תוכניות תמחור


*מדיניות ביטול: אם תבטלו במשך 14 הימים הראשונים, תקבלו החזר מלא. בשאר המקרים, תחויבו ב-50% מיתרת ההתחייבות שנותרה בחוזה. במידה והיה עליכם לבטל, פשוט פנו אל תמיכת הלקוחות.

המחירים המפורטים לעיל הם מחירי החנויות הישירות של Adobe בארצות הברית; מחירי המשווקים עשויים להיות שונים. המחירים אינם כוללים מסים או דמי טיפול ומשלוח.* מוצר זה עשוי להתחבר עם או לאפשר גישה לשירותי אירוח מקוונים מסוימים של Adobe או של חברות צד-שלישי (״שירותים מקוונים״).

השירותים המקוונים זמינים למשתמשים בני 13 ומעלה בלבד ודורשים הסכמה לתנאי שימוש נוספים ולמדיניות הפרטיות המקוונת של Adobe (ראו http://www.adobe.com/go/terms).

השירותים המקוונים אינם זמינים בכל הארצות או בכל השפות, הם עשויים לדרוש רישום משתמש ועשויים להיפסק או להשתנות במלואם או בחלקם ללא הודעה מוקדמת. תשלומים נוספים או עמלות מנוי עשויים לחול.

זמינים עבור Windows בלבד.

המחירים המפורטים הם מחירי החנויות הישירות של Adobe בארצות הברית. מחירי המשווקים עשויים להיות שונים. המחירים אינם כוללים מסים או דמי טיפול ומשלוח.