Soubory EPS

Spravujte vektorovou grafiku a připravujte obrázky pro tisk ve vysokém rozlišení pomocí formátu EPS (Encapsulated PostScript), oborovém standardu pro profesionální tisk. Přečtěte si, jako soubory EPS používat a porovnejte je s jinými formáty.

EPS marquee image

Co je soubor EPS?

EPS je vektorový formát souboru, který je často používán k profesionálnímu a vysoce kvalitnímu tisku obrázků. PostScriptové tiskárny a osvitové jednotky obvykle používají EPS k tvorbě velkých, detailních obrázků, například reklamních billboardů, velkých plakátů a poutavých marketingových materiálů.

Soubory EPS dále:

 • Obsahují bitmapová data zachovávající individuální kódování barev a velikostí. To znamená, že si obrázek zachová své rozlišení bez ohledu na měřítko.
 • Používají je ilustrátoři a grafici v nástrojích, jako je Adobe Illustrator.
 • Nabízejí zpětnou kompatibilitu a jsou jedním z nejběžnějších formátů používaných profesionálními tiskárnami.

Historie souborů EPS

Společnost Adobe vytvořila formát Encapsulated PostScript koncem 80. let 20. století, což z něj činí jeden z prvních dostupných obrazových souborů pro tvorbu návrhů. Formát byl navržen za účelem jednoduššího začlenění obrázků a ilustrací do převážně textových výtvorů. Soubor ve formátu EPS se také mohl před tiskem zobrazit v náhledu, což dříve nebylo možné.

Formát EPS se stal jedním z oborových standardů pro profesionální tiskárny. Je kompatibilní s většinou špičkového tiskového hardwaru a osvitových jednotek. I když se technologie EPS používá dodnes, byla z velké části nahrazena nativními formáty souborů.

Protože soubory EPS obsahují data specifická pro obrázek, jsou vhodným formátem pro grafiku, kterou je třeba škálovat.

K čemu se soubory EPS používají?

Soubory EPS mají řadu využití při tvorbě návrhů a tisku grafiky.

Starší formát

Ačkoli byly soubory EPS překonány modernějšími formáty souborů, jako je PDF, stále plní funkci staršího formátu kompatibilního téměř se všemi systémy a softwarem.

Tisk

Soubory EPS jsou často používány profesionálními tiskárnami pro velkoplošné tiskové úlohy. Díky zpětné kompatibilitě je tento formát vhodný pro širokou škálu tiskáren – včetně těch, které mohou mít problémy s modernější formáty, jako je PDF. Počítačem řízené plottery můžou také využívat data EPS k jednoduššímu detailnímu vykreslování.

Billboardy

Díky jednotlivým obrazovým datům uchovávaných ve vektorových souborech si soubory EPS zachovávají rozlišení bez ohledu na měřítko. Formát EPS je tak ideální pro velkoformátové obrázky, jako jsou billboardy a další velkoplošné marketingové materiály.

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

Výhody a nevýhody souborů EPS

Stejně jako většina formátů souborů se i EPS využívá k různým účelům. Toto jsou hlavní výhody a nevýhody formátu EPS:

Výhody souborů EPS

 • Formát EPS je ideální pro škálování obrázků. Uchovávaná obrazová data zajišťují, že rozlišení zůstane vysoké i při roztažení nebo zvětšení do větších rozměrů.
 • Soubory EPS využívají bezztrátovou kompresi. Díky tomu zůstane kvalita obrázku vysoká i při zmenšení souboru.
 • Většina moderních profesionálních tiskáren si se soubory EPS bez problémů poradí, které tak díky tomu představují univerzální volbu pro větší tiskové úlohy.

Nevýhody souborů EPS

 • Soubory EPS se skládají z matematických dat, která určují, jak bude obrázek vypadat v náhledu miniatury. Konfigurace nastavení obrázku před vytvořením souboru EPS může být časově náročné, což není vždy vhodné pro prostředí vyžadující rychlé postupy.
 • Poté co soubor uložíte ve formátu EPS, již jej nelze upravovat. Pokud zjistíte nějaké chyby a budete chtít provést úpravy, budete se muset vrátit k původnímu souboru návrhu a provést změny před opětovným uložením souboru EPS.
 • K otevření souborů EPS je nutný specializovaný software. K prohlížení a úpravám obrázků EPS budete potřebovat aplikaci, jako je Adobe Illustrator.

Jak otevřít a upravit soubor EPS

Obrázek EPS obrázek se skládá z bitmapových informací a vektorových dat. Ve vhodném softwaru lze upravovat pouze vektorová data.

Vytvoření souboru EPS:

 1. Po dokončení návrhu obrázku v aplikaci Illustrator nebo podobném programu přejděte do nabídky Soubor.
 2. Klikněte na příkaz Exportovat.
 3. Zvolte Exportovat jako EPS.
 4. Zadejte, kam chcete dokument uložit.
 5. Po zobrazení výzvy vyberte stránky v rozsahu, který chcete exportovat.
 6. Nastavte libovolné další volby.
 7. Ujistěte se, že se grafika nachází uvnitř ohraničení obrázku nebo oblasti oříznutí stránky.
 8. Klikněte na příkaz Exportovat.

K úpravám souborů EPS potřebujete specializovaný software, například Adobe Illustrator.

Soubory EPS: časté otázky

Je formát PDF lepší než EPS?

Soubory PDF lze upravovat ve více operačních systémech, nabízí také větší kompatibilitu. Pokud však používáte starší tiskové stroje, můžou být soubory EPS vhodnější.

Můžu otevřít soubor EPS v aplikaci Photoshop?

Soubory EPS lze otevírat v aplikaci Photoshop, ale obrázky budou rastrované, takže je nebude možné upravovat.

Otevírají se soubory EPS na počítači Mac automaticky?

Zařízení se systémem macOS mají integrovanou funkci, díky níž na nich lze otevírat soubory EPS bez nutnosti instalace dalšího softwarového balíku. Na zařízeních se systémem Windows je k tomu nutný specializovaný software.

Je formát EPS zastaralý a nepoužívaný?

Soubory EPS mají stále své využití. Jejich zpětná kompatibilita z nich činí dobrou záložní volbu pro profesionální tiskové úlohy. Pro grafiky jsou však užitečnější soubory AI (Adobe Illustrator).

Který formát je lepší: SVG nebo EPS?

Soubory SVG jsou obecně vhodnější pro navrhování webových stránek a tvorbu infografiky a obrázků. Nenabízejí však tak působivé tiskové rozlišení jako soubory EPS. Před výběrem typu obrazového souboru je vhodné zvážit, jaký bude konečný výstup.

Další informace o typech souborů, které jsou podobné souborům EPS

PNG file image

Soubory PNG

Seznamte se se soubory PNG a zjistěte, jak tento obrazový formát používat.

JPEG file image

Soubory JPEG

Prozkoumejte historii souboru JPEG a zjistěte, k čemu můžete tento oblíbený formát používat.

TIFF file image

Soubory TIFF

Přečtěte si informace o souborech TIFF a o vhodných způsobech jejich využití.

GIF file image

Soubory GIF

Seznamte se se podrobněji se soubory GIF, oblíbeným formátem pro krátká videa.

Porovnání formátů EPS s dalšími typy souborů

EPS vs SVG file image

EPS vs. SVG

Přečtěte si vzájemné porovnání těchto dvou oblíbených formátů vektorových souborů.

AI vs EPS file image

AI vs. EPS

Porovnejte tyto dva typy souborů z hlediska ukládání a sdílení vysoce kvalitních ilustrací.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator