Skanowanie

Za pomocą aplikacji Adobe Scan można błyskawicznie skanować różne typy dokumentów, rejestrować nowe obrazy lub wykorzystywać istniejące obrazy i przekształcać je na kopie cyfrowe. Aplikacja Scan konwertuje je na format PDF i zapisuje w pamięci masowej Adobe w chmurze. Dzięki optycznemu rozpoznawaniu znaków (OCR) aplikacja obsługuje automatyczne rozpoznawanie tekstu, które automatycznie konwertuje tekst obrazu na tekst rzeczywisty.

Aby szybko zeskanować dokument w trybie automatycznego przechwytywania:

 1. Otwórz aplikację i zaczekaj na przechwycenie.

 2. Gdy aplikacja przechwyci dokument, dotknij jego miniatury, aby wyświetlić i/lub edytować skan.

../_images/scancontrols.png

Skanowanie dokumentu

Aby zeskanować dokument z okna przechwytywania:

 1. Otwórz aplikację i dotknij opcji cameraicon

 2. Wybierz typ dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w części Dostosowywanie przechwytywania skanów.

 3. Opcjonalnie dotknij flashiconon, aby zmienić ustawienia lampy błyskowej. Więcej informacji można znaleźć w części Dostosowywanie przechwytywania skanów.

 4. Wywołaj skan przy użyciu jednego z następujących trybów przechwytywania:

  • autoscan Automatyczne przechwytywanie (opcja domyślna): aplikacja wyświetla ekran przechwytywania i wykrywa dokument. W trybie automatycznego przechwytywania aplikacja wykorzystuje funkcję aktywnego wykrywania krawędzi obramowania, która wyświetla niebieskie kropki w celu identyfikacji narożników dokumentu.

  • autoscanoff Ręczne przechwytywanie: wyśrodkuj dokument w oknie i dotknij przycisku przechwytywania.

 1. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces skanowania:

  • Szukanie dokumentu: aplikacja szuka dokumentu i stara się wykryć jego granice.

  • Przechwytywanie... Uważaj, żeby nie poruszyć: wykrywanie krawędzi widzi cały dokument.

  • Nie znaleziono dokumentu. Przechwyć ręcznie: aplikacja nie może wykryć krawędzi dokumentu.

  Aplikacja wykorzystuje automatyczne kadrowanie oraz czyszczenie obrazu w celu poprawy jakości skanów. Na ekranie zostanie wyświetlony przechwycony skan.

 2. Na ekranie przechwyconego skanu dotknij opcji Dostosuj i zapisz, aby zmodyfikować skan zgodnie z potrzebami.

Spowoduje to otwarcie skanu w trybie edycji, w którym można zmodyfikować skan i zapisać go w formacie PDF. Więcej informacji można znaleźć w części Modyfikowanie skanu.

../_images/adjust&save.png
 1. Alternatywnie dotknij opcji Kontynuuj skanowanie, aby kontynuować przechwytywanie większej liczby dokumentów, lub dotknij opcji Wykonaj ponownie, aby odzyskać dokument, jeśli bieżące przechwycenie jest niezadowalające.

Po dotknięciu przycisku Zapisz jako PDF skan zostanie automatycznie zapisany w usłudze Document Cloud.

Skanowanie dowodów tożsamości

Program Adobe Scan umożliwia teraz skanowanie dowodów tożsamości za pomocą nowej funkcji skanowania. Aby zeskanować dowód tożsamości:

 1. Otwórz aplikację i dotknij opcji cameraicon

 2. Wybierz typ dokumentu jako Dowód tożsamości.

../_images/scan_IDcard.png
 1. Ustaw żądane ustawienia opcjonalne.

 2. Przy włączonej funkcji automatycznego przechwytywania dokumentów przytrzymaj dowód tożsamości pierwszą stroną w górę. Aplikacja przechwytuje pierwszą stronę i wyświetla monit o przechwycenie drugiej strony.

../_images/IDcard_nextpage.png
 1. Jeśli chcesz ponownie przechwycić pierwszą stronę, dotknij pozycji Wykonaj ponownie.

 2. Dotknij opcji Następna strona, aby przechwycić drugą stronę dowodu tożsamości.

 3. Dotknij opcji Dostosuj i zapisz, aby zmodyfikować skan i zapisać go jako plik PDF.

../_images/saveIDcard.png

Skanowanie książek

Program Adobe Scan umożliwia teraz jednoczesne skanowanie lewej i prawej strony książki. Funkcja skanowania książek w aplikacji Scan przyspiesza skanowanie całej książki, skanując jednocześnie dwie strony. Aplikacja automatycznie dzieli przechwycenie na oddzielne strony.

Aby zeskanować strony książki:

 1. Otwórz aplikację i dotknij opcji cameraicon

 2. Wybierz typ dokumentu jako Księga.

 3. Ustaw żądane ustawienia opcjonalne.

 4. Obróć aparat do widoku poziomego, aby lepiej uchwycić obie strony.

 5. Wyrównaj kropkowaną linię podziału do środka łączenia książki i wyznacz obramowanie. Linia podziału i obramowanie automatycznie identyfikują łączenie książki i podział.

 6. Dotknij przycisku przechwytywania, jeśli funkcja automatycznego przechwytywania nie jest włączona. Skan jest przechwytywany i dzielony na 2 strony.

../_images/book-scan-thumbnail.png
 1. Dotknij ikony miniatur, aby otworzyć przechwycone skany.

../_images/save-book-scan.png
 1. Zmień każdą stronę zgodnie z wymaganiami i dotknij opcji Zapisz plik PDF.

Uwaga: na ekranie dostosowywania obramowania wyświetlane jest pełne oryginalne zdjęcie obu stron, co umożliwia dostosowanie obramowania i wyśrodkowanie łączenia.

Skanowanie kodów QR

Aplikacja Scan na system Android umożliwia skanowanie kodów QR. Aby to zrobić:

 1. Otwórz aplikację i dotknij opcji cameraicon

 2. Jako tryb przechwytywania wybierz opcję Dokument. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlana jest ikona kodu QR.

 3. Ustaw żądane ustawienia opcjonalne.

 4. Skieruj aparat na kod QR, który chcesz zeskanować.

Wyświetl się ikona zawierająca wartość kodu QR, jak pokazano poniżej.

../_images/qr-code.png
 1. Można wykonać jedną z następujących czynności:

 • Aby otworzyć stronę powiązaną z łączem, dotknij ikony.

 • Jeśli jest widoczna opcja kopiowania tekstu kodu QR, jak pokazano poniżej, dotknij ikonę, aby skopiować tekst i wkleić go w przeglądarce.

 • Aby odrzucić ikonę, dotknij dowolnego miejsca na ekranie.

Uwaga: Po odrzuceniu ikony z wartością kodu QR ikona może nie pojawić się przy następnym skanowaniu kodu QR. Aby ponownie otworzyć menu ikony, możesz dotknąć ikonę QR w prawym górnym rogu. Ikona kodu QR zaświeci się, gdy ekran przechwytywania wykryje kod QR.

../_images/copy-qr-code.png
 1. Dotknij przycisk przechwytywania, aby zrobić zdjęcie kodu QR, lub dotknij przycisk Strona główna, aby wyjść.

Dostosowywanie przechwytywania skanów

Użyj opcji na ekranie przechwytywania, aby dostosować sposób skanowania:

Element

Opis

Typ dokumentu

Usprawnij pracę, wybierając jeden z typów dokumentów.

flashiconon

Jeśli urządzenie jest wyposażone w lampę błyskową, można ustawić ją jako zawsze włączoną flashiconon, zawsze wyłączoną flashiconoff lub włączaną automatycznie flashiconauto (ustawienie zalecane wyłącznie w przypadku słabego oświetlenia).

autoscan

Włącz autoscan i wyłącz autoscanoff automatyczne przechwytywanie.

scanaddicon

Dodaj zdjęcie lub dokument do bieżącej kolekcji skanów.

thumbs

Naciśnij i przytrzymaj miniaturę, aby wyświetlić miniatury 3 ostatnich skanów — przechwycenia te można usunąć teraz lub później. Dotknij miniatury, aby zakończyć sesję skanowania i wyświetlić lub edytować plik.

Typy dokumentów

Wybór typu skanowania powoduje zmianę nazwy skanu oraz sposobu przechwytywania skanu przez aplikację. Na przykład aplikacja przechwytuje cały widok z aparatu w przypadku tablicy, ale wykorzystuje funkcję wykrywania krawędzi podczas przechwytywania wizytówki.

Tablica:

 • Nazwa pliku: Tablica + <data>

 • Przechwytywanie pełnego ekranu

 • Opcja Zapisz jako JPEG pokazana jako trzecia na karcie pliku

Księga:

 • Nazwa pliku: Księga + <data>

 • Wykrywanie krawędzi

 • Opcja Zapisz jako JPEG pokazana jako trzecia na karcie pliku

Dokument:

 • Nazwa pliku: Adobe Scan + <data>

 • Wykrywanie krawędzi

 • Opcja Zapisz jako JPEG pokazana jako trzecia na karcie pliku

Dowód tożsamości:

 • Nazwa pliku: Dowód tożsamości + <data>

 • Wykrywanie krawędzi

 • Opcja Zapisz jako JPEG pokazana jako trzecia na karcie pliku

Wizytówka:

 • Nazwa pliku: Wizytówka + <data>

 • Wykrywanie krawędzi

 • Ikona contacts1 pokazana jako trzecia opcja na karcie pliku

Tworzenie skanów ze zdjęć cyfrowych lub dokumentów

Integracja aplikacji Scan z biblioteką zdjęć urządzenia umożliwia tworzenie skanów z istniejących zdjęć lub dokumentów cyfrowych. Aplikacja Scan wykorzystuje funkcję wykrywania dokumentów do odróżniania dokumentów od selfie, grafiki czy innego zdjęcia, które nie jest dokumentem.

Aby utworzyć skany ze zdjęć lub dokumentów:

 1. Dotknij ikony scanaddicon.

  Spowoduje to otwarcie galerii obrazów. Aby dołączyć zdjęcia lub dokumenty z innych lokalizacji, dotknij opcji Pokaż wszystkie zdjęcia i dotknij pozycji, aby wyświetlić pliki.

 2. Dotknij jednego lub kilku obrazów, aby je wybrać.

 3. Opcjonalnie aktywuj opcję Pokaż tylko dokumenty, aby wyświetlić tylko dokumenty. Dotknij jednego lub kilku dokumentów, aby je wybrać.

 4. Opcjonalnie można wyłączyć funkcję Automatyczne kadrowanie, aby importować oryginalne zdjęcia lub dokumenty bez przycinania. Domyślnie aplikacja automatycznie kadruje zaimportowane zdjęcia i dokumenty.

 5. Dotknij checkicon, aby zaimportować obraz/obrazy jako skan.

 6. W razie potrzeby dokonaj edycji skanu i dotknij pozycji Zapisz PDF.

../_images/newscan.png

Możesz również bezpośrednio importować obrazy z galerii. W tym celu otwórz galerię i dotknij shareicon, a następnie scanicon. Po otwarciu obrazu w aplikacji Scan można go standardowo edytować, zapisać lub zmienić jego nazwę.

../_images/sharefromgallery.png

Modyfikowanie skanów

Po zakończeniu skanowania dotknij miniatury w prawym dolnym rogu, aby przejść do ekranu Recenzja. Tu można zmodyfikować skan, korzystając z paska narzędzi edycji u dołu i zapisać skan w formacie PDF.

../_images/editmenus2.png

Możliwości tych opcji to:

Dodawanie zdjęć do istniejących skanów

Pozostając na ekranie Recenzja, przejrzyj urządzenie, aby wybrać obrazy i dokumenty, które mają być dodane do bieżącego skanu:

 1. Dotknij ikony scanaddicon.

 2. Zrób kolejne zdjęcie lub wybierz plik z urządzenia.

../_images/scanaddphoto.png

Zmiana kolejności stron

Na ekranie Recenzja można zmienić kolejność 1 lub więcej stron:

 1. Dotknij ikony scanreordericon.

 2. Przeciągnij strony i upuść je w nowej lokalizacji.

 3. Dotknij ikony checkicon.

../_images/reorder.png

Kadrowanie stron

Każdą stronę można kadrować, aby dostosować jej obramowanie. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do strony, którą chcesz zmodyfikować. Strzałki do przodu i do tyłu umożliwiają nawigowanie do innych stron.

  ../_images/cropmultiple.png
 1. Dotknij ikony cropicon.

 2. Przeciągnij uchwyty kadrowania, aby dostosować obramowanie skanu.

 3. Opcjonalnie możesz wykonać następujące czynności:

  • Dotknij opcji autodetecticon Automatyczne wykrywanie, aby zezwolić aplikacji na automatyczne umieszczenie obramowanie kadrowania.

  • Dotknij nocropicon Bez kadrowania, aby ustawić punkty kadrowania w czterech rogach obrazu, co spowoduje wyświetlenie całego obrazu.

  • Dotknij opcji rotaterighticon Obróć, aby obrócić skan przed lub po kadrowaniu.

 4. Dotknij ikony checkicon.

../_images/scancrophandles.png

Korzystanie z lupy kadrowania: Aplikacja zawiera lupę kadrowania, która ułatwia precyzyjne ustawienie narożników obramowania. Aby użyć tego narzędzia, naciśnij dowolny uchwyt kadrowania narożników. Lupa automatycznie wyświetla powiększony widok bieżącej lokalizacji.

../_images/cropmag.png

Obracanie stron

Aby obrócić zeskanowane strony:

 1. Przejdź na stronę, którą chcesz obrócić.

 2. Dotknij ikony rotaterighticon.

 3. W razie potrzeby powtórz dla kolejnych stron.

Zmiana rozmiaru stron

Na ekranie Recenzja można łatwo dostosować rozmiar strony. Można na przykład wybrać format A4 w orientacji pionowej lub inny, który odpowiada potrzebom drukowania.

Aby zmienić rozmiar stron:

 1. Dotknij ikony resizeicon.

 2. Przejdź do strony, której rozmiar chcesz zmienić.

 3. Zmień rozmiar strony. Powtórz ten krok dla każdej strony.

 4. Dotknij ikony checkicon.

../_images/resize.png

Stosowanie filtru

Można zastosować filtry, aby zmodyfikować kolor zeskanowanych stron. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do strony, którą chcesz zmodyfikować.

 2. Dotknij ikony coloricon.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji filtrowania:

  • Oryginalny kolor, aby zachować kolor w aktualnej postaci.

  • Automatyczny kolor, aby pozwolić aplikacji na dokonanie regulacji.

  • Jasny tekst, aby podświetlić jasny tekst lub rysunki.

  • Skala szarości, aby usunąć kolor.

  • Tablica, aby zwiększyć kontrast.

 1. Aby zastosować ustawienie dla wielu stron, włącz opcję Zastosuj na wszystkich stronach.

../_images/color.png

Czyszczenie obrazu

Można wymazać niechciane artefakty, zamazania lub inne niepotrzebne obiekty. Akcja „Wymazanie” polega zasadniczo na wypełnieniu wybranego obszaru wybranym kolorem (ukrywając w ten sposób ten obszar). Można przeprowadzić czyszczenie obrazu na nowym lub istniejącym skanie.

Aby wyczyścić obraz:

 1. Przejdź na stronę, którą chcesz wyczyścić.

 2. Dotknij ikony cleanupicon.

 3. Wybierz jeden z następujących kolorów wypełnienia:

  • Wypełnij za pomocą koloru otaczającego: użyj obrazu tła wybranego przez aplikację jako koloru pędzla.

  • Wypełnij wybranym kolorem: istnieją dwa sposoby wyboru koloru wypełnienia ekranu:

   • Dotknij kwadratu: wybierz kolor z okna próbnika kolorów.

   • Dotknij zakraplacza: Gdy pojawi się ruchomy zakraplacz, przesuń go nad obrazem, aby wykryć kolor danej sekcji, a następnie dotknij przycisku checkicon

 1. Powiększ lub pomniejsz obraz dwoma palcami w zależności od potrzeb.

 2. Przeciągnij palcem po obszarze, który chcesz zetrzeć.

 3. Dotknij ikony checkicon.

../_images/replacementcolor.png

Dodawanie oznaczeń

Możesz użyć narzędzia Oznacz aplikacji Scan, aby dodać oznaczenia do zeskanowanych stron. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do strony, którą chcesz oznaczyć.

 2. Dotknij ikony markupicon.

../_images/markup.png
 1. Wybierz kolor rysunków lub oznaczeń, korzystając z jednego z poniższych sposobów:

 • Wypełnij za pomocą koloru otaczającego: Wybierz tę opcję, aby wybrać kolor otaczający jako kolor wypełnienia.

 • Wypełnij wybranym kolorem: Wybierz tę opcję, aby wybrać kolor za pomocą jednej z poniższych metod:

  • Dotknij kwadratu: Dotknij i przeciągnij próbnik, aby podświetlić kolor po prawej stronie. Przeciągnij, aby w razie potrzeby zmienić krycie.

  • Dotknij zakraplacza: Gdy pojawi się ruchomy zakraplacz, przesuń go nad obrazem, aby wykryć kolor danej sekcji, a następnie dotknij przycisku checkicon

../_images/replacement-color.png
 1. Dotknij lub przeciągnij pasek szerokości pociągnięcia, aby dostosować szerokość do potrzeb.

 2. Użyj palca, aby rysować po stronie. Można powiększyć stronę skanowania, aby uzyskać większą precyzję.

 3. Aby ponowić lub cofnąć czynności, dotknij odpowiednich ikon na górnym pasku.

 4. Dotknij checkicon, aby zapisać rysunki.

 5. Aby odrzucić zmiany na stronie, dotknij przycisku X na górnym pasku narzędzi. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij przycisku OK.

../_images/discard-markup.png

Uwaga: w dowolnym momencie można powrócić do trybu narzędzia Oznacz, aby usunąć lub zmodyfikować zapisane rysunki przy użyciu przycisków Cofnij i Ponów.

Usuwanie stron

Na ekranie Recenzja można usunąć dowolną liczbę stron.

 1. Przejdź do strony, którą chcesz usunąć.

 2. Dotknij ikony deleteicon.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym dotknij opcji Usuń, aby potwierdzić operację.

Anulowanie skanowania

Aby anulować skanowanie, dotknij przycisku X w lewym górnym rogu. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia dotknij przycisku Odrzuć, aby anulować operację.

../_images/discard.png

W przypadku anulowania skanowania, gdy ostatnia strona jest obrazem przechwytywanym (nie importowanym), okno dialogowe umożliwia dostosowanie obramowania dokumentu, ponowne wykonanie ostatniego zdjęcia oraz wyłączenie automatycznego przechwytywania na ekranie przechwytywania. Ta opcja nie jest dostępna w trybie recenzji.

Zapisywanie jako PDF

Gdy skan jest zadowalający, możesz zmienić nazwę pliku i zapisać go jako dokument PDF. Dotknij pozycji Zapisz plik PDF, aby automatycznie przekonwertować skan na plik PDF i przesłać go do pamięci masowej Adobe w chmurze.

../_images/saveaspdf.png