Měli jsme plné ruce práce

S aplikací Photoshop CC budete mít vždy přístup k novým funkcím hned po jejich vydání.

Photoshop CC

Přepracovaná funkce Výplň podle obsahu

Obrazové body, které chcete použít ve svých výplních, můžete nyní vybírat na nové vyhrazené pracovní ploše. Díky technologii Adobe Sensei můžete zdrojové obrazové body zrcadlit, otáčet a měnit jejich velikost. Výplně můžete vytvářet na samostatných vrstvách a zachovat tak původní obrázky.

Snadné maskování s nástrojem Rámeček

Převádějte tvary nebo text na rámečky, které můžete používat jako zástupné znaky nebo je vyplňovat obrázky. Obrázek můžete snadno nahradit tak, že do rámečku přetáhnete jiný obrázek, jehož velikost se automaticky přizpůsobí.

Vícenásobné vrácení zpět

Stisknutím kláves Command+Z se při úpravách můžete vrátit o několik kroků zpět, podobně jako v jiných aplikacích Creative Cloud.

Vylepšené používání

Nyní můžete skrýt referenční bod, zahájit úpravy textu poklikáním na plátno a rychleji a efektivněji zadávat nebo oříznout, transformovat a umístit text pomocí automatického potvrzení. Photoshop navíc ve výchozím nastavení transformuje vrstvy obrazových bodů a textové vrstvy proporcionálně a má vylepšenou ochranu proti neúmyslnému přesunutí panelů.

Živé náhledy režimu prolnutí

Už žádné pochybnosti, jaký režim prolnutí použít. Jednoduše procházejte různé možnosti a podívejte se, jak vypadají na vašem obrázku.

Režim symetrie

Kreslete štětci dokonale symetrické vzory, včetně křivek. V režimu symetrie můžete definovat osu nebo osy a poté si vybrat z přednastavených typů symetrie, včetně kruhové, radiální, spirálové a mandalové.

Barevné kolo

Vizualizujte si barevné spektrum a snadno si vyberte doplňkové barvy.

Domovská obrazovka

Domovská stránka aplikace Photoshop vám usnadní zahájení práce. Naleznete na ní informace o nových funkcích, máte zde přístup k výukovému obsahu a možnost přecházet do otevřených dokumentů.

Vylepšená výuka v aplikaci

Při práci s výukovými programy můžete využívat vlastní soubory a získat tak požadovaný vzhled za kratší dobu.

Nejčastější požadavky zákazníků

Plníme vaše přání. Nyní můžete distribuovat mezery mezi objekty, používat jednoduché matematické operace v polích, do kterých lze zadávat číselné hodnoty, zobrazovat konce dlouhých názvů vrstev a vyhledávat japonská písma pomocí funkcí porovnávajících podobnost písem.

Předvolby velikosti uživatelského rozhraní

Získejte větší kontrolu při změně velikosti uživatelského rozhraní aplikace Photoshop a upravujte ho nezávisle na ostatních aplikacích, abyste získali správnou velikost písma.

Vylepšená funkce Exportovat jako

Uživatelské rozhraní funkce Exportovat jako se nyní načítá rychleji a je přehlednější a jednodušší. Navíc si můžete zobrazit náhled několika návrhových ploch najednou.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Zobrazení Překlopit dokument, které umožňuje horizontální převrácení plátna, textový režim Lorem Ipsum pro rychlé umisťování vzorového textu a upravitelné klávesové zkratky pro pracovní plochu Vybrat a maskovat.

Photoshop CC

Vybrat objekt

Nová funkce Vybrat objekt umožňuje vybrat významné objekty na snímku jediným kliknutím. Výběr můžete doladit pomocí nástrojů pro výběr nebo v pracovní ploše Vybrat a maskovat.

Vylepšená podpora monitorů s vysokým rozlišením

Aplikace Photoshop nyní podporuje různá rozlišení pro jednotlivé monitory s vysokým rozlišením. K dispozici jsou i další možnosti, díky nimž si můžete nastavit velikost ovládacích prvků uživatelského rozhraní přesně podle svých potřeb. Pouze pro systém Windows 10 Creator a novější verze.

Vylepšení funkce Vybrat a maskovat

Posuvník možnosti Očištění – barvy nyní umožňuje snadněji nastavit úroveň očištění použitou na snímcích.

Lepší integrace se zařízením Microsoft Dial

Se zařízením Microsoft Dial můžete přímo během malování snadno upravovat různé parametry štětce, včetně velikosti, průhlednosti a dalších nastavení.

Photoshop CC

Lepší uspořádání štětců

Štětce si můžete uspořádat a uložit v pořadí, jaké vám vyhovuje. Přetáhnutím změňte uspořádání, vytvářejte složky a podsložky, nastavte měřítko náhledu tahů štětce, přepínejte mezi novými režimy zobrazení a ukládejte přednastavené štětce se zadanou průhledností, hustotou, režimem prolnutí a barvou.

Vylepšení výkonu štětců

Nenechte se brzdit pomalými štětci. Kratší reakční doba je obzvláště patrná při práci na velkých dokumentech s velkými štětci.

Přístup k fotografiím z aplikace Lightroom

Přímo v aplikaci Photoshop nyní máte prostřednictvím hledání nebo z úvodní obrazovky přístup ke svým fotografiím z aplikace Lightroom CC uloženým v cloudu. Díky hlubší integraci mezi všemi počítačovými a mobilními aplikacemi služby Adobe Creative Cloud pro digitální fotografii jsou vaše fotografie synchronizované a dostupné, ať jste kdekoli.

Vyhlazování tahů štětce

Dodejte svým obrázkům rychleji elegantnější vzhled pomocí nového algoritmu vyhlazování. Úpravou míry vyhlazení kreslete čistší čáry, a to i při použití myši. Tato funkce je k dispozici v pruhu možností nástroje, kde naleznete také možnosti pro úpravu hustoty a průhlednosti.

Exkluzivní štětce od Kyla T. Webstera

Mějte přístup k více než 1 000 štětcům, jejichž autorem je oceňovaný ilustrátor Kyle T. Webster. K dispozici výlučně v aplikaci Photoshop.
Další informace ›

Variabilní písma

Nová technologie písma od společností Adobe, Apple, Google a Microsoft vám umožňuje definovat variace v rámci každého podporovaného písma pro tloušťku, výšku, sklon a další vlastnosti.
Jak to funguje ›

Nabídka Rychlé sdílení

Sdílejte sloučenou kopii vašeho díla e-mailem, zprávou SMS, na sociálních sítích a dalšími způsoby. Tato funkce využívá nativní způsoby sdílení v operačních systémech, včetně již ověřených služeb.
Podívejte se, jak to funguje ›

Nástroj Pero se zakřivením

Díky technologii Adobe Sensei můžete vytvářet cesty rychleji, přirozeněji a přesněji. Vytvářejte segmenty přímo tažením místo změn táhel Bézierovy křivky, podobně jako s nástrojem Zakřivení v aplikaci Adobe Illustrator CC. Pouhým poklikáním přepínejte mezi typy bodů.
Podívejte se, jak to funguje ›

Vlastní barvy a tloušťky cest

Vylepšete vzhled cest. Zlepšete jejich viditelnost volbou vhodné barvy a tloušťky čar.

Uspořádání vrstev po skupinách

Kopírujte a vkládejte více vrstev ve skupinách se zachováním stejného pořadí a umístění a neztrácejte čas jejich přetahováním a úpravou pořadí. Kopírujte vrstvy do schránky a v aplikaci Photoshop je vkládejte na požadované místo ve vašem panelu, v rámci dokumentu a mezi různými dokumenty.

Vylepšené nápovědy

Získávejte informace o různých nástrojích přímo v aplikaci Photoshop. Stačí umístit kurzor nad požadovaný nástroj a prohlédnout si zobrazené dynamické informace.

Pracovní postupy pro 360° panorámata

Upravujte a exportujte 360° panorámata. Photoshop zachová důležitá metadata potřebná pro práci s prohlížeči třetích stran. Obrázky si také můžete posouvat a přibližovat uvnitř sférického pracovního prostoru a získat tak realistický náhled.

Vylepšení panelu Vlastnosti

Udržujte si lepší přehled o podrobnostech položek ze služby Adobe Stock zobrazením názvu a stavu licence. Prohlížejte si obrázky a vyhledávejte podobné obrázky na webu služby Adobe Stock. Upravujte vlastnosti textu s vybranými více vrstvami, měňte proklad a provádějte další akce.

Podpora zařízení Microsoft Dial

Díky nativní podpoře zařízení Microsoft Dial nyní můžete rychle přistupovat k důležitým ovládacím prvkům bez použití myši. Nastavujte parametry štětců, včetně velikosti, tvrdosti, průhlednosti, hustoty a vyhlazení.

Vkládání prostého textu

Nyní můžete vkládat text bez formátování. Po vložení textu tak již nemusíte ztrácet čas změnou formátování.

Import mapy hloubky z formátu HEIF

Photoshop nyní podporuje formát HEIF (High Efficiency Image File), který je podporován společností Apple v systémech macOS 10.13 a iOS 11. Nyní můžete využívat informace o hloubce poskytované zařízením iPhone 7 Plus a novějšími zařízeními a pomocí filtru Rozostření objektivu můžete pracovat s ohniskovou vzdáleností.

Vylepšení funkce Vybrat a maskovat

Vylepšení algoritmu a výkonu vám umožní dosáhnout přesnějších a realističtějších výsledků, zejména v případech, kdy jsou použity podobné barvy popředí a pozadí. Mezi další vylepšení výkonu a použitelnosti patří rychlejší funkce Rychlá maska a intuitivnější nastavení režimu zobrazení.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Vylepšení výkonu a stability, rychlejší ukládání velkých souborů, lepší rozpoznávání tváří nástrojem Zkapalnění tváří, lepší oříznutí podle obsahu a výplň podle obsahu na okrajích a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2017.0.1)

Podpora panelu Touch Bar pro MacBook Pro

Získejte okamžitý přístup k oblíbeným nástrojům na novém notebooku MacBook Pro. Pouhým dotykem můžete vybírat a používat příkazy Photoshopu nebo měnit režimy prolnutí či barvy.

Photoshop CC (2017)

Vyhledávání v aplikaci

Nový snadno přístupný panel hledání vám umožní přímo z aplikace rychle prohledávat nástroje, panely a nabídky aplikace Photoshop, soubory ze služby Adobe Stock, obsah nápovědy a výukové lekce.

Užší integrace s aplikací Adobe XD

Kopírujte elementy SVG do schránky a snadno vkládejte designové zdroje aplikace Photoshop do aplikace Adobe Experience Design CC (Beta).

Možnosti rychlejšího zahájení práce

K rychlému zahájení projektů využijte snadno přístupná přednastavení a šablony služby Adobe Stock dostupné v nabídce Soubor > Nový.

Šablony a hledání ve službě Adobe Stock

Adobe Stock nyní obsahuje integrované šablony, které vám pomohou rychle vytvářet návrhy. Můžete také přetáhnou výsledky vyhledávání ve službě Adobe z panelu Knihovny přímo na plátno a ihned je použít ve svém návrhu. Po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek ze služby Stock můžete provést vizuální hledání podobných obrázků.
Jak to funguje ›

Vylepšený panel Vlastnosti

Na panelu Vlastnosti se nyní zobrazují informace o běžných typech vrstev a dokumentu, což usnadňuje provádění přesných úprav.

Podpora písem SVG OpenType

Z nabídky Písmo v aplikaci Photoshop máte přístup ke všem písmům SVG nainstalovaným ve vašem systému. Písma SVG podporují více barev a přechodů, což se velmi hodí pro responzivní design. Tato písma mohou být rastrová nebo vektorová.

Nové možnosti knihoven Creative Cloud

Knihovny v aplikaci Photoshop nyní podporují šablony Adobe Stock. Byla aktualizována možnost Odeslat odkaz, takže nyní k veřejné knihovně můžete udělit uživateli přístup pouze pro čtení. Pokud sledujete knihovnu, zobrazí se na vašem panelu Knihovna a automaticky se aktualizuje.

Vylepšení Creative Cloud zdrojů

Archivujte a obnovujte všechny datové zdroje, které jste si uložili ve službě Creative Cloud, včetně souborů v knihovnách Creative Cloud a datových zdrojů vytvořených v počítačových i mobilních aplikacích.

Podpora služby Typekit

Nyní můžete nakupovat písma od špičkových tvůrců a používat je ve svých projektech Photoshop. Služba Typekit využívá synchronizaci písem a webové technologie, díky nimž můžete zakoupená písma používat kdekoli.

Lepší celkový výkon

Díky vylepšenému výkonu, včetně rychlejšího nástroje Zkapalnění, nyní Photoshop funguje mnohem efektivněji.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Možnost nezávislého nastavení levého a pravého oka v nástroji Zkapalnění tváří, vylepšené uživatelské prostředí funkce Srovnání písem a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2015.5)

Lepší spolupráce s knihovnami

Spravujte zdroje uložené v knihovnách Creative Cloud určených jen pro čtení, odkud si je členové týmu budou moct otevřít, aniž by je mohli měnit nebo mazat.

Aktualizovaný panel Knihovny

Díky filtrovanému hledání ve službě najdete potřebné zdroje rychleji, zatímco nové ikony vám usnadní rozpoznávání licencovaných souborů.

Pracovní prostor pro výběr a maskování

Tento nový specializovaný pracovní prostor umožňuje provádět rychlé výběry a maskovat je snáze než doposud. Pomocí nástrojů, jako je Štětec zpřesnění okrajů, můžete přesně oddělovat prvky na popředí od pozadí.
Jak to funguje ›

Zrychlení každodenních úkolů

Photoshop CC otevírá dokumenty rychleji a je celkově plynulejší. Nástroj Výplň podle obsahu je teď až třikrát rychlejší a má lepší výsledky, zatímco nabídka Písmo otevírá seznam písem až čtyřikrát rychleji.

Oříznutí podle obsahu

Photoshop dokáže pomocí technologie úprav podle obsahu inteligentně vyplnit mezery, které vznikají, když obrázek otočíte pomocí nástroje Oříznutí nebo když plátno zvětšíte za rozměry původního obrazu.
Jak to funguje ›

Srovnání písem

Photoshop teď dokáže v obrázcích nebo fotkách rozpoznat text psaný latinkou a najít příslušné písmo. Odpadají tak starosti s hledáním ideálního písma pro vaši grafiku.
Jak to funguje ›

Vylepšené návrhové plochy

Nově můžete duplikovat vrstvy a skupiny vrstev do jiných návrhových ploch, rychle měnit pozadí návrhových ploch anebo plochy zobrazovat s průhledným pozadím.

Vylepšení exportu

Nové zaškrtávací políčko usnadňuje vkládání barevných profilů do souborů PNG a JPG.

Úpravy obličejových rysů

Nástroj Zkapalnění tváří díky technologii Adobe Sensei automaticky rozpozná oči, nosy, ústa a další obličejové rysy a umožní vám je snadno upravovat. Tento nástroj oceníte při retušování portrétů.
Jak to funguje ›

Snadné používání glyfů

Aplikujte alternativní glyfy vybraných znaků přímo z kontextové nabídky.
Jak to funguje ›

3D tisk do formátu Microsoft 3MF

Pro uživatele Windows 10: Zachovejte bohaté barvy a textury svých 3D modelů díky možnosti tisknout přímo do open source formátu Microsoft 3MF.

Vytváření vzorků pomocí Adobe Capture CC

Pomocí Capture CC na mobilním zařízení můžete změnit jakýkoli obrázek na vzorek. Uložte si ho do knihovny Creative Cloud a potom ho použijte jako vzorek nebo vzorkovou výplň ve svých projektech v aplikaci Photoshop.
Jak to funguje ›

Prezentace vaší práce pomocí služby Adobe Portfolio

Pokud své obrázky z Photoshopu vystavujete na osobní stránce ve službě Adobe Portfolio, nově si můžete vytvořit vlastní úvodní a kontaktní stránku, abyste lépe oslovili návštěvníky.
Jak to funguje ›

Integrace Adobe XD

Kopírujte grafiku z aplikace Photoshop CC a vkládejte ji přímo do Adobe Experience Design CC (Preview), nového nástroje, který nabízí vše potřebné pro navrhování a vytváření prototypů uživatelského prostředí webů a mobilních aplikací.
Další informace ›

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Nová předvolba umožňující používání starého retušovacího štětce, lepší reaktivnost dotykových gest, nové možnosti exportu návrhových ploch a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2015.1)

Nové možnosti knihoven Creative Cloud

Vyhledávání obsahu v knihovnách i službě Adobe Stock je rychlejší. Přetahujte datové zdroje z panelu Vrstvy a naopak, přidávejte své oblíbené štětce a sdílejte svou knihovnu s ostatními. Můžete také nahrávat obsah do knihoven rychleji díky novému dialogovému oknu pro hromadný import.
Jak to funguje ›

Vylepšení rozhraní Design Space (Preview)

Tento specializovaný režim dále usnadňuje a optimalizuje práci pomocí jednotného vzorkování, efektivního vytváření masek, flexibilního vyhledávání v rámci aplikace i mezi dokumenty a integrovaného exportu vrstev a dávek. Rozhraní Design Space (Preview) nabízí přístup do knihoven Creative Cloud i plynulé přechody do standardní aplikace Photoshop CC i mimo ni.
Jak to funguje ›

Navrhování pomocí návrhových ploch

Pomocí vodítek a mřížek návrhových ploch můžete přesně umisťovat prvky, třídit vrstvy podle návrhových ploch pro jednodušší vizualizaci a rychle do dokumentů přidávat nové návrhové plochy. Pomocí předvoleb návrhové plochy můžete přizpůsobit vzhled svých dokumentů.
Jak to funguje ›

Moderní uživatelské prostředí na stolních počítačích i dotykových zařízeních

Aktualizované uživatelské rozhraní zajišťuje přehledný a konzistentní vzhled celé aplikace Photoshop. Běžné úkoly můžete rychle provádět pomocí nové sady gest na dotykových zařízeních jako Microsoft Surface Pro.

Snadno upravitelný panel nástrojů a pracovní prostory

Přizpůsobte Photoshop zcela svým potřebám vlastním nastavením panelu nástrojů a uložením několika konfigurací panelu nástrojů jako součástí různých pracovních prostorů. Základní pracovní prostory byly zjednodušeny tak, abyste měli rychlý přístup pouze k těm nástrojům, které potřebujete.

3D postavy ve dvojrozměrných návrzích

Vytvářejte nádherné kompozice, na kterých jsou 3D modely, a jednoduše přizpůsobujte úhly kamery a osvětlení. Začněte modelem vytvořeným v aplikaci Adobe Fuse CC (Preview) a potom použijte postoje a animace z oblasti Creative Cloud 3D Animation (Preview) v rámci panelu Vlastnosti. Postavy začleňte do jakéhokoli projektu aplikace Photoshop od rozvržení po video nebo je vytiskněte na 3D tiskárně. (K dispozici pouze v angličtině.)
Jak to funguje ›

Rychlejší vyhledávání písem

Rychle najděte potřebné písmo díky označení konkrétních písem hvězdičkami jako oblíbených písem. Upřesněte vyhledávání filtrováním písem podle klasifikace, jako je patkové nebo bezpatkové, případně podle podobnosti.

Rychlejší export s mnoha možnosti

Možnosti exportu, které jsme představili v červnu, zajišťují rychlejší výkon a lepší kompresi všech formátů souborů, zejména JPG, možnost exportovat stejný datový zdroj ve více velikostech, podporu exportu sRGB a možnosti vkládat metadata, jako je například značka copyright do souborů při exportu.

Více kreativních možností díky importu SVG

Ve svých návrzích aplikace Photoshop otevírejte a umísťujte nativní soubory SVG, jejichž velikost můžete nastavit pro zařízení jakékoli velikosti nebo rozlišení. Stačí dvakrát kliknout na objekt a můžete ho upravovat v aplikaci Adobe Illustrator.

Vylepšení panelu Glyfy

Z panelu Glyfy je nyní možné prohlížet a vkládat naposledy použité glyfy a třídit glyfy pro rychlejší procházení.

Zobrazení celého obrázku pomocí Pokřivení ohraničení

Funkce Pokřivení ohraničení roztáhne okraje panoramatu sloučeného v nástroji Camera Raw 9.4 tak, abyste nemuseli odříznout ani jeden důležitý detail. Vzhled i dojem z celého obrazu zůstanou stejné, i když má sloučené panorama průhledné okraje.

Preciznější úpravy díky vylepšením formátu Adobe Camera Raw 9

Pomocí nástrojů Štětec pro místní úpravy, Kruhový filtr a Odstupňovaný filtr teď můžete odstraňovat mlhu z konkrétních oblastí fotky, nebo ji naopak přidat. Prohlížejte si přiblížené obrázky v nové funkci ptačí perspektivy a využívejte podporu více kamer nebo objektivů.
Další informace ›

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Možnost zobrazovat a upravovat pozici vrstvy písma na panelu Vlastnosti, znovu přidaný filtr Olejomalba, možnost měnit velikost dialogového okna Export, vylepšení konektivity v náhledu zařízení, přednastavená hodnota 16 obrazových bodů v nabídce Velikost písma a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2015)

Globální aktualizace pomocí propojených datových zdrojů

Datové zdroje v knihovnách Creative Cloud se teď dají propojit, takže když je pak někdo upraví, zobrazí se vám i ostatním členům týmu možnost aktualizovat si je všude ve svých projektech aplikací Photoshop, Illustrator nebo InDesign.
Jak to funguje ›

Kreslicí plátna pro efektivní navrhování

Návrhové plochy jsou ideální nástroj pro responzivní design a různé velikosti obrazovek. Můžete pomocí nich vytvářet rozvržení v různých velikostech, pracovat s nimi v jednom dokumentu nebo je zobrazovat všechny najednou.
Kopírujte a sdílejte obsah mezi návrhovými plochami a exportujte je samostatně nebo po několika najednou.
Jak to funguje ›

Vyhledání dokonalých obrázků ve službě Adobe Stock

Nová služba Adobe Stock vám umožňuje vyhledávat, licencovat a spravovat obrázky a videa s royalty-free licencí přímo z aplikace Photoshop CC. Vybírejte ze 40 milionů datových zdrojů, uložte si vybraný obsah do knihoven Creative Cloud a potom ho jednoduše přetáhněte do rozpracovaného projektu.
Jak to funguje ›

Efektivní prostředí pro designéry

Momentálně pro Photoshop CC vyvíjíme nové elegantní rozhraní nazvané Design Space (Preview). To nabízí speciální režim s novými interakcemi a designérskými funkcemi, které návrhářům mobilních aplikací a webů zpřehlední pracovní prostředí a ušetří zbytečné klikání a pohyby myší.

Rychlejší a jednodušší export obrázků

Nové možnosti exportu vám umožňují exportovat jednu vrstvu, návrhovou plochu nebo celý dokument jediným kliknutím. Navíc využívají lepší kompresi, umožňují lepší extrahování datových zdrojů a nabízejí široké možnosti náhledů, včetně různých velikostí plátna. Je to modernizovaná možnost ukládání pro web.
Jak to funguje ›

Vylepšené styly vrstev

Ke každé vrstvě nebo skupině vrstev můžete snadno přidat až 10 instancí vybraných stylů vrstev – například vržený stín, překrytí přechodem, barevné překrytí, vnitřní stín nebo ohraničení – a ty pak můžete kdykoli upravovat. Žádné další efekty rastrování nebo skládání v různých skupinách vrstev.

Náhledy na zařízeních s iOS

Získejte přesné náhledy své mobilní aplikace v kontextu a v reálném čase a responzivní návrhy webu na skutečných zařízeních se systémem iOS. Adobe Preview CC je nativní doprovodná aplikace systému iOS, která vám umožňuje hladce připojovat vaše zařízení k aplikaci Photoshop přes USB nebo Wi-Fi pro zobrazování návrhů, když na nich pracujete.
Jak to funguje ›

Realističtější rozostření s šumem navíc

Přidejte k efektům galerie rozostření černobílý nebo barevný šum, který lépe odpovídá původnímu obrazu pro redukci šumu při prohlížení a tisku.

Rychlejší retušování a záplatování

Nástroje Retušovací štětec, Bodový retušovací štětec a Záplata byly urychleny díky vylepšením grafického jádra Mercury. Prohlížejte si výsledky nástroje Retušovací štětec v reálném čase a pracuje s nástroji Bodový retušovací štětec a Záplata až 120x rychleji než ve verzi CS6.

Lepší práce s glyfy na panelu Glyfy

Nový panel Glyfy v aplikaci Photoshop CC vypadá a funguje podobně jako stejnojmenný panel v aplikacích Illustrator CC a InDesign CC. Můžete si pomocí něj prohlédnout všechny glyfy zvoleného písma, podívat se na alternativy vybraného glyfu a pracovat s běžně používanými glyfy.

Lepší kontrola nad pohybem objektů

Upravte měřítko a otočení objektu, který přesouváte, nebo oblast, kterou rozšiřujete, díky vylepšením nástrojů Přesunutí podle obsahu a Rozšíření podle obsahu. Přesně umístěte koncový objekt tak, aby odpovídal měřítku a pozici obrazu, pomocí nástroje Transformace při vypuštění.

Lepší panoramata díky nástroji Výplň podle obsahu

Stačí zaškrtnout políčko a nástroj Výplň podle obsahu automaticky vyplní okraje vašich spojených panoramat.

Vylepšení formátu Adobe Camera Raw 9.1

Odeberte z fotek atmosférickou mlhu nebo ji do nich přidejte a při místních úpravách získáte přesnější kontrolu nad úrovní černé a bílé.

Lepší možnosti prohlížení na displejích Windows HiDPI

Aplikace Photoshop CC pro Windows nyní podporuje obrazovky HiDPI, takže získáte více pixelů a ostřejší zobrazení obrázků. Podpora formátu HiDPI dříve vydaná ve verzi technologického náhledu se nyní automaticky aktivuje, když aplikace zjistí obrazovku HiDPI.

Jednodušší 3D modelování

Snadným snížením rozlišení 3D modelů vylepšíte výkon Photoshopu a zpřístupníte kvalitní 3D obsah i tabletům, chytrým telefonům a podobným zařízením.

Automatické vytvoření map povrchových textur z obrázků

Automaticky generujte přesnější mapy povrchových textur/běžné mapy z textur na digitálních fotografiích. A můžete také snadno kontrolovat výšku a hloubku reliéfů generovaných z map povrchových textur/běžných map, které přidáte na povrch 3D modelů.

Jednodušší 3D tisk

Vytvářejte 3D soubory PDF a SVX připravené pro tisk a odesílejte tiskové úlohy do 3D tiskových center přímo z aplikace Photoshop CC k zajištění rychlého a snadného přístupu k místním poskytovatelům služeb 3D tisku.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Vylepšené chování při posouvání vrstev, až 80% snížení spotřeby energie při nečinnosti, aktualizované ceny pro poskytovatele služeb 3D tisku a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2014.2 s nástrojem Camera Raw 9.0)

Sloučení do HDR

Vytvářejte přirozené nebo surrealistické obrazy ze scén s mimořádně vysokým kontrastem. Pomocí funkce Sloučení do HDR můžete snadno zkombinovat více snímků pořízených s různými nastaveními expozice do jednoho obrazu s vysokým dynamickým rozsahem.

Sloučení do panoramatu

Zachyťte mimořádně široké zorné pole a úžasné detaily. Technologie sloučení fotografií vám umožní spojit více obrazů, včetně nezpracovaných souborů, a vytvořit panoramatické obrazy bez viditelných přechodů.

Vylepšení výkonu

Aplikace Photoshop využívá kompatibilní grafické procesory ke zvýšení celkové rychlosti. Nově se tato vylepšení týkají i změn prováděných v nástroji Adobe Camera Raw, takže můžete své fotky upravovat ještě rychleji než dřív.

Photoshop CC (2014.2)

Knihovny Creative Cloud

Procházejte a používejte své oblíbené kreativní zdroje – obrázky, barvy, styly písma, štětce a další – v nových knihovnách, které jsou dostupné v aplikacích Photoshop, Adobe Illustrator a mobilních aplikacích jako Adobe Sketch a Draw. Knihovny se synchronizují se službou Creative Cloud, abyste měli pokaždé soubory, které potřebujete, v době, kdy je potřebujete.
Jak to funguje ›

Extrahování datových zdrojů

Snadno extrahujte optimalizované datové zdroje obrázků z vrstev a ukládejte je v různých formátech a v různých rozlišeních včetně SVG pomocí jednoduchého vizuálního rozhraní pro extrahování datových zdrojů integrovaného v nástroji Adobe Generator. Generujte samostatně nebo v reálném čase automaticky aktualizované extrakce šité na míru vašemu pracovnímu postupu.
Jak to funguje ›

Vylepšená vodítka

Rychle vytvářejte několik vodítek najednou – už nemusíte vytvářet nebo přetahovat jednotlivá vodítka samostatně. Přesně nastavte šířku a okraje více sloupců nebo řádků nebo si dokonce uložte vodítka jako přednastavení.
Jak to funguje ›

Podpora zařízení s Windows s dotykovým ovládáním

Získejte interaktivnější prostředí v dotykových zařízeních s Windows 8.1 díky gestům jako roztažení a stažení prstů, zvětšování a zmenšování, posouvání a otáčení.

Sestavení a data z animací ze souborů COLLADA

Photoshop CC nyní dokáže interpretovat sestavení a data z animací ze souborů COLLADA, takže animace můžete přehrávat přímo v aplikaci Photoshop a postavy aranžovat poté, co animaci zastavíte na potřebném místě.
Jak to funguje ›

Podpora 3D souborů PDF

Exportujte 3D návrhy z aplikace Photoshop jako 3D soubory, aby je vaši kolegové a klienti mohli jednoduše prohlížet, komentovat a zpracovávat v aplikaci Adobe Acrobat.
Jak to funguje ›

Nové profily 3D tiskárny

Získejte podporu dalších 3D tiskáren a zprostředkovatelů tiskových služeb včetně i.Materialise a nových tiskáren MakerBot.

Export do souboru SVG

Exportujte grafiku SVG pomocí nové funkce extrahování datových zdrojů a technologie Adobe Generator. Výstup zahrnuje informace o cestě, informace o stylu vrstvy a další možnosti pro obsah, který se bude nádherně vykreslovat v jakémkoli prohlížeči.
Jak to funguje ›

Zvýšení výkonu grafického jádra Mercury

Maska zaostření funguje až třikrát rychleji a technologie akcí podle obsahu až dvanáctkrát rychleji díky zvýšení výkonu zajištěného grafickým jádrem Adobe Mercury.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Možnost odsazení výběrů, nový skript vzorku plamene a další funkce.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2014.1)

Rozšířená podpora 3D tisku

Vytvářejte 3D soubory připravené k tisku pro větší škálu tiskáren a poskytovatelů služeb. Photoshop nyní podporuje pátou generaci 3D tiskárny MakerBot Replicator a japonskou online 3D tiskovou službu DMM.com.

Podpora více 3D formátů souborů

Rozšiřte své 3D pracovní postupy díky podpoře nových formátů souborů včetně VRML, U3D, PLY a IGES. Photoshop nabízí lepší možnosti integrace s pracovními postupy CAD, vylepšenou podporu 3D skenerů a další možnosti.

Zjednodušené 3D kreslení

Díky zdokonaleným funkcím v aplikaci Photoshop je kreslení 3D modelů rychlejší a snadnější.

Optimalizované zdroje pro 3D tisk

Na jednu tiskovou plochu můžete jednoduše rozložit více 3D objektů najednou, aby se maximalizovala efektivita tisku.

Vylepšení pracovních postupů 3D tisku

Nahrávejte sestavy v aplikaci Photoshop. Dodejte povrchům hloubku a texturu jednodušeji s normálovými mapami a mapami povrchových textur vytvořenými z obrázků. Získejte přesnější náhledy a věrnější opravy mřížky.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Sledování paprsku čáry/bodu, možnost vypnout náhled sledování paprsku v dialogu Nastavení 3D tisku a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (2014)

Vylepšení inteligentních objektů

Propojení na externí soubory lze zachovat díky tomu, že se soubory automaticky zabalí do jednoho adresáře. Můžete také převést své stávající vložené inteligentní objekty na propojené inteligentní objekty.
Jak to funguje ›

Vylepšené kompozice vrstev

Ušetřete čas díky tomu, že nyní můžete změnit viditelnost, polohu nebo vzhled jedné vrstvy v kompozici vrstev, a pak tuto změnu synchronizovat se všemi ostatními. Kromě toho můžete snadno zobrazit atributy každé kompozice vrstev a kompozici přepínat v inteligentním objektu.
Jak to funguje ›

Efekty pohybu Galerie rozostření

Pomocí funkce rozostření cesty můžete přidat rozostření podél jakékoli cesty a pomocí funkce rozostření s otáčením vytvářet kruhová nebo eliptická rozostření. Grafické jádro Mercury zajišťuje, že všechny interakce Galerie rozostření jsou rychlé a plynulé.
Jak to funguje ›

Maska zaostření

Aplikace Photoshop vám může pomoci s vytvořením masky automatickým výběrem zaostřených oblastí obrazu. Maska zaostření funguje skvěle u portrétů a dalších fotografií, které mají malou hloubkou ostrosti. Grafické jádro Mercury pak zajišťuje vysoký výkon.
Jak to funguje ›

Vylepšení technologie úprav podle obsahu

Nová technologie ve funkcích Výplň, Přesunutí a Záplata podle obsahu hladce prolne oblasti, které obsahují přechody, jako je nebe, aby bylo možné co nejsnadněji dosáhnout realistických výsledků.
Jak to funguje ›

Inteligentnější automatická vodítka

Již není nutné pracně zkusmo zarovnávat na plátně nejrůznější tvary nebo objekty v přesné vzdálenosti od sebe. Nyní rychle uvidíte vzdálenost v pixelech mezi objekty, takže dokážete obsah snadno a přesně na plátně rozložit.
Jak to funguje ›

Písma ze služby Adobe Typekit

Zvolte písma, která potřebujete, z knihovny Typekit, synchronizujte je s počítačem a získejte k nim okamžitý přístup v nabídce písem aplikace Photoshop. Aplikace Photoshop vám dokonce automaticky nahradí chybějící písma ve vašich dokumentech.
Jak to funguje ›

Vyhledávání písma

Písma můžete vyhledat podle názvu – uvidíte okamžitý náhled každého písma a můžete tak vybrat přesně to, které potřebujete.
Jak to funguje ›

Rozšířené funkce pro 3D tisk

Nově si můžete zobrazit, kde a jak přesně Photoshop opravil vaše 3D mřížky, a podle toho pak své výtvory upravit v externích 3D grafických aplikacích. Získejte přesnější vykreslení svých modelů před tiskem díky náhledům WYSIWYG a podporu pro více 3D tiskáren a poskytovatelů služeb.
Jak to funguje ›

Vylepšení technologie Adobe Generator

Využijte jednodušší pojmenovávání zdrojů z nástroje Generator a větší flexibilitu v organizaci výstupů z Generatoru díky možnosti nastavit si výchozí hodnoty pro celý dokument nebo určit podsložky, do kterých se datové zdroje mají exportovat. Generator také nabízí nová rozhraní API, takže vývojáři mohou vytvářet ještě výkonnější zásuvné moduly.
Jak to funguje ›

Vylepšení formátu Adobe Camera Raw 8

Retušujte obrázky, opravujte zkreslení perspektivy a vytvářejte viněty s větší přesností. Navíc máte přístup k interaktivnímu histogramu, náhledům stavu před a po a mnoha dalším možnostem.
Jak to funguje ›

Vylepšená podpora pera v systému Windows 8.1

Pracujte rychle a pohodlně s perem na zařízeních se systémem Windows 8.1 a získejte jemnější tahy štětcem díky vzorkování s vyšší frekvencí.

Rozšířená podpora grafického jádra Mercury

Grafické jádro Mercury nyní nabízí ještě větší výkon OpenCL. Můžete tak zvětšovat obrázky (převzorkováním směrem nahoru) až 15krát rychleji (v závislosti na velikosti souboru a konfiguraci grafické karty). Jádro nyní zajišťuje také vyšší výkon pro efekty pohybu Galerie rozostření a funkci Maska zostření.

Náhledy nových funkcí

Nová možnost v nastavení vám umožní vyzkoušet si budoucí funkce aplikace Photoshop a podílet se na jejich úpravách před oficiálním představením.

Inteligentní převzorkování – nyní ještě rychlejší

Zvětšujte obrázky s nízkým rozlišením, aby při tisku vypadaly báječně, nebo začněte u většího obrázku a zvětšete ho na velikost plakátu nebo billboardu. Převzorkování na vysoké rozlišení zachovává detaily a ostrost, aniž by se přidával šum. Teď navíc získáte výsledky ještě rychleji díky vylepšení výkonu OpenCL z grafického jádra Mercury.
Jak to funguje ›

Vylepšené pracovní postupy

Pracujte rychleji a plynuleji díky novým vylepšeným funkcím napříč pracovními postupy. K dispozici nyní máte rozšířený panel barev. Můžete využít naposledy použité štětce, pomocí synchronizace nastavení synchronizovat pracovní prostory, klávesové zkratky a přizpůsobení nabídek a využít dalších funkcí.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Podpora velkých souborů PNG, možnost exportovat 3D vyhledávací tabulky, podpora nových formátů videa včetně Sony RAW a Canon RAW a mnoho dalšího
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (14.2)

Pokřivení perspektivy

Upravujte perspektivní zobrazení určité části obrázku bez vlivu na její okolí. Změňte úhel, ze kterého objekt vidíte. Například proměňte snímek pořízený teleobjektivem v širokoúhlý a naopak, nebo vytvářejte kompozice obrázků s různými mizejícími body či polohami fotoaparátu.
Jak to funguje ›

Propojené inteligentní objekty

Zlepšete spolupráci a pracujte efektivněji. Používejte propojené inteligentní objekty odkazující na soubory uložené místně nebo na síťovém disku, které díky tomu můžete používat ve více dokumentech Photoshopu najednou. Navíc pak vaše dokumenty nebudou tak velké a ušetříte místo na pevném disku.
Jak to funguje ›

3D tisk

Vizualizujte své návrhy ve 3D v reálných podmínkách pomocí 3D tisku v aplikaci Photoshop. Svůj návrh snadno vytvoříte, vyladíte a zobrazíte v náhledu a jeho model pak můžete vytisknout přímo na místně připojené 3D tiskárně nebo pomocí online služby.
Jak to funguje ›

Vyšší výkon

Získejte rychlejší reakce při úpravách pomocí klíčových nástrojů, jako jsou Chytré zostření, Zkapalnění a Pokřivení loutky. Grafické jádro příští generace Adobe Mercury nabízí lepší okamžité výsledky se standardem OpenCL, i když upravujete ty největší soubory.

Vylepšení skriptovaných vzorků a výplní

Zobrazte si náhled skriptovaných vzorků a výplní a dolaďte si je pomocí nových ovládacích prvků. Nastavujte výplně podél cest a generujte upravitelné rámečky, ohraničení a téměř dvě desítky jedinečných obrázků stromů.
Jak to funguje ›

Vylepšené pracovní postupy

Ušetřete čas při provádění běžných úkolů díky funkcím, které jsou sice prosté, ale uživatelé jako vy je často žádají. Vytvářejte snadněji cesty pomocí nových kláves pro úpravy, přesouvejte cesty mezerníkem a mnoho dalšího.
Jak to funguje ›

Vyšší výkon díky grafickému jádru Mercury

Získejte rychlejší reakce při úpravách pomocí klíčových nástrojů, jako například Zvýšit vzorkovací frekvenci, Galerie rozostření, Chytré zostření, Zkapalnění a Pokřivení loutky. Grafické jádro příští generace Adobe Mercury nabízí lepší okamžité výsledky se standardem OpenCL, i když upravujete ty největší soubory.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Zvýšení výkonu při práci s funkcí Chytré zostření, vylepšení technologie Adobe Generator pro zvětšování nebo zmenšování inteligentních objektů a přidávání odsazení, a také zlepšení transformací písma a výběrů tvarů.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (14.1)

Adobe Generator

Revoluční technologie Adobe Generator vývojářům poskytuje hlubší přístup k souborům aplikace Photoshop, a připravuje tak cestu inteligentním nástrojům, které automatizují časově náročné úlohy a zajišťují plynulejší pracovní postupy.
Jak to funguje ›

Generování obrázků v reálném čase

Vyhněte se náročnému manuálnímu ořezu a exportu obrázků, když navrhujete pro obrazovky. Photoshop CC využívá v průběhu práce technologii Adobe Generator k ukládání vrstev a skupin vrstev s tagy jako samostatných souborů s obrázky ve formátech, které zvolíte, a to vše v jedné složce.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Vylepšení funkce Redukce otřesů fotoaparátu, včetně vylepšení uživatelského rozhraní a podpory náhledu HiDPI pro displeje Retina, nové ovládací prvky pro úpravy rozsahu a neostrosti stínů, světel a středních tónů a další funkce.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Photoshop CC (14)

Zcela nové chytré zostření

Bohaté textury, ostré okraje a výrazné detaily. Zcela nová funkce Chytré zostření je nejpokročilejší technologie ostření, jaká je dnes dostupná. Analyzuje obrázky do maximální ostrosti a minimalizuje šum a světelné kruhy. Současně umožňuje doladění přinášející přirozený vzhled.
Jak to funguje ›

Redukce otřesů fotoaparátu

Zachraňte snímky, o kterých jste si mysleli, že jsou kvůli pohybu fotoaparátu nepoužitelné. Ať už je rozostření způsobeno pomalou rychlostí závěrky nebo dlouhou ohniskovou vzdáleností, funkce Redukce otřesů fotoaparátu zanalyzuje trajektorii rozostření a pomůže obnovit ostrost.
Jak to funguje ›

Adobe Camera Raw 8 a Camera Raw jako filtr

Použijte úpravy formátu Camera Raw jako filtr u jakékoli vrstvy nebo souboru a následně je vylepšete libovolným způsobem. S novým formátem Adobe Camera Raw 8 získáváte přesnější způsoby retušování obrázků, opravy zkreslené perspektivy a vytváření vinět.
Jak to funguje ›

Vylepšení změn velikosti obrazů

Příkaz Velikost obrazu nyní zahrnuje metodu Zachovat detaily a při zvětšování obrazů zajišťuje lepší ostrost. Kromě toho byl dialog Velikost obrazu pro usnadnění použití aktualizován.
Jak to funguje ›

Upravitelné zaoblené obdélníky

Měňte velikost tvarů, upravujte je a provádějte zpětné změny. Můžete dokonce upravovat poloměry jednotlivých rohů u zaoblených obdélníků. Pokud je obrazec určený pro web, ušetříte čas exportem dat CSS ze souboru.
Jak to funguje ›

Výběr více tvarů a cest najednou

Vyberte několik cest, tvarů a vektorových masek současně. I ve vícevrstvých dokumentech se spoustou cest se můžete pomocí nového režimu filtru snadno zaměřit na cestu (a jakoukoli vrstvu), kterou chcete mít přímo na plátně.
Jak to funguje ›

Integrace aplikace Adobe Edge Reflow CC

Stačí kliknout a datové zdroje z návrhu aplikace Photoshop se přenesou do aplikace Edge Reflow CC, kde můžete rychle upravit rozvržení tak, aby vyhovovalo všem požadovaným zařízením. Adobe Generator usnadňuje navrhování responzivních webů.

Zahrnutí rozšířených funkcí

Photoshop CC nyní obsahuje pokročilé nástroje pro 3D úpravy a analýzu obrázků, které dříve nabízela aplikace Photoshop Extended.

Systémové vyhlazování písma

Získejte realistický náhled vzhledu písma na webu pomocí volby, která je velmi podobná vyhlazování v systému Mac nebo Windows.
Jak to funguje ›

Integrace se službou Behance

Sdílejte projekty do svého portfolia Behance přímo z aplikace Photoshop.
Jak to funguje ›

Synchronizace nastavení

Synchronizujte si mezi několika počítači nastavení pracovního prostoru včetně předvoleb, štětců a akcí.
Jak to funguje ›

Rozšířená podpora inteligentních objektů

Díky podpoře inteligentních objektů můžete používat galerii rozostření a efekty zkapalnění tvůrčím způsobem. I když přidáte efekty rozostření nebo obrázek či video posouváte, přetahujete, stlačujete nebo nafukujete, váš původní soubor zůstane nedotčený. Kdykoli upravujte nebo odebírejte efekty, i po uložení souboru.
Jak to funguje ›

Vylepšené 3D malování

Živé náhledy jsou nyní až stokrát rychlejší a lépe reagují při malování na 3D objekty a mapy textury. S výkonným malířským modulem aplikace Photoshop můžete dodat jakémukoli 3D modelu úžasný vzhled.
Jak to funguje ›

Vylepšené řezy písma

Trávíte hodiny neustálým zdokonalováním textu? Řezy písma umožňují uložit formátování jako předem nastavené hodnoty, které pak můžete použít pouhým kliknutím. Můžete dokonce definovat řezy písma, které budete používat ve všech dokumentech aplikace Photoshop.
Jak to funguje ›

Vylepšená podpora šablon stylů CSS

Importujte vzorníky barev přímo ze souborů HTML, CSS nebo SVG ke snadnému zajištění shody se stávajícími webovými schématy. Generujte kód CSS pro barvy a další prvky návrhu, jako jsou zaoblené rohy, následně kód zkopírujte a vložte do webového editoru, a získejte tak naprosto přesné požadované výsledky.
Jak to funguje ›

Podmíněné akce

Pomocí podmíněných akcí můžete nechat rutinní úlohy probíhat automaticky. Tyto příkazy používají výrazy „if“ a „then“ k automatickému výběru různých akcí na základě vámi nastavených pravidel.
Další informace ›

Vylepšený panel 3D scéna

Vytvářejte hladší přechod z 2D úpravy na 3D pomocí panelu 3D scéna, který nabízí spoustu možností známých z panelu Vrstvy, jako jsou Duplikovat, Instance, Skupiny a Odstranit.
Jak to funguje ›

Vylepšení filtrů Minimum a Maximum

Vytvářejte přesnější masky a výběry pomocí výkonnějších filtrů Minimum a Maximum, které nyní zahrnují možnosti zachování tvaru obdélníku nebo zaoblení.

Funkce šetřící čas při práci

Pracujte rychleji a inteligentněji díky vylepšení funkcí v rámci celé aplikace. Budete mít přístup k vylepšenému panelu Barva a také k naposledy použitým štětcům, můžete si synchronizovat pracovní prostory, klávesové zkratky a vlastní nastavení nabídek pomocí funkce Synchronizace nastavení a mnoho dalšího.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Podpora indických jazyků, možnost exportu kódu CSS přímo z vrstev nebo skupin, vylepšení přenosu nastavení a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›