Πίσω

Πίσω

Ποια εφαρμογή είναι κατάλληλη για εσάς;

Photoshop

Photoshop

Photoshop

Lightroom

Photoshop

Photoshop

Express

Photoshop

Photoshop

Κάμερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Περικοπή, περιστροφή και ευθυγράμμιση

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Ρύθμιση φωτός και χρώματος

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Επεξεργασία εικόνων RAW

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Πραγματοποιήστε προηγμένες διορθώσεις χρώματος
και προσαρμογές φωτισμού

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Χρησιμοποιήστε προηγμένες δυνατότητες ρετουσαρίσματος

Σύμβολο ελέγχου

Αφαιρέστε ανεπιθύμητα αντικείμενα με ακρίβεια και λεπτομέρεια σε επίπεδο pixel

Σύμβολο ελέγχου

Αποθηκεύστε και εφαρμόστε προεπιλογές σε πολλές φωτογραφίες ταυτόχρονα

Σύμβολο ελέγχου

Αποθηκεύστε και οργανώστε την πλήρη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας

Σύμβολο ελέγχου

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Αποκόψτε αντικείμενα και κάντε επιλογές

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Συνδυάστε εικόνες σε ένα νέο έργο δημιουργικού

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Σχέδιο και ζωγραφική

Σύμβολο ελέγχου

Επεξεργαστείτε βίντεο

Σύμβολο ελέγχου

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΓΓΙΓΜΑ

Εφαρμόστε αυτοκόλλητα, πλαίσια και κείμενο

Σύμβολο ελέγχου

Δημιουργήστε στιγμιαία κολάζ

Σύμβολο ελέγχου

Εφαρμόστε προκαθορισμένα δημιουργικά εφέ ή επικαλύψεις

Σύμβολο ελέγχου
Σύμβολο ελέγχου

Μεταμορφώστε τις φωτογραφίες κατά τη λήψη χρησιμοποιώντας φακούς

Σύμβολο ελέγχου

Λάβετε συστάσεις φακών με βάση το περιεχόμενο της εικόνας

Σύμβολο ελέγχου