#F5F5F5

Návrh

Soubory DWF

Mnoho návrhářů volí pro sdílení 2D a 3D výkresů formát DWF. Podporuje detailní vektorovou grafiku a text, aniž by jeho soubory dosahovaly velikostí obvyklých pro soubory CAD (Computer Aided Design). Seznamte se s výhodami, nevýhodami a historií souborů DWF a zjistěte, jak je můžete vytvářet a upravovat.

Prozkoumejte Creative Cloud

DWF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co je soubor DWF?

DWF je zkratka pro Design Web Format. Tento formát pomáhá návrhářům a konstruktérům sdílet výkresy CAD, data, grafiku, text a 3D modely v komprimovaném souboru ZIP.

Podobně jako soubory PDF i soubory DWF vynikají přístupností a vysokou úrovní standardizace. Můžete je otevírat, prohlížet a označovat bez specializovaných programů. Můžete si také vybrat, které části návrhu budete sdílet a které ne. To je užitečné v případě důvěrných informací o návrhu, cen a rozpracovaných projektů.

Soubory DWF jsou vektorové. To znamená, že jsou vytvořeny pomocí matematických vzorců, nikoli obrazových bodů. Zobrazují vysokou úroveň detailů při přiblížení i oddálení.

Historie souborů DWF

Formát DWF byl představen pod názvem Drawing Web Format v roce 1995. Jeho účelem bylo umožnit sdílení souborů návrhů (například souborů DWG), které byly dříve dostupné pouze v aplikaci AutoCAD. Soubory DWF byly původně určeny pouze pro výkresy aplikace AutoCAD, ale později byly upraveny i pro další aplikace pro tvorbu návrhů. Na toto širší použití odkazuje aktualizovaný název Design Web Format.

Dnes jsou soubory DWF univerzální pro 2D i 3D výkresy a modely a představují tak praktický nástroj pro spolupráci v různých odvětvích od architektury až po produktový design.

K čemu se soubory DWF používají?

Soubory DWF mají různá specifická použití v různých odvětvích.

Komprese a sdílení výkresů návrhů

Soubory DWF zjednodušují, zmenšují a komprimují soubory CAD, takže je můžete sdílet s lidmi, kteří nemají specializovaný software pro tvorbu návrhů. Tvůrci můžou sdílet v jednom souboru vícestránkové návrhy. V případě potřeby můžou také skrýt některé prvky návrhu.

Otevření a prohlížení výkresů návrhu

Díky souborům DWF si každý uživatel může prohlížet výkresy v otevřeném formátu. Formát DWF obsahuje úplná metadata z původního návrhu a lze do něj také přidávat značky a komentáře. Tato data je poté možné znovu vložit a převést soubor DWF zpět do původního formátu, což je velmi užitečné pro kontrolu a spolupráci.

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

Výhody a nevýhody souborů DWF

Soubory DWF mají mnoho výhod, ale také některé nevýhody, které je třeba před použitím tohoto formátu zvážit.

Výhody souborů DWF

 • Přestože se jedná o menší a jednodušší typ souboru, můžou soubory DWF obsahovat velké množství metadat, písem, barev a obrázků, včetně 3D modelů. Různí uživatelé můžou přidávat komentáře a značky a v případě potřeby znovu zavést původní formát CAD.
 • Na rozdíl od formátu DWG je DWF otevřený formát. Uživatelé můžou soubory otevírat a sdílet, aniž by museli platit licenční poplatky za software CAD.
 • Tvůrci můžou skrýt části návrhu a zobrazit pouze to, co chtějí, aby příjemci viděli.

Nevýhody souborů DWF

Ačkoli jsou soubory DWF mnohem přístupnější než soubory DWG, je k jejich otevření potřeba specifický prohlížeč. Soubor DWF můžete také převést do formátu PDF pomocí aplikace Adobe Acrobat.

Jak otevřít a upravit soubor DWF

Chcete-li otevřít soubor DWF, postupujte podle těchto snadných kroků:

 1. Nainstalujte si kompatibilní program pro otevírání souborů DWF. K tomuto účelu existuje mnoho specifických aplikací.
 2. Rozbalte soubory DWF pomocí speciálního nástroje nebo nástroje předinstalovaného v počítači. Tento postup se liší podle toho, zda používáte systém Windows nebo macOS, ale obecně vyžaduje vytvoření nového umístění souboru na ploše a výběr možnosti Extrahovat vše.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a vyberte položku Otevřít v programu. Vyberte prohlížeč kompatibilní s formátem DWF a otevřete soubor.
 4. Upravte soubor zadáním komentářů a značek.

Jak otevřít a upravit soubor DWF.

Při vytváření souboru DWF v aplikaci AutoCAD postupujte podle následujících kroků:

 1. Uložte soubor DWF.
 2. Klikněte na Výstup > Export do souboru DWF/PDF > Exportovat > DWF.
 3. Do pole Uložit do souboru DWF zadejte název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.

Soubory DWF: časté otázky

Jak převedu soubor DWF na PDF?

Chcete-li převést soubor DWF na PDF, postupujte podle těchto kroků:

 1. Otevřete aplikaci Adobe Acrobat. Klikněte na nabídku Nástroje > Vytvořit PDF.
 2. V nabídce možností vyberte soubor DWF.
 3. Klikněte na Vytvořit. Tím převedete soubor DWF do formátu PDF.
 4. Uložte soubor PDF na plochu nebo do jiného umístění.

Soubor DWF můžete také převést online do formátu PDF pomocí aplikace Adobe Acrobat.

Můžu otevřít soubor DWF v aplikaci Illustrator?

Soubory DWF nejsou aplikací Adobe Illustrator podporovány. Můžete je však převést do kompatibilního formátu, jako je PDF nebo DWG.

Jak převedu DWF do formátu DWG?

Soubor DWF můžete převést do formátu DWG v aplikaci AutoCAD pomocí následujících kroků:

 1. Otevřete aplikaci AutoCAD a vytvořte nový výkres.
 2. Příkazem DWFATTACH (nebo PŘIPOJDWF) připojte soubor DWF.
 3. Exportujte výkres jako PDF a soubor uložte.
 4. Příkazem PDFIMPORT importujte exportovaný soubor.
 5. Po zobrazení výzvy vyberte možnost Importovat soubor PDF jako geometrii AutoCAD.

Jsou soubory DWF rastrové nebo vektorové?

DWF jsou vektorové soubory vytvořené pomocí matematických vzorců a algoritmů. U tohoto typu souboru lze měnit velkost bez ztráty rozlišení. Dalším formátem obrazových souborů jsou rastrové obrázky – ty se skládají z barevných obrazových bodů. Další informace o rozdílech mezi rastrovými a vektorovými soubory.

Jaký je rozdíl mezi formátem DWF a DXF

Ke změně souborů DWG na nové formáty můžete použít formáty DWF i DXF. Formát DXF se však obecně používá ke sdílení informací mezi různými programy CAD.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade