#F5F5F5

ФОТОГРАФИЯ

BMP спрямо PNG

И двата типа файлове, BMP и PNG, са големи и с висококачествени изображения. Докато BMP файловете са необработени и некомпресирани, PNG файловете могат да бъдат компресирани, за да ги направите по-малки и по-лесни за управление. Прочетете, за да научите повече за основните разлики между форматите BMP и PNG.

Разгледайте Creative Cloud

BMP vs PNG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Какво представлява PNG файлът?

PNG е съкращение от Portable Network Graphic. Първоначално проектирани за преместване на висококачествени изображения в интернет пространството, PNG файловете са големи, гъвкави и се възползват от компресия без загуби. Това означава, че можете да ги преоразмерите, без да губите качество. Други типове файлове може да са по-често срещани, но PNG файловете са любим инструмент на графичните дизайнери.

Научете повече за PNG файловете

Какво представлява BMP файлът?

BMP е съкращение от bitmap – тип файл, който може да показва изображенията точно и независимо от устройството, на което се показват изображенията. Този файлов формат поддържа високо качество на изображението и голямо количество детайли, като същевременно третира всеки отделен пиксел на изображението като индивидуален обект. Макар че това означава, че BMP файловете обикновено са доста големи, то също така ги прави лесни за редактиране.

Научете повече за BMP файловете

Каква е разликата между BMP и PNG файловете?

BMP и PNG файловете имат много общи характеристики. И двата са типове растерни файлове, които са разработени и пуснати на пазара в една и съща година. Основната разлика е в тяхното компресиране.

BMP файловете са некомпресирани и без загуби. Те са големи файлове, които запазват възможно най-много детайли. PNG файловете, от друга страна, са компресирани и без загуби. Когато намалявате или увеличавате PNG файлове, не губите никаква информация. По-малкият им размер и възможностите им за компресиране могат да направят PNG файловете по-лесни за използване.

Вижте някои от другите разлики между BMP и PNG файловете.

По-истинско изображение.

BMP файловете понякога са известни като „истински изображения“, защото визуализират всеки отделен пиксел във файла. Те не се компресират автоматично. Това ги прави големи – колекция от BMP файлове бързо ще заеме много памет и място.

PNG файловете показват висококачествени изображения, но използват компресия за разлика от BMP. Те са подходящи за опростени графики като икони, лога, линейни чертежи, комикси и вградени графики.

Размер на файла.

При едно и също изображение или съдържание BMP файловете ще са по-големи от PNG файловете. И двата запазват възможно най-много детайли и информация, но PNG файловете се компресират автоматично и могат да бъдат компресирани отново, за да стане файлът още по-малък. Поради начина, по който се обработват отделните пиксели, BMP файловете имат ограничения по отношение на размерите, като максималният им размер е 4 GB.

Стандартна употреба.

BMP форматът съхранява висококачествени изображения с максимално количество детайли. След появата му това бързо го направи идеален за редактиране. По-новите типове файлове превъзхождат BMP по отношение на случаите на използване за редактиране, така че днес повечето хора използват BMP файлове за съхранение.

Първоначалната цел на PNG файловете е преместване на изображения в мрежата. Като основен елемент на много уеб сайтове те са добър тип файл за малки илюстрации, скици, чертежи, лога и икони. Графичните дизайнери често използват PNG за отделни графики.

В PNG файловете е особено лесно да се използва прозрачност, когато има единичен обект с дефинирани граници и голям блок от заобикалящо пространство, като лого или икона. Това позволява на графичните дизайнери да ги използват, както със слоеве, така и като слоеве, когато визуализират фонове.

Компресия.

И BMP, и PNG файловете са файлови формати без загуби. Това означава, че след компресиране можете да възстановите всеки тип файл до пълното му първоначално качество.

BMP файловете използват прост алгоритъм за ефективно компресиране на изображения в малки размери. PNG файловете се компресират бързо до малки размери на файлове – плюс това, можете да ги компресирате множество пъти.

Качество.

BMP файловете имат малко по-високо качество заради начина, по който обработват пикселите, и необработения им формат. Въпреки това, няма голяма разлика в качеството между BMP и PNG файловете.

Печат.

Нито BMP, нито PNG файловете са добър избор за печат, тъй като и двата имат ограничения при работа с физическа хартия и мастило. Те изпитват сериозни затруднения с цветовата скала CMYK (циан, магента, жълто, ключово/черно).

BMP спрямо PNG файлове: често задавани въпроси.

Кои програми отварят BMP файлове?

BMP файловете са съвместими с широк спектър от операционни системи и програми за проектиране, включително Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

BMP файловете по-големи ли са от PNG файловете?

Ако и двата файла съдържат идентично изображение, BMP файловете ще бъдат малко по-големи. Но поради фиксираните си размери, BMP файловете обикновено не надвишават 4 GB. Няма ограничение за размера за PNG файловете – те с лекота могат да достигнат 140 GB или повече.

Има ли разлика в начина, по който BMP и PNG файловете третират цвета?

И двата са приблизително еднакви. Те могат да присвояват приблизително 16 777 216 различни цвята на пиксели. Все пак BMP файловете са по-ефективни с по-малки, по-ограничени палитри. И двата типа изображение работят ефективно в черно и бяло.

BMP или PNG файловете са по-полезни?

BMP файловете са все по-рядко срещани от PNG файловете. Докато BMP файловете са с високо качество и лесни за редактиране (особено с програми на Microsoft), други типове файлове с изображения станаха по-популярни за редактиране и съхранение. Можете да използвате PNG файлове за висококачествени изображения и малки, опростени дизайни, като освен това те са особено полезни за показване на изображения в интернет.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade