απόδοση περιβάλλοντος 3D σε μορφή αρχείου 3D

Ένας οδηγός για τους τύπους αρχείων 3D.

Η πρόοδος των μοντέλων 3D τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια τεράστια πολύπλευρη προσπάθεια. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει μια ενιαία λύση σε σχέση με τις μορφές αρχείων. Καθώς ο κλάδος των αρχείων 3D έχει σημειώσει πρόοδο σε πολλές βιομηχανίες και τομείς, εμφανίστηκαν πολλές μορφές αρχείων, συχνά με τη συγκεκριμένη τους χρήση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τους τύπους αρχείων και πώς να τους χρησιμοποιείτε.

Τύποι αρχείων 3D

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες μπαίνουν στον χώρο του 3D και με τις συνεχείς προόδους στην τεχνολογία, όπως το VR (εικονική πραγματικότητα), το AR (επαυξημένη πραγματικότητα), ο σχεδιασμός παιχνιδιών, το VFX και η μακροχρόνια εξέλιξη των εφαρμογών CAD (σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή), ήταν αναμενόμενη η εμφάνιση νέων τύπων αρχείων για επιφάνειες, που θα μπορούσαν να διαχειριστούν αυτές τις διαφορετικές δυνατότητες.

Σε γενικές γραμμές, δύο είναι οι τύποι μορφών αρχείων που θα συναντήσετε: τα αρχεία πολυγωνικών γεωμετρικών δεδομένων και τα αρχεία αναπαράστασης ορίων (BREP), ανάλογα με την αρχική δημιουργία της γεωμετρίας. Οι εφαρμογές CAD μπορούν να εξαγάγουν και τις δύο μορφές για την αποθήκευση γεωμετρικών δεδομένων. Για να διατηρήσετε τις γεωμετρικές πληροφορίες υψηλότερου επιπέδου, στον κόσμο του CAD, θα συναντήσετε μια ξεχωριστή σειρά μορφών αρχείων, που περιλαμβάνουν επίσης τα βασικά πολυγωνικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση 3D και στις εφαρμογές παιχνιδιών. Και οι δύο τύποι γεωμετρικού ορισμού μπορούν να αποδειχτούν σύνθετοι και να δημιουργήσουν αρχεία μεγάλου όγκου. 

 

Ακολουθούν ορισμένοι από τους πιο συνηθισμένους τύπους αρχείων 3D που ίσως συναντήσετε και τις περιπτώσεις, στις οποίες μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε.

αρχιτεκτονική απόδοση 3D από τη ZUH Visuals σε μορφή αρχείου 3D.

Εικόνα από ZUH Visuals.

OBJ

Τα αρχεία OBJ (.obj) περιλαμβάνουν πληροφορίες γεωμετρίας 3D. Πρόκειται για μια από τις παλαιότερες και πιο διαδεδομένες μορφές αρχείου που θα βρείτε όταν εξάγετε ένα αντικείμενο από τα περισσότερα προγράμματα λογισμικού μοντελοποίησης. Αυτή η πολυγωνική μορφή αρχείου μπορεί να περιέχει πληροφορίες μεγέθους (εκατοστά, ίντσες, κ.λπ.). Ο ορισμός υλικών της είναι ξεπερασμένος σε σχέση με πιο μοντέρνες τεχνικές υλικών και σκίασης. Όσον αφορά όμως την εξαγωγή απλής γεωμετρίας, είναι ένα καλό πρότυπο.

Πλεονεκτήματα

 • Υποστηρίζει μονάδες μέτρησης χώρου (εκατοστά, μέτρα, ίντσες, πόδια).

 • Υποστηρίζει πολλά αντικείμενα σε ένα αρχείο.

 • Τα αρχεία OBJ απαιτούν γενικά λιγότερο χώρο αποθήκευσης από παρόμοια μοντέλα που έχουν αποθηκευτεί σε διαφορετική μορφή αρχείου.

 • Συμβατά με καθιερωμένες μηχανές παιχνιδιών στη βιομηχανία, και εργαλεία μετεπεξεργασίας DCC (δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου) στις βιομηχανίες VFX και βιντεοπαιχνιδιών. 

FBX

Τα αρχεία FBX (.fbx) μοιάζουν με τα αρχεία OBJ, καθώς περιέχουν δεδομένα αντικειμένων 3D. Ωστόσο, περιέχουν επίσης δεδομένα κινούμενης εικόνας. Γι' αυτόν τον λόγο, αυτός ο τύπος αρχείου είναι πολύ δημοφιλής στις ταινίες, τα παιχνίδια, και τα VFX, που είναι κλάδοι που χρειάζονται σύνθετα μοντέλα, υλικά και κινούμενες εικόνες. Αυτή η μορφή αρχείου ανήκει στην Autodesk και υποστηρίζεται ευρέως σε μηχανές VFX και βιντεοπαιχνιδιών. Μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες λεπτομέρειες υλικών και υποστηρίζει πολλές μηχανές απόδοσης.

Πλεονεκτήματα

 • Τα αρχεία FBX αποθηκεύουν δεδομένα για ολόκληρες σκηνές 3D, τα οποία περιλαμβάνουν τις κάμερες, τον φωτισμό, τη γεωμετρία και τους σκελετούς που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κινούμενων εικόνων.

 • Συμβατά με διαδεδομένες μηχανές βιντεοπαιχνιδιών στη βιομηχανία, καθώς και εργαλεία μετεπεξεργασίας DCC (δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου) στις βιομηχανίες VFX και βιντεοπαιχνιδιών.

 • Αν και παλιά μορφή αρχείου, το FBX έχει ευρεία υποστήριξη και περιέχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από τα δεδομένα ενός μοντέλου 3D, καθιστώντας το τη δημοφιλή επιλογή για οπτικές δημιουργίες, όπως τα βιντεοπαιχνίδια.

gITF

Η μορφή αρχείου GL Transmission Format (.glTF & .glb) είναι μια μορφή αρχείου πολύγωνων ανοιχτού κώδικα, που είναι η δωρεάν αντίστοιχη μορφών αρχείων όπως το FBX. Δημιουργήθηκε αρχικά από την ομάδα εργασίας COLLDA, ενώ πλέον αυτή η κοινόχρηστη ανοιχτή μορφή αρχείου διατηρείται από τον όμιλο KROHON Group για την εναλλαγή μοντέλων και σκηνών. Αυτά τα αρχεία υποστηρίζουν στατικά μοντέλα, κινούμενες εικόνες και κινούμενες σκηνές, όπως και τα FBX. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν συχνά αυτήν τη μορφή αρχείου σε εγγενείς εφαρμογές ιστού. Ως μια από τις πιο μοντέρνες μορφές αρχείου, υποστηρίζει τις νεότερες μεθόδους σκίασης και λεπτομερειών υλικών, ενώ μετά την ενημερωμένη έκδοση 2.0 υποστηρίζει τα υλικά απόδοσης φυσικού φωτισμού (PBR).

Πλεονεκτήματα

 • Μπορεί να ενσωματωθεί σε έγγραφα του Word και παρουσιάσεις του PowerPoint.
 • Συμβατή μορφή με όλο και περισσότερες δημοφιλείς εφαρμογές 3D.
 • Βελτιστοποιημένα για τον ιστό και για αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο, τα αρχεία GLTF και GLB έχουν σχετικά μικρό μέγεθος αρχείου και φορτώνουν γρήγορα στις εφαρμογές.

usd/usdz

Το USD (Universal Scene Descriptor), είναι μια μορφή αρχείου πολύγωνων που αναπτύχθηκε αρχικά από την Pixar και πλέον αποτελεί ανοιχτό κώδικα. Αυτή η επεκτάσιμη μορφή αρχείου αποκτά όλο και περισσότερες δυνατότητες χάρη στο ανοιχτό της πρότυπο και τα μέλη που εργάζονται σε αυτή, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται επιχειρήσεις όπως η NVIDIA, η PIXAR, και η ADOBE. Αυτή η μορφή αρχείου αντιπροσωπεύει τις νεότερες έννοιες σχετικά με τα μοντέλα 3D, τα υλικά και τη διαλειτουργικότητα σε πολλά μοναδικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου. Περιέχει δεδομένα γεωμετρίας, υλικών, σκηνών και κινουμένων εικόνων. Από πολλές απόψεις, το USD ξεπερνά τις συνηθισμένες προσδοκίες μιας μορφής αρχείου, καθώς αποθηκεύει ουσιαστικά τα δεδομένα ολόκληρων σκηνών.

Το USDZ είναι μια ιδιωτική μορφή αρχείου που δημιουργήθηκε από κοινού από την Apple και την Pixar ειδικά για το AR. Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται για εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας 3D σε συσκευές Apple.

Πλεονεκτήματα

 • Μια αυξανόμενη και ενεργή κοινότητα μεγάλων εταιρειών αναγνωρίζουν τις δυνατότητες αυτής της μορφής αρχείου για το μέλλον του 3D.
 • Ευέλικτη, ισχυρή και αποδοτική, αυτή η μορφή επιτρέπει επεκτασιμότητα μέσω προσθηκών και επεκτάσεων, που επιτρέπουν στις εταιρείες να μοιράζονται τις δυνατότητες που δημιουργούν στο USD.
 • Συμβατή με υλικά PBR, τις νεότερες και πιο ρεαλιστικές λεπτομέρειες ή υλικά και σκίαση αντικειμένων 3D.

Άλλες μορφές αρχείων 3D

Η λίστα μορφών αρχείων στους κλάδους του 3D είναι μεγάλη. Αυτά είναι κάποια από τα πιο διαδεδομένα αρχεία που μπορεί να συναντήσετε:

 

 • Αρχεία CAD: Κάποια είναι ιδιωτικά και χρησιμοποιούνται μόνο σε κλειστά οικοσυστήματα, ενώ άλλα λειτουργούν για τη διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου γεωμετρικών λεπτομερειών. Θα βρείτε πληροφορίες 2D, 3D ή ακόμα και παραμετρικά στερεά σε αυτά τα αρχεία. Για μια πλήρη λίστα των αρχείων CAD που υποστηρίζονται από το Substance 3D Stager, δείτε την τεκμηρίωση(IGES, STP/STEP, IPT, IAM, .SLD, .JT κ.λπ.)
 • Αρχεία BLEND: Η εγγενής μορφή αρχείων που χρησιμοποιεί το Blender, ένα αναπτυσσόμενο εργαλείο DCC ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται από δημιουργούς.
 • Αρχεία Substance 3D: Το SBSAR είναι το πιο διαδεδομένο αρχείο που δημιουργεί το Substance 3D Designer, το Sampler και το Painter για τη δημιουργία υλικών και τις λεπτομέρειες σκίασης για περιεχόμενο 3D. Μάθετε περισσότερα για τα αρχεία του Substance 3D σε αυτή την ενημερωτική επισκόπηση.
 • AMF και STL: Αυτές είναι οι δύο πιο διαδεδομένες μορφές αρχείων για την εκτύπωση 3D. Το AMF είναι πιο μοντέρνο και διαθέτει εσωτερικά μεταδεδομένα για να βοηθήσει στην εκτύπωση και την κλίμακα. Το STL είναι μια παλαιότερη μορφή, που δεν περιέχει πληροφορίες χρώματος και κλίμακας.
Απόδοση κτιρίου 3D από τη ZUH Visuals που δημιουργήθηκε με μορφές αρχείων 3D

Εικόνα της ZUH Visuals.

Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη μορφή για το έργο 3D σας.

Η απόφαση της κατάλληλης μορφής αρχείου για ένα έργο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αρχικά, σιγουρευτείτε κυρίως για τη συμβατότητα. Αν χρειάζεται να μεταφέρετε στοιχεία 3D ανάμεσα σε προγράμματα λογισμικού, δεν θέλετε να εξαγάγετε σε έναν τύπο αρχείου που δεν λειτουργεί παντού.

 

Λάβετε επίσης υπόψη το μέγεθος του εξαγόμενου αρχείου. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού ή έργου 3D που έχει συγκεκριμένους περιορισμούς στο υλικό του υπολογιστή. Θυμηθείτε ότι κάθε μορφή αρχείου έχει δημιουργηθεί για συγκεκριμένους λόγους, οπότε θα πρέπει να γνωρίσετε το λογισμικό σας και τον λόγο ύπαρξης κάθε μορφής αρχείου, για να κάνετε τις σωστές αποφάσεις για κάθε αρχείο εξαγωγής.

Συχνές ερωτήσεις

Οι μορφές αρχείων 3D δημιουργούνται για συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, η επιλογή της καλύτερης μορφής αρχείου εξαρτάται αποκλειστικά από τον σκοπό του αρχείου.

Τα πιο διαδεδομένα είδη αρχείων περιλαμβάνουν τα OBJ, FBX, STL, AMF, IGES και άλλα.

Το Photoshop μπορεί να ανοίξει τις ακόλουθες μορφές αρχείου 3D: DAE (Collada), OBJ, 3DS, U3D, και KMZ (Google Earth).

 

Για να ανοίξετε ένα αρχείο 3D ξεχωριστά στο Photoshop, επιλέξτε Αρχείο > Άνοιγμα και επιλέξτε το αρχείο.

 

Για να προσθέσετε ένα επίπεδο 3D σε ένα ανοιχτό αρχείο, επιλέξτε 3D > Νέο επίπεδο από αρχείο 3D και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο 3D. Το νέο επίπεδο αντανακλά τις διαστάσεις του ανοιχτού αρχείου και παρουσιάζει το μοντέλο 3D σε ένα διάφανο φόντο.