Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε το Δημιουργία καλύτερων ροών εργασίας ψηφιακών εγγράφων στον τραπεζικό τομέα για να ευδοκιμήσει σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον, για να μάθετε πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, για να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες και καλύτερη εμπειρία στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε το Δημιουργία καλύτερων ροών εργασίας ψηφιακών εγγράφων στον τραπεζικό τομέα για να ευδοκιμήσει σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον, για να μάθετε πώς οι τράπεζες χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, για να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες και καλύτερη εμπειρία στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις.

Καλύτερη τραπεζική εμπειρία. Καλύτερα αποτελέσματα.

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες τάσεις της ροής εργασιών ψηφιακών εγγράφων στον τραπεζικό κλάδο.

Μείνετε μπροστά από τις αλλαγές με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Βασιστείτε στις ψηφιακές ροές εργασίας.

Μάθετε πώς η Adobe διατηρεί τις οικονομικές συναλλαγές και τα ιδρύματα σε κίνηση σε περιόδους αλλαγών.

Πλοηγηθείτε στην αναστάτωση με την ψηφιοποίηση.

Η εμπειρία είναι το νέο νόμισμα.

Μάθετε πώς οι τράπεζες μπορούν να σχεδιάσουν ψηφιακές εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών.

Acrobat Sign

Acrobat Sign

Επιχειρηματικές κινήσεις με το Acrobat Sign.

«Η δημιουργία καλύτερων ροών εργασίας ψηφιακών εγγράφων στον τραπεζικό τομέα για να ευδοκιμήσει σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον», μελέτη που διεξήχθη από την American Banker για λογαριασμό της Adobe, Νοέμβριος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe, το Acrobat, το Adobe Document Cloud, το λογότυπο Adobe PDF, το Document Cloud και το Reader είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.