Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Xây dựng quy trình với tài liệu kỹ thuật số tốt hơn trong lĩnh vực ngân hàng để phát triển mạnh mẽ trong môi trường bị gián đoạn, để tìm hiểu xem ngân hàng đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số như chữ ký điện tử để cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng và trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên từ xa như thế nào.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Xây dựng quy trình với tài liệu kỹ thuật số tốt hơn trong lĩnh vực ngân hàng để phát triển mạnh mẽ trong môi trường bị gián đoạn, để tìm hiểu xem ngân hàng đang sử dụng các công cụ kỹ thuật số như chữ ký điện tử để cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng và trải nghiệm tốt hơn cho nhân viên từ xa như thế nào.

Dưới đây là một số Tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác mà bạn có thể quan tâm.

Dưới đây là một số Tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác mà bạn có thể quan tâm.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Trải nghiệm giao dịch ngân hàng tốt hơn. Kết quả tốt hơn.

Nhận thông tin chi tiết về xu hướng quy trình với tài liệu kỹ thuật số mới nhất trong ngành ngân hàng.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Ngân hàng sử dụng quy trình số.

Tìm hiểu xem Adobe giúp duy trì các giao dịch tài chính, hoạt động của tổ chức trong thời gian thay đổi như thế nào.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Trải nghiệm là loại tiền tệ mới.

Tìm hiểu xem các ngân hàng có thể thiết kế trải nghiệm kỹ thuật số đáp ứng kỳ vọng thay đổi của khách hàng như thế nào.

Adobe Sign

Acrobat Sign

Doanh nghiệp phát triển với Acrobat Sign.

"Xây dựng quy trình làm việc với tài liệu kỹ thuật số tốt hơn trong lĩnh vực ngân hàng để phát triển mạnh mẽ trong môi trường bị gián đoạn," nghiên cứu ủy thác được American Banker tiến hành thay cho Adobe, tháng 11 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud và Reader là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.