#1E1E1E

Adobe Acrobat Sign

Apakah perjanjian tanpa pendedahan (NDA)?

Gunakan NDA untuk memastikan maklumat sulit selamat tanpa melambatkan kerja anda.

Terokai Acrobat Sign

A woman in a white shirt at a desk using a laptop to sign an NDA with Adobe Sign.

Apakah perjanjian tanpa pendedahan (NDA)?

Perjanjian tanpa pendedahan (NDA) ialah dokumen undang-undang antara dua atau lebih pihak yang bersetuju untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat sensitif yang didedahkan semasa menjalankan perniagaan bersama. Seperti perjanjian privasi yang melindungi kerahsiaan antara doktor dan pesakit, dan antara peguam dan klien mereka, NDA menyediakan perlindungan penting untuk pemilik perniagaan yang berkongsi maklumat sulit dengan rakan kongsi atau pelabur masa depan, pekerja mereka dan kontraktor.

Kontrak undang-undang seperti perjanjian kerahsiaan adalah penting untuk perniagaan kecil dan syarikat pemula di dalam dan di luar dunia teknologi. Sekiranya anda mempunyai idea yang hebat atau mencipta teknologi, produk baharu, atau formula proprietari yang ingin anda jual, anda mungkin perlu berkongsi idea tersebut dengan pihak lain untuk mencari dana, memulakan pengeluaran, dan membawa produk anda ke pasaran. Rancangan perniagaan anda sendiri dan senarai pelanggan yang berharga mungkin juga memerlukan perlindungan. Dengan NDA, anda mempunyai perjanjian undang-undang yang boleh melindungi petunjuk dan idea anda semasa anda mengumpulkan wang dan mengambil pekerja atau pekerja bebas.

E-tandatangan NDA

Two men sitting on a window sill discussing confidential information.

Masa untuk menggunakan NDA.

Pertimbangkan untuk menggunakan NDA setiap kali anda menjalin hubungan perniagaan rahsia, terutamanya sebelum anda melakukan mana-mana perkara ini:

  • Bincangkan penjualan atau pelesenan harta intelek anda, termasuk sebarang produk atau teknologi.
  • Berikan pekerja atau kontraktor akses kepada rahsia perdagangan atau maklumat proprietari lain.
  • Kemukakan tawaran kepada bakal pelabur, rakan kongsi atau bakal pembeli.

5 jenis NDA biasa.

Bersama.

Borang NDA bersama hanyalah itu — kontrak mengikat yang mempunyai dua arah. Kedua-dua pihak bersetuju untuk merahsiakan maklumat tersebut.


Tidak Bersama.

Perjanjian ini meliputi situasi yang mana hanya satu pihak (pendedah) berkongsi maklumat sulit dengan pihak lain atau beberapa pihak (penerima). Penerima dikehendaki secara sah merahsiakan maklumat tersebut.


Pelbagai pihak.

Perjanjian NDA pelbagai pihak meliputi tiga atau lebih pihak yang berkongsi maklumat proprietari. Satu atau lebih pihak mungkin mendedahkan maklumat sensitif, dan semua pihak yang menerima berjanji untuk melindungi maklumat tersebut. Apabila banyak pihak terlibat, jenis NDA ini adalah lebih cekap daripada mewujudkan pelbagai perjanjian yang berasingan.


Penamatan.

Ini ialah NDA yang tamat tempoh. Setelah jangka masa yang dipersetujui, pihak yang mendedahkan melepaskan pihak penerima daripada perjanjian tersebut. Perjanjian boleh berakhir pada tarikh tertentu atau apabila hubungan perniagaan berakhir.


Tanpa Penamatan.

Perjanjian pendedahan sulit ini tidak akan luput, dan pihak penerima terikat untuk merahsiakan maklumat selagi pihak tersebut bekerjasama atau sehingga maklumat tersebut tersedia kepada umum.


Close-up of a woman's fingers with gold rings on them using a laptop to create an NDA.

Perkara yang perlu dimasukkan dalam NDA.

Perjanjian tanpa pendedahan boleh merangkumi banyak maklumat. Ia sentiasa idea yang baik untuk mendapatkan nasihat undang-undang sebelum melaksanakannya, untuk memastikan maksud NDA yang tepat. Ini adalah beberapa perkara yang paling biasa dan penting untuk dimasukkan dalam templat NDA anda:

  • Definisi maklumat sensitif atau proprietari. Apakah jenis maklumat yang terkandung dalam perjanjian itu? Apakah sebab pendedahan itu?
  • Pengenalpastian pihak dalam perjanjian. Siapa pendedah, dan siapa penerima?
  • Klausa dan perbezaan khusus. Perlukah penerima berusaha sedaya upaya untuk merahsiakan maklumat tersebut? Adakah mereka hanya menerima maklumat atas dasar perlu tahu? Adakah maklumat “tiada guna”, bermakna penerima tidak berhak untuk menggunakan maklumat dalam apa-apa cara selain daripada yang diarahkan dalam perjanjian?
  • Pengecualian. Maklumat apakah yang tidak dikira sebagai rahsia? Maklumat manakah yang dianggap sebagai pengetahuan awam?
  • Kewajipan penerima. Apakah yang mesti dilakukan oleh penerima dengan maklumat yang mereka terima? Apakah yang tidak boleh mereka lakukan?
  • Tempoh masa. Adakah perjanjian itu berlanjutan untuk jangka waktu tertentu atau untuk tempoh masa projek atau perkongsian perniagaan?
  • Terma lain. Siapakah yang membayar sebarang yuran guaman kepada firma guaman dan peguam? Bagaimanakah pertikaian akan diselesaikan? Selepas tempoh masa tertentu, bolehkah penerima mengupah pekerja pihak pendedah? (Tetapi ambil perhatian bahawa perjanjian tanpa pendedahan adalah berbeza daripada perjanjian tanpa bersaing.)
Signing NDA documents with Adobe Sign on a mobile device, tablet, and laptop.

Lengkapkan perjanjian tanpa pendedahan dengan pantas dengan Adobe Acrobat Sign.

Cipta NDA anda sebaik sahaja anda memutuskan untuk terlibat dalam usaha sama atau perhubungan perniagaan lain. Lebih cepat perjanjian ditandatangani, lebih cepat anda dapat memajukan perniagaan. Dengan Acrobat Sign, anda boleh menghantar perjanjian dengan selamat sebagai PDF dalamempat langkah pantas. Kemudian jejak kemajuan perjanjian tersebut. Rakan kongsi, pelabur, dan pekerja masa depan anda boleh mengisi borang dan menambah e-tandatangan terikat daripada mana-mana peranti dan boleh terus mula bekerja.

E-tandatangan NDA anda

Soalan pantas tentang NDA, dijawab di sini.

Apakah itu perjanjian MNDA?

Salah satu jenis perjanjian kerahsiaan yang paling kerap digunakan ialah perjanjian tanpa pendedahan bersama (MNDA). Dalam NDA satu pihak, satu pihak bersetuju untuk tidak mendedahkan maklumat sulit milik pihak yang satu lagi. Dalam NDA bersama, sebaliknya, kedua-dua pihak bersetuju untuk tidak mendedahkan maklumat sulit masing-masing. Walaupun NDA satu pihak ialah jalan sehala, MNDA mewujudkan hubungan sulit yang mana maklumat dilindungi sama rata antara rakan kongsi.


Adakah NDA tamat tempoh?

Beberapa perjanjian kerahsiaan, dipanggil NDA Penamatan, ditetapkan untuk tamat tempoh selepas masa tertentu — tarikh tertentu, contohnya, atau apabila projek tertentu atau perhubungan perniagaan tamat. Pihak yang mendedahkan kemudian melepaskan pihak penerima daripada perjanjian tersebut. NDA Tanpa Penamatan, sebaliknya, tidak akan tamat tempoh. Pihak penerima terikat untuk merahsiakan maklumat selagi pihak tersebut bekerjasama atau sehingga maklumat tersebut tersedia kepada umum.


Di manakah boleh saya mencari templat NDA?

Templat NDA percuma tersedia secara meluas daripada pelbagai sumber undang-undang dan e-dokumen dalam talian. Sebaik sahaja anda mempunyai templat yang memenuhi keperluan anda, dan anda telah menjalankannya melepasi penasihat undang-undang anda sendiri, adalah pantas dan mudah untuk menghantarnya sebagai PDF selamat dengan Adobe Acrobat Sign. Kemudian anda boleh menjejaki kemajuannya apabila rakan kongsi masa depan, pelabur, pekerja atau kontraktor mengisi borang dan menambah e-tandatangan terikat mereka.


https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/seo-articles/acrobat-color-blade