Πίσω

Ποια εφαρμογή Photoshop είναι κατάλληλη για εσάς;

Photoshop

Photoshop

  

υπολογιστής
web
Lightroom

Photoshop

Lightroom

υπολογιστής
κινητό
web
Photoshop Express

Photoshop
Express

κινητό
κινητό
κινητό

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Περικοπή, περιστροφή και ευθυγράμμιση

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Ρύθμιση φωτός και χρώματος

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Εφαρμογή προεπιλογών και φίλτρων

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Επεξεργασία εικόνων raw

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων με ακρίβεια σε επίπεδο pixel

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Αποθηκεύστε και οργανώστε φωτογραφίες

Σύμβολο ελέγχου

Εφαρμόστε προρυθμίσεις και επεξεργαστείτε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα

Σύμβολο ελέγχου

Επεξεργαστείτε ορισμένα τμήματα μιας εικόνας

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Αποκόψτε αντικείμενα και κάντε επιλογές

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Συνδυάστε και αναμείξτε εικόνες σε επίπεδα

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Σχέδιο και ζωγραφική

Σύμβολο ελέγχου

Προσαρμόστε πρότυπα και εφαρμόστε αυτοκόλλητα, φόντα, πλαίσια, κείμενο

Σύμβολο ελέγχου

Επεξεργαστείτε βίντεο

Σύμβολο ελέγχου

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ

Μετασχηματισμός εικόνων με νευρωνικά φίλτρα

Σύμβολο ελέγχου

Replace Sky

Σύμβολο ελέγχου

Μετατρέψτε τις φωτογραφίες κατά τη λήψη

Σύμβολο ελέγχου

Δημιουργία στιγμιαίων κολάζ

Σύμβολο ελέγχου

Εφαρμόστε προκαθορισμένα δημιουργικά εφέ ή επικαλύψεις

Σύμβολο ελέγχου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μάθετε και μοιραστείτε με την κοινότητα της εφαρμογής

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου