NASTUPUJÍCÍ TECHNOLOGIE

Metaverza a další sdílená imerzivní prostředí

„V digitálním světě stále častěji děláme věci, které jsme dřív dělali jen ve fyzickém světě. Probíhající konverzace ohledně metaverz odráží fakt, že hranice mezi tím, co lidé dělají ve fyzickém a virtuálním světě, se postupně stírá.“

Shantanu Narayen

Výkonný ředitel, Adobe 

„V digitálním světě stále častěji děláme věci, které jsme dřív dělali jen ve fyzickém světě. Probíhající konverzace ohledně metaverz odráží fakt, že hranice mezi tím, co lidé dělají ve fyzickém a virtuálním světě, se postupně stírá.“

Shantanu Narayen

Výkonný ředitel, Adobe 

Shrnutí

Metaverza a další sdílená imerzivní prostředí představují novou vlnu digitální interakce. Tato imerzivní prostředí budou zahrnovat metaverza – bohatá, trvalá, sdílená interaktivní prostředí se spoluprací a společnou tvorbou, jakož i s plně funkčními sdílenými ekonomikami – společně s dalšími prostředími zacílenými na nakupování, školení v zaměstnání, hraní her, vzdělávání, vzdálené schůzky, kulturní zážitky a další.

Pojem „metaverzum“ zahrnuje mnoho různých úrovní a klíčové role v této oblasti hraje celá řada společností.

Produkty Adobe se už dnes používají k tvorbě imerzivních prostředí a naše role bude stále významnější. Naše produkty pro vytváření 3D a imerzivního kolaborativního obsahu, jako jsou Adobe Substance 3D a Adobe Aero, představují aktuální špičku v oboru tvorby imerzivních prostředí, včetně her, imerzivního obchodu a rozšířené reality. Díky našim inovacím mají tvůrci a firmy větší možnosti a 3D a imerzivní tvorba jsou přístupné pro každého.

Sdílená imerzivní prostředí vyžadují nové, inovativní metody obchodování, marketingu, poskytování obsahu, analytiky a personalizace. Tyto služby nabízejí nástroje Adobe pro digitální prostředí.

Nastal čas, aby se na metaverza připravily firmy. Příprava na metaverza vyžaduje závazek k demokratizaci úplně všeho, od vytváření obsahu až po vývoj a poskytování zákaznických cest. Společnost Adobe může firmám a tvůrcům pomoct s definováním a jasným artikulováním sdílené vize, kterou přinesou do metaverza. Inteligentní společnosti by se měly pustit do vytváření 3D a imerzivního obsahu. Pomůže jim to připravit se na budoucí imerzivní prostředí – a zároveň ještě dnes vylepšit, urychlit a zlevnit pracovní postupy při návrhu produktů, marketingu a elektronickém obchodování.

Virtuální díla a zboží – od umění přes oblečení až po doplňky – budou důležitou součástí sdílených imerzivních prostředí. Zajištění jejich autentičnosti bude hrát zásadní roli. Spolupráce společnosti Adobe s iniciativou Content Authenticity Initiative (CAI) pomůže zajistit, aby spotřebitelé mohli vysledovat původ virtuálních výtvorů včetně toho, jak byly upravovány. Úsilí iniciativy CAI také podpoří digitální umělce, aby za svou práci dostali příslušné uznání.

ČÁST PRVNÍ

Co jsou imerzivní prostředí?

Imerzivní prostředí vás vtáhne do digitálně vytvořeného, často trojrozměrného světa. Mnohá sdílená imerzivní prostředí vám umožní manipulovat a interagovat s virtuálními objekty a s dalšími návštěvníky. O konceptu metaverza, který možná vzbuzuje až přehnaná očekávání, se hodně diskutuje, ovšem my věříme, že bude existovat nejen mnoho metaverz, ale také mnoho dalších druhů sdílených imerzivních prostředí.

Některá imerzivní prostředí budou poskytována prostřednictvím virtuální reality a návštěvníka plně obklopí. Jiná budou poskytována prostřednictvím rozšířené reality a bude se v nich prolínat virtuální prostředí s fyzickým světem. A další budou poskytována prostřednictvím webu a dalších platforem.

Metaverza jsou jedinečným typem imerzivních prostředí, která jsou trvalá a sdílená. Přinášejí rozsáhlý virtuální svět, kde můžete interagovat s jinými lidmi, kteří od vás můžou být stovky kilometrů daleko. Ekonomiky v metaverzu jsou také živé, trvalé a sdílené.

Metaverza a sdílená imerzivní prostředí umožňují zcela nové typy spolupráce a společné tvorby a otevírají nové cesty pro interakci mezi firmami a zákazníky. To může být přínosné v mnoha oblastech, od vzdálených spolupracovníků vyvíjejících společně nový produkt ve virtuálním designovém studiu až po zákazníky, kteří si přizpůsobí bundu nebo kalhoty podle svých představ a pak přesně uvidí, jak bude oblečení vypadat na avatarovi s jejich velikostí a proporcemi.

Kromě metaverz bude existovat mnoho dalších typů imerzivních prostředí, například:

 • Nákupní prostředí s rozšířenou realitou, které zákazníkům pomůže s rozhodováním tím, že jim ukáže 3D obrazy virtuálního zboží ve fyzickém světě.
 • Pracovní školení ve virtuální realitě, které novým zaměstnancům pomůže naučit se složité úkony.
 • Imerzivní virtuální muzeum, ve kterém bude k vidění mnohem větší část sbírek muzea, než by šla vystavit fyzicky.

V některých imerzivních prostředích budou hrát důležitou roli digitální umění a virtuální majetek, které lidem v tomto novém prostoru pomůžou vyjádřit jejich osobnost a pocity. Metaverzum navíc návštěvníkům přinese zcela nové vnímání textur a hmatových podnětů. Rostoucí trh s digitálními soubory představuje významnou novou příležitost pro lidi živící se tvorbou.

ČÁST DRUHÁ 

Hodnoty společnosti Adobe

Při práci v imerzivních prostředích společnost Adobe uplatňuje své dlouhodobé hodnoty, mezi něž patří podpora otevřených standardů, jako je PDF, abychom dali prostor pro nepřetržitý tok nápadů, naše poslání umožnit tvorbu všem a změnit svět prostřednictvím digitálních zážitků a naše intenzivní podpora toho, aby měli kreativní umělci prospěch ze své práce.

Tyto hodnoty se v imerzivních prostředích uplatňují následujícími způsoby:

Podporujeme otevřené standardy a platformy. Věříme, že imerzivní prostředí budou pro návštěvníky, tvůrce i firmy nejlépe fungovat, pokud bude k tvorbě zážitků využívána společná sada otevřených standardů, díky kterým budou všichni vědět, co můžou očekávat. Podporujeme a podílíme se na vývoji špičkových standardů pro imerzivní prostředí, včetně USD (Universal Scene Description), jednoho z předních 3D/imerzivních formátů souborů pro tvorbu obsahu, a glTF (Graphics Language Transmission Format), standardního formátu souborů pro trojrozměrné scény a modely. Tvůrci a firmy by měli mít možnost vytvářet a spoluvytvářet obsah jednou a následně ho distribuovat kdekoli.

3D a imerzivní tvorba by měla být dostupná pro všechny. Imerzivní prostředí se téměř jistě stanou dominantní formou interakce a z konverzace by nikdo neměl být vynechán. Společnost Adobe se zavazuje poskytovat kreativní nástroje pro tvorbu 3D a imerzivního obsahu, které umožní komukoli vyjádřit svůj pohled na věc. Budeme také dodávat nástroje, které lidem umožní spolupracovat a společně vytvářet obsah pro metaverza a další sdílená imerzivní prostředí i přímo v nich.

Snažíme se napomáhat tomu, aby z imerzivních prostředí měli užitek tvůrci, komunikátoři, nezávislí profesionálové i firmy všech velikostí. Posláním společnosti Adobe je měnit svět prostřednictvím digitálních zážitků a věříme, že imerzivní technologie přinesou nové a bohaté možnosti interakce mezi jednotlivci a firmami. Snažíme se pomáhat s poskytováním a optimalizací těchto nových možností.

Původ virtuálních výtvorů, včetně toho, jak bylo dílo vytvořeno, by měl být jasný pro všechny. Trh s virtuálními výtvory představuje důležitý nový způsob, jakým můžou umělci profitovat ze své práce a spotřebitelé podporovat tvůrce, které obdivují. Tento trh bude vzkvétat jenom v případě, že bude jistota o původu obchodovaných děl.

ČÁST TŘETÍ 

Role společnosti Adobe

V oblasti tvorby obsahu

 • Brzy uvedeme na trh aplikaci Modeler, která umožní modelovat 3D objekty pomocí rozhraní, ve kterém se kombinují přirozená, plynulá gesta ve virtuální realitě s přesností počítačového rozhraní.
 • Pracujeme na inovacích, které usnadní spolupráci 3D umělcům. 
 • Vyvíjíme sofistikované nové funkce pro tvorbu 3D obsahu, které kreativním lidem umožní zcela změnit způsob, jakým tvoří v nových 3D a imerzivních světech, a dělat věci, které byly dříve nepředstavitelné. 
 • Aplikace Aero pomůže kreativcům a firmám vytvářet a distribuovat interaktivní prostředí s rozšířenou realitou na různých mobilních platformách.
 • Pracujeme na demokratizaci 3D tvorby a vyvíjíme dostupné nástroje, jejichž pomocí by mohl každý vyjádřit své myšlenky a pracovat s dalšími lidmi na společné tvorbě, včetně tvorby přímo ve sdíleném imerzivním prostředí.

Společnost Adobe je v dnešní době lídrem v oblasti poskytování digitálních zážitků a služeb napříč různými kanály a nadále budeme důvěryhodným partnerem i během dalšího vývoje těchto kanálů. Budeme poskytovat klíčové funkce potřebné k vytváření sdílených imerzivních prostředí.

V oblasti obchodu

 • Podniky po celém světě v současnosti důvěřují společnosti Adobe jako zprostředkovateli obchodních prostředí a služeb, jakož i marketingových kampaní, které je podporují. 
 • V souvislosti s vývojem internetu a vznikem imerzivnějších prostředí bude obchod klíčovým prvkem. Vlastnictví artefaktů, avatarů, a dokonce i nemovitostí bude více distribuované. Nakupování, prodávání, směny a předvádění těchto položek budou probíhat s podporou služby Adobe Experience Cloud, včetně funkcí platformy Adobe Commerce.

V oblasti poskytování digitálních zážitků

 • Adobe Experience Manager (AEM) je špičkové řešení pro poskytování digitálních zážitků a správu datových zdrojů pro všechny typy digitálních médií. AEM se bude vyvíjet tak, aby se stal centrálním bodem pro správu datových zdrojů, interakci, spolupráci a spoluvytváření. 
 • Adobe Workfront umožňuje tvůrcům snadno spojit světy kreativity, správy datových zdrojů a distribuce přes AEM. 
 • AEM a Workfront poskytují funkce, které se stanou nedílnou součástí budoucích snah našich zákazníků v oblasti vytváření škálovatelných imerzivních prostředí, jež využívají 3D zdroje a artefakty, ať už byly vyvinuty v rámci společnosti, nebo mimo ni. Pro firmy vstupující na pole metaverz se Workfront stává novou imerzivní „kanceláří“, kde probíhá společná tvorba.

Na trhu s virtuálními zdroji

Spolupráce společnosti Adobe s partnery v oboru v rámci iniciativy CAI přinese vyšší transparentnost ohledně virtuálních výtvorů. Tato spolupráce s partnery je při správě obsahu nesmírně důležitá. Lidé budou chtít v imerzivních prostředích vyjadřovat svou osobnost prostřednictvím digitálního majetku, který si obléknou nebo ukážou. V mnoha případech budou chtít mít osobní spojení se svým virtuálním majetkem a budou u svých děl požadovat možnost vysledovat tvůrce, aby mu mohli příslušným způsobem vyjádřit obdiv. 

Naše spolupráce s iniciativou CAI přinese lepší přehled o tom, jak virtuální díla vznikají, včetně informací o digitálních umělcích, kteří se na vzniku podíleli. 

Naše nástroje vylepší možnosti společností a jednotlivců, kteří se rozhodnou vstoupit na trh s digitálními zdroji. Mnoho z těchto zdrojů se vytváří pomocí produktů Adobe, včetně aplikací Photoshop, Illustrator a Substance 3D. Webová služba Behance pomůže tvůrcům předvést jejich digitální zdroje v rámci jejich profilů. A aplikace v rámci naší služby Experience Cloud pomůžou společnostem nastavit správné schvalovací a pracovní procesy pro datové zdroje a sdílet tyto zdroje s celým světem.

ČÁST ČTVRTÁ 

Jak se firmy můžou připravit na metaverza

Pokud chcete být připraveni na metaverza, začněte s vytvářením 3D a imerzivního obsahu co nejdříve, abyste později nemuseli dohánět ztrátu. Připravíte tak svoji firmu na imerzivní budoucnost, ale bude to mít výrazný přínos i v současnosti. Značky mohou začít tím, že si vytvoří jasně formulovanou strategii svého zapojení do metaverza, včetně typů pohlcujících zážitků a obsahu, který chtějí vytvářet. Využijte své hluboké znalosti zákazníků a trhu a najděte způsoby, jak v tomto rychle se rozvíjejícím digitálním prostoru vytvářet hodnoty pro své zákazníky. 

Tyto dovednosti můžete využít už dnes k výraznému zefektivnění pracovních postupů pro návrh produktů a marketing. Zároveň tak získáte technické znalosti potřebné k tomu, abyste co nejlépe využili metaverzum, až se stane každodenní realitou.

Dnešní výhody

Inteligentní společnosti v současnosti využívají 3D design k urychlení návrhu produktů a vývoje datových zdrojů pro marketing a elektronické obchodování.

Návrh produktů: Tvorba ve 3D může při vývoji produktů ušetřit týdny nebo měsíce práce. Výrazně snižuje potřebu vytvářet a přepravovat fyzické prototypy a umožňuje společnostem testovat poptávku po produktu prostřednictvím sociálních kanálů ještě předtím, než vůbec vyrobí fyzickou verzi návrhu.

Datové zdroje pro marketing a elektronické obchodování: Vykreslování snímků pro marketing a elektronické obchodování pomocí 3D kreativního softwaru je levnější, rychlejší, udržitelnější a kreativnější než focení snímků v ateliéru. S jednou sadou vykreslených snímků produktu můžete snadno změnit pozadí a přizpůsobit snímky pro různé kultury a platformy. A pokud v návrhu produktu uděláte nějaká vylepšení, můžete tyto změny provést ve svých snímcích během několika minut v softwaru, zatímco dostat tým uměleckých a technických pracovníků zpátky do fotografického ateliéru by zabralo dny nebo týdny.

Budoucí výhody

Vytváření 3D a imerzivního obsahu pomáhá společnostem připravit se na imerzivní budoucnost několika způsoby.

Svoboda pro experimenty: Zítřejší imerzivní prostředí vyrostou z tisíců krátkodobých experimentů a partnerství mezi firmami. Mnohé z těchto příležitostí se vynoří rychle a nečekaně a možnost flexibilního testování a iterování ve 3D firmám výrazně usnadní, aby se zapojily a zjistily, co bude a co nebude fungovat.

Knihovna datových zdrojů: S tím, jak se imerzivní prostředí budou stávat stále běžnějším fenoménem, se firmy, které už budou mít vytvořené bohaté knihovny 3D datových zdrojů pro všechny své produkty, budou moct okamžitě plně zapojit a získají výhodu průkopnického postavení.

Posilování dovedností: Tvorba pro 3D a imerzivní platformy vyžaduje nové dovednosti, talenty, nástroje a pracovní postupy. Když teď začnete tvořit ve 3D, začnete tím posilovat dovednosti a učit se věci, které budete potřebovat k úspěchu ve 3D a imerzivních prostředích.

Právě teď je také vhodný čas na to, aby se firmy zamyslely, jak můžou metaverza a další sdílené imerzivní platformy prohloubit jejich vztahy se zákazníky. Jak můžete využít obklopující povahu metaverza k tomu, abyste přilákali zákazníky do světa svých produktů – a jak jim ukážete, že tyto produkty dobře zapadají do jejich vlastního světa? Jak můžete zaujmout zákazníky a nabídnout jim příležitosti, aby se podíleli na vytvoření produktu, který bude dokonalý a přizpůsobený přesně podle jejich představ? Metaverzum zásadně změní způsob, jakým firmy oslovují a motivují zákazníky – a právě teď je vhodný čas na naplánování způsobů, jak toto médium změní zákaznické dojmy.

logo adobe

Předveďte se celému metaverzu

Chcete-li být připraveni na metaverzum, musíte se už teď rozhodnout, jakou roli chcete v této působivé realitě hrát – a pak si osvojit dovednosti a vytvořit digitální datové zdroje, které vám umožní rychle se stát její součástí.

Učiňte první krok a seznamte se s našimi zdroji pro metaverzum.

Chcete-li být připraveni na metaverzum, musíte se už teď rozhodnout, jakou roli chcete v této působivé realitě hrát – a pak si osvojit dovednosti a vytvořit digitální datové zdroje, které vám umožní rychle se stát její součástí. Učiňte první krok a seznamte se s našimi zdroji pro metaverzum.

zpráva white paper

Zjistěte, jak společnost Adobe vytváří nástroje, které vytvoří metaverzum – a jak se na tuto novou realitu můžete připravit.

video

Podívejte se, jak se vedoucí představitelé společnosti Adobe dělí o své postřehy a názory na metaverzum.

produkt

Seznamte se s nástroji Adobe pro 3D a rozšířenou realitu, které můžete použít k tvorbě působivých zážitků.