn cho học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện.
Xem các điều khoản. | Kiểm tra điều kiện sử dụng.

Giá dành riêng

Học sinh, sinh viên và giáo viên

US$19.99/tháng

US$57.99/tháng

Tiết kiệm hơn 60% cho hơn 20 ứng dụng và dịch vụ sáng tạo. Có sẵn cho học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện.
Xem các điều khoản. | Kiểm tra điều kiện sử dụng.

Bao gồm các tính năng dành cho doanh nghiệp

Nhóm

US$84.99/tháng

mỗi giấy phép

Nhận Creative Cloud All Apps cộng thêm các tính năng để tăng cường sự cộng tác trong doanh nghiệp, dễ dàng quản lý giấy phép, đơn giản hóa việc thanh toán và nhiều lợi ích khác.

Bao gồm các tính năng dành cho doanh nghiệp

Nhóm

US$84.99/tháng

mỗi giấy phép

Nhận Creative Cloud All Apps cộng thêm các tính năng để tăng cường sự cộng tác trong doanh nghiệp, dễ dàng quản lý giấy phép, đơn giản hóa việc thanh toán và nhiều lợi ích khác.

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi có thể giải đáp.

Gói Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân cung cấp hơn 20 ứng dụng sáng tạo, trong đó có Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, InDesign và Acrobat. Bạn cũng sẽ nhận được các mẫu, dung lượng lưu trữ đám mây, hàng nghìn Phông chữ Adobe và hơn thế nữa. Tìm hiểu thêm về gói Creative Cloud All Apps.

Học sinh, sinh viên và giáo viên sẽ nhận mọi thứ có trong gói Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân với giá giảm hơn 60%.

Các nhóm sẽ nhận được mọi thứ có trong gói Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân cộng thêm các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp, bao gồm bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản lý giấy phép linh hoạt, thanh toán đơn giản hóa, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây, lịch sử phiên bản 180 ngày, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao và nhiều tính năng khác.

Gói Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho cá nhân bắt đầu từ US$29.99/tháng US$57.99/tháng với các tùy chọn cho gói thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Bạn có thể tiết kiệm 48% trong năm đầu tiên. Xem các điều khoản.

Học sinh, sinh viên và giáo viên đủ điều kiện sẽ được giảm hơn 60% đối với Tất cả ứng dụng Creative Cloud. Xem các điều khoản.

Gói Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm bắt đầu từ US$84.99/tháng cho mỗi giấy phép cá nhân và đi kèm với các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp, bao gồm bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản lý giấy phép linh hoạt, thanh toán đơn giản, bộ nhớ đám mây 1 TB, lịch sử phiên bản 180 ngày, hỗ trợ công nghệ nâng cao và hơn thế nữa

Creative Cloud All Apps dành cho nhóm bao gồm mọi thứ có trong gói Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân cộng thêm các tính năng độc quyền dành cho doanh nghiệp như bảng điều khiển dành cho quản trị viên, quản lý giấy phép linh hoạt, thanh toán đơn giản hóa, 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây, lịch sử phiên bản 180 ngày, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao và nhiều tính năng khác.

Creative Cloud All Apps dành cho học sinh, sinh viên bao gồm mọi thứ có trong gói Creative Cloud All Apps dành cho cá nhân với giá giảm hơn 60%. Xem các điều khoản.