Photoshop

Photoshop

настолен компютър
уеб среда
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

настолен компютър
мобилно
web
Adobe Express

Photoshop Express

мобилно
ОСНОВНО РЕДАКТИРАНЕ НА СНИМКИ
Изрязвайте, обръщайте и изправяйте изображения
Регулирайте светлината и цвета
Прилагайте предварителни настройки и филтри
Премахвайте нежелани обекти
РАЗШИРЕНО РЕДАКТИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНИМКИ
Редактирайте RAW изображения
Премахвайте нежелани обекти с прецизност до най-малкия детайл
Съхранявайте и организирайте снимки
Прилагайте предварителни настройки и редакции на няколко снимки едновременно
Редактирайте определени зони на дадено изображение
 
 
 
 
 
ТВОРЧЕСКИ ДИЗАЙН
Изрязвайте обекти и правете селекции
Комбинирайте и смесвайте изображения на слоеве
Скицирайте и рисувайте
Персонализирайте шаблони и прилагайте стикери, фонове, рамки, текст
Редактирайте видео клипове
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРАНСФОРМАЦИИ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ
Трансформирайте изображения с филтри с изкуствен интелект
Заменяйте небе
Трансформирайте снимките при заснемането им
Създавайте моментни колажи
Прилагайте предварително подготвени творчески ефекти или наслагвания
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩНОСТ
Учете и споделяйте с общността в приложението
 
 ●
 ●
Photoshop

Photoshop

настолен компютър
уеб среда
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

настолен компютър
мобилно
web
Adobe Express

Photoshop Express

мобилно
ОСНОВНО РЕДАКТИРАНЕ НА СНИМКИ
Изрязвайте, обръщайте и изправяйте изображения
Регулирайте светлината и цвета
Прилагайте предварителни настройки и филтри
Премахвайте нежелани обекти

РАЗШИРЕНО РЕДАКТИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНИМКИ

Редактирайте RAW изображения

Премахвайте нежелани обекти с прецизност до най-малкия детайл
Съхранявайте и организирайте снимки
Прилагайте предварителни настройки и редакции на няколко снимки едновременно
Редактирайте определени зони на дадено изображение

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИ ДИЗАЙН
Изрязвайте обекти и правете селекции
Комбинирайте и смесвайте изображения на слоеве
Скицирайте и рисувайте
Персонализирайте шаблони и прилагайте стикери, фонове, рамки, текст
Редактирайте видео клипове

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСФОРМАЦИИ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ
Трансформирайте изображения с филтри с изкуствен интелект
Заменяйте небе
Трансформирайте снимките при заснемането им
Създавайте моментни колажи
Прилагайте предварително подготвени творчески ефекти или наслагвания
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩНОСТ
Учете и споделяйте с общността в приложението